اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت
آخرین مطالب سایت
178 بازدید ۱۷ام اسفند ۱۳۹۴ admin دسته‌بندی نشده بدون نظر

تقویم ۹۵ جاوا

تقویم ۹۵ جاوا

تقویم ۹۵ جاوا

تقویم ۹۵ جاوا


تقویم ۹۵ جاوا
<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط§ط°ط§ظ† ع¯ظˆغŒ ط¨ط§ط¯ طµط¨ط§ ۹۵ ظ†ط³ط®ظ‡ ط¬ط§ظˆط§ | طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵” href=”http://taghvim95.ir/515/download-calendar-muezzin-bade-saba-95-version-java” target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط§ط°ط§ظ† ع¯ظˆغŒ ط¨ط§ط¯ طµط¨ط§ ۹۵ ظ†ط³ط®ظ‡ ط¬ط§ظˆط§ | طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵

taghvim95.ir
۱۳ ط§ ع©طھط¨ط± ۲۰۱۵ Download Java Calendarظ¬ ط§ط°ط§ظ† ع¯ظˆ ط¨ط±ط§غŒ ع¯ظˆط´غŒظ¬ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط´ط±ط¹غŒ ۹۵ ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„ ط¬ط§ظˆط§ظ¬ طھظ‚ظˆظٹظ… ۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ظ…ظˆط¨ط§ظٹظ„ظ¬طھظ‚ظˆغŒظ… ۱۳۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„ ط¬ط§ظˆط§ظ¬طھظ‚ظˆغŒظ… ط¨ط§ط¯ طµط¨ط§ ۹۵آ …


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ط±ط§غŒع¯ط§ظ† طھظ‚ظˆغŒظ… ظپط§ط±ط³غŒ ۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„ | طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵” href=”http://taghvim95.ir/542/download-free-mobile-persian-calendar-95″ target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ط±ط§غŒع¯ط§ظ† طھظ‚ظˆغŒظ… ظپط§ط±ط³غŒ ۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„ | طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵

taghvim95.ir
۱۳ ط§ ع©طھط¨ط± ۲۰۱۵ ط¯ط± ط§غŒظ† ظ¾ط³طھ ط§ط² ط³ط§غŒطھ ظ…غŒطھظˆط§ظ†غŒط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ظپط§ط±ط³غŒ ط³ط§ظ„ غ¹غµ ط±ط§ ط¨ط±ط§غŒ ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„ ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ع©ظ†غŒط¯ … ط±ظ…ط² ظپط§غŒظ„ ظ‡ط§ : www.taghvim95.ir … طھظ‚ظˆغŒظ… ط¨ط±ط§غŒ ع¯ظˆط´غŒ ظ‡ط§غŒ ط¬ط§ظˆط§. ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯.


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ط¬ط§ظˆط§ – ظ…ظ„غŒ ع©ظ…ظ¾” href=”http://melicamp.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7/” target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ط¬ط§ظˆط§ – ظ…ظ„غŒ ع©ظ…ظ¾

melicamp.com
ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ط±ط§غŒع¯ط§ظ† طھظ‚ظˆغŒظ… ظپط§ط±ط³غŒ غ¹غµ ط¨ط±ط§غŒ ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„ ,ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ط±ط§غŒع¯ط§ظ† طھظ‚ظˆغŒظ… ظپط§ط±ط³غŒ ۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„ , طھظ‚ظˆغŒظ… ظپط§ط±ط³غŒ غ¹غµ ط¨ط±ط§غŒ ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„. ط¯ط± ط§غŒظ† ظ¾ط³طھ ط§ط² ط³ط§غŒطھ ظ…غŒطھظˆط§ظ†غŒط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ظپط§ط±ط³غŒ آ …


