نتایج جست‌وجوی pes

اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد

صفحه اصلی | مرندی | فروشگاه | سایت مپ

pes

pes

pes

????????

????????

????????

????????

مشاهده متن کامل در لینک زیر :

????????

????????

????????
????????
?????? ?????? ???????? ?????
??? ???? ????
?? ?, ????, ??:??
??????? ?????, ?????
????????
?? ?????
???????????
???????? ? ?????????
.obcontainer .xpdarr{margin-top:-1px}.tb_xpnd{max-height:0;overflow:hidden;}.lr-uoa{}._Q{cursor:pointer}._Q._Zc{cursor:default}._Q:hover{background-color:#FAFAFA}._Q._Zc:hover{background-color:transparent}._Ah ._Ec{padding-top:6px}._yh ._Ec{padding:4px 0}._Wc .lr_sns_ovo_pi{margin-top:5px}._R img.lr_sns_ovo_pi{margin:2px 0 0 8px}._R>td:last-child{text-align:left}._Qh{padding-bottom:3px}._Ch._Fb>td:nth-child(2){text-align:left}._Xc .lr_sns_ovo_pi{margin:4px 0 5px 5px}._Eb .lr_sns_ovo_pi{float:left;margin:4px 5px 5px 0}.lr_sns_ovo_pi{margin:3px 0 3px 8px;float:right}._f td._Sc{width:6px}._yJh ._xJh{white-space:nowrap}._R td{vertical-align:top}._Fb{line-height:25px}._Fb>td{vertical-align:bottom}._Xc,._Eb{width:50%}._Eb{text-align:left}._Bh{text-align:center;white-space:nowrap}._f td{border-top:1px solid #e9e9e9;text-align:center}._f td:first-child{text-align:right;width:auto}._f tr:first-child>td{border-top:0}._Zdb,._T3e,._qMh{font-size:11px}._Zdb{line-height:15px;position:relative;top:3px;padding-top:3px}._CLh{padding-bottom:5px}._T3e,._qMh{line-height:1;margin-bottom:5px}.lr-logo-img,.lr_sns_ovo_hima .lr-main-match-logo-img,.lr-standings-logo-img,.lr-player-stats-logo-img{}.tb_view{vertical-align:top}.tb_strip{width:100%}.tb_c{top:0;right:0;width:100%}.lr_tab_container{display:inline-block;white-space:nowrap}.lr-logo-img{width:28px;height:21px}.lr_sns_ovo_hima .lr-main-match-logo-img,.lr_sns_ovo_hima .lr_sns_ovo_hp_img.lr-main-match-logo-img{width:48px;height:36px}.lr-standings-logo-img{vertical-align:-6px;margin-left:2px}.lr-player-stats-logo-img{vertical-align:-6px;width:28px;height:21px}.tb_l{border-right:1px solid #ebebeb;cursor:pointer;display:inline-block}.tb_l:first-child{border-right:0}.tb_st{color:#dd4b39;border-bottom:2px solid #dd4b39}.lr_tab_container{margin:0;padding:0;margin-bottom:2px}.tb_l{height:19px;padding:0 18px 2px}.tb_st{height:17px}.lr_tab_container{height:19px}._QOh{display:block;margin:auto}._BLh{white-space:normal}.obcontainer .xpdarr{margin-top:-1px}.tb_xpnd{max-height:0;overflow:hidden;}.lr-uoa{}._Q{cursor:pointer}._Q._Zc{cursor:default}._Q:hover{background-color:#FAFAFA}._Q._Zc:hover{background-color:transparent}._Ah ._Ec{padding-top:6px}._yh ._Ec{padding:4px 0}._Wc .lr_sns_ovo_pi{margin-top:5px}._R img.lr_sns_ovo_pi{margin:2px 0 0 8px}._R>td:last-child{text-align:left}._Qh{padding-bottom:3px}._Ch._Fb>td:nth-child(2){text-align:left}._Xc .lr_sns_ovo_pi{margin:4px 0 5px 5px}._Eb .lr_sns_ovo_pi{float:left;margin:4px 5px 5px 0}.lr_sns_ovo_pi{margin:3px 0 3px 8px;float:right}._f td._Sc{width:6px}._yJh ._xJh{white-space:nowrap}._R td{vertical-align:top}._Fb{line-height:25px}._Fb>td{vertical-align:bottom}._Xc,._Eb{width:50%}._Eb{text-align:left}._Bh{text-align:center;white-space:nowrap}._f td{border-top:1px solid #e9e9e9;text-align:center}._f td:first-child{text-align:right;width:auto}._f tr:first-child>td{border-top:0}._Zdb,._T3e,._qMh{font-size:11px}._Zdb{line-height:15px;position:relative;top:3px;padding-top:3px}._CLh{padding-bottom:5px}._T3e,._qMh{line-height:1;margin-bottom:5px}.lr-logo-img,.lr_sns_ovo_hima .lr-main-match-logo-img,.lr-standings-logo-img,.lr-player-stats-logo-img{}.tb_view{vertical-align:top}.tb_strip{width:100%}.tb_c{top:0;right:0;width:100%}.lr_tab_container{display:inline-block;white-space:nowrap}.lr-logo-img{width:28px;height:21px}.lr_sns_ovo_hima .lr-main-match-logo-img,.lr_sns_ovo_hima .lr_sns_ovo_hp_img.lr-main-match-logo-img{width:48px;height:36px}.lr-standings-logo-img{vertical-align:-6px;margin-left:2px}.lr-player-stats-logo-img{vertical-align:-6px;width:28px;height:21px}.tb_l{border-right:1px solid #ebebeb;cursor:pointer;display:inline-block}.tb_l:first-child{border-right:0}.tb_st{color:#dd4b39;border-bottom:2px solid #dd4b39}.lr_tab_container{margin:0;padding:0;margin-bottom:2px}.tb_l{height:19px;padding:0 18px 2px}.tb_st{height:17px}.lr_tab_container{height:19px}._QOh{display:block;margin:auto}._BLh{white-space:normal}
???? ? - ??? ???? ????
????????

