اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد

صفحه اصلی | مرندی | فروشگاه | سایت مپ

تقویم ۹۵ هشت بهشت

تقویم ۹۵ هشت بهشت

تقویم ۹۵ هشت بهشت

موضوع : دسته‌بندی نشده | تاریخ : ۱۶ام اسفند ۱۳۹۴ | نویسنده : admin | بازدید : 397 بازدید |

تقویم ۹۵ هشت بهشت

تقویم ۹۵ هشت بهشت

تقویم ۹۵ هشت بهشت

تقویم ۹۵ هشت بهشت


<A title="ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ :: طھظ‚ظˆغŒظ…” href=”http://8beheshtgroup.com/fa/calendar.html” target=_blank rel=nofollow>ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ :: طھظ‚ظˆغŒظ…

۸beheshtgroup.com
طھظ‚ظˆغŒظ…. طھظ‚ظˆغŒظ… ط§ط³ظپظ†ط¯ ۹۴ – ظپط§ظ†طھط²غŒ آ· طھظ‚ظˆغŒظ… ط¨ظ‡ظ…ظ† ۹۴ – ظپط§ظ†طھط²غŒ آ· طھظ‚ظˆغŒظ… ط¯غŒ ۹۴ – ظپط§ظ†طھط²غŒ … طھظ‚ظˆغŒظ… ط¨ظ‡ظ…ظ† ۹۴ – ط·ط¨غŒط¹طھ … طھظ‚ظˆغŒظ… ط´ظ‡ط±غŒظˆط± ۹۴- ظپط§ظ†طھط²غŒ آ· طھظ‚ظˆغŒظ… ظ…ط±ط¯ط§ط¯ ۹۴- ظپط§ظ†طھط²غŒ.


<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… ط­ط±ظپظ‡ ط§غŒ ظˆ ظ‡ظˆط§ط´ظ†ط§ط³ ط´ظ…ظٹظ… ظٹط§ط³ ط¯ط± ع©ط§ظپظ‡‌ط¨ط§ط²ط§ط± ط¨ط±ط§غŒ ط§ظ†ط¯ط±ظˆغŒط¯ آ· ع©ط§ظپظ‡ ” href=”https://cafebazaar.ir/app/shamimsoft.shamimyas/?l=fa” target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… ط­ط±ظپظ‡ ط§غŒ ظˆ ظ‡ظˆط§ط´ظ†ط§ط³ ط´ظ…ظٹظ… ظٹط§ط³ ط¯ط± ع©ط§ظپظ‡‌ط¨ط§ط²ط§ط± ط¨ط±ط§غŒ ط§ظ†ط¯ط±ظˆغŒط¯ آ· ع©ط§ظپظ‡

cafebazaar.ir
طھظ‚ظˆظٹظ… ط´ظ…ظٹظ… ظٹط§ط³ ۹۵ ط¨ط§ ط·ط±ط§ط­غŒ ظˆظٹعکظ‡ ظ…طھط±ظٹط§ظ„ طŒ ظ…طھط­ظˆظ„ ط´ط¯! … ط§ظ…ع©ط§ظ†ط§طھ: + ط§ظ…ع©ط§ظ† ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظٹع©غŒ ط§ط² ۱۸ ط±ظ†ع¯ ط¯ظ„ط®ظˆط§ظ‡ ط¸ط§ظ‡ط± طھظ‚ظˆظٹظ… ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ط¨ط§ ط³ظ„ظٹظ‚ظ‡ ط´ظ…ط§ … ط§ظ†ط±عکغŒ ظ…ط«ط¨طھ : ط³ط§غŒطھ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۴ | ظ„ط³طھ ط³ع©ظ†ط¯ – طھظˆط± ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¢ط®ط±غŒ” href=”http://www.lastsecond.ir/news/calender-94/” target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۴ | ظ„ط³طھ ط³ع©ظ†ط¯ – طھظˆط± ظ„ط­ط¸ظ‡ ط¢ط®ط±غŒ

www.lastsecond.ir
ط§ظ…غŒط¯ظˆط§ط±غŒظ… ع©ظ‡ ط§غŒظ† طھظ‚ظˆغŒظ… ع©ط§ط±ط§غŒغŒ ظ…ظ†ط§ط³ط¨ ظˆ ع©ط§ط±ط¨ط±ط¯غŒ ط¨ط±ط§غŒ ط´ظ…ط§ ط¯ظˆط³طھط§ظ† ط¯ط§ط´طھظ‡ ط¨ط§ط´ط¯ ظˆ ط¯ظˆط§ط²ط¯ظ‡ ظ…ط§ظ‡ ط³ط§ظ„ ۹۴ ط±ط§ ظ…غŒط²ط¨ط§ظ† ع©ط§ظ…ظ¾غŒظˆطھط±ظ‡ط§غŒ ط´ظ…ط§ ….. طھظˆط± ع©ظˆط§ظ„ط§ظ„ط§ظ…ظ¾ظˆط± + ظ„ظ†ع©ط§ظˆغŒ ۸ ظپط±ظˆط±ط¯غŒظ† ۹۵.


<A title="ظ‡طھظ„ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط§طµظپظ‡ط§ظ†, ظ‡طھظ„ ط¢ظ¾ط§ط±طھظ…ط§ظ† | ظ‡طھظ„ ظ‡ط§غŒ ط§غŒط±ط§ظ† | ظ‡طھظ„‌ظ‡ط§ | ظ„ط³طھ ط³ع©ظ†ط¯” href=”http://www.lastsecond.ir/hotels/hasht_behesht/” target=_blank rel=nofollow>ظ‡طھظ„ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط§طµظپظ‡ط§ظ†, ظ‡طھظ„ ط¢ظ¾ط§ط±طھظ…ط§ظ† | ظ‡طھظ„ ظ‡ط§غŒ ط§غŒط±ط§ظ† | ظ‡طھظ„‌ظ‡ط§ | ظ„ط³طھ ط³ع©ظ†ط¯

www.lastsecond.ir
۱۴ ط¢ع¯ظˆط³طھ ۲۰۱۳ ظ‡طھظ„ ط¢ظ¾ط§ط±طھظ…ط§ظ† ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¯ط± ظ…ط±ع©ط² ط´ظ‡ط± طھط§ط±غŒط®غŒ ظˆ ظ‡ظ†ط±غŒ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¨ظ†ط§ ط´ط¯ظ‡ … ظ…ط³ط§ط¨ظ‚ظ‡ ظ…ظ† ظˆ ظ„ط³طھ ط³ع©ظ†ط¯ (۶۰ ظ…غŒظ„غŒظˆظ† ط±غŒط§ظ„ ط¬ظˆط§غŒط² ظ†ظ‚ط¯غŒ) آ· ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵آ …


<A title="ع©ط§ط® ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط¢ط«ط§ط± ط²غŒط¨ط§غŒ ط§طµظپظ‡ط§ظ† – ط¨غŒطھظˆطھظ‡” href=”http://www.beytoote.com/iran/bastani/palace-hashtbehesht.html” target=_blank rel=nofollow>ع©ط§ط® ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط¢ط«ط§ط± ط²غŒط¨ط§غŒ ط§طµظپظ‡ط§ظ† – ط¨غŒطھظˆطھظ‡

www.beytoote.com
ط¹ظ…ط§ط±طھ طھط§ط±غŒط®غŒ ع©ط§ط® ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ظ†ظ…ظˆظ†ظ‡‌ط§غŒ ط§ط² ع©ط§ط® ظ‡ط§غŒ ظ…ط­ظ„ ط³ع©ظˆظ†طھ ط¢ط®ط±غŒظ† ط³ظ„ط§ط·غŒظ† ط¯ظˆط±ظ‡ طµظپظˆغŒ ط§ط³طھ . ط¨ط§ط؛ … … ط§ع¯ط± ظ‚طµط¯ ط³ظپط± ط¯ط± ظ†ظˆط±ظˆط² ۹۵ ط±ط§ ط¯ط§ط±غŒط¯ ط­طھظ…ط§ ع©ظ„غŒع© ع©ظ†غŒط¯ آ· ط¨ط±طھط±غŒظ† ظ‡ط§غŒآ …


<A title="ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ طھظ‚ظˆغŒظ… ط­ط±ظپظ‡ ط§غŒ ظˆ ظ‡ظˆط§ط´ظ†ط§ط³غŒ ظˆ ط§ط°ط§ظ†ع¯ظˆ | ط§غŒط±ط§ظ† ط§ظ¾ط³” href=”http://iranapps.ir/app/shamimsoft.shamimyas” target=_blank rel=nofollow>ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ طھظ‚ظˆغŒظ… ط­ط±ظپظ‡ ط§غŒ ظˆ ظ‡ظˆط§ط´ظ†ط§ط³غŒ ظˆ ط§ط°ط§ظ†ع¯ظˆ | ط§غŒط±ط§ظ† ط§ظ¾ط³

iranapps.ir
طھظ‚ظˆظٹظ… ط´ظ…ظٹظ… ظٹط§ط³ ۹۵ ط¨ط§ ط·ط±ط§ط­غŒ ظˆظٹعکظ‡ ظ…طھط±ظٹط§ظ„ طŒ ظ…طھط­ظˆظ„ ط´ط¯!!! *** ط¨ط±ط§غŒ ط§ظˆظ„غŒظ† … + طھظ‚ظˆغŒظ… ط´ظ…ط³غŒطŒ ظ‚ظ…ط±غŒ ظˆ ظ…غŒظ„ط§ط¯غŒ ط¨ط¯ظˆظ† ظ…ط­ط¯ظˆط¯ظٹطھ ط³ط§ظ„ + طھط¨ط¯غŒظ„ … ط§ظ†ط±عکغŒ ظ…ط«ط¨طھ : ط³ط§غŒطھ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ


<A title="ط´ط±ط§غŒط· ط«ط¨طھ ظ†ط§ظ… ظˆ ظˆ ط±ط²ط±ظˆ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ۹۴/۹۵.::.ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظ‡ظ†ط± ” href=”http://www.aui.ac.ir/index.php/fa/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87/297-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87/3502-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%88-%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-94-95″ target=_blank rel=nofollow>ط´ط±ط§غŒط· ط«ط¨طھ ظ†ط§ظ… ظˆ ظˆ ط±ط²ط±ظˆ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ۹۴/۹۵.::.ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظ‡ظ†ط±

www.aui.ac.ir
۱۳ ط³ظ¾طھط§ظ…ط¨ط± ۲۰۱۵ ط´ط±ط§غŒط· ط«ط¨طھ ظ†ط§ظ… ظˆ ط±ط²ط±ظˆ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ظ¾ط³ط±ط§ظ†ظ‡ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ع©ظ„غŒع© ع©ظ†غŒط¯ … ط´ط±ط§غŒط· ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ظ‡ظ†ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظˆغŒعکظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆغŒط§ظ† ظˆط±ظˆط¯غŒ ط³ط§ظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ۹۴/۹۵ آ· ظ‚ط§ط¨ظ„آ …


ط§ط®ط¨ط§ط± Archives – ع†ط§ظ¾ ط¢ظ†ظ„ط§غŒظ† ع©ط§ط±طھ ظˆغŒط²غŒطھ ظˆ طھط±ط§ع©طھ

kartvizit.ir
ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ظپط§غŒظ„ ظپطھظˆط´ط§ظ¾ ط¬ط¯ظˆظ„ ظ‡ط§غŒ طھظ‚ظˆغŒظ… ط¯غŒظˆط§ط±غŒ ظˆ ط±ظˆظ…غŒط²غŒ ع©ط§ظ…ظ„ط§ ط±ط§غŒع¯ط§ظ† …. ظ†ط´ط§ظ†غŒ ط¯ظپطھظ€ط± ظ…ط±ع©ط²غŒ: ط§طµظپظ‡ط§ظ† – ط® ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط؛ط±ط¨غŒ – ط­ط¯ ظپط§طµظ„ ع†ظ‡ط§ط±ط±ط§ظ‡ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ظˆ ع¯ظ„ط²ط§ط± – ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ†آ …
<A title="ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆغŒط§ظ† ظ…طھظ‚ط§ط¶غŒ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ۹۵-۹۴ ” href=”http://www.aui.ac.ir/index.php/fa/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87/297-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87/3457-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-95-94″ target=_blank rel=nofollow>ظ‚ط§ط¨ظ„ طھظˆط¬ظ‡ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆغŒط§ظ† ظ…طھظ‚ط§ط¶غŒ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ط¯ط± ط³ط§ظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ۹۵-۹۴

www.aui.ac.ir
۱۱ ط¢ع¯ظˆط³طھ ۲۰۱۵ … ظˆط§ظ‚ط¹ ط´ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯ ط§ط±ط§ط¦ظ‡ ظ…غŒ ع¯ط±ط¯ط¯. ظ„غŒط³طھ ط®ظˆط§ط¨ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط§غŒ ط®ظˆط¯ع¯ط±ط¯ط§ظ† ظ¾غŒط´ظ†ظ‡ط§ط¯غŒ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط¬ظ‡طھ ط³ط§ظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ۹۴/۹۵ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ (ط® ع¯ظ„ط²ط§ط±). ط¢ظ‚ط§غŒ ط§ظ…غŒط±ط²ط§ط¯ظ‡. ۵۲۰۰۰۰۰آ …


<A title="ظ…ظˆط³ط³ظ‡ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¹ط§ظ„غŒ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ” href=”http://www.hashtbehesht.ac.ir/” target=_blank rel=nofollow>ظ…ظˆط³ط³ظ‡ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¹ط§ظ„غŒ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ

www.hashtbehesht.ac.ir
طھظ‚ظˆغŒظ… ط¢ظ…ظˆط²ط´غŒ. ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ع©ظ„ط§ط³غŒ ظˆط±ظˆط¯غŒ ظ‡ط§غŒ ط¨ظ‡ظ…ظ† ۹۴. ط§ط·ظ„ط§ط¹غŒظ‡. ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ ظ‡ظپطھع¯غŒ ظˆ ط§ظ†طھط®ط§ط¨ ظˆط§ط­ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆغŒط§ظ†غŒ ع©ظ‡ ط¯ط± ط¨ظ‡ظ…ظ† ظ…ط§ظ‡ ۱۳۹۴ ط¯ط± ظ…ط¤ط³ط³ظ‡ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¹ط§ظ„غŒ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط«ط¨طھ ظ†ط§ظ… ع©ط±ط¯ظ‡ ط§ظ†ط¯.


<A title="ط±ظˆط² ط§ظپط´ط§غŒ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¨ط´ط± ط¢ظ…ط±غŒع©ط§غŒغŒ ط¯ط± طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵! – ظ¾ط§ط±ط³غŒظ†ظ‡” href=”http://www.parsine.com/fa/news/272986/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-95″ target=_blank rel=nofollow>ط±ظˆط² ط§ظپط´ط§غŒ ط­ظ‚ظˆظ‚ ط¨ط´ط± ط¢ظ…ط±غŒع©ط§غŒغŒ ط¯ط± طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵! – ظ¾ط§ط±ط³غŒظ†ظ‡

www.parsine.com
۳ ظپظˆط±غŒظ‡ ۲۰۱۶ ط±ط¦غŒط³ ط¬ظ…ظ‡ظˆط± ط¢ط®ط±غŒظ† طھط؛غŒغŒط±ط§طھ ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھغŒ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵ ط±ط§ ط¨ظ‡ ظˆط²ط§ط±طھ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظˆ … ظ…طµظˆط¨ظ‡ آ«طھط¹غŒغŒظ† ظ…ظ†ط§ط³ط¨طھ‌ظ‡ط§غŒ ط¬ط¯غŒط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ط±ط³ظ…غŒ ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵ ظ‡ط¬ط±غŒ ط´ظ…ط³غŒآ» ع©ظ‡ ط¯ط± ط¬ظ„ط³ظ‡ ۷۷۰ ظ…ظˆط±ط® ۱۲/۸/۱۳۹۴ ط´ظˆط±ط§غŒ …. ظ…ظ‚ط§ظ…ط§طھ ط¹ط§ظ„غŒظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط§غŒط¯ ط¯ط± ظ‡ظ…غŒظ† ط¬ط§ ط³ط§ط®طھظ‡ ط´ظˆط¯.


<A title="ظ…ط¹ط±ظپغŒ ط²غŒط¨ط§طھط±غŒظ† ع©ط§ط® ظ‡ط§غŒ ط§غŒط±ط§ظ†غŒ | طھظˆط± ظˆ ع¯ط±ط¯ط´ع¯ط±غŒط³ظپط± | ظˆغŒط²ط§ | ظ‡طھظ„ ” href=”http://shortevent.com/28108/the-introduction-of-the-most-beautiful-palaces-in-iran” target=_blank rel=nofollow>ظ…ط¹ط±ظپغŒ ط²غŒط¨ط§طھط±غŒظ† ع©ط§ط® ظ‡ط§غŒ ط§غŒط±ط§ظ†غŒ | طھظˆط± ظˆ ع¯ط±ط¯ط´ع¯ط±غŒط³ظپط± | ظˆغŒط²ط§ | ظ‡طھظ„

shortevent.com
۲۶ ط¯ط³ط§ظ…ط¨ط± ۲۰۱۵ ع©ط§ط® ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط§ط² ط¢ط«ط§ط± ط¯ظˆط±ظ‡ ط´ط§ظ‡ ط³ظ„غŒظ…ط§ظ† طµظپظˆغŒظ‡ ط§ط³طھ …. طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ طŒ ظپط§غŒظ„ ظ„ط§غŒظ‡ ط¨ط§ط² طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ طŒ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵ طŒ ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ ط±ط§غŒع¯ط§ظ† طŒ ظپط§غŒظ„آ …


<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… ظ…ط§ظ‡ ط±ط¨غŒط¹ ط§ظ„ط«ط§ظ†غŒ – ظ…ظ†طھط¸ط±ط§ظ† ط¸ظ€ظ‡ظˆط±” href=”http://atregolehyas.blogfa.com/category/4/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C” target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… ظ…ط§ظ‡ ط±ط¨غŒط¹ ط§ظ„ط«ط§ظ†غŒ – ظ…ظ†طھط¸ط±ط§ظ† ط¸ظ€ظ‡ظˆط±

atregolehyas.blogfa.com
ظ…ظ†طھط¸ط±ط§ظ† ط¸ظ€ظ‡ظˆط± – طھظ‚ظˆغŒظ… ظ…ط§ظ‡ ط±ط¨غŒط¹ ط§ظ„ط«ط§ظ†غŒ – غŒط§ ط§ظ‡ظ„ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ… … ط¨ظژظ‚ظگظٹظژظ‘ط©ظڈ ط§ظ„ظ„ظ‘ظ‡ظگ … آ«ظ‚ظ… ع©ظˆظپغ€ طµط؛غŒط± ط§ط³طھ ظˆ ط¨ظ‡ط´طھ ط¯ط§ط±ط§غŒ ظ‡ط´طھ ط¯ط± ط§ط³طھ ع©ظ‡ ط³ظ‡ ط¯ط± ط¢ظ† ط§ط² ظ‚ظ… ط§ط³طھ. ط¯ط±ط¢ظ† ط´ظ‡ط± … ط¨ط­ط§ط± ط§ظ„ط§ظ†ظˆط§ط± ۹۵/۳۵۷آ …


ظ…ظˆط³ط³ظ‡ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¹ط§ظ„غŒ ط؛غŒط± ط§ظ†طھظپط§ط¹غŒ ظ†ظ‚ط´ ط¬ظ‡ط§ظ† – ط®ط§ظ†ظ‡

www.naghshejahan.ac.ir
طھظ‚ظˆغŒظ… ط¢ظ…ظˆط²ط´غŒ ط³ط§ظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ۹۵-۹۴ … ع©ظ‡ ظ†ظٹط§ط² ط¨ظ‡ ط§ط®ط° ط¯ط±ط³ ظ…ط¹ط±ظپظٹ ط¨ظ‡ ط§ط³طھط§ط¯ ط¯ط± ظ†ظٹظ…ط³ط§ظ„ ط¯ظˆظ… ۹۵-۹۴ ط¯ط§ط±ظ†ط¯طŒ ط¨ط§ظٹط³طھظٹ ط§ط² ۹۴/۱۲/۸ طھط§ ۹۴/۱۲/۱۳ ط¨ظ‡ ع©ط§ط±ط´ظ†ط§ط³ ع¯ط±ظˆظ‡ ظ…ط±ط§ط¬ط¹ظ‡ ظ†ظ…ط§ظٹظ†ط¯.


<A title="ط¯ظˆظ…غŒظ† ع©ظ…ظ¾ ظ†ظˆط±ظˆط²غŒ ط²ط¨ط§ظ† ط§ظ†ع¯ظ„غŒط³غŒ ط¯ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† | ظ¾ظˆط±طھط§ظ„ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡غŒ ظˆط§ط­ط¯ ” href=”http://jdisf.ac.ir/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86″ target=_blank rel=nofollow>ط¯ظˆظ…غŒظ† ع©ظ…ظ¾ ظ†ظˆط±ظˆط²غŒ ط²ط¨ط§ظ† ط§ظ†ع¯ظ„غŒط³غŒ ط¯ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† | ظ¾ظˆط±طھط§ظ„ ط¬ظ‡ط§ط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡غŒ ظˆط§ط­ط¯

jdisf.ac.ir
۰۴/۰۱/۹۵. ۱۱/۰۱/۹۵. ۹۵۰.۰۰۰. ۸. Freediscussion (Advanced). -. 7 ط±ظˆط². ظ‡ط±ط±ظˆط². ۱۱-۹ …. ط®غŒط§ط¨ط§ظ† ط¨ط²ط±ع¯ظ…ظ‡ط±- ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط؛ط±ط¨غŒ- ع©ظˆع†ظ‡ ط¨ظ‡ظ†ط§ظ… طھظ„ظپظ† ۳۲۶۴۸۰۰۵. ظ…ط±ع©ط² ط´ظ…ط§ط±ظ‡ ۴.


<A title="ظ…ظˆط³ط³ظ‡ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¹ط§ظ„غŒ ط¯غŒظ„ظ…ط§ظ†:Deylaman Institute of Higher Education ” href=”http://deylaman.ac.ir/group,id,56.html” target=_blank rel=nofollow>ظ…ظˆط³ط³ظ‡ ط¢ظ…ظˆط²ط´ ط¹ط§ظ„غŒ ط¯غŒظ„ظ…ط§ظ†:Deylaman Institute of Higher Education

deylaman.ac.ir
۱۴ عکظˆط¦ظ† ۲۰۱۲ ط§غŒظ†ط¬ط§ ظ…ط³ط¬ط¯ ط§ظ…ط§ظ…طŒ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھطŒ‌ع¯ظ†ط¨ط¯ ظ‚ط§ط¨ظˆط³طŒ ط§ط±ع¯ ط¨ظ…طŒ ط³ظ„ط·ط§ظ†غŒظ‡ غŒط§ ظ‡ط± ط¨ظ†ط§غŒ ط¯غŒع¯ط±غŒ ط§ط³طھ ع©ظ‡ ط´ط§ظ‡ع©ط§ط± ظ‡ظ†ط± ظ…ط¹ظ…ط§ط±غŒ ط§غŒط±ط§ظ†غŒط§ظ† ط§ط³طھ. ظ‡ظ†ط±غŒ ع©ظ‡ ظ¾ط± ط§ط² ط§ط¨طھع©ط§ط±طŒ ط²غŒط¨ط§غŒغŒطŒآ …
<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… ط´ظ…غŒظ… غŒط§ط± ۹۴ ط­ط±ظپظ‡ ط§غŒ طھط±غŒظ† طھظ‚ظˆغŒظ… ط¯ط³ع©طھط§ظ¾غŒ ط§ط°ط§ظ†ع¯ظˆغŒ ظ…ط°ظ‡ط¨غŒ ” href=”http://www.askdin.com/thread47452.html” target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… ط´ظ…غŒظ… غŒط§ط± ۹۴ ط­ط±ظپظ‡ ط§غŒ طھط±غŒظ† طھظ‚ظˆغŒظ… ط¯ط³ع©طھط§ظ¾غŒ ط§ط°ط§ظ†ع¯ظˆغŒ ظ…ط°ظ‡ط¨غŒ

www.askdin.com
۵ ظ…ط§ط±ط³ ۲۰۱۵ ظ†ط±ظ… ط§ظپط²ط§ط± طھظ‚ظˆغŒظ… ط´ظ…غŒظ… غŒط§ط± ط¨ظ‡ ط¹ظ†ظˆط§ظ† ط§ظˆظ„غŒظ† طھظ‚ظˆغŒظ… ع©ط§ظ…ظ„ط§ظ‹ ظ…ط°ظ‡ط¨غŒ ط¯ط³ع©طھط§ظ¾غŒ ط¯ط± ظپط¶ط§غŒ ظ…ط¬ط§ط²غŒ طŒ طھظˆط³ط· ط§ظ†ط¬ظ…ظ† ع¯ظپطھع¯ظˆغŒ … ع©ط§ظپغŒط³طھ ط¨ط± ط±ظˆغŒ ط¢غŒع©ظˆظ† ۹۴ ع©ظ„غŒع© ع©ظ†غŒط¯ طھط§ طھظ‚ظˆغŒظ… ظ…ط¬ط¯ط¯ط§ ط¸ط§ظ‡ط± ظˆ ط§ط¬ط±ط§ ط´ظˆط¯ …. ط¢ط¯غŒظ†ظ‡, ط§ظپظ„ط§ع©غŒط§ظ†, ط§ظٹط±ط§ظ†ظٹط§ظ†۵۷, ط§ط±ط§ظ…ط´ ظ†ظ…ط§ط², ط§ط±طھط´ ط¶ط¯ ظ…ط§ط³ظˆظ†, ط¨ظ†ط¯ظ‡ ط­ظ‚غŒط± ط®ط¯ط§, ط¨ط§ط؛ ط¨ظ‡ط´طھ, طھط§ ط³ط§ط­ظ„ ط¢ط±ط§ظ…ط´, ط­غŒط¯ط± ظ„غŒظ„ط§, ….. ۱۳۹۴/۰۱/۰۱, ۱۴:۴۲ #۸.


ط¢ط±ط´غŒظˆ ط§ط®ط¨ط§ط± – ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط¢ط²ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ

www.iautmu.ac.ir
ط¨غŒط³طھظ… ط¯غŒظ…ط§ظ‡ ط¢ط؛ط§ط² ط§ظ…طھط­ط§ظ†ط§طھ ظ†غŒظ…ط³ط§ظ„ ط§ظˆظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ۹۵– ۹۴ ط¯ط± ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ظ¾ط²ط´ع©غŒ ظˆط§ط­ط¯ طھظ‡ط±ط§ظ† آ· ط§ظˆظ„غŒظ† ط¯ظˆط±ظ‡ ط¢ط²ظ…ظˆظ† …. ط§ط±طھظ‚ط§ط، ظ…ط±طھط¨ظ‡ ط¹ظ„ظ…ظٹ ۸ ط¹ط¶ظˆ ظ‡ظٹط§طھ ط¹ظ„ظ…ظٹ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ظ¾ط²ط´ظƒظٹ ط¢ط²ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…ظٹ ظˆط§ط­ط¯ طھظ‡ط±ط§ظ† ….. ط¬ط´ظ† ط§ظ†ط§ط±طŒ غŒط§ظ‚ظˆطھ ط¨ظ‡ط´طھ ط¨ط±ع¯ط²ط§ط± ط´ط¯. …. طھظ‚ظˆظٹظ… ط¨ط±ع¯ط²ط§ط±ظٹ ط¬ط´ظ† ط¢ط؛ط§ط² ط³ط§ظ„ طھط­طµغŒظ„غŒ ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆغŒط§ظ† ط¬ط¯غŒط¯ط§ظ„ظˆط±ظˆط¯ ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط¹ظ„ظˆظ… ظ¾ط²ط´ع©غŒ ط¢ط²ط§ط¯ ط§ط³ظ„ط§ظ…غŒ ط§ط¹ظ„ط§ظ… ط´ط¯.


<A title="ظ…ط§ط³ط§ظ„ط› ط¨ظ‡ط´طھ ع¯ظ…ط´ط¯ظ‡ ع¯غŒظ„ط§ظ† – ظˆط¨ط³ظˆط§ط±” href=”http://websavar.ir/fa/news/2440/%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86″ target=_blank rel=nofollow>ظ…ط§ط³ط§ظ„ط› ط¨ظ‡ط´طھ ع¯ظ…ط´ط¯ظ‡ ع¯غŒظ„ط§ظ† – ظˆط¨ط³ظˆط§ط±

websavar.ir
ظ…ط§ط³ط§ظ„طŒ ط¨ظ‡ط´طھ ع¯ظ…ط´ط¯ظ‡ ع¯غŒظ„ط§ظ†طŒ ظ†ط§ظ… ظ…ظ†ط·ظ‚ظ‡‌ط§غŒ ط®ظˆط´ ط¢ط¨ ظˆ ظ‡ظˆط§ ظˆ ط³ط±ط³ط¨ط² ط¯ط± ط§ط³طھط§ظ† ع¯غŒظ„ط§ظ† ط§ط³طھ.


ط¢ط±غŒظˆ ظ¾ط±ظˆط§ط²: ظ…ط¬ط±غŒ طھظˆط±ظ‡ط§غŒ ط¯ط§ط®ظ„غŒ ظˆ ط®ط§ط±ط¬غŒ

www.arioparvaz.com
طھظˆط± ظ…ط´ظ‡ط¯ ظ‡طھظ„ ع©ظˆط«ط± ظˆغŒعکظ‡ ظ†ظˆط±ظˆط² ۹۵. ظ‚غŒظ…طھ: ۳۸۵,۰۰۰ طھظˆظ…ط§ظ†. طھظˆط± ظ„ط§ط±ظ†ط§ع©ط§(ظ‚ط¨ط±ط³ ط§ط±ظˆظ¾ط§غŒغŒ) ظˆغŒعکظ‡ ظ†ظˆط±ظˆط² ۹۵. ظ‚غŒظ…طھ: ۲,۴۹۰,۰۰۰ طھظˆظ…ط§ظ† … طھظˆط± ظ¾ط§طھط§غŒط§ طھط§غŒظ„ظ†ط¯ ظˆغŒعکظ‡ ظ†ظˆط±ظˆط² ۹۵. ظ‚غŒظ…طھ:


<A title="طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ غ±غ³غ¹غµ طھظ‚ط¯غŒظ… ط¨ظ‡ ع©ط§ط±ط¨ط±ط§ظ† ظ…ط¬ظ„ظ‡ ط§غŒظ†طھط±ظ†طھغŒ ظ…غŒظ‡ظ† ظ¾ط³طھ + ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ” href=”http://mihanpost.com/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA/” target=_blank rel=nofollow>طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ غ±غ³غ¹غµ طھظ‚ط¯غŒظ… ط¨ظ‡ ع©ط§ط±ط¨ط±ط§ظ† ظ…ط¬ظ„ظ‡ ط§غŒظ†طھط±ظ†طھغŒ ظ…غŒظ‡ظ† ظ¾ط³طھ + ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯

mihanpost.com
۲۲ عکط§ظ†ظˆظٹظ‡ ۲۰۱۶ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ غ±غ³غ¹غµ ط±ط§ ظ‡ظ…ط§ظ†ظ†ط¯ ط³ط§ظ„ ظ‡ط§غŒ ع¯ط°ط´طھظ‡ ط¨ط±ط§غŒ ع©ط§ط±ط¨ط±ط§ظ† ظ‡ظ…غŒط´ظ‡ ظ‡ظ…ط±ط§ظ‡ ظ…ط¬ظ„ظ‡ ط§غŒظ†طھط±ظ†طھغŒ … ظ‡ط´طھ ظˆ ظ‡ط´طھ ط¯ظ‚غŒظ‚ظ‡ ظˆ ظ‡ط´طھ ط«ط§ظ†غŒظ‡ طµط¨ط­) ط±ظˆط² غŒع©ط´ظ†ط¨ظ‡ غ± ظپط±ظˆط±ط¯غŒظ† غ±غ³غ¹غµ ظ‡ط¬ط±غŒ ط´ظ…ط³غŒ ظ…ط·ط§ط¨ظ‚ ظˆ غ²غ° ظ…ط§ط±ط³ غ²غ°غ±غ¶ ظ…غŒظ„ط§ط¯غŒ ط§ط³طھ . … ط¨ط±ع†ط³ط¨ ط²ط¯ظ‡ ط´ط¯ظ‡ ط¨ط§:طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵ طھظ‚ظˆغŒظ… ط³ط§ظ„ ۹۵ … طھظˆط³ع©ط§ظ†غŒطŒ ط¨ظ‡ط´طھ ع¯ظ…ط´ط¯ظ‡ ع¯ط±ط¯ط´ع¯ط±ط§ظ† ط¯ط± ع©ط´ظˆط± ط§غŒطھط§ظ„غŒط§ + ط¹ع©ط³آ …


طµط¯ط§غŒ ظ…ط±ط¯ظ…: ظ…ط¬ظ„ظ‡ ط§غŒظ†طھط±ظ†طھغŒ ط§ط³ط±ط§ط±ظ†ط§ظ…ظ‡

www.asrarnameh.com
۲۲ ط§ ع©طھط¨ط± ۲۰۱۳ ط´ظ‡ط±ط¯ط§ط± ط¨ط¬ظ†ظˆط±ط¯ ط§ط² ط§ط­ط¯ط§ط« ۸ ظ¾ط§ط±ع© ط¬ط¯غŒط¯ ط®ط¨ط± ط¯ط§ط¯. … ط§ظ…ط±ظˆط² طµط¨ط­ طھظˆ ط±ط§ط¯غŒظˆ(ط¨ط±ظ†ط§ظ…ظ‡ طھظ‚ظˆغŒظ… طھط§ط±غŒط®) ط§ط¹ظ„ط§ظ… ع©ط±ط¯ ع©ظ‡ ط§ظ…ط±ظˆط² ط±ظˆط² … ظ…ط­ظ…ط¯(طµ) ۴ / ط´ط±غŒط¹طھ ( ط¢ظ…ظˆط²ظ‡ ظ‡ط§غŒ ظ…ط­ظ…ط¯(طµ) ) ۴ – ظ…ط±ط¯ ۲۴ / ط²ظ† ۲۴ – ط¨ظ‡ط´طھ ۷۷ / ط¬ظ‡ظ†ظ… ….. ط¢غŒط§ ظ…غŒ ط¯ط§ظ†غŒط¯ ط³ط§ط®طھظ…ط§ظ† ط¢ظ…ظˆط²ط´غŒ ط¯ط§ظ†ط´ع©ط¯ظ‡ ع©ط´ط§ظˆط±ط²غŒ ط§ط² ط³ط§ظ„ ۸۸ طھط§ع©ظ†ظˆظ† ط¯ط± ط­ط§ظ„ ط³ط§ط®طھ ط§ط³طھ ظˆ ط¯ط± ظ…ط±ط­ظ„ظ‡ ۹۵ ط¯ط±طµط¯ ط§ط² طھع©ظ…غŒظ„ ع©ط§ط±طŒ ع©ط³ط±غŒ ط¨ظˆط¯ط¬ظ‡ ط¯ط§ط±ط¯طں


ظˆط¨ ط³ط§غŒطھ ظ…طھظˆط³ط·ظ‡ ط¯ظˆط±ظ‡ ط§ظˆظ„ ط؛ظٹط± ط¯ظˆظ„طھغŒ ظ†ط±ط¬ط³

narjesschool.ir
ط¨ط±طھط±ظٹظ† ظ‡ط§ظٹ ط§ظ…طھط­ط§ظ†ط§طھ ظ¾ط§ظٹط§ظ† طھط±ظ… ط§ظˆظ„ ط³ط§ظ„ طھط­طµظٹظ„ظٹ ۹۵-۹۴ … ط¨ظ‡ط´طھ ط¬ط§ظˆط¯ط§ظ†طŒ ظƒظˆظٹ ظ…ط­ظ…ط¯ … ظٹظƒط´ظ†ط¨ظ‡ ۸ ط¢ط°ط± ط¨ظˆط¯ ط¨ظ‡ ظ‡ظ…ظ‡ ط¨ع†ظ‡ ظ‡ط§ ط±ط¶ط§ظٹطھظ†ط§ظ…ظ‡ ط§ط±ط¯ظˆ ط¯ط§ط¯ظ†ط¯ ظ¾ط³ ط§ط² ظ…ط·ط§ظ„ط¹ظ‡ ظ…طھظˆط¬ظ‡ ط´ط¯ظٹظ… ظƒظ‡ ظ‚ط±ط§ط± ط§ط³طھ ط±ظˆط² ط³ظ‡ ط´ظ†ط¨ظ‡ …. ط¬ظ‡طھ ط¯ط±ظٹط§ظپطھ طھظ‚ظˆظٹظ… ط§ط¬ط±ط§ظٹظٹ ط³ط§ظ„ طھط­طµظٹظ„ظٹ ۹۵-۹۴ (ط§ظٹظ†ط¬ط§) ظƒظ„ظٹظƒ ظƒظ†ظٹط¯.


ط¯ط§ظ†ط´ع¯ط§ظ‡ ط¹ظ„ظ…غŒ ع©ط§ط±ط¨ط±ط¯غŒ ظپط±ظ‡ظ†ع¯ ظˆ ظ‡ظ†ط± غŒع© ط§طµظپظ‡ط§ظ†

www.uastca-esf1.ac.ir
طھظ‚ظˆغŒظ… ط¢ظ…ظˆط²ط´غŒ ظ†غŒظ