<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… ط§ط°ط§ظ† ع¯ظˆ ط¨ط§ط¯ طµط¨ط§ ۹۵ – ظ…ظ„غŒ ع©ظ…ظ¾” href=”http://melicamp.com/tag/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%A8%D8%A7-95/” target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… ط§ط°ط§ظ† ع¯ظˆ ط¨ط§ط¯ طµط¨ط§ ۹۵ – ظ…ظ„غŒ ع©ظ…ظ¾

melicamp.com
ط¨ط±ع†ط³ط¨ ظ‡ط§ : Download Java Calendar ط§ط°ط§ظ† ع¯ظˆ ط¨ط±ط§غŒ ع¯ظˆط´غŒ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط´ط±ط¹غŒ ۹۵ ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„ ط¬ط§ظˆط§ ط¨ط§ط¯ طµط¨ط§ ط¨ط§ط¯ طµط¨ط§ ۹۵ طھظ‚ظˆظٹظ… ۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ظ…ظˆط¨ط§ظٹظ„ طھظ‚ظˆغŒظ… ۱۳۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„ ط¬ط§ظˆط§ طھظ‚ظˆغŒظ…آ …


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ع¯ظˆط´غŒ ط¬ط§ظˆط§ ظ†ظˆع©غŒط§ – ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ط¢ظ‡ظ†ع¯ ط¬ط¯غŒط¯ – ط±ط² ط¨ظ„ط§ع¯” href=”http://bux95.rozblog.com/post/549/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-95-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%A7.html” target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ع¯ظˆط´غŒ ط¬ط§ظˆط§ ظ†ظˆع©غŒط§ – ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ط¢ظ‡ظ†ع¯ ط¬ط¯غŒط¯ – ط±ط² ط¨ظ„ط§ع¯

bux95.rozblog.com
۲۳ ظپظˆط±غŒظ‡ ۲۰۱۶ ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ظ„ظ¾ طھط§ظ¾ ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„ طھظ‚ظˆغŒظ… ط¨ط³غŒط§ط± ط²غŒط¨ط§ ط¯ط± ع¯ظˆط´غŒ ظ‡ط§غŒ ظ†ظˆع©غŒط§ ۵۸۰۰ ط¨ظ‡طھط±غŒظ† … ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۲ ط¨ط±ط§غŒ ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„ ط¬ط§ظˆط§ – طھظ‚ظˆغŒظ… ط¨ط§ط¯ طµط¨ط§آ …


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ – ط·ط±ط§ط­غŒ ط³ط§غŒطھ” href=”http://sitedesign-co.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-95″ target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ – ط·ط±ط§ط­غŒ ط³ط§غŒطھ

sitedesign-co.com
ط´ظ…ط§ ط¯ط± ط§غŒظ† ظ‚ط³ظ…طھ ط¨ظ‡ ط±ط§ط­طھغŒ ظ…غŒ طھظˆط§ظ†غŒط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط±ط§ ط²ظˆط¯طھط± ط§ط² ط¯غŒع¯ط±ط§ظ† ط¯ط±غŒط§ظپطھ ع©ظ†غŒط¯ ظˆ ط§ط² ظˆظ‚ط§غŒط¹ ظˆ ط±ظˆغŒط¯ط§ط¯ ظ‡ط§ ع©ظ‡ ط¯ط± طھظ‚ظˆغŒظ… … ط´ط±ع©طھ ط·ط±ط§ط­غŒ ط³ط§غŒطھ ظ…ط¨ظ†ط§ ظ‚طµط¯ ط¯ط§ط±ط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ط±ط§ ط¯ط± طھظ… ظ‡ط§غŒ ظ…ط®طھظ„ظپ ط¨ط±ط§غŒ ع©ط§ط±ط¨ط±ط§ظ† ط¹ط²غŒط² ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط¯ظ‡ط¯. … ط­ظˆط§ط´غŒ ط¬ط°ط§ط¨ ط¯ط±ط¨ط§ط±ظ‡ ظ¾ط±ظˆظ†ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ط±ظˆغŒط¯ ظˆ ط¬ط§ظˆط§آ …


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ط¨ط§ ظ¾ط³ ط²ظ…غŒظ†ظ‡ ط·ط¨غŒط¹طھ + PDF” href=”http://www.yasdl.com/99869/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-95.html” target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ط¨ط§ ظ¾ط³ ط²ظ…غŒظ†ظ‡ ط·ط¨غŒط¹طھ + PDF

www.yasdl.com
۱۹ ظ†ظˆط§ظ…ط¨ط± ۲۰۱۵ ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ط¨ط§ ظ¾ط³ ط²ظ…غŒظ†ظ‡ ط·ط¨غŒط¹طھ ط´ظ…ط³غŒ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ ظ‡ط§ + PDF ط¨ط±ط§غŒ ط¯ط³ع©طھط§ظ¾ ع©ط§ظ…ظ¾غŒظˆطھط± ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط¯ط± غŒع© ظ†ع¯ط§ظ‡ طھظ‚ظˆغŒظ… ط±ط³ظ…غŒ ۱۳۹۵آ …


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ع©ط§ظ…ظ¾غŒظˆطھط± ظˆ طھظ…ط§ظ… ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„ ظ‡ط§” href=”http://shabhayetanhayi.ir/2016/02/28/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-95-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7/” target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ع©ط§ظ…ظ¾غŒظˆطھط± ظˆ طھظ…ط§ظ… ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„ ظ‡ط§

shabhayetanhayi.ir
۲۹ ظپظˆط±غŒظ‡ ۲۰۱۶ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ط¢غŒظپظˆظ† ط¢غŒظ¾ط¯ , طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ع¯ظˆط´غŒ ظ‡ط§غŒ ط¬ط§ظˆط§ jar , طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط¨ط±ط§غŒ طھظ…ط§ظ… ط§ظ†ط¯ط±ظˆغŒط¯ظ‡ط§ , طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ع©ط§ظ…ظ¾غŒظˆطھط± , ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ظ†ط±ظ… ط§ظپط²ط§ط±آ …
<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ غ¹غµ ط¨ط±ط§غŒ ع©ط§ظ…ظ¾غŒظˆطھط± ظˆ طھظ…ط§ظ… ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„ ظ‡ط§ + ط¹ع©ط³ | ط³ط§طھغŒظ†” href=”http://saten.ir/100764/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C/” target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ غ¹غµ ط¨ط±ط§غŒ ع©ط§ظ…ظ¾غŒظˆطھط± ظˆ طھظ…ط§ظ… ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„ ظ‡ط§ + ط¹ع©ط³ | ط³ط§طھغŒظ†

saten.ir
۳ ط±ظˆط² ظ¾غŒط´ ظ„ط­ط¸ظ‡ طھط­ظˆغŒظ„ ط³ط§ظ„ ۹۵ ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„ ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط§ظ†ط¯ط±ظˆغŒط¯ ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ … ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط´ط±ط¹غŒ غ³غ²غ° ط´ظ‡ط± ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„غŒطھ ظ¾ط®ط´ ط§ط°ط§ظ† ط¯ط± طھظ‚ظˆغŒظ… ط¬ط§ظˆط§; ط§ط¶ط§ظپظ‡ ط´ط¯ظ†آ …


<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… ۱۳۹۵ – طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ – طµظ†ط§ظ… ط§ظ„ع©طھط±ظˆظ†غŒع©” href=”http://sanamel.ir/index.php/%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-95″ target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… ۱۳۹۵ – طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ – طµظ†ط§ظ… ط§ظ„ع©طھط±ظˆظ†غŒع©

sanamel.ir
ط¨ط±ط§غŒ ط¹ط¶ظˆغŒطھ ط¯ط± ع©ط§ظ†ط§ظ„ طھظ„ع¯ط±ط§ظ… طµظ†ط§ظ… ط§غŒظ†ط¬ط§ ع©ظ„غŒع© ظ†ظ…ط§غŒغŒط¯; ط§غŒظ† ط¢ط¯ط±ط³ ط§غŒظ…غŒظ„ طھظˆط³ط· spambots ط­ظپط§ط¸طھ ظ…غŒ ط´ظˆط¯. ط¨ط±ط§غŒ ط¯غŒط¯ظ† ط´ظ…ط§ ظ†غŒط§ط² ط¨ظ‡ ط¬ط§ظˆط§ ط§ط³ع©ط±غŒظ¾طھ ط¯ط§ط±غŒط¯. ط«ط¨طھظ†ط§ظ…آ …