1 - 0
?????
???????
???? ? - ??? ???? ????
?????

0 - 2
?????
????????
???? ?? - ??? ???? ????
????????

0 - 0
?????
?????
??? ? - ??? ???? ????
???? ????? ??

0 - 1
?????
????????
??? ?? - ??? ???? ????
????????

4 - 0
?????
???????
??? ?? - ??? ???? ????
???????

0 - 1
?????
????????
??? ?? - ??? ???? ????
????????

2 - 0
?????
???? ???
??? ?? - ??? ???? ????? ??? ??
?????? ?????

1 - 2
?????
????????
??? ?? - ??? ???? ????? ?? ????? ?????
????????

(4) 1 - 1 (5)
?FT (P)??
???? ???
?? ? - ??? ???? ????
?????

1 - 1
?????
????????
?? ? - ??? ???? ????
????????

?? ?????
??:??
???????????
?? ?? - ??? ???? ????
????????

?? ?????
??:??
???
??? ??????? ????? ?? ???? ??? ????? ???
?????? ????? ? ????????
????? ????? ????
(function(){var id='uid_1';var elem = document.getElementById(id);if (elem.querySelector('.xpdxpnd:not(.xpdnoxpnd):not(.xpdnoarr)')){elem.querySelector('.xpdarr').style.display = '';}else {elem.setAttribute('data-nlvc',1);} })();

????? ???????? - ????

www.ghatreh.com/news/subcat/perspolis-????????/0/20
?????? ????? ?? ??? 2017!? CR7 ??? ?? ?? ????! ?? ?????? ?????? ??? 2017? ?????? ????? ESPN ????? ?? ?????? ?????? ? ?????? ??? ????? ?????? ?? ??? ??? ????? ???. ?????? ????? ????: ????????? ??????? ????????? ?? ?? ????? ?????? ?????? ???? ?????? ???? ???.

???????? ????? :: ???? ??

www.varzesh3.com ??? ???? ??? ???? ????
?????? ???? ??? ?????? ???? ?? ? ???????? ??? ????????.

???????? ????

www.perspolisnews.com/
???????? ???? : ?????????? ?????? ???? ??? ?????????????? ???? ??????? ?? ?????? ????? ? ?? ??? ??? ????? ???? ??? ??????? ????? ???????? ? ??????????? ?? ????? ??????. ? ?? ???? ????: ?:?? ?????: ?????? ?? ...

?????? ?????? ????? ???????? ????

fc-perspolis.com/
?? ???? ???? ?????? ???????? ?????? ????? ????? ????? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ??? ?????? ?????? ??????.

