اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت
آخرین مطالب سایت
413 بازدید ۱۶ام اسفند ۱۳۹۴ admin دسته‌بندی نشده بدون نظر

تقویم ۹۵ هشت بهشت

تقویم ۹۵ هشت بهشت

تقویم ۹۵ هشت بهشت

تقویم ۹۵ هشت بهشت


تقویم ۹۵ هشت بهشت
<A title="ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ :: طھظ‚ظˆغŒظ…” href=”http://8beheshtgroup.com/fa/calendar.html” target=_blank rel=nofollow>ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ :: طھظ‚ظˆغŒظ…

۸beheshtgroup.com
طھظ‚ظˆغŒظ…. طھظ‚ظˆغŒظ… ط§ط³ظپظ†ط¯ ۹۴ – ظپط§ظ†طھط²غŒ آ· طھظ‚ظˆغŒظ… ط¨ظ‡ظ…ظ† ۹۴ – ظپط§ظ†طھط²غŒ آ· طھظ‚ظˆغŒظ… ط¯غŒ ۹۴ – ظپط§ظ†طھط²غŒ … طھظ‚ظˆغŒظ… ط¨ظ‡ظ…ظ† ۹۴ – ط·ط¨غŒط¹طھ … طھظ‚ظˆغŒظ… ط´ظ‡ط±غŒظˆط± ۹۴- ظپط§ظ†طھط²غŒ آ· طھظ‚ظˆغŒظ… ظ…ط±ط¯ط§ط¯ ۹۴- ظپط§ظ†طھط²غŒ.


<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… ط­ط±ظپظ‡ ط§غŒ ظˆ ظ‡ظˆط§ط´ظ†ط§ط³ ط´ظ…ظٹظ… ظٹط§ط³ ط¯ط± ع©ط§ظپظ‡‌ط¨ط§ط²ط§ط± ط¨ط±ط§غŒ ط§ظ†ط¯ط±ظˆغŒط¯ آ· ع©ط§ظپظ‡ ” href=”https://cafebazaar.ir/app/shamimsoft.shamimyas/?l=fa” target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… ط­ط±ظپظ‡ ط§غŒ ظˆ ظ‡ظˆط§ط´ظ†ط§ط³ ط´ظ…ظٹظ… ظٹط§ط³ ط¯ط± ع©ط§ظپظ‡‌ط¨ط§ط²ط§ط± ط¨ط±ط§غŒ ط§ظ†ط¯ط±ظˆغŒط¯ آ· ع©ط§ظپظ‡

cafebazaar.ir
طھظ‚ظˆظٹظ… ط´ظ…ظٹظ… ظٹط§ط³ ۹۵ ط¨ط§ ط·ط±ط§ط­غŒ ظˆظٹعکظ‡ ظ…طھط±ظٹط§ظ„ طŒ ظ…طھط­ظˆظ„ ط´ط¯! … ط§ظ…ع©ط§ظ†ط§طھ: + ط§ظ…ع©ط§ظ† ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظٹع©غŒ ط§ط² ۱۸ ط±ظ†ع¯ ط¯ظ„ط®ظˆط§ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± طھظ‚ظˆظٹظ… ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ط¨ط§ ط³ظ„ظٹظ‚ظ‡ ط´ظ…ط§ … ط§ظ†ط±عکغŒ ظ…ط«ط¨طھ : ط³ط§غŒطھ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۴ | ظ„ط³طھ ط³ع©ظ†ط¯ – طھظˆط± ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¢ط®ط±غŒ” href=”http://www.lastsecond.ir/news/calender-94/” target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۴ | ظ„ط³طھ ط³ع©ظ†ط¯ – طھظˆط± ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¢ط®ط±غŒ

www.lastsecond.ir
ط§ظ…غŒط¯ظˆط§ط±غŒظ… ع©ظ‡ ط§غŒظ† طھظ‚ظˆغŒظ… ع©ط§ط±ط§غŒغŒ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظˆ ع©ط§ط±ط¨ط±ط¯غŒ ط¨ط±ط§غŒ ط´ظ…ط§ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط³ط§ظ„ ۹۴ ط±ط§ ظ…غŒط²ط¨ط§ظ† ع©ط§ظ…ظ¾غŒظˆطھط±ظ‡ط§غŒ ط´ظ…ط§ ….. طھظˆط± ع©ظˆط§ظ„ط§ظ„ط§ظ…ظ¾ظˆط± + ظ„ظ†ع©ط§ظˆغŒ ۸ ظپط±ظˆط±ط¯غŒظ† ۹۵.


<A title="ظ‡طھظ„ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط§طµظپظ‡ط§ظ†, ظ‡طھظ„ ط¢ظ¾ط§ط±طھظ…ط§ظ† | ظ‡طھظ„ ظ‡ط§غŒ ط§غŒط±ط§ظ† | ظ‡طھظ„‌ظ‡ط§ | ظ„ط³طھ ط³ع©ظ†ط¯” href=”http://www.lastsecond.ir/hotels/hasht_behesht/” target=_blank rel=nofollow>ظ‡طھظ„ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط§طµظپظ‡ط§ظ†, ظ‡طھظ„ ط¢ظ¾ط§ط±طھظ…ط§ظ† | ظ‡طھظ„ ظ‡ط§غŒ ط§غŒط±ط§ظ† | ظ‡طھظ„‌ظ‡ط§ | ظ„ط³طھ ط³ع©ظ†ط¯

www.lastsecond.ir
۱۴ ط¢ع¯ظˆط³طھ ۲۰۱۳ ظ‡طھظ„ ط¢ظ¾ط§ط±طھظ…ط§ظ† ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط±ع©ط² ط´ظ‡ط± طھط§ط±غŒط®غŒ ظˆ ظ‡ظ†ط±غŒ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¨ظ†ط§ ط´ط¯ظ‡ … ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ظ…ظ† ظˆ ظ„ط³طھ ط³ع©ظ†ط¯ (۶۰ ظ…غŒظ„غŒظˆظ† ط±غŒط§ظ„ ط¬ظˆط§غŒط² ظ†ظ‚ط¯غŒ) آ· ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵آ …


<A title="ع©ط§ط® ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط¢ط«ط§ط± ط²غŒط¨ط§غŒ ط§طµظپظ‡ط§ظ† – ط¨غŒطھظˆطھظ‡” href=”http://www.beytoote.com/iran/bastani/palace-hashtbehesht.html” target=_blank rel=nofollow>ع©ط§ط® ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط¢ط«ط§ط± ط²غŒط¨ط§غŒ ط§طµظپظ‡ط§ظ† – ط¨غŒطھظˆطھظ‡

www.beytoote.com
ط¹ظ…ط§ط±طھ طھط§ط±غŒط®غŒ ع©ط§ط® ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡‌ط§غŒ ط§ط² ع©ط§ط® ظ‡ط§غŒ ظ…ط­ظ„ ط³ع©ظˆظ†طھ ط¢ط®ط±غŒظ† ط³ظ„ط§ط·غŒظ† ط¯ظˆط±ظ‡ طµظپظˆغŒ ط§ط³طھ . ط¨ط§ط؛ … … ط§ع¯ط± ظ‚طµط¯ ط³ظپط± ط¯ط± ظ†ظˆط±ظˆط² ۹۵ ط±ط§ ط¯ط§ط±غŒط¯ ط­طھظ…ط§ ع©ظ„غŒع© ع©ظ†غŒط¯ آ· ط¨ط±طھط±غŒظ† ظ‡ط§غŒآ …


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ طھظ‚ظˆغŒظ… ط­ط±ظپظ‡ ط§غŒ ظˆ ظ‡ظˆط§ط´ظ†ط§ط³غŒ ظˆ ط§ط°ط§ظ†ع¯ظˆ | ط§غŒط±ط§ظ† ط§ظ¾ط³” href=”http://iranapps.ir/app/shamimsoft.shamimyas” target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ طھظ‚ظˆغŒظ… ط­ط±ظپظ‡ ط§غŒ ظˆ ظ‡ظˆط§ط´ظ†ط§ط³غŒ ظˆ ط§ط°ط§ظ†ع¯ظˆ | ط§غŒط±ط§ظ† ط§ظ¾ط³

iranapps.ir
طھظ‚ظˆظٹظ… ط´ظ…ظٹظ… ظٹط§ط³ ۹۵ ط¨ط§ ط·ط±ط§ط­غŒ ظˆظٹعکظ‡ ظ…طھط±ظٹط§ظ„ طŒ ظ…طھط­ظˆظ„ ط´ط¯!!! *** ط¨ط±ط§غŒ ط§ظˆظ„غŒظ† … + طھظ‚ظˆغŒظ… ط´ظ…ط³غŒطŒ ظ‚ظ…ط±غŒ ظˆ ظ…غŒظ„ط§ط¯غŒ ط¨ط¯ظˆظ† ظ…ط­ط¯ظˆط¯ظٹطھ ط³ط§ظ„ + طھط¨ط¯غŒظ„ … ط§ظ†ط±عکغŒ ظ…ط«ط¨طھ : ط³ط§غŒطھ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ


<A title="ط´ط±ط§غŒط· ط«ط¨طھ ظ†ط§ظ… ظˆ ظˆ ط±ط²ط±ظˆ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ۹۴/۹۵.::.ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظ‡ظ†ط± ” href=”http://www.aui.ac.ir/index.php/fa/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87/297-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87/3502-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%88-%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-94-95″ target=_blank rel=nofollow>ط´ط±ط§غŒط· ط«ط¨طھ ظ†ط§ظ… ظˆ ظˆ ط±ط²ط±ظˆ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ۹۴/۹۵.::.ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظ‡ظ†ط±

www.aui.ac.ir
۱۳ ط³ظ¾طھط§ظ…ط¨ط± ۲۰۱۵ ط´ط±ط§غŒط· ط«ط¨طھ ظ†ط§ظ… ظˆ ط±ط²ط±ظˆ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ظ¾ط³ط±ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ع©ظ„غŒع© ع©ظ†غŒط¯ … ط´ط±ط§غŒط· ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظ‡ظ†ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظˆغŒعکظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆغŒط§ظ† ظˆط±ظˆط¯غŒ ط³ط§ظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ۹۴/۹۵ آ· ظ‚ط§ط¨ظ„آ …


ط§ط®ط¨ط§ط± Archives – ع†ط§ظ¾ ط¢ظ†ظ„ط§غŒظ† ع©ط§ط±طھ ظˆغŒط²غŒطھ ظˆ طھط±ط§ع©طھ

kartvizit.ir
ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ظپط§غŒظ„ ظپطھظˆط´ط§ظ¾ ط¬ط¯ظˆظ„ ظ‡ط§غŒ طھظ‚ظˆغŒظ… ط¯غŒظˆط§ط±غŒ ظˆ ط±ظˆظ…غŒط²غŒ ع©ط§ظ…ظ„ط§ ط±ط§غŒع¯ط§ظ† …. ظ†ط´ط§ظ†غŒ ط¯ظپطھظ€ط± ظ…ط±ع©ط²غŒ: ط§طµظپظ‡ط§ظ† – ط® ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط؛ط±ط¨غŒ – ط­ط¯ ظپط§طµظ„ ع†ظ‡ط§ط±ط±ط§ظ‡ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ع¯ظ„ط²ط§ط± – ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ†آ …
<A title="ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆغŒط§ظ† ظ…طھظ‚ط§ط¶غŒ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ۹۵-۹۴ ” href=”http://www.aui.ac.ir/index.php/fa/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87/297-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87/3457-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-95-94″ target=_blank rel=nofollow>ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆغŒط§ظ† ظ…طھظ‚ط§ط¶غŒ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ۹۵-۹۴

www.aui.ac.ir
۱۱ ط¢ع¯ظˆط³طھ ۲۰۱۵ … ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ظ…غŒ ع¯ط±ط¯ط¯. ظ„غŒط³طھ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط§غŒ ط®ظˆط¯ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ¾غŒط´ظ†ظ‡ط§ط¯غŒ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط³ط§ظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ۹۴/۹۵ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ (ط® ع¯ظ„ط²ط§ط±). ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظ…غŒط±ط²ط§ط¯ظ‡. ۵۲۰۰۰۰۰آ …