<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… ط§ط°ط§ظ† ع¯ظˆ ط¨ط§ط¯ طµط¨ط§ ۳ ( ط¬ط§ظˆط§ ) – ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ…ط§ظ† ظ…ظˆط¬ طھظ„ظپظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡” href=”http://mth-co.ir/badesabamenu/8657.html” target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… ط§ط°ط§ظ† ع¯ظˆ ط¨ط§ط¯ طµط¨ط§ ۳ ( ط¬ط§ظˆط§ ) – ظ¾ظٹط´ع¯ط§ظ…ط§ظ† ظ…ظˆط¬ طھظ„ظپظ† ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡

mth-co.ir
۱۲ ط¢ظˆط±ظٹظ„ ۲۰۱۲ طھظ‚ظˆغŒظ… ط§ط°ط§ظ† ع¯ظˆ ط¨ط§ط¯ طµط¨ط§ ۳ ( ط¬ط§ظˆط§ ) … ط³ط§ط¹طھ ۰۹:۴۵. abas. ط³ظ„ط§ظ… ظ„ط·ظپط§ ط¢ط®ط±ظٹظ† ظ†ط³ط®ظ‡ ط¬ط§ظˆط§ طھظ‚ظˆغŒظ… ط§ط°ط§ظ† ع¯ظˆ ط¨ط§ط¯ طµط¨ط§ ظˆ طھظ‚ظˆظٹظ… ۹۵ط±ط§ ط¨ظ‡ ط§ظٹظ…ظٹظ„ ط²ظٹط± ط§ط±ط³ط§ظ„ ظƒظ†ظٹط¯ طھط´ظƒط±


<A title="ظپط§ط±ط³غŒ: ط´ظ…ط³غŒ ع©ط±ط¯ظ† طھظ‚ظˆغŒظ… ظ…ظˆط¯ظ„ ط¯ط± ط³ظ…طھ ع©ظ„ط§غŒظ†طھ – Moodle” href=”https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=214792″ target=_blank rel=nofollow>ظپط§ط±ط³غŒ: ط´ظ…ط³غŒ ع©ط±ط¯ظ† طھظ‚ظˆغŒظ… ظ…ظˆط¯ظ„ ط¯ط± ط³ظ…طھ ع©ظ„ط§غŒظ†طھ – Moodle

moodle.org
ط³ظ„ط§ظ…. ظ…غŒط®ظˆط§ط³طھظ… ط¨ط¨غŒظ†ظ… ط¢غŒط§ ظ…غŒط´ظ‡ ط¯ط± ظ…ظˆط¯ظ„ طھظ‚ظˆغŒظ… ط±ظˆ ط¨ظ‡ طµظˆط±طھ ط¬ط§ظˆط§ ط§ط³ع©ط±غŒظ¾طھغŒ ظˆ ط¯ط± ط³ظ…طھ ع©ظ„ط§غŒظ†طھ ط´ظ…ط³غŒ ع©ط±ط¯ ط¨ظ‡ ط·ظˆط±غŒ ع©ظ‡ ظ‡ط³طھظ‡ ط§طµظ„غŒ ظ…ظˆط¯ظ„ ط¯ط³طھ ظ†ط®ظˆط±ظ‡طں


<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ – ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ظˆغŒط³غŒ” href=”http://learnstu.com/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-95-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/” target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ – ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ظˆغŒط³غŒ

learnstu.com
۳ عکط§ظ†ظˆظٹظ‡ ۲۰۱۶ طھظ‚ظˆغŒظ… ط´ظ…ط³غŒ ۱۳۹۵ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ط¨ط§ ظ‚ظ…ط± ط¯ط± ط¹ظ‚ط±ط¨. … طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط±ط³غŒط¯+طھظ‚ظˆغŒظ… ظ†ط¬ظˆظ…غŒReviewed by ط¨ط±ط¯غŒط§ on Jan 3Rating: 5.0طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط±ط³غŒط¯ط³ط§غŒطھ ظ„ط±ظ† ط§ط³ طھغŒ غŒظˆ ط¨ط§ ط§ظپطھط®ط§ط± ظ‡ط¯غŒظ‡ ط§غŒ ط§ط±ط²ط´ظ…ظ†ط¯ …. طµط§ط¯ظ‚: ط³ظ„ط§ظ… ظ…غŒ ط®ظˆط§ط³طھظ… ط¨ط¨غŒظ†ظ… ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ†ظˆغŒط³غŒ ط¬ط§ظˆط§ ط±ظˆ ط§ط¯ط§ظ…ظ‡ ظ†.


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط§ط°ط§ظ† ع¯ظˆ ط¨ط§ط¯ طµط¨ط§ – طھظ‚ظˆغŒظ… ط´ظ…ط³غŒ ط³ط§ظ„ ۱۳۹۳ ط¨ط±ط§غŒ ط¬ط§ظˆط§” href=”http://asandl.com/mobile/entry/902/” target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط§ط°ط§ظ† ع¯ظˆ ط¨ط§ط¯ طµط¨ط§ – طھظ‚ظˆغŒظ… ط´ظ…ط³غŒ ط³ط§ظ„ ۱۳۹۳ ط¨ط±ط§غŒ ط¬ط§ظˆط§

asandl.com
v3.2: طھظ‚ظˆغŒظ… ط§ط°ط§ظ† ع¯ظˆ ط¨ط§ط¯ طµط¨ط§ طھظ‚ظˆغŒظ… ط´ظ…ط³غŒ ط³ط§ظ„ ۱۳۹۲ ظ‚ط§ط¨ظ„ ظ†طµط¨ ط¨ط± ط±ظˆغŒ ع¯ظˆط´غŒ ظ‡ط§غŒغŒ ط¨ط§ ط³غŒط³طھظ… ط¹ط§ظ…ظ„ ط¬ط§ظˆط§.


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ط±ط§غŒع¯ط§ظ† طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵-۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„ ظˆ ع©ط§ظ…ظ¾غŒظˆطھط± ظˆ ط§ظ†ط¯ط±ظˆغŒط¯ظˆios” href=”http://javuni.ir/news/49482″ target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ط±ط§غŒع¯ط§ظ† طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵-۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„ ظˆ ع©ط§ظ…ظ¾غŒظˆطھط± ظˆ ط§ظ†ط¯ط±ظˆغŒط¯ظˆios

javuni.ir
۱ ط±ظˆط² ظ¾غŒط´ طھط¨ط¯غŒظ„ ط³ط§ظ„ ظ‡ط§غŒ ظ‡ط¬ط±غŒ ط´ظ…ط³غŒ ط¨ظ‡ ظ‚ظ…ط± ظˆ ط¨ط§ظ„ط¹ع©ط³ ط¯ط± طھظ‚ظˆغŒظ… ط§ظ†ط¯ط±ظˆغŒط¯. ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط§ظˆظ‚ط§طھ ط´ط±ط¹غŒ غ³غ²غ° ط´ظ‡ط± ظˆ ظ‚ط§ط¨ظ„غŒطھ ظ¾ط®ط´ ط§ط°ط§ظ† ط¯ط± طھظ‚ظˆغŒظ… ط¬ط§ظˆط§. ط§ط¶ط§ظپظ‡ ط´ط¯ظ† ظ‚ط§ط¨ظ„غŒطھ طھط·ط¨غŒظ‚آ …