????? ???????? - ???????? ? ????? ????? ???????? | ...

www.shahrekhabar.com/tag/????????
????? ??????????? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ?????? ????? ???????? ????/ ????? ????? ?????? ???????? ?? ?? ????? ???? ???????????? ??? ?????? ??????????? ????? ??? ????? ??????????? ???? ???? ?? ?????? ????? ???????? ????. 1 ???? ???. ???????? ?????. ?????????: ?????? ?????????? ? ??? ????? ?????????? ?????? ??? ????/ ...

???????? | ?????? ?????? ???????? | ????? ??? ?????? ...

https://90tv.ir/tag/news/????????
???????? ,????? ???????? ????? ,????? ????? ???????? ,????? ????? ?? ?????? ???????? ,???????? ????? ,??? ?????? ,?????? ,???????? ??? ?????? ??? ????.

?????? ?????? ???????? ????? - ?????????? ????????? ????

https://fa.wikipedia.org/wiki/??????_??????_????????_?????
???????? ?? ??? ???? ???? ???? ?????? ? ?? ?? ??? ????? ?? ????? ????? ????????? ?? ???????? ??? ??? ?????? ????? ???? ?????????. ??? ?????? ??? ?? ???????????? ? ???????????? ?????? ?????? ?? ????? ??? ? ??????? ??? ??? ?? ???????? ??????? ???? ??????? ?? ????? ???. ?????? ??? ????? ?????????? ?????? ????? ...

???????? | ???????

https://www.tarafdari.com/????????
?????? ??????????? ???? ???? ???????? ?? ????? ??? ??? ???? ?? (???) ????? ????? ???? ???? ????? ???? ???? / ???? ?? ?? ????? ??? / 9 ?????? / 942 ?????? ...

????? | ????? ???? ???????? 1_0 ??????? | sports

tamasha.com/v/ndJX5
? ???? ???? - ???????? ????sports
?? ????? ???? ?? ????? ????? ???? ???????? 1_0 ??????? ?? sports | ?????.

???????? - ?? ????

https://tnews.ir/tags/????????
????????.

90tv.ir | ?????? ???? ?????? ?? - ????? ????: ??????? ...

90tv.ir/video/.../?????-????-???????-???????-1-3-????????
?????? ?? ???????? ?????? ?? ?????? ????? ???? ????? ???? ????? ???? ?? ???? ?????? ???? ?????? ?????? ?? ???? ????? ? ?? ??? ??????? ??? ????? ???????? ??????. ?? ??. ???? ?? ??????. ???? ...

????? | ????? ???? ???????? 2-0 ????? | sports

tamasha.com/v/KdnxW
? ????? ???? - ???????? ????sports
???????? ????? ???? ???????? ? ?????? 02:51 ???????? ????? ???? ???????? ? ?????? ???? ????? ??? ???? 85 01:11. ???? ????? ??? ???? 85 ??? ...

90tv.ir | ?????? ???? ?????? ?? - ????? ???? ???? ????? 0 ...

https://90tv.ir/video/.../?????-????-????-?????-0-1-????????
????? ???? ???? ????? 0-1 ????????.

????? | ????? ???? ???????? 3 - 1 ?????? ??????? | sports

tamasha.com/v/M3xo1
?? ?????? ???? - ???????? ????sports
?? ????? ???? ?? ????? ????? ???? ???????? 3 - 1 ?????? ??????? ?? sports | ?????.

90tv.ir | ?????? ???? ?????? ?? - ????? ???? ????? 1-1 ...

https://90tv.ir/video/.../?????-????-?????-1-1-????????-???-4-?...
????? ???? ????? 1-1 ???????? (??? 4 ??)

90tv.ir | ?????? ???? ?????? ?? - ????? ????: ???????? 2 ...

https://90tv.ir/.../?????-????-????????-2-0-????-???-??????
????? ????: ???????? 2-0 ???? ??? ??????.

????? | ????? ???? ???????? 2 - ?????? 2 | sports

tamasha.com/v/7Mm6y
?? ?????? ???? - ???????? ????sports
?? ????? ???? ?? ????? ????? ???? ???????? 2 - ?????? 2 ?? sports | ?????.

90tv.ir | ?????? ???? ?????? ?? - ????? ????: ??????? 0-1 ...

https://90tv.ir/video/429755/?????-????-???????-0-1-????????
????? ????: ??????? 0-1 ????????.

???? ??? - ???? ???????? ?????? ????????

www.arteshesorkh.com/
???????? ? ?? ??????? ???? ???? ???????? ???????? ?? ????? ??? ???????? ? ??????? ???????? ? ???? ?????? ???????? ? ????? ???????? ???????? ? ???????? ????? ???????? ?? ???? ?? ????.

????? | ????? ???? ???????? 3-0 ??????????? | sports

tamasha.com/v/O6a0
?? ???????? ???? - ???????? ????sports
"???? ???" ???? ???? ???????? 08:06 "???? ???" ???? ???? ???????? ????? ???? ???????? ?? ????? ??????? 08:20. ????? ???? ...

90tv.ir | ?????? ???? ?????? ?? - ?????? ????: ???????? 1 ...

https://90tv.ir/video/422923/??????-????-????????-1-0-???????
?????? ????: ???????? 1-0 ???????.

????? | ????? ???? ???????? 2-2 ?????? ??????? | sports

tamasha.com/v/E4oy1
?? ????? ???? - ??? ??. ??? ????? ??? ? ?????? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ?????? ?? ????? ????? ??(??????? ???? ?????? ????) ? ????? ????? ???????? ?????? ?? ??????. ??? ????? ??? ???. ?? ?????? ?? ?? ???? ?????. ????? ??? ?????? ?? ???? ???? ??? ?? ???? ??? ???? ?? ???? ? ???? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ????. ???? ?? ???? ...

????? | ????? ???? ???????? 1-0 ????? | sports

tamasha.com/v/PkKZ
?? ???????? ???? - ???????? ????sports
????? ???? ?? ???? ????? ? ??????????? 04:25. ????? ???? ?? ???? ????? ? ??????????? ????? 0 - 2 ???????? 05:22 ????? 0 - 2 ???????? ??????? ???? ?????? ??? ?? ...

90tv.ir | ?????? ???? ?????? ?? - ???? ?????????? ...

https://90tv.ir/news/433217/????-??????-?????????-9-???-????-?????
? ???? ??? - ?????? ???? ?????? ??? - ?? ???? ?????? ?? ??? ???????? ???? ??? ?? ????? ?????? ?????? ?? ??? ????. ?? ????? ?????? ???? ???? ?????????? ???????? ?? ???? ?????? ?? ?? ???? ???. ?????? ?????????? ?? ????? ?? ?? ???????? ????? ?? ?????? ????? ??? ? ???? ??? ?????? ?? ????? ?? ??? ?????? ??? ...

90tv.ir | ?????? ???? ?????? ?? - ????? ????: ???????? 0 ...

90tv.ir/video/416390/?????-????-????????-0-1-?????
????? ????: ???????? 0-1 ?????.

????? | ????? ???? ???????? 4 - ??? ??? 0 | sports

tamasha.com/v/z09dg
?? ??? ????
?? ????? ???? ?? ????? ????? ???? ???????? 4 - ??? ??? 0 ?? sports | ?????.

90tv.ir | ?????? ???? ?????? ?? - ????? ????: ????? 1-1 ...

https://90tv.ir/video/432706/?????-????-?????-1-1-????????
????? ????: ????? 1-1 ????????.

90tv.ir | ?????? ???? ?????? ?? - ????? ????: ????? ????? ...

90tv.ir/video/414723/?????-????-?????-?????-0-3-????????
????? ????: ????? ????? 0-3 ????????.

????? | ????? ???? ????? ????? 0 - 3 ???????? | sports

tamasha.com/v/eeV0A
?? ?????? ???? - ???????? ????sports
?? ????? ???? ?? ????? ????? ???? ????? ????? 0 - 3 ???????? ?? sports | ?????.

90tv.ir | ?????? ???? ?????? ?? - ????? ????: ???????? 4 ...

https://90tv.ir/video/428793/?????-????-????????-4-0-???-???
????? ????: ???????? 4-0 ??? ???.


?????? ?????? ???????? ???????? ???? ????

?? ?, ????, ??:??

??????? ?????, ?????

?????????? ????????????????

???????? ? ?????????
.obcontainer .xpdarr{margin-top:-1px}.tb_xpnd{max-height:0;overflow:hidden;}.lr-uoa{}._Q{cursor:pointer}._Q._Zc{cursor:default}._Q:hover{background-color:#FAFAFA}._Q._Zc:hover{background-color:transparent}._Ah ._Ec{padding-top:6px}._yh ._Ec{padding:4px 0}._Wc .lr_sns_ovo_pi{margin-top:5px}._R img.lr_sns_ovo_pi{margin:2px 0 0 8px}._R>td:last-child{text-align:left}._Qh{padding-bottom:3px}._Ch._Fb>td:nth-child(2){text-align:left}._Xc .lr_sns_ovo_pi{margin:4px 0 5px 5px}._Eb .lr_sns_ovo_pi{float:left;margin:4px 5px 5px 0}.lr_sns_ovo_pi{margin:3px 0 3px 8px;float:right}._f td._Sc{width:6px}._yJh ._xJh{white-space:nowrap}._R td{vertical-align:top}._Fb{line-height:25px}._Fb>td{vertical-align:bottom}._Xc,._Eb{width:50%}._Eb{text-align:left}._Bh{text-align:center;white-space:nowrap}._f td{border-top:1px solid #e9e9e9;text-align:center}._f td:first-child{text-align:right;width:auto}._f tr:first-child>td{border-top:0}._Zdb,._T3e,._qMh{font-size:11px}._Zdb{line-height:15px;position:relative;top:3px;padding-top:3px}._CLh{padding-bottom:5px}._T3e,._qMh{line-height:1;margin-bottom:5px}.lr-logo-img,.lr_sns_ovo_hima .lr-main-match-logo-img,.lr-standings-logo-img,.lr-player-stats-logo-img{}.tb_view{vertical-align:top}.tb_strip{width:100%}.tb_c{top:0;right:0;width:100%}.lr_tab_container{display:inline-block;white-space:nowrap}.lr-logo-img{width:28px;height:21px}.lr_sns_ovo_hima .lr-main-match-logo-img,.lr_sns_ovo_hima .lr_sns_ovo_hp_img.lr-main-match-logo-img{width:48px;height:36px}.lr-standings-logo-img{vertical-align:-6px;margin-left:2px}.lr-player-stats-logo-img{vertical-align:-6px;width:28px;height:21px}.tb_l{border-right:1px solid #ebebeb;cursor:pointer;display:inline-block}.tb_l:first-child{border-right:0}.tb_st{color:#dd4b39;border-bottom:2px solid #dd4b39}.lr_tab_container{margin:0;padding:0;margin-bottom:2px}.tb_l{height:19px;padding:0 18px 2px}.tb_st{height:17px}.lr_tab_container{height:19px}._QOh{display:block;margin:auto}._BLh{white-space:normal}
???? ? - ??? ???? ????


????????
1 - 0


?????

???????


???? ? - ??? ???? ????


?????
0 - 2


?????

????????


???? ?? - ??? ???? ????


????????
0 - 0


?????

?????


??? ? - ??? ???? ????


???? ????? ??
0 - 1


?????

????????


??? ?? - ??? ???? ????


????????
4 - 0


?????

???????


??? ?? - ??? ???? ????


???????
0 - 1


?????

????????


??? ?? - ??? ???? ????


????????
2 - 0


?????

???? ???


??? ?? - ??? ???? ????? ??? ??


?????? ?????
1 - 2


?????

????????


??? ?? - ??? ???? ????? ?? ????? ?????


????????
(4) 1 - 1 (5)


?FT (P)??

???? ???


?? ? - ??? ???? ????


?????
1 - 1


?????

????????

??? ??? ??? ?? ?? ????? ??? ????? ???. ???? ???????? ????? ????? ?? ???? ????.

????? ??????? ????? ????? ??? ???. ???? ???????? ???? ????? ?? ???? ????.?? ? - ??? ???? ????


????????
?? ?????


??:??

???????????


.obcontainer .xpdarr{margin-top:-1px}.tb_xpnd{max-height:0;overflow:hidden;}.lr-uoa{}._Q{cursor:pointer}._Q._Zc{cursor:default}._Q:hover{background-color:#FAFAFA}._Q._Zc:hover{background-color:transparent}._Ah ._Ec{padding-top:6px}._yh ._Ec{padding:4px 0}._Wc .lr_sns_ovo_pi{margin-top:5px}._R img.lr_sns_ovo_pi{margin:2px 0 0 8px}._R>td:last-child{text-align:left}._Qh{padding-bottom:3px}._Ch._Fb>td:nth-child(2){text-align:left}._Xc .lr_sns_ovo_pi{margin:4px 0 5px 5px}._Eb .lr_sns_ovo_pi{float:left;margin:4px 5px 5px 0}.lr_sns_ovo_pi{margin:3px 0 3px 8px;float:right}._f td._Sc{width:6px}._yJh ._xJh{white-space:nowrap}._R td{vertical-align:top}._Fb{line-height:25px}._Fb>td{vertical-align:bottom}._Xc,._Eb{width:50%}._Eb{text-align:left}._Bh{text-align:center;white-space:nowrap}._f td{border-top:1px solid #e9e9e9;text-align:center}._f td:first-child{text-align:right;width:auto}._f tr:first-child>td{border-top:0}._Zdb,._T3e,._qMh{font-size:11px}._Zdb{line-height:15px;position:relative;top:3px;padding-top:3px}._CLh{padding-bottom:5px}._T3e,._qMh{line-height:1;margin-bottom:5px}.lr-logo-img,.lr_sns_ovo_hima .lr-main-match-logo-img,.lr-standings-logo-img,.lr-player-stats-logo-img{}.tb_view{vertical-align:top}.tb_strip{width:100%}.tb_c{top:0;right:0;width:100%}.lr_tab_container{display:inline-block;white-space:nowrap}.lr-logo-img{width:28px;height:21px}.lr_sns_ovo_hima .lr-main-match-logo-img,.lr_sns_ovo_hima .lr_sns_ovo_hp_img.lr-main-match-logo-img{width:48px;height:36px}.lr-standings-logo-img{vertical-align:-6px;margin-left:2px}.lr-player-stats-logo-img{vertical-align:-6px;width:28px;height:21px}.tb_l{border-right:1px solid #ebebeb;cursor:pointer;display:inline-block}.tb_l:first-child{border-right:0}.tb_st{color:#dd4b39;border-bottom:2px solid #dd4b39}.lr_tab_container{margin:0;padding:0;margin-bottom:2px}.tb_l{height:19px;padding:0 18px 2px}.tb_st{height:17px}.lr_tab_container{height:19px}._QOh{display:block;margin:auto}._BLh{white-space:normal}
?? ?? - ??? ???? ????


????????
?? ?????


??:??

???

??? ??? ??? ?? ?? ????? ??? ????? ???. ???? ???????? ????? ????? ?? ???? ????.

????? ??????? ????? ????? ??? ???. ???? ???????? ???? ????? ?? ???? ????.


??? ??????? ????? ?? ???? ??? ????? ????????? ????? ? ????????

????? ????? ????
(function(){var id='uid_1';var elem = document.getElementById(id);if (elem.querySelector('.xpdxpnd:not(.xpdnoxpnd):not(.xpdnoarr)')){elem.querySelector('.xpdarr').style.display = '';}else {elem.setAttribute('data-nlvc',1);} })();


????? ???????? - ????www.ghatreh.com/news/subcat/perspolis-????????/0/20

????? ???


?????

?????? ????? ?? ??? 2017!? CR7 ??? ?? ?? ????! ?? ?????? ?????? ??? 2017? ?????? ????? ESPN ????? ?? ?????? ?????? ? ?????? ??? ????? ?????? ?? ??? ??? ????? ???. ?????? ????? ????: ????????? ??????? ????????? ?? ?? ????? ?????? ?????? ???? ?????? ???? ???.???????? ????? :: ???? ??www.varzesh3.com ??? ???? ??? ???? ????

????? ???


?????

?????? ???? ??? ?????? ???? ?? ? ???????? ??? ????????.???????? ????www.perspolisnews.com/

????? ???


?????

???????? ???? : ?????????? ?????? ???? ??? ?????????????? ???? ??????? ?? ?????? ????? ? ?? ??? ??? ????? ???? ??? ??????? ????? ???????? ? ??????????? ?? ????? ??????. ? ?? ???? ????: ?:?? ?????: ?????? ?? ...
?????? ???????? ????? ??? ???? ????? ???????? ?? ?????? ????????
?????? ?????? ????? ???????? ????fc-perspolis.com/

????? ???


?????

?? ???? ???? ?????? ???????? ?????? ????? ????? ????? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?? ??? ?????? ?????? ??????.????? ???????? - ???????? ? ????? ????? ???????? | ...www.shahrekhabar.com/tag/????????

????? ???


?????

????? ??????????? ?? ?? ?? ???? ???? ?? ?????? ????? ???????? ????/ ????? ????? ?????? ???????? ?? ?? ????? ???? ???????????? ??? ?????? ??????????? ????? ??? ????? ??????????? ???? ???? ?? ?????? ????? ???????? ????. 1 ???? ???. ???????? ?????. ?????????: ?????? ?????????? ? ??? ????? ?????????? ?????? ??? ????/ ...???????? | ?????? ?????? ???????? | ????? ??? ?????? ...https://90tv.ir/tag/news/????????

????? ???


?????

???????? ,????? ???????? ????? ,????? ????? ???????? ,????? ????? ?? ?????? ???????? ,???????? ????? ,??? ?????? ,?????? ,???????? ??? ?????? ??? ????.?????? ?????? ???????? ????? - ?????????? ????????? ????https://fa.wikipedia.org/wiki/??????_??????_????????_?????

????? ???


?????

???????? ?? ??? ???? ???? ???? ?????? ? ?? ?? ??? ????? ?? ????? ????? ????????? ?? ???????? ??? ??? ?????? ????? ???? ?????????. ??? ?????? ??? ?? ???????????? ? ???????????? ?????? ?????? ?? ????? ??? ? ??????? ??? ??? ?? ???????? ??????? ???? ??????? ?? ????? ???. ?????? ??? ????? ?????????? ?????? ????? ...???????? | ???????https://www.tarafdari.com/????????

????? ???


?????

?????? ??????????? ???? ???? ???????? ?? ????? ??? ??? ???? ?? (???) ????? ????? ???? ???? ????? ???? ???? / ???? ?? ?? ????? ??? / 9 ?????? / 942 ?????? ...????? | ????? ???? ???????? 1_0 ??????? | sports
? 6:09

tamasha.com/v/ndJX5

? ???? ???? - ???????? ????sports
?? ????? ???? ?? ????? ????? ???? ???????? 1_0 ??????? ?? sports | ?????.
???????? - ?? ????https://tnews.ir/tags/????????

????? ???


?????

????????.90tv.ir | ?????? ???? ?????? ?? - ????? ????: ??????? ...
?

90tv.ir/video/.../?????-????-???????-???????-1-3-????????

?????? ?? ???????? ?????? ?? ?????? ????? ???? ????? ???? ????? ???? ?? ???? ?????? ???? ?????? ?????? ?? ???? ????? ? ?? ??? ??????? ??? ????? ???????? ??????. ?? ??. ???? ?? ??????. ???? ...
????? | ????? ???? ???????? 2-0 ????? | sports
? 4:53

tamasha.com/v/KdnxW

? ????? ???? - ???????? ????sports
???????? ????? ???? ???????? ? ?????? 02:51 ???????? ????? ???? ???????? ? ?????? ???? ????? ??? ???? 85 01:11. ???? ????? ??? ???? 85 ??? ...
90tv.ir | ?????? ???? ?????? ?? - ????? ???? ???? ????? 0 ...
?

https://90tv.ir/video/.../?????-????-????-?????-0-1-????????

????? ???? ???? ????? 0-1 ????????.
????? | ????? ???? ???????? 3 - 1 ?????? ??????? | sports
? 6:46

tamasha.com/v/M3xo1

?? ?????? ???? - ???????? ????sports
?? ????? ???? ?? ????? ????? ???? ???????? 3 - 1 ?????? ??????? ?? sports | ?????.
90tv.ir | ?????? ???? ?????? ?? - ????? ???? ????? 1-1 ...
?

https://90tv.ir/video/.../?????-????-?????-1-1-????????-???-4-?...

????? ???? ????? 1-1 ???????? (??? 4 ??)
90tv.ir | ?????? ???? ?????? ?? - ????? ????: ???????? 2 ...
?

https://90tv.ir/.../?????-????-????????-2-0-????-???-??????

????? ????: ???????? 2-0 ???? ??? ??????.
????? | ????? ???? ???????? 2 - ?????? 2 | sports
? 9:48

tamasha.com/v/7Mm6y

?? ?????? ???? - ???????? ????sports
?? ????? ???? ?? ????? ????? ???? ???????? 2 - ?????? 2 ?? sports | ?????.
90tv.ir | ?????? ???? ?????? ?? - ????? ????: ??????? 0-1 ...
?

https://90tv.ir/video/429755/?????-????-???????-0-1-????????

????? ????: ??????? 0-1 ????????.
???? ??? - ???? ???????? ?????? ????????www.arteshesorkh.com/

????? ???


?????

???????? ? ?? ??????? ???? ???? ???????? ???????? ?? ????? ??? ???????? ? ??????? ???????? ? ???? ?????? ???????? ? ????? ???????? ???????? ? ???????? ????? ???????? ?? ???? ?? ????.????? | ????? ???? ???????? 3-0 ??????????? | sports
? 8:41

tamasha.com/v/O6a0

?????


?? ???????? ???? - ???????? ????sports
"???? ???" ???? ???? ???????? 08:06 "???? ???" ???? ???? ???????? ????? ???? ???????? ?? ????? ??????? 08:20. ????? ???? ...
90tv.ir | ?????? ???? ?????? ?? - ?????? ????: ???????? 1 ...
?

https://90tv.ir/video/422923/??????-????-????????-1-0-???????

?????? ????: ???????? 1-0 ???????.
????? | ????? ???? ???????? 2-2 ?????? ??????? | sportstamasha.com/v/E4oy1

????? ???

?? ????? ???? - ??? ??. ??? ????? ??? ? ?????? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ?????? ?? ????? ????? ??(??????? ???? ?????? ????) ? ????? ????? ???????? ?????? ?? ??????. ??? ????? ??? ???. ?? ?????? ?? ?? ???? ?????. ????? ??? ?????? ?? ???? ???? ??? ?? ???? ??? ???? ?? ???? ? ???? ???? ?? ???? ????? ???? ???? ????. ???? ?? ???? ...????? | ????? ???? ???????? 1-0 ????? | sports
? 5:49

tamasha.com/v/PkKZ

?????


?? ???????? ???? - ???????? ????sports
????? ???? ?? ???? ????? ? ??????????? 04:25. ????? ???? ?? ???? ????? ? ??????????? ????? 0 - 2 ???????? 05:22 ????? 0 - 2 ???????? ??????? ???? ?????? ??? ?? ...
90tv.ir | ?????? ???? ?????? ?? - ???? ?????????? ...https://90tv.ir/news/433217/????-??????-?????????-9-???-????-?????

????? ???

? ???? ??? - ?????? ???? ?????? ??? - ?? ???? ?????? ?? ??? ???????? ???? ??? ?? ????? ?????? ?????? ?? ??? ????. ?? ????? ?????? ???? ???? ?????????? ???????? ?? ???? ?????? ?? ?? ???? ???. ?????? ?????????? ?? ????? ?? ?? ???????? ????? ?? ?????? ????? ??? ? ???? ??? ?????? ?? ????? ?? ??? ?????? ??? ...90tv.ir | ?????? ???? ?????? ?? - ????? ????: ???????? 0 ...
?

90tv.ir/video/416390/?????-????-????????-0-1-?????

????? ????: ???????? 0-1 ?????.
????? | ????? ???? ???????? 4 - ??? ??? 0 | sports
? 7:25

tamasha.com/v/z09dg

?? ??? ????
?? ????? ???? ?? ????? ????? ???? ???????? 4 - ??? ??? 0 ?? sports | ?????.
90tv.ir | ?????? ???? ?????? ?? - ????? ????: ????? 1-1 ...
?

https://90tv.ir/video/432706/?????-????-?????-1-1-????????

????? ????: ????? 1-1 ????????.
90tv.ir | ?????? ???? ?????? ?? - ????? ????: ????? ????? ...
?

90tv.ir/video/414723/?????-????-?????-?????-0-3-????????

????? ????: ????? ????? 0-3 ????????.
????? | ????? ???? ????? ????? 0 - 3 ???????? | sports
? 4:16

tamasha.com/v/eeV0A

?? ?????? ???? - ???????? ????sports
?? ????? ???? ?? ????? ????? ???? ????? ????? 0 - 3 ???????? ?? sports | ?????.
90tv.ir | ?????? ???? ?????? ?? - ????? ????: ???????? 4 ...
?

https://90tv.ir/video/428793/?????-????-????????-4-0-???-???

????? ????: ???????? 4-0 ??? ???.

متن کامل در ادامه مطلب ...

تو سایت ما چیزی پیدا نشد ، ببینیم برادر ، گوگل چی میگه !3

تولدت مبارک به ترکی

تولدت مبارک به ترکی

تولدت مبارک به ترکی

تولدت مبارک به ترکی

pes

pes

pes

pes

pes

pes

pes

pes

pes

pes

pes

pes

pes

pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,

pes

pes

pes

pes

pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes ,

pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,

pes

pes

pes

pes

pes

pes

pes

pes

pes

pes

pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,

pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,

pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes , pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,pes,