<A title="ظ…ظˆط³ط³ظ‡ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¹ط§ظ„غŒ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ” href=”http://www.hashtbehesht.ac.ir/” target=_blank rel=nofollow>ظ…ظˆط³ط³ظ‡ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¹ط§ظ„غŒ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ

www.hashtbehesht.ac.ir
طھظ‚ظˆغŒظ… ط¢ظ…ظˆط²ط´غŒ. ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ع©ظ„ط§ط³غŒ ظˆط±ظˆط¯غŒ ظ‡ط§غŒ ط¨ظ‡ظ…ظ† ۹۴. ط§ط·ظ„ط§ط¹غŒظ‡. ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ظپطھع¯غŒ ظˆ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظˆط§ط­ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆغŒط§ظ†غŒ ع©ظ‡ ط¯ط± ط¨ظ‡ظ…ظ† ظ…ط§ظ‡ ۱۳۹۴ ط¯ط± ظ…ط¤ط³ط³ظ‡ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¹ط§ظ„غŒ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط«ط¨طھ ظ†ط§ظ… ع©ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.


<A title="ط±ظˆط² ط§ظپط´ط§غŒ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¨ط´ط± ط¢ظ…ط±غŒع©ط§غŒغŒ ط¯ط± طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵! – ظ¾ط§ط±ط³غŒظ†ظ‡” href=”http://www.parsine.com/fa/news/272986/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-95″ target=_blank rel=nofollow>ط±ظˆط² ط§ظپط´ط§غŒ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¨ط´ط± ط¢ظ…ط±غŒع©ط§غŒغŒ ط¯ط± طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵! – ظ¾ط§ط±ط³غŒظ†ظ‡

www.parsine.com
۳ ظپظˆط±غŒظ‡ ۲۰۱۶ ط±ط¦غŒط³ ط¬ظ…ظ‡ظˆط± ط¢ط®ط±غŒظ† طھط؛غŒغŒط±ط§طھ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھغŒ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط²ط§ط±طھ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظˆ … ظ…طµظˆط¨ظ‡ آ«طھط¹غŒغŒظ† ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ‌ظ‡ط§غŒ ط¬ط¯غŒط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط±ط³ظ…غŒ ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵ ظ‡ط¬ط±غŒ ط´ظ…ط³غŒآ» ع©ظ‡ ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ ۷۷۰ ظ…ظˆط±ط® ۱۲/۸/۱۳۹۴ ط´ظˆط±ط§غŒ …. ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط¹ط§ظ„غŒظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط§غŒط¯ ط¯ط± ظ‡ظ…غŒظ† ط¬ط§ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ظˆط¯.


<A title="ظ…ط¹ط±ظپغŒ ط²غŒط¨ط§طھط±غŒظ† ع©ط§ط® ظ‡ط§غŒ ط§غŒط±ط§ظ†غŒ | طھظˆط± ظˆ ع¯ط±ط¯ط´ع¯ط±غŒط³ظپط± | ظˆغŒط²ط§ | ظ‡طھظ„ ” href=”http://shortevent.com/28108/the-introduction-of-the-most-beautiful-palaces-in-iran” target=_blank rel=nofollow>ظ…ط¹ط±ظپغŒ ط²غŒط¨ط§طھط±غŒظ† ع©ط§ط® ظ‡ط§غŒ ط§غŒط±ط§ظ†غŒ | طھظˆط± ظˆ ع¯ط±ط¯ط´ع¯ط±غŒط³ظپط± | ظˆغŒط²ط§ | ظ‡طھظ„

shortevent.com
۲۶ ط¯ط³ط§ظ…ط¨ط± ۲۰۱۵ ع©ط§ط® ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ط¯ظˆط±ظ‡ ط´ط§ظ‡ ط³ظ„غŒظ…ط§ظ† طµظپظˆغŒظ‡ ط§ط³طھ …. طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ طŒ ظپط§غŒظ„ ظ„ط§غŒظ‡ ط¨ط§ط² طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ طŒ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵ طŒ ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط±ط§غŒع¯ط§ظ† طŒ ظپط§غŒظ„آ …


<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… ظ…ط§ظ‡ ط±ط¨غŒط¹ ط§ظ„ط«ط§ظ†غŒ – ظ…ظ†طھط¸ط±ط§ظ† ط¸ظ€ظ‡ظˆط±” href=”http://atregolehyas.blogfa.com/category/4/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C” target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… ظ…ط§ظ‡ ط±ط¨غŒط¹ ط§ظ„ط«ط§ظ†غŒ – ظ…ظ†طھط¸ط±ط§ظ† ط¸ظ€ظ‡ظˆط±

atregolehyas.blogfa.com
ظ…ظ†طھط¸ط±ط§ظ† ط¸ظ€ظ‡ظˆط± – طھظ‚ظˆغŒظ… ظ…ط§ظ‡ ط±ط¨غŒط¹ ط§ظ„ط«ط§ظ†غŒ – غŒط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… … ط¨ظژظ‚ظگظٹظژظ‘ط©ظڈ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظگ … آ«ظ‚ظ… ع©ظˆظپغ€ طµط؛غŒط± ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ط´طھ ط¯ط§ط±ط§غŒ ظ‡ط´طھ ط¯ط± ط§ط³طھ ع©ظ‡ ط³ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط² ظ‚ظ… ط§ط³طھ. ط¯ط±ط¢ظ† ط´ظ‡ط± … ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ۹۵/۳۵۷آ …


ظ…ظˆط³ط³ظ‡ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¹ط§ظ„غŒ ط؛غŒط± ط§ظ†طھظپط§ط¹غŒ ظ†ظ‚ط´ ط¬ظ‡ط§ظ† – ط®ط§ظ†ظ‡

www.naghshejahan.ac.ir
طھظ‚ظˆغŒظ… ط¢ظ…ظˆط²ط´غŒ ط³ط§ظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ۹۵-۹۴ … ع©ظ‡ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ط§ط®ط° ط¯ط±ط³ ظ…ط¹ط±ظپظٹ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط± ظ†ظٹظ…ط³ط§ظ„ ط¯ظˆظ… ۹۵-۹۴ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط³طھظٹ ط§ط² ۹۴/۱۲/۸ طھط§ ۹۴/۱۲/۱۳ ط¨ظ‡ ع©ط§ط±ط´ظ†ط§ط³ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.


<A title="ط¯ظˆظ…غŒظ† ع©ظ…ظ¾ ظ†ظˆط±ظˆط²غŒ ط²ط¨ط§ظ† ط§ظ†ع¯ظ„غŒط³غŒ ط¯ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† | ظ¾ظˆط±طھط§ظ„ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡غŒ ظˆط§ط­ط¯ ” href=”http://jdisf.ac.ir/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86″ target=_blank rel=nofollow>ط¯ظˆظ…غŒظ† ع©ظ…ظ¾ ظ†ظˆط±ظˆط²غŒ ط²ط¨ط§ظ† ط§ظ†ع¯ظ„غŒط³غŒ ط¯ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† | ظ¾ظˆط±طھط§ظ„ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡غŒ ظˆط§ط­ط¯

jdisf.ac.ir
۰۴/۰۱/۹۵. ۱۱/۰۱/۹۵. ۹۵۰.۰۰۰. ۸. Freediscussion (Advanced). -. 7 ط±ظˆط². ظ‡ط±ط±ظˆط². ۱۱-۹ …. ط®غŒط§ط¨ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظ…ظ‡ط±- ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط؛ط±ط¨غŒ- ع©ظˆع†ظ‡ ط¨ظ‡ظ†ط§ظ… طھظ„ظپظ† ۳۲۶۴۸۰۰۵. ظ…ط±ع©ط² ط´ظ…ط§ط±ظ‡ ۴.


<A title="ظ…ظˆط³ط³ظ‡ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¹ط§ظ„غŒ ط¯غŒظ„ظ…ط§ظ†:Deylaman Institute of Higher Education ” href=”http://deylaman.ac.ir/group,id,56.html” target=_blank rel=nofollow>ظ…ظˆط³ط³ظ‡ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¹ط§ظ„غŒ ط¯غŒظ„ظ…ط§ظ†:Deylaman Institute of Higher Education

deylaman.ac.ir
۱۴ عکظˆط¦ظ† ۲۰۱۲ ط§غŒظ†ط¬ط§ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ط§ظ…طŒ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھطŒ‌ع¯ظ†ط¨ط¯ ظ‚ط§ط¨ظˆط³طŒ ط§ط±ع¯ ط¨ظ…طŒ ط³ظ„ط·ط§ظ†غŒظ‡ غŒط§ ظ‡ط± ط¨ظ†ط§غŒ ط¯غŒع¯ط±غŒ ط§ط³طھ ع©ظ‡ ط´ط§ظ‡ع©ط§ط± ظ‡ظ†ط± ظ…ط¹ظ…ط§ط±غŒ ط§غŒط±ط§ظ†غŒط§ظ† ط§ط³طھ. ظ‡ظ†ط±غŒ ع©ظ‡ ظ¾ط± ط§ط² ط§ط¨طھع©ط§ط±طŒ ط²غŒط¨ط§غŒغŒطŒآ …
<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… ط´ظ…غŒظ… غŒط§ط± ۹۴ ط­ط±ظپظ‡ ط§غŒ طھط±غŒظ† طھظ‚ظˆغŒظ… ط¯ط³ع©طھط§ظ¾غŒ ط§ط°ط§ظ†ع¯ظˆغŒ ظ…ط°ظ‡ط¨غŒ ” href=”http://www.askdin.com/thread47452.html” target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… ط´ظ…غŒظ… غŒط§ط± ۹۴ ط­ط±ظپظ‡ ط§غŒ طھط±غŒظ† طھظ‚ظˆغŒظ… ط¯ط³ع©طھط§ظ¾غŒ ط§ط°ط§ظ†ع¯ظˆغŒ ظ…ط°ظ‡ط¨غŒ

www.askdin.com
۵ ظ…ط§ط±ط³ ۲۰۱۵ ظ†ط±ظ… ط§ظپط²ط§ط± طھظ‚ظˆغŒظ… ط´ظ…غŒظ… غŒط§ط± ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظˆظ„غŒظ† طھظ‚ظˆغŒظ… ع©ط§ظ…ظ„ط§ظ‹ ظ…ط°ظ‡ط¨غŒ ط¯ط³ع©طھط§ظ¾غŒ ط¯ط± ظپط¶ط§غŒ ظ…ط¬ط§ط²غŒ طŒ طھظˆط³ط· ط§ظ†ط¬ظ…ظ† ع¯ظپطھع¯ظˆغŒ … ع©ط§ظپغŒط³طھ ط¨ط± ط±ظˆغŒ ط¢غŒع©ظˆظ† ۹۴ ع©ظ„غŒع© ع©ظ†غŒط¯ طھط§ طھظ‚ظˆغŒظ… ظ…ط¬ط¯ط¯ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ط§ط¬ط±ط§ ط´ظˆط¯ …. ط¢ط¯غŒظ†ظ‡, ط§ظپظ„ط§ع©غŒط§ظ†, ط§ظٹط±ط§ظ†ظٹط§ظ†۵۷, ط§ط±ط§ظ…ط´ ظ†ظ…ط§ط², ط§ط±طھط´ ط¶ط¯ ظ…ط§ط³ظˆظ†, ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط­ظ‚غŒط± ط®ط¯ط§, ط¨ط§ط؛ ط¨ظ‡ط´طھ, طھط§ ط³ط§ط­ظ„ ط¢ط±ط§ظ…ط´, ط­غŒط¯ط± ظ„غŒظ„ط§, ….. ۱۳۹۴/۰۱/۰۱, ۱۴:۴۲ #۸.


ط¢ط±ط´غŒظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± – ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ

www.iautmu.ac.ir
ط¨غŒط³طھظ… ط¯غŒظ…ط§ظ‡ ط¢ط؛ط§ط² ط§ظ…طھط­ط§ظ†ط§طھ ظ†غŒظ…ط³ط§ظ„ ط§ظˆظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ۹۵– ۹۴ ط¯ط± ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ظ¾ط²ط´ع©غŒ ظˆط§ط­ط¯ طھظ‡ط±ط§ظ† آ· ط§ظˆظ„غŒظ† ط¯ظˆط±ظ‡ ط¢ط²ظ…ظˆظ† …. ط§ط±طھظ‚ط§ط، ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظٹ ۸ ط¹ط¶ظˆ ظ‡ظٹط§طھ ط¹ظ„ظ…ظٹ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ظ¾ط²ط´ظƒظٹ ط¢ط²ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹ ظˆط§ط­ط¯ طھظ‡ط±ط§ظ† ….. ط¬ط´ظ† ط§ظ†ط§ط±طŒ غŒط§ظ‚ظˆطھ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ع¯ط²ط§ط± ط´ط¯. …. طھظ‚ظˆظٹظ… ط¨ط±ع¯ط²ط§ط±ظٹ ط¬ط´ظ† ط¢ط؛ط§ط² ط³ط§ظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆغŒط§ظ† ط¬ط¯غŒط¯ط§ظ„ظˆط±ظˆط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ظ¾ط²ط´ع©غŒ ط¢ط²ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط´ط¯.


<A title="ظ…ط§ط³ط§ظ„ط› ط¨ظ‡ط´طھ ع¯ظ…ط´ط¯ظ‡ ع¯غŒظ„ط§ظ† – ظˆط¨ط³ظˆط§ط±” href=”http://websavar.ir/fa/news/2440/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86″ target=_blank rel=nofollow>ظ…ط§ط³ط§ظ„ط› ط¨ظ‡ط´طھ ع¯ظ…ط´ط¯ظ‡ ع¯غŒظ„ط§ظ† – ظˆط¨ط³ظˆط§ط±

websavar.ir
ظ…ط§ط³ط§ظ„طŒ ط¨ظ‡ط´طھ ع¯ظ…ط´ط¯ظ‡ ع¯غŒظ„ط§ظ†طŒ ظ†ط§ظ… ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‡‌ط§غŒ ط®ظˆط´ ط¢ط¨ ظˆ ظ‡ظˆط§ ظˆ ط³ط±ط³ط¨ط² ط¯ط± ط§ط³طھط§ظ† ع¯غŒظ„ط§ظ† ط§ط³طھ.


ط¢ط±غŒظˆ ظ¾ط±ظˆط§ط²: ظ…ط¬ط±غŒ طھظˆط±ظ‡ط§غŒ ط¯ط§ط®ظ„غŒ ظˆ ط®ط§ط±ط¬غŒ

www.arioparvaz.com
طھظˆط± ظ…ط´ظ‡ط¯ ظ‡طھظ„ ع©ظˆط«ط± ظˆغŒعکظ‡ ظ†ظˆط±ظˆط² ۹۵. ظ‚غŒظ…طھ: ۳۸۵,۰۰۰ طھظˆظ…ط§ظ†. طھظˆط± ظ„ط§ط±ظ†ط§ع©ط§(ظ‚ط¨ط±ط³ ط§ط±ظˆظ¾ط§غŒغŒ) ظˆغŒعکظ‡ ظ†ظˆط±ظˆط² ۹۵. ظ‚غŒظ…طھ: ۲,۴۹۰,۰۰۰ طھظˆظ…ط§ظ† … طھظˆط± ظ¾ط§طھط§غŒط§ طھط§غŒظ„ظ†ط¯ ظˆغŒعکظ‡ ظ†ظˆط±ظˆط² ۹۵. ظ‚غŒظ…طھ:


<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ غ±غ³غ¹غµ طھظ‚ط¯غŒظ… ط¨ظ‡ ع©ط§ط±ط¨ط±ط§ظ† ظ…ط¬ظ„ظ‡ ط§غŒظ†طھط±ظ†طھغŒ ظ…غŒظ‡ظ† ظ¾ط³طھ + ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ” href=”http://mihanpost.com/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/” target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ غ±غ³غ¹غµ طھظ‚ط¯غŒظ… ط¨ظ‡ ع©ط§ط±ط¨ط±ط§ظ† ظ…ط¬ظ„ظ‡ ط§غŒظ†طھط±ظ†طھغŒ ظ…غŒظ‡ظ† ظ¾ط³طھ + ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯

mihanpost.com
۲۲ عکط§ظ†ظˆظٹظ‡ ۲۰۱۶ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ غ±غ³غ¹غµ ط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ ظ‡ط§غŒ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ط±ط§غŒ ع©ط§ط±ط¨ط±ط§ظ† ظ‡ظ…غŒط´ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ط¬ظ„ظ‡ ط§غŒظ†طھط±ظ†طھغŒ … ظ‡ط´طھ ظˆ ظ‡ط´طھ ط¯ظ‚غŒظ‚ظ‡ ظˆ ظ‡ط´طھ ط«ط§ظ†غŒظ‡ طµط¨ط­) ط±ظˆط² غŒع©ط´ظ†ط¨ظ‡ غ± ظپط±ظˆط±ط¯غŒظ† غ±غ³غ¹غµ ظ‡ط¬ط±غŒ ط´ظ…ط³غŒ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ظˆ غ²غ° ظ…ط§ط±ط³ غ²غ°غ±غ¶ ظ…غŒظ„ط§ط¯غŒ ط§ط³طھ . … ط¨ط±ع†ط³ط¨ ط²ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§:طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ … طھظˆط³ع©ط§ظ†غŒطŒ ط¨ظ‡ط´طھ ع¯ظ…ط´ط¯ظ‡ ع¯ط±ط¯ط´ع¯ط±ط§ظ† ط¯ط± ع©ط´ظˆط± ط§غŒطھط§ظ„غŒط§ + ط¹ع©ط³آ …


طµط¯ط§غŒ ظ…ط±ط¯ظ…: ظ…ط¬ظ„ظ‡ ط§غŒظ†طھط±ظ†طھغŒ ط§ط³ط±ط§ط±ظ†ط§ظ…ظ‡

www.asrarnameh.com
۲۲ ط§ ع©طھط¨ط± ۲۰۱۳ ط´ظ‡ط±ط¯ط§ط± ط¨ط¬ظ†ظˆط±ط¯ ط§ط² ط§ط­ط¯ط§ط« ۸ ظ¾ط§ط±ع© ط¬ط¯غŒط¯ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯. … ط§ظ…ط±ظˆط² طµط¨ط­ طھظˆ ط±ط§ط¯غŒظˆ(ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ طھظ‚ظˆغŒظ… طھط§ط±غŒط®) ط§ط¹ظ„ط§ظ… ع©ط±ط¯ ع©ظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ط±ظˆط² … ظ…ط­ظ…ط¯(طµ) ۴ / ط´ط±غŒط¹طھ ( ط¢ظ…ظˆط²ظ‡ ظ‡ط§غŒ ظ…ط­ظ…ط¯(طµ) ) ۴ – ظ…ط±ط¯ ۲۴ / ط²ظ† ۲۴ – ط¨ظ‡ط´طھ ۷۷ / ط¬ظ‡ظ†ظ… ….. ط¢غŒط§ ظ…غŒ ط¯ط§ظ†غŒط¯ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ط¢ظ…ظˆط²ط´غŒ ط¯ط§ظ†ط´ع©ط¯ظ‡ ع©ط´ط§ظˆط±ط²غŒ ط§ط² ط³ط§ظ„ ۸۸ طھط§ع©ظ†ظˆظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط³ط§ط®طھ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ۹۵ ط¯ط±طµط¯ ط§ط² طھع©ظ…غŒظ„ ع©ط§ط±طŒ ع©ط³ط±غŒ ط¨ظˆط¯ط¬ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طں


ظˆط¨ ط³ط§غŒطھ ظ…طھظˆط³ط·ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط§ظˆظ„ ط؛ظٹط± ط¯ظˆظ„طھغŒ ظ†ط±ط¬ط³

narjesschool.ir
ط¨ط±طھط±ظٹظ† ظ‡ط§ظٹ ط§ظ…طھط­ط§ظ†ط§طھ ظ¾ط§ظٹط§ظ† طھط±ظ… ط§ظˆظ„ ط³ط§ظ„ طھط­طµظٹظ„ظٹ ۹۵-۹۴ … ط¨ظ‡ط´طھ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†طŒ ظƒظˆظٹ ظ…ط­ظ…ط¯ … ظٹظƒط´ظ†ط¨ظ‡ ۸ ط¢ط°ط± ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط¶ط§ظٹطھظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط±ط¯ظˆ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ ط±ظˆط² ط³ظ‡ ط´ظ†ط¨ظ‡ …. ط¬ظ‡طھ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ طھظ‚ظˆظٹظ… ط§ط¬ط±ط§ظٹظٹ ط³ط§ظ„ طھط­طµظٹظ„ظٹ ۹۵-۹۴ (ط§ظٹظ†ط¬ط§) ظƒظ„ظٹظƒ ظƒظ†ظٹط¯.


ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط¹ظ„ظ…غŒ ع©ط§ط±ط¨ط±ط¯غŒ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظˆ ظ‡ظ†ط± غŒع© ط§طµظپظ‡ط§ظ†

www.uastca-esf1.ac.ir
طھظ‚ظˆغŒظ… ط¢ظ…ظˆط²ط´غŒ ظ†غŒظ… ط³ط§ظ„ ط¯ظˆظ… ط³ط§ظ„ ۱۳۹۴-۹۵ آ· ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ† ط¬ط°ط¨ ظˆ … ع©ط³ط¨ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ط®ط³طھ ط¬ط´ظ†ظˆط§ط±ظ‡ ظپغŒظ„ظ… ط¨ظ‡ط´طھ ط¯ط± ظ‚ط§ط¨ طھطµظˆغŒط± طھظˆط³ط· ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆغŒ ط¹ط²غŒط² ط¬ظ†ط§ط¨ ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…غŒظ„ط§ط¯ ط¯ط§ظˆط±غŒ آ· ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ† ط¬ط°ط¨آ …
ع©ظ„ظˆط¨ ظ‡ط§غŒ ظ†غŒ ظ†غŒ ط³ط§غŒطھ

old.ninisite.com
۸, ***ع¯ط§ظ„ط±ظٹ ظ„ظ†ط¯ظ† *** ظ„ط¨ط§ط³ ظ‡ط§ظٹ ظ…ط¬ظ„ط³ظٹ ط²ظ†ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¨ط±ظ†ط¯ظ‡ط§ظٹ ط§ظ†ع¯ظ„ظٹط³ظٹ آ· -. ۹, ط§ظٹظ†طھط±ظ†طھ ظˆ ظƒط³ط¨ ظˆ ظƒط§ط± … ۱۱, * ظ†ط´ط³طھظ† ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ط§ طھظ…ط±ظٹظ† ع©ظ†ظٹظ… * … ۲۱, *** ط·ط±ط§ط­ظٹ طھظ‚ظˆظٹظ… ۹۵ ظˆ طھظ… ظ‡ط§ظٹ ط®ظˆط´ع¯ظ„ ط¨ط±ط§ظٹ ظƒظˆع†ظˆظ„ظˆظ‡ط§ظٹ ظ†ط§ط² ظ†ط§ط²ظٹ *****, ط¨ط§ط¨ط§غŒ ط¨ط§ط¨غŒ ۱۳۹۴/۱۱/ ۳۰آ …


ط¨غŒظˆع¯ط±ط§ظپغŒ ط²ظ‡ط±ط§ ط¯ظڈط±ظ‘غŒ + ط¹ع©ط³

biographyha.com
ط³غŒ ط³غŒ ط´غŒ ط­ط§ظ„ط§ ظ…ط±طھط¨ظ‡ /غ±غ³غ¸غ· / ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ / ط§طµظپظ‡ط§ظ†. ط®ط§ظ„ ط®ط§ظ„غŒ ظ…غŒ‌ط®ظˆط§ط¯ غŒط§ط¯ط¨ع¯غŒط±ظ‡ /غ±غ³غ¸غ· / ظ¾ط§ط±ط³ ط§غŒظ„غŒط§ / …. ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ظپط§غŒظ„ ظ„ط§غŒظ‡ ط¨ط§ط² طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ آ· ع¯ط±ط¯ط´ع¯ط±غŒ آ· ط³ط§ط¹طھ ط¯غŒظˆط§ط±غŒ ظپط§ظ†طھط²غŒ.


<A title="ط§ط±ظˆظ…غŒظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط§غŒط±ط§ظ† + طھطµط§ظˆغŒط± – ط´ظ‡ط±ط®ط¨ط±” href=”http://www.shahrekhabar.com/tourism/1447734660395539″ target=_blank rel=nofollow>ط§ط±ظˆظ…غŒظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط§غŒط±ط§ظ† + طھطµط§ظˆغŒط± – ط´ظ‡ط±ط®ط¨ط±

www.shahrekhabar.com
۱۷ ظ†ظˆط§ظ…ط¨ط± ۲۰۱۵ ط§ط±ظˆظ…غŒظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط§غŒط±ط§ظ† + طھطµط§ظˆغŒط±. … ظ†ظˆط±ظˆط² ۹۵ ط¯ط± ط¬ط²غŒط±ظ‡ ظˆ ظ‡طھظ„ ع©ظˆط±ط§ظ„ ط¯ط± ظ†ط²ط¯غŒع©غŒ ظ¾ظˆع©طھ + طھطµط§ظˆغŒط± آ· طھظ†ط¯ط± ط¬ط¯غŒط¯ ط³ط§ظ„ ط¢غŒظ†ط¯ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ط§ط²ط§ط± ط§غŒط±ط§ظ† ظ…غŒ‌ ط´ظˆط¯ آ· ط·ط¨غŒط¹طھآ …


<A title="ظ‚غŒظ…طھ ظ‡طھظ„ ظ‡ط§غŒ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¯ط± ظ†ظˆط±ظˆط² ۹۵ – ۱۳۹۵ | ط¬ط¯غŒط¯طھط±غŒظ† ظ‡ط§ ط¯ط± ط³ط§غŒطھ ط¬ط¯غŒط¯ظ‡” href=”http://jadide.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-95-1395/” target=_blank rel=nofollow>ظ‚غŒظ…طھ ظ‡طھظ„ ظ‡ط§غŒ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¯ط± ظ†ظˆط±ظˆط² ۹۵ – ۱۳۹۵ | ط¬ط¯غŒط¯طھط±غŒظ† ظ‡ط§ ط¯ط± ط³ط§غŒطھ ط¬ط¯غŒط¯ظ‡

jadide.ir
ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ : ط¹غŒط¯ ظ†ظˆط±ظˆط² ۹۵, ظ„ط­ط¸ظ‡ طھط­ظˆغŒظ„ ط³ط§ظ„ ۹۵, ط§ط³ ط§ظ… ط§ط³ ظˆ ظ¾غŒط§ظ…ع©, طھط²غŒغŒظ† ط³ظپط±ظ‡ ظ‡ظپطھ ط³غŒظ†, طھط²غŒغŒظ† طھط®ظ… ظ…ط±ط؛ ۷ ط³غŒظ†, ط³ط¨ط²ظ‡ ظ†ظˆط±ظˆط², ط·ط±ط² طھظ‡غŒظ‡ ….. ط§طµظپظ‡ط§ظ† – ظ¾ظ„ ظپط±ط¯ظˆط³غŒ – ط®غŒط§ط¨ط§ظ† ظپط±ط¯ظˆط³غŒ – ط±ظˆط¨ط±ظˆغŒ ظ‚ظ†ط§ط¯غŒ ط¨ظ‡ط´طھطŒ ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ – ظ‡طھظ„ ط²ظ‡ط±ظ‡ …… طھظ‚ظˆغŒظ… ط­ط¬ط§ظ…طھ ط³ط§ظ„ غ¹غµ – غ±غ³غ¹غµ آ …


ط¨ط§ط±ع¯غŒط±غŒ

persianacademy.ir
ع©ظ€ظ‡ ط¯ط± ط³ظ€ط§ظ„ ظ§ظ ظ،ظ‡ظ€/ظ،ظ£ظ ظ¢ظ… ط³ظ€ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ط² ظ‡ط´طھ ط¨ظ€ظ‡ط´طھ ظ¦ظ€)ظ€ظ€ط§ط² ط´ط¹ط±ط§ظٹ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ط¸ط§ظ…ظٹ ط§ظ…ظٹط±ط®ط³ط±ظˆ ط¯ظ‡ظ„ظˆظٹ …. ظ‡ظپطھ ط±ظˆط² ط¨ط§ط¨ظ„ظٹ ظ‚ط¯ظٹظ… ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط²ظٹ ظ…ط§ ظپط±ظ‚ ع©ظ„ظٹ ط¯ط§ط±ط¯ظ¬ ظ‡ظ†ظˆط² ط¯ط± طھظ‚ظˆظٹظ… ط²ط±ط¯ط´طھظٹ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط± ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ …. ۱۹۸۳, ۸۱۴-۸۱۵ : (Zum Soghdischen Kalender, Orientalia, 1939, 88-۹۵) ظ…ظٹ ط´ظˆط¯ .


ط­ط±ظˆظپ ط­غŒ – ظˆغŒع©غŒ‌ظ¾ط¯غŒط§طŒ ط¯ط§ظ†ط´ظ†ط§ظ…ظ‡ظ” ط¢ط²ط§ط¯

fa.wikipedia.org
ظ…غŒط±ط²ط§ ط­ط³غŒظ†ط¹ظ„غŒ ظ†ظˆط±غŒ آ· غŒط­غŒغŒ ط¯ظˆظ„طھ‌ط¢ط¨ط§ط¯غŒ آ· ط§ظ†ط´ط¹ط§ط¨ ط¨ط§ط¨غŒ ط¨ظ‡ط§ط¦غŒ آ· ظ…ظ„ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¬ط¹ظپط± ع©ط±ظ…ط§ظ†غŒ آ· ط´غŒط® ط§ط­ظ…ط¯ ط±ظˆط­غŒ آ· ظ…ظ„ع© ط§ظ„ظ…طھع©ظ„ظ…غŒظ† آ· ط¹ظ„غŒ‌ظ…ط­ظ…ط¯ ظپط±ظ‡‌ظˆط´غŒ آ· ظ…ط³غŒظˆ ظ†غŒع©ظ„ط§. طھظ‚ظˆغŒظ… ظˆط§غŒط§ظ… ظ…ط­ط±ظ…ظ‡.


طھظ…ط§ط³ ط¨ط§ ظ…ط§

www.packmangroup.com
ط®غŒط§ط¨ط§ظ† ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط؛ط±ط¨غŒ ع†ظ‡ط§ط±ط±ط§ظ‡ ظ…ظ„ع© ( ۰ ۳ ۱ ) ۳ … طھظ‚ظˆغŒظ… ظ†ظ…ط§غŒط´ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط§غŒ ط¨غŒظ† ط§ظ„ظ…ظ„ظ„غŒ ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵ … ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ظ…غŒظ† ظ†ظ…ط§غŒط´ع¯ط§ظ‡ طµظ†ط§غŒط¹ ظˆ طھط¬ظ‡غŒط²ط§طھ ط¢ط´ظ¾ط²ط®ط§ظ†ظ‡طŒ ط­ظ…ط§ظ…طŒ ط³ظˆظ†ط§ ظˆط§ط³طھط®ط±-طھغŒط± ۹۵.


ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ… ظ…ظ†ط´غŒ ط¬ظ‡طھ ط§ظ…ظˆط± ط§ط¯ط§ط±غŒ ظˆ طھط§غŒظ¾ ط¯ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† – آ«ط§غŒ ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ…آ» – ۷۸۳۰۰۷

www.e-estekhdam.com
۶ ط±ظˆط² ظ¾غŒط´ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط´غŒ ط®ط§ظ†ظ… ط¬ظ‡طھ ط§ظ…ظˆط± ط§ط¯ط§ط±غŒ ظˆ طھط§غŒظ¾ ط¯ط± ظ…ط­ط¯ظˆط¯ظ‡ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظ†غŒط§ط²ظ…ظ†ط¯غŒظ…. ظ…طھظ‚ط§ط¶غŒط§ظ† ظˆط§ط¬ط¯ ط´ط±ط§غŒط· ظ…غŒطھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ طھظ„ظپظ† ط²غŒط± طھظ…ط§ط³ ط­ط§طµظ„ ظ†ظ…ط§غŒظ†ط¯.No Results Were Found!تقویم ۹۵ هشت بهشت,تقویم ۹۵ هشت بهشت,تقویم ۹۵ هشت بهشت,تقویم ۹۵ هشت بهشت, تقویم ۹۵ هشت بهشت, تقویم ۹۵ هشت بهشت,تقویم ۹۵ هشت بهشت,تقویم ۹۵ هشت بهشت,تقویم ۹۵ هشت بهشت,تقویم ۹۵ هشت بهشت,تقویم ۹۵ هشت بهشت,تقویم ۹۵ هشت بهشت,تقویم ۹۵ هشت بهشت,تقویم ۹۵ هشت بهشت,تقویم ۹۵ هشت بهشت,تقویم ۹۵ هشت بهشت,تقویم ۹۵ هشت بهشت,تقویم ۹۵ هشت بهشت,تقویم ۹۵ هشت بهشت,تقویم ۹۵ هشت بهشت,تقویم ۹۵ هشت بهشت,تقویم ۹۵ هشت بهشت,تقویم ۹۵ هشت بهشت,تقویم ۹۵ هشت بهشت,

تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,

تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت ,

تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,

تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم - 95 - هشت - بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم + 95 + هشت + بهشت,تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم 95 هشت بهشت , تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم . 95 . هشت . بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم , 95 , هشت , بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,تقويم * 95 * هشت * بهشت,

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب