اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد

صفحه اصلی | مرندی | فروشگاه | سایت مپ

تقویم ۹۵ گوگل

تقویم ۹۵ گوگل

تقویم ۹۵ گوگل

موضوع : دسته‌بندی نشده | تاریخ : ۱۷ام اسفند ۱۳۹۴ | نویسنده : admin | بازدید : 196 بازدید |

تقویم ۹۵ گوگل

تقویم ۹۵ گوگل

تقویم ۹۵ گوگل

تقویم ۹۵ گوگل


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ط¨ط§ ظ¾ط³ ط²ظ…غŒظ†ظ‡ ط·ط¨غŒط¹طھ + PDF” href=”http://www.yasdl.com/99869/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-95.html” target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ط¨ط§ ظ¾ط³ ط²ظ…غŒظ†ظ‡ ط·ط¨غŒط¹طھ + PDF

www.yasdl.com
۱۹ ظ†ظˆط§ظ…ط¨ط± ۲۰۱۵ ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ط¨ط§ ظ¾ط³ ط²ظ…غŒظ†ظ‡ ط·ط¨غŒط¹طھ ط´ظ…ط³غŒ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ظ‡ط§ + PDF … [24 ط¨ط§ط²ط¯غŒط¯]; ع†ع¯ظˆظ†ظ‡ طھظ†ط¸غŒظ…ط§طھ ظپط§غŒط±ظپط§ع©ط³ ظˆ ع¯ظˆع¯ظ„ ع©ط±ظˆظ… ط±ط§ ط¨ط§ غŒع© ع©ظ„غŒع©آ …


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ – ط´ظ‡ط±ط®ط¨ط±” href=”http://www.shahrekhabar.com/tourism/145327728036468″ target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ – ط´ظ‡ط±ط®ط¨ط±

www.shahrekhabar.com
… ط§ظ…ط³ط§ظ„ ظ†غŒط² ط¨ط±ط§غŒ ط´ط´ظ…غŒظ† ط³ط§ظ„ ظ…طھظˆط§ظ„غŒطŒ ط¨ط§ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط¨ط³طھظ‡ ظ‡ط§غŒ ظ…ط®طھظ„ظپ ع©ط§ط؛ط° ط¯غŒظˆط§ط±غŒ ( WallPaper) طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط´ظ…ط§ ط¹ط²غŒط²ط§ظ† ظ‡ط³طھغŒظ…. ….. ع¯ظˆع¯ظ„ ظ¾ظ„ط§ط³ ظپغŒط³ ظ†ظ…ط§ ع©ظ„ظˆط¨ linkedin.


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ – طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ط¨ط§ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ظ‡ط§ pdf” href=”http://irctr.ir/download/1447422077jfoyv” target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ – طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ط¨ط§ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ظ‡ط§ pdf

irctr.ir
۱۳ ظ†ظˆط§ظ…ط¨ط± ۲۰۱۵ ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ط´ظ…ط³غŒ ط¨ط§ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ظ‡ط§ PDF ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط¯ط± غŒع© ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط±ط³ظ…غŒ ط³ط§ظ„ ۹۵ ع©ط§ظ…ظ¾غŒظˆطھط± طھظ‚ظˆغŒظ… ۱۳۹۵ ط±ط§غŒع¯ط§.


<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… ط­ط±ظپظ‡ ط§غŒ ظˆ ظ‡ظˆط§ط´ظ†ط§ط³ ط´ظ…ظٹظ… ظٹط§ط³ ط¯ط± ع©ط§ظپظ‡‌ط¨ط§ط²ط§ط± ط¨ط±ط§غŒ ط§ظ†ط¯ط±ظˆغŒط¯ آ· ع©ط§ظپظ‡ ” href=”https://cafebazaar.ir/app/shamimsoft.shamimyas/?l=fa” target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… ط­ط±ظپظ‡ ط§غŒ ظˆ ظ‡ظˆط§ط´ظ†ط§ط³ ط´ظ…ظٹظ… ظٹط§ط³ ط¯ط± ع©ط§ظپظ‡‌ط¨ط§ط²ط§ط± ط¨ط±ط§غŒ ط§ظ†ط¯ط±ظˆغŒط¯ آ· ع©ط§ظپظ‡

cafebazaar.ir
طھظ‚ظˆظٹظ… ط´ظ…ظٹظ… ظٹط§ط³ ۹۵ ط¨ط§ ط·ط±ط§ط­غŒ ظˆظٹعکظ‡ ظ…طھط±ظٹط§ظ„ طŒ ظ…طھط­ظˆظ„ ط´ط¯!!! *** ط¨ط±ط§غŒ … طھط§ع©ظ†ظˆظ† ط³ظ‡ ط§ظ¾ظ„غŒع©غŒط´ظ† طھظ‚ظˆغŒظ… ط¨ط§ط¯ طµط¨ط§طŒ ع¯ظˆع¯ظ„ ع©ظ„ظ†ط¯ط± ظˆ طھظ‚ظˆغŒظ… ظ‡ظˆط´ظ…ظ†ط¯ ظ¾ط±ظ†ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ظ…ط¹ط±ظپغŒ ع©ط±ط¯ظ‡ ط§غŒظ….


<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… ظ‡ط§غŒ ط¯ط³ع©طھط§ظ¾غŒ ط²غŒط¨ط§ ط¯ط± ط·ط±ط­ ظ‡ط§غŒ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط¨ط±ط§غŒ ۹۵ – ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ط±ط§غŒع¯ط§ظ† ” href=”http://www.cooldownload.ir/download-persian-desktop-calendar-95.html” target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… ظ‡ط§غŒ ط¯ط³ع©طھط§ظ¾غŒ ط²غŒط¨ط§ ط¯ط± ط·ط±ط­ ظ‡ط§غŒ ع¯ظˆظ†ط§ع¯ظˆظ† ط¨ط±ط§غŒ ۹۵ – ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ط±ط§غŒع¯ط§ظ†

www.cooldownload.ir
ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ظ‚ط´ظ†ع¯ ط²غŒط¨ط§ ط®ظˆط±ط´غŒط¯غŒ ط³ط§ظ„ظ†ط§ظ…ظ‡ طھط­ظˆغŒظ„ ط³ط§ظ„ ۹۵ ط¨ع© ع¯ط±ط§ظ†ط¯ ط¯ط³ع©طھط§ظ¾ ظ¾ط³ ط²ظ…غŒظ†ظ‡ ط·ط±ط­ ظ‡ط§غŒ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¬ط¯غŒط¯ ظ…ظ†ط¸ط±ظ‡ … ظ…ط±ظˆط±ع¯ط± ط³ط§ط²ع¯ط§ط± ط¨ط§ ط³ط§غŒطھ ظ†غŒط² ع¯ظˆع¯ظ„ ع©ط±ظˆظ… ظ…غŒ ط¨ط§ط´ط¯.


<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط¨ط§ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¹ع©ط³ ط¨ط§ع©غŒظپغŒطھ ط¨ط§ظ„ط§ – ظˆط¨ظپط§” href=”http://www.webfa.ir/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-95/” target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط¨ط§ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ظ‡ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¹ع©ط³ ط¨ط§ع©غŒظپغŒطھ ط¨ط§ظ„ط§ – ظˆط¨ظپط§

www.webfa.ir
۶ ط±ظˆط² ظ¾غŒط´ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ طھع© ط¹ع©ط³ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ظ‡ط§ ظˆ طھط¹ط·غŒظ„ط§طھ ط±ط³ظ…غŒ ط¨ط§ع©غŒظپغŒطھ ط¨ط³غŒط§ط± ط¨ط§ظ„ط§. … ظ¾غŒط¯ط§ ع©ط±ط¯ظ† ط·ظˆظ„ ظˆ ط¹ط±ط¶ ط¬ط؛ط±ط§ظپغŒط§غŒغŒ ط§ط² ط±ظˆغŒ ظ†ظ‚ط´ظ‡ ع¯ظˆع¯ظ„.


<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط¨ط§ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ظ‡ط§ | ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ | طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵” href=”http://www.reihanads.ir/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-95-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF.html” target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط¨ط§ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ظ‡ط§ | ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ | طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵

www.reihanads.ir
طھظ‚ظˆغŒظ… ط±ط³ظ…غŒ ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵ ط¨ط§ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ظ‡ط§ ط¯ط± طھط§ط±غŒط® ۱۳ ط¢ط¨ط§ظ† ۱۳۹۴ طھظˆط³ط· ط´ظˆط±ط§غŒ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ط¹ظ…ظˆظ…غŒ ظˆط²ط§ط±طھ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظˆ ط§ط±ط´ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط´ط¯. ظپط§غŒظ„ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط¨ط§ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ظ‡ط§ ط±ط§ ظ…غŒ طھظˆط§ظ†غŒط¯ ط§ط²آ …


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھظ‡ط§ + ظ†ط³ط®ظ‡ PDF + ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵ ط¯ط± غŒع© ” href=”http://patoghu.com/gonagon/ebook/7908-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-95.html” target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھظ‡ط§ + ظ†ط³ط®ظ‡ PDF + ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵ ط¯ط± غŒع©

patoghu.com
۱۰ عکط§ظ†ظˆظٹظ‡ ۲۰۱۶ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھظ‡ط§ طھظ‚ظˆغŒظ… ۱۳۹۵ ط¯ط± غŒع© ظ†ع¯ط§ظ‡ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¯ظ‚غŒظ‚ طھط­ظˆغŒظ„ ط³ط§ظ„ ۹۵ ط¯ط± ط§غŒظ† ظ¾ط³طھ ط¨ط±ط§غŒ … ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵ ظ‡ط¬ط±غŒ ط´ظ…ط³غŒ ط±ط§ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ظ¾غŒ ط¯غŒ ط§ظپ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھظ‡ط§ ظˆ ط¯ظˆ ظپط§غŒظ„ ط¹ع©ط³ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط¯ط± غŒع© ظ†ع¯ط§ظ‡ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡. … ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ظ…ط±ظˆط±ع¯ط± ع¯ظˆع¯ظ„ ع©ط±ظˆظ…
Alphabet Investor Relations – Investor Relations – Alphabet

abc.xyz
Alphabet Inc. is a holding company that gives ambitious projects the resources, freedom, and focus to make their ideas happen — and will be the parentآ …


<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… ظˆ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ظ‡ط§غŒ ط³ط§ظ„ ۹۵ – ط³ط±ط±ط³غŒط¯ ۹۵ – ظˆط§ط­ط¯ ط³ط§ظ„ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ط±ع¯” href=”http://www.bargcalendar.com/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-95/” target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… ظˆ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ظ‡ط§غŒ ط³ط§ظ„ ۹۵ – ط³ط±ط±ط³غŒط¯ ۹۵ – ظˆط§ط­ط¯ ط³ط§ظ„ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¨ط±ع¯

www.bargcalendar.com
۵ ظ†ظˆط§ظ…ط¨ط± ۲۰۱۵ ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ظˆ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ظ‡ط§غŒ ط³ط§ظ„ ۹۵ – ظ…طµظˆط¨ ط´ظˆط±ط§غŒ ط¹ط§ظ„غŒ ط§ظ†ظ‚ظ„ط§ط¨ ظپط±ظ‡ظ†ع¯غŒ – ط´ط§ظ…ظ„ ظ…طھظ† ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ظ‡ط§ ظˆ ط¶ظ…ط§غŒظ… ( طھظ‚ظˆغŒظ… ط±ط³ظ…غŒ ع©ط´ظˆط±)


<A title="ظ…ط¯ظ„ ظ…ط§ظ†طھظˆ ط³ط§ظ„ ۹۵طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵” href=”http://noruz95.ir/sweatshirts-model-year-95/” target=_blank rel=nofollow>ظ…ط¯ظ„ ظ…ط§ظ†طھظˆ ط³ط§ظ„ ۹۵طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵

noruz95.ir
۲۲ عکط§ظ†ظˆظٹظ‡ ۲۰۱۶ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظ…ط§ظ†طھظˆ ,ظ…ط§ظ†طھظˆ ط¯ط®طھط±ط§ظ†ظ‡ ,ظ…ط¯ظ„ ظ…ط§ظ†طھظˆ ۲۰۱۶ ,ط¬ط¯غŒط¯طھط±غŒظ† ظ…ط¯ظ„ ظ…ط§ظ†طھظˆظ‡ط§غŒ ط³ط§ظ„,ظ…ط¯ظ„ ظ…ط§ظ†طھظˆ ۹۵ ط¬ط¯غŒط¯ ,ظ…ط¯ظ„ ظ…ط§ظ†طھظˆ ط²ظ†ط§ظ†ظ‡ طھط§ط¨ط³طھط§ظ†ظ‡ ,ظ…ط¯ظ„ ظ…ط§ظ†طھظˆ ط§ط³ظ¾ط±طھ ۲۰۱۶ ,ظ…ط¯ظ„ ظ…ط§ظ†طھظˆآ …


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵” href=”http://noruz95.ir/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-95/” target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵

noruz95.ir
ظ†ظˆط±ظˆط² ۹۵ | غŒط§ط±ط§ظ†ظ‡ ۹۵ | ط³ط§ظ„ ۹۵ | طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ | ط±ظ†ع¯ ط³ط§ظ„ ۲۰۱۶ |. ط§ظ†ط³ط§ظ† ظ‡ظ…ط§ظ† ظ…غŒ … ط®ط§ظ†ظ‡ آ» ط¢ط±ط´غŒظˆ ط¨ط±ع†ط³ط¨: ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵. ط¨ط§غŒع¯ط§ظ†غŒ ط¨ط±ع†ط³ط¨ ظ‡ط§: ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ … ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… غ¹غµ ط¨ط§ ط­ط¬ظ… ع©ظ… …. ع¯ظˆع¯ظ„ https://www.google.com/; غŒط§ظ‡ظˆ https://www.yahoo.com/; ط¨غŒظ†ع¯آ …


Google Apps for Work – Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org
It includes Google’s popular web applications including Gmail, Google Drive, Google Hangouts, Google Calendar, and Google Docs. While these products are آ …


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ظ„ط§غŒظ‡ ط¨ط§ط²” href=”http://gilpic.rozblog.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-95-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2″ target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ظ„ط§غŒظ‡ ط¨ط§ط²

gilpic.rozblog.com
ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ط§ظ†ط¯ط±ظˆغŒط¯ ظˆ ع©ط§ظ…ظ¾غŒظˆطھط± , ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط±ط³ظ…غŒ ط³ط§ظ„ غ¹غµ ط¨ط±ط§غŒ ط§ظ†ط¯ط±ظˆغŒط¯ ظˆ ع©ط§ظ…ظ¾غŒظˆطھط± غ±غ³غ¹غµ , طھظ‚ظˆغŒظ… ط±ط³ظ…غŒ ط³ط§ظ„ ۹۵ , طھظ‚ظˆظٹظ… ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵ ط¨ط±ط§ظٹ ظƒط§ظ…ظ¾ظٹظˆطھط± ظˆ ط§ظ†ط¯ط±ظˆظٹط¯,ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ظ„ط§غŒظ‡ ط¨ط§ط²,ظ…ط¬ظ„ظ‡ طھظپط±غŒط­غŒ. … ظˆط±ظˆط¯غŒ ع¯ظˆع¯ظ„ ط¯غŒط±ظˆط² : ۱۲۵ ط¢ظٹ ظ¾ظٹ ط§ظ…ط±ظˆط² :آ …


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ – ط·ط±ط§ط­غŒ ط³ط§غŒطھ” href=”http://sitedesign-co.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-95″ target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ – ط·ط±ط§ط­غŒ ط³ط§غŒطھ

sitedesign-co.com
ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط§غŒظ† ظ‚ط³ظ…طھ ط¨ظ‡ ط±ط§ط­طھغŒ ظ…غŒ طھظˆط§ظ†غŒط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط±ط§ ط²ظˆط¯طھط± ط§ط² ط¯غŒع¯ط±ط§ظ† ط¯ط±غŒط§ظپطھ ع©ظ†غŒط¯ ظˆ ط§ط² ظˆظ‚ط§غŒط¹ ظˆ ط±ظˆغŒط¯ط§ط¯ ظ‡ط§ ع©ظ‡ ط¯ط± … ط¬ط¯غŒط¯طھط±غŒظ† ط§ظ„ع¯ظˆط±غŒطھظ… ع¯ظˆع¯ظ„ mobile geddon (ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„ ع¯ط¯ظˆظ†)آ …


<A title="طھط­ظˆغŒظ„ ط³ط§ظ„ ۹۵ ط³ط§ط¹طھ ع†ظ†ط¯ ط§ط³طھطں, طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵, طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ” href=”http://90tv.iran.sc/post/22″ target=_blank rel=nofollow>طھط­ظˆغŒظ„ ط³ط§ظ„ ۹۵ ط³ط§ط¹طھ ع†ظ†ط¯ ط§ط³طھطں, طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵, طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵ ط¨ط±ط§غŒ

۹۰tv.iran.sc
۱۵ ظپظˆط±غŒظ‡ ۲۰۱۶ طھط­ظˆغŒظ„ ط³ط§ظ„ ۹۵ ط³ط§ط¹طھ ع†ظ†ط¯ ط§ط³طھطں, طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵, طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵ ط¨ط±ط§غŒ … ط±ظ†ع© ع¯ظˆع¯ظ„ : … ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط±ط³ظ…غŒ ۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ط§ظ†ط¯ط±ظˆغŒط¯ ظˆ ع©ط§ظ…ظ¾غŒظˆطھط± ۱۳۹۵ ظˆ ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¯ظ‚غŒظ‚آ …
<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… ط¢ظ…ظˆط²ط´غŒ ط³ط§ظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ۹۵-۹۴ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظ¾غŒط§ظ… ظ†ظˆط± / طھط§ط±غŒط® ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ” href=”http://pnuna.com/1394/04/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-95-94-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1.html” target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… ط¢ظ…ظˆط²ط´غŒ ط³ط§ظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ۹۵-۹۴ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظ¾غŒط§ظ… ظ†ظˆط± / طھط§ط±غŒط® ط§ظ†طھط®ط§ط¨

pnuna.com
ط§ظپطھطھط§ط­ ط³ط§غŒطھ : ۲ ظ…ظ‡ط±ظ…ط§ظ‡ ۱۳۸۸; طھط¹ط¯ط§ط¯ ع©ظ„ ظ†ط¸ط±ط§طھ : ۱۸۴,۰۴۷ ظ†ط¸ط±; ط±طھط¨ظ‡ ط¯ط± ع¯ظˆع¯ظ„ : ۳ … ع©ظ„غŒع© ع©ظ†غŒط¯. طھظ‚ظˆغŒظ… ط¢ظ…ظˆط²ط´غŒ ظ†غŒظ…ط³ط§ظ„ ط§ظˆظ„ (طھط±ظ… ظ¾ط§غŒغŒط²) ط³ط§ظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ۹۵-۱۳۹۴ ظ¾غŒط§ظ… ظ†ظˆط± آ …


<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ – ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ظˆغŒط³غŒ” href=”http://learnstu.com/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-95-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/” target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ – ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ظˆغŒط³غŒ

learnstu.com
۳ عکط§ظ†ظˆظٹظ‡ ۲۰۱۶ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط±ط³غŒط¯+طھظ‚ظˆغŒظ… ظ†ط¬ظˆظ…غŒReviewed by ط¨ط±ط¯غŒط§ on Jan 3Rating: 5.0طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط±ط³غŒط¯ط³ط§غŒطھ ظ„ط±ظ† ط§ط³ طھغŒ غŒظˆ ط¨ط§ ط§ظپطھط®ط§ط± ظ‡ط¯غŒظ‡ ط§غŒ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ ط±ط§ ط¨ظ‡ ط´ظ…ط§ ط¹ط²غŒط²ط§ظ†آ …


<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… ط¢ظ…ظˆط²ط´غŒ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظ¾غŒط§ظ… ظ†ظˆط± ط¯ط± ط³ط§ظ„ ۹۵-۹۴ / طھط§ط±غŒط® ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظˆط§ط­ط¯ ظˆ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†” href=”http://pnunews.com/1495/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-95-94/” target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… ط¢ظ…ظˆط²ط´غŒ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظ¾غŒط§ظ… ظ†ظˆط± ط¯ط± ط³ط§ظ„ ۹۵-۹۴ / طھط§ط±غŒط® ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظˆط§ط­ط¯ ظˆ ظ…ظ‡ظ…ط§ظ†

pnunews.com
۲۲ عکظˆط¦ظ† ۲۰۱۵ طھظ‚ظˆغŒظ… ط¢ظ…ظˆط²ط´غŒ ط³ط§ظ„ ۹۴-۹۵ ظ¾غŒط§ظ… ظ†ظˆط± طھظ‚ظˆغŒظ… ط¢ظ…ظˆط²ط´غŒ … ط§ط´طھط±ط§ع© ع¯ط°ط§ط±غŒ ط¯ط± طھظˆظٹظٹطھط± ط§ط´طھط±ط§ع© ع¯ط°ط§ط±غŒ ط¯ط± ظپظٹط³ط¨ظˆع© آ· ط§ط´طھط±ط§ع© ع¯ط°ط§ط±غŒ ط¯ط± ع¯ظˆع¯ظ„ ظ¾ظ„ط§ط³. ط¨ط±ع†ط³ط¨ ظ‡ط§آ …


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط±ط³ظ…غŒ ط³ط§ظ„ ۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ط§ظ†ط¯ط±ظˆغŒط¯ ظˆ ع©ط§ظ…ظ¾غŒظˆطھط± ۱۳۹۵″ href=”http://www.amazing.ir/1394/02/26/1395-calendar-year/” target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط±ط³ظ…غŒ ط³ط§ظ„ ۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ط§ظ†ط¯ط±ظˆغŒط¯ ظˆ ع©ط§ظ…ظ¾غŒظˆطھط± ۱۳۹۵

www.amazing.ir
ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ع©ط§ظ…ظ¾غŒظˆطھط± ظ†ط³ط®ظ‡ ط§ظ†ط¯ط±غŒظˆط¯ ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط±ط³ظ…غŒ ۱۳۹۵ ظ†ع¯ط§ظ‡غŒ ع©ظˆطھط§ظ‡ ط¨ظ‡ ط³ط§ظ„ ۹۵ ظ„ط­ط¸ظ‡ طھط­ظˆغŒظ„ ط³ط§ظ„ ۹۵ طھط¹ط·غŒظ„ط§طھ ط±ط³ظ…غŒ ط³ط§ظ„ ۹۵ ط³ط§ظ„ ظ…غŒظ…ظˆظ† ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ…آ …


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ | ظپط§غŒظ„ ظ„ط§غŒظ‡ ط¨ط§ط² طھظ‚ظˆغŒظ… ۱۳۹۵ | ط³ط§ظ„ طھط­ظˆغŒظ„ ۹۵” href=”http://taghvim95.ir/” target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ | ظپط§غŒظ„ ظ„ط§غŒظ‡ ط¨ط§ط² طھظ‚ظˆغŒظ… ۱۳۹۵ | ط³ط§ظ„ طھط­ظˆغŒظ„ ۹۵

taghvim95.ir
طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵طŒظپط§غŒظ„ ظ„ط§غŒظ‡ ط¨ط§ط² طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵طŒطھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵طŒط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط±ط§غŒع¯ط§ظ†طŒظپط§غŒظ„ pdf طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵طŒظ„ط­ط¸ظ‡ ط³ط§ظ„ طھط­ظˆغŒظ„ ۹۵طŒط·ط§ظ„ط¹ ط¨غŒظ†غŒ ط³ط§ظ„ ۹۵طŒظپط§ظ„ ط³ط§ظ„ ظ…غŒظ…ظˆظ†طŒطھظ‚ظˆغŒظ… ط¯غŒظˆط§ط±غŒ.


<A title="Owl Reminder for Google Calendarâ„¢ – Chrome Web Store” href=”https://chrome.google.com/webstore/detail/owl-reminder-for-google-c/fgfgfbgekocmkfenbpndokpjjbifncoj?hl=en” target=_blank rel=nofollow>Owl Reminder for Google Calendarâ„¢ – Chrome Web Store

chrome.google.com
Owl Reminder can connect your Google Calendar and provide desktop notification for events. Compared with existing solutions it has…


<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵” href=”http://posternews.sainaweb.com/list/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85+95.html” target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵

posternews.sainaweb.com
ظ†ط±ظ… ط§ظپط²ط§ط± ظ†ظˆط±ظˆط² ۹۵ (ظ„ط­ط¸ظ‡ طھط­ظˆغŒظ„ ط³ط§ظ„ + طھظ‚ظˆغŒظ…) – Norooz 94 v1.6. ط³ظˆظ¾ط±ط§غŒط² ط¨ظ‡ط§ط±غŒ … ط¨ع© ع¯ط±ط§ظ†ط¯ ط²غŒط¨ط§ طھظ‚ظˆظٹظ… ۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ط¯ط³ع©طھط§ظ¾ ط§ط² ع©ط¬ط§ ع¯غŒط± ط¨غŒط§ط±ظ…طں ط³ط±غŒ ط¨ظ‡ ط³ط§غŒطھ ط¢ع¯ظ‡غŒآ …


<A title="GoogaSync: Synchronize Google Calendar with Nokia Symbian ” href=”http://www.googasync.com/” target=_blank rel=nofollow>GoogaSync: Synchronize Google Calendar with Nokia Symbian

www.googasync.com
Synchronize your Nokia smartphone with Google Calendar. As most of the users are moving away from Symbian and phones are not manufactured anymore,آ …
<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… غ¹غµ – ظ…ظ„غŒ ع©ظ…ظ¾” href=”http://melicamp.com/download/calendar-95/” target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… غ¹غµ – ظ…ظ„غŒ ع©ظ…ظ¾

melicamp.com
طھظ‚ظˆغŒظ… غ¹غµ , ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… غ¹غµ , طھظ‚ظˆغŒظ… غ¹غµ ط¨ط±ط§غŒ ط¯ط³ع©طھط§ظ¾ , طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ , طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط§ظ†ط¯ط±ظˆغŒط¯ , ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط§ظ†ط¯ط±ظˆغŒط¯ , طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط§غŒط±ط§ظ† , طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط§ظ…ط±ظˆط² , طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ pdf.


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۱۳۹۵ ظ„ط§غŒظ‡ ط¨ط§ط² (PSD) – ط´ط¨ع©ظ‡ ط·ط±ط§ط­ط§ظ† ع¯ط±ط§ظپغŒع© ط§غŒط±ط§ظ†” href=”http://graphiciran.net/product/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-1395-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-psd/” target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۱۳۹۵ ظ„ط§غŒظ‡ ط¨ط§ط² (PSD) – ط´ط¨ع©ظ‡ ط·ط±ط§ط­ط§ظ† ع¯ط±ط§ظپغŒع© ط§غŒط±ط§ظ†

graphiciran.net
ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ظ„ط§غŒظ‡ ط¨ط§ط² ط¨ط±ط§غŒ ط·ط±ط§ط­غŒ ط§ظ†ظˆط§ط¹ طھظ‚ظˆغŒظ… ط¯غŒظˆط§ط±غŒ ظˆ ط±ظˆظ…غŒط²غŒ – ظپط§غŒظ„ ط¢ظ…ط§ط¯ظ‡ ط¬ظ‡طھ … ط§غŒط¯ظ‡ ع¯ط±ظپطھظ† ظ¾غŒط´ظ†ظ‡ط§ط¯ ظ…غŒع©ظ†غŒظ… ع©ظ„ظ…ظ‡ (calendar design) ط±ط§ ط¯ط± ع¯ظˆع¯ظ„ ط¬ط³طھط¬ظˆ ع©ظ†غŒط¯ ظˆآ …


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ – ظˆط¨ ط³ط§غŒطھ ط®ط¨ط±غŒطŒ ط¢ظ…ظˆط²ط´غŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع†غŒط² | ظ‡ظ…ظ‡ ع†غŒط²” href=”http://aboutall.ir/Post/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-95″ target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ – ظˆط¨ ط³ط§غŒطھ ط®ط¨ط±غŒطŒ ط¢ظ…ظˆط²ط´غŒ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ع†غŒط² | ظ‡ظ…ظ‡ ع†غŒط²

aboutall.ir
ط¯ط± ظ¾ط³طھ ط§ظ…ط³ط§ظ„ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ ظ‚ط¨ظ„ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط±ط§ ط¯ط± طھظ… ظ‡ط§غŒ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¨ط±ط§غŒ ط´ظ…ط§ ط§غŒط¬ط§ط¯ ط®ظˆط§ظ‡غŒظ… ظ†ظ…ظˆط¯. ظ„ط­ط¸ظ‡ طھط­ظˆغŒظ„ ط³ط§ظ„ ۹۵ ط¯ط± ط­ط¯ظˆط¯ ط³ط§ط¹طھ ۸ ظˆ ۰ ط¯ظ‚غŒظ‚ظ‡ ظˆ ۱۲ ط«ط§ظ†غŒظ‡ طµط¨ط­ ط±ظˆط² ۱ ظپط±ظˆط±ط¯غŒظ† ۹۵ ظ…غŒآ …


Google Developers Blog

googledevelopers.blogspot.com
When it comes to reliability of messages, an internal study at Google found that the majority of notification messages (۹۵th percentile) are delivered within 250ms آ …


Google Sync Beta – Now for S60 – Official Google Mobile Blog

googlemobile.blogspot.com
May 20, 2009 Google Sync offers two-way, over-the-air contacts and calendar … firmware, I get “Phone not supported” with an older revision of N95 ۸GB.


<A title="ط®ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆغŒط§ظ† ط§غŒط±ط§ظ† | طھظ‚ظˆغŒظ… ط¢ط²ظ…ظˆظ† ط²ط¨ط§ظ† ط§ظ†ع¯ظ„غŒط³غŒ طھظˆظ„غŒظ…ظˆ ۹۵” href=”http://iusnews.ir/fa/news-details/194797/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88-95/” target=_blank rel=nofollow>ط®ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆغŒط§ظ† ط§غŒط±ط§ظ† | طھظ‚ظˆغŒظ… ط¢ط²ظ…ظˆظ† ط²ط¨ط§ظ† ط§ظ†ع¯ظ„غŒط³غŒ طھظˆظ„غŒظ…ظˆ ۹۵

iusnews.ir
۱۳ ط³ط§ط¹طھ ظ‚ط¨ظ„ … ظˆط§ط±ط¯ ع©ط±ط¯ظ† ظ…ط·ط§ظ„ط¨ ط§ط®طھطµط§طµغŒ ط¨ظ‡ ظ†طھط§غŒط¬ ط¬ط³طھط¬ظˆغŒ ع¯ظˆع¯ظ„ ط±ظˆظ†ظ…ط§غŒغŒ ط§ط² ظ¾ظ„ط§ع©‌ظ‡ط§غŒ ط³غŒط§ط³غŒ + ط¹ع©ط³ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡‌ظ‡ط§غŒ … طھظ‚ظˆغŒظ… ط¢ط²ظ…ظˆظ† ط²ط¨ط§ظ† ط§ظ†ع¯ظ„غŒط³غŒ طھظˆظ„غŒظ…ظˆ ۹۵.


<A title="ط¢ط¨‌ظˆظ‡ظˆط§ ط¯ط± طھظ‚ظˆغŒظ… ع¯ظˆع¯ظ„ – ط¨غŒطھظˆطھظ‡” href=”http://www.beytoote.com/computer/tarfand-i/weather-google1-calendar.html” target=_blank rel=nofollow>ط¢ط¨‌ظˆظ‡ظˆط§ ط¯ط± طھظ‚ظˆغŒظ… ع¯ظˆع¯ظ„ – ط¨غŒطھظˆطھظ‡

www.beytoote.com
طھط±ظپظ†ط¯ظ‡ط§غŒ ع¯ظˆع¯ظ„ طھظ‚ظˆغŒظ… ع¯ظˆع¯ظ„ ط¢ط¨‌ظˆظ‡ظˆط§ ط¯ط± طھظ‚ظˆغŒظ… ع¯ظˆع¯ظ„ طھط±ظپظ†ط¯ ع¯ظˆع¯ظ„,طھظ‚ظˆغŒظ… ط´ظ…ط³غŒ ع¯ظˆع¯ظ„,طھظ‚ظˆغŒظ… ظپط§ط±ط³غŒ ع¯ظˆع¯ظ„,ظ…ط­غŒط· … ظ¾غŒط´ظ†ظ‡ط§ط¯غŒ ط´ع¯ظپطھ ط§ظ†ع¯غŒط² ط¨ط±ط§غŒ ظ†ظˆط±ظˆط² ۹۵ / ط¹ط¬ظ„ظ‡ ع©ظ†غŒط¯.


<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡غŒ ط³ط§ظ„ ۹۵-۹۴ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظ…ط§ط²ظ†ط¯ط±ط§ظ†” href=”http://www.umz.ac.ir/Announce/2443/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84_95-94_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86″ target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡غŒ ط³ط§ظ„ ۹۵-۹۴ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظ…ط§ط²ظ†ط¯ط±ط§ظ†

www.umz.ac.ir
ط§ط±طھط¨ط§ط· ط¨ط§ ط¯ط¨غŒط±ط®ط§ظ†ظ‡ ط³ط§ط²ظ…ط§ظ† ظ…ط±ع©ط²غŒ آ· ظ†ظ‚ط´ظ‡ ع¯ظˆع¯ظ„. طھظ‚ظˆغŒظ… ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡غŒ ط³ط§ظ„ ۹۵-۹۴ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظ…ط§ط²ظ†ط¯ط±ط§ظ†, طھط¹ط¯ط§ط¯ ط¨ط§ط²ط¯غŒط¯: ۳۲۴۹. ۱۳۹۴/۰۶/۰۲. http://edu.umz.ac.ir/ آ· ط¨ط±ع¯ط´طھ ط¨ظ‡ طµظپط­ظ‡آ …سه کلیپ از آلبوم جدید داریوش – YouTube


داریوش اقبالی، خواننده و هنرمند ایرانی مقیم آمریکا، در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا اخیرا آلبوم جدیدی را روانه بازار کرده است.
Warning: file_get_contents(https://www.google.com/search?q=&hl=en&num=30): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 503 Service Unavailable in /home/pserasch/domains/marande.ir/public_html/wp-content/themes/pertakmarande/single.php on line 46

تقویم ۹۵ گوگل

تقویم ۹۵ گوگل

تقویم ۹۵ گوگل

تقویم ۹۵ گوگل

تقویم ۹۵ گوگل

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

, , , , , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , , , , , , ,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,, , , , , , , , , , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,