<A title="Gregorian calendar – Wikipedia, the free encyclopedia” href=”https://en.wikipedia.org/wiki/Gregorian_calendar” target=_blank rel=nofollow>Gregorian calendar – Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org
The Gregorian calendar, also called the Western calendar and the Christian calendar, is internationally the most widely used civil calendar. It is named for Popeآ …
<A title="ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط²ظ…ط§ظ†ط¨ظ†ط¯غŒ ظˆ طھظ‚ظˆغŒظ… ط¢ظ…ظˆط²ط´غŒ ظ†غŒظ… ط³ط§ظ„ ط¯ظˆظ… ط³ط§ظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ۹۵” href=”http://www.feiz.ac.ir/index.php/2015-06-01-16-19-26/2015-06-01-16-21-53/98-95-94″ target=_blank rel=nofollow>ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ط²ظ…ط§ظ†ط¨ظ†ط¯غŒ ظˆ طھظ‚ظˆغŒظ… ط¢ظ…ظˆط²ط´غŒ ظ†غŒظ… ط³ط§ظ„ ط¯ظˆظ… ط³ط§ظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ۹۵

www.feiz.ac.ir
ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظˆط§ط­ط¯. ۱۳۹۴/۱۱/۱۰. ط´ط±ظˆط¹ ع©ظ„ط§ط³ظ‡ط§. ۱۳۹۴/۱۱/۱۳. ط­ط°ظپ ظˆ ط§ط¶ط§ظپظ‡. ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ ظ„ط؛ط§غŒطھ ۱۳۹۴/۱۱/۲۳. ط­ط°ظپ طھع©ط¯ط±ط³. ۱۳۹۵/۲/۲۵ ظ„ط؛ط§غŒطھ ۱۳۹۵/۲/۳۰. ظ¾ط§غŒط§ظ† ع©ظ„ط§ط³ظ‡ط§. ۱۳۹۵/۳/۱۳.


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„ ظˆ ع©ط§ظ…ظ¾غŒظˆطھط± ظˆ ط§ظ†ط¯ط±ظˆغŒط¯ | ط³ط§غŒطھ طھظپط±غŒط­غŒ ” href=”http://dezfun.com/download-calendar-year-95-android/” target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„ ظˆ ع©ط§ظ…ظ¾غŒظˆطھط± ظˆ ط§ظ†ط¯ط±ظˆغŒط¯ | ط³ط§غŒطھ طھظپط±غŒط­غŒ

dezfun.com
۲ ط±ظˆط² ظ¾غŒط´ ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ ط¨ط±ط§غŒ ع©ط§ظ…ظ¾غŒظˆطھط± ظˆ ع¯ظˆط´غŒ ظ‡ط§غŒ ظ…ظˆط¨ط§غŒظ„ ط§ظ†ط¯ط±ظˆغŒط¯ ظˆ ط¹ع©ط³ ظ‡ط§غŒ طھظ‚ظˆغŒظ… … ظ…ط­ط¯ظˆط¯غŒطھغŒ ط¨ط±ط§غŒ ط³ط§ظ„ ظ‡ط§غŒ ط¯ط± ع¯ظˆط´غŒ ظ‡ط§غŒ ط¬ط§ظˆط§ ظˆط¬ظˆط¯ ظ†ط¯ط§ط±ط¯ (غ¹غ³-غ¹غ´-غ¹غµ ظˆ …).


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ | ظ„ط³طھ ط³ع©ظ†ط¯ – طھظˆط± ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¢ط®ط±غŒ” href=”http://www.lastsecond.ir/news/calendar-1395/” target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ | ظ„ط³طھ ط³ع©ظ†ط¯ – طھظˆط± ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¢ط®ط±غŒ

www.lastsecond.ir
ط·ط¨ظ‚ ط±ظˆط§ظ„غŒ ع©ظ‡ ط¯ط± ع†ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ ط§ط®غŒط± ط¯ط§ط´طھغŒظ… ط§ظ…ط³ط§ظ„ ظ†غŒط² ط¨ط±ط§غŒ ط´ط´ظ…غŒظ† ط³ط§ظ„ ظ…طھظˆط§ظ„غŒطŒ ط¨ط§ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ط¨ط³طھظ‡ ظ‡ط§غŒ ظ…ط®طھظ„ظپ ع©ط§ط؛ط° ط¯غŒظˆط§ط±غŒ (WallPaper) طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط¯ط± ط®ط¯ظ…طھ ط´ظ…ط§ ط¹ط²غŒط²ط§ظ† ظ‡ط³طھغŒظ….


Association for Computing Machinery – Tehran / Iran ACM Chapter

www.acm.org.ir
ط´ط±ظˆط¹ ط¯ظˆط±ظ‡, ط²ظ…ط§ظ† ط¨ط±ع¯ط²ط§ط±غŒ, ط¸ط±ظپغŒطھ, ظˆط¶ط¹غŒطھ, ظ†ط§ظ… ظˆ ع©ط¯ ط¯ظˆط±ظ‡. ط®ط±ط¯ط§ط¯ ۹۵, طھط§ط¨ط³طھط§ظ† ۹۵, ۲۰ ظ†ظپط±, ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط«ط¨طھ ظ†ط§ظ…. Java SE Programmer. ط´ظ†ط¨ظ‡ ظˆ ط¯ظˆط´ظ†ط¨ظ‡; ۱۸ ط§ظ„غŒ ۲۱. ۱۸ ط§ط³ظپظ†ط¯ ۹۴ آ …


No Results Were Found!تقویم ۹۵ جاوا,تقویم ۹۵ جاوا,تقویم ۹۵ جاوا,تقویم ۹۵ جاوا, تقویم ۹۵ جاوا, تقویم ۹۵ جاوا,تقویم ۹۵ جاوا,تقویم ۹۵ جاوا,تقویم ۹۵ جاوا,تقویم ۹۵ جاوا,تقویم ۹۵ جاوا,تقویم ۹۵ جاوا,تقویم ۹۵ جاوا,تقویم ۹۵ جاوا,تقویم ۹۵ جاوا,تقویم ۹۵ جاوا,تقویم ۹۵ جاوا,تقویم ۹۵ جاوا,تقویم ۹۵ جاوا,تقویم ۹۵ جاوا,تقویم ۹۵ جاوا,تقویم ۹۵ جاوا,تقویم ۹۵ جاوا,تقویم ۹۵ جاوا,

تقويم - 95 - جاوا,تقويم - 95 - جاوا,تقويم - 95 - جاوا,تقويم - 95 - جاوا,تقويم - 95 - جاوا,تقويم - 95 - جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم * 95 * جاوا,تقويم * 95 * جاوا,تقويم * 95 * جاوا,تقويم * 95 * جاوا,تقويم * 95 * جاوا,تقويم * 95 * جاوا,

تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم - 95 - جاوا,تقويم - 95 - جاوا,تقويم - 95 - جاوا,تقويم - 95 - جاوا,تقويم - 95 - جاوا,تقويم - 95 - جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم * 95 * جاوا,تقويم * 95 * جاوا,تقويم * 95 * جاوا,تقويم * 95 * جاوا,تقويم * 95 * جاوا,تقويم * 95 * جاوا,تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا ,

تقويم - 95 - جاوا,تقويم - 95 - جاوا,تقويم - 95 - جاوا,تقويم - 95 - جاوا,تقويم - 95 - جاوا,تقويم - 95 - جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم * 95 * جاوا,تقويم * 95 * جاوا,تقويم * 95 * جاوا,تقويم * 95 * جاوا,تقويم * 95 * جاوا,تقويم * 95 * جاوا,

تقويم - 95 - جاوا,تقويم - 95 - جاوا,تقويم - 95 - جاوا,تقويم - 95 - جاوا,تقويم - 95 - جاوا,تقويم - 95 - جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم + 95 + جاوا,تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم 95 جاوا , تقويم . 95 . جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم . 95 . جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم , 95 , جاوا,تقويم * 95 * جاوا,تقويم * 95 * جاوا,تقويم * 95 * جاوا,تقويم * 95 * جاوا,تقويم * 95 * جاوا,تقويم * 95 * جاوا,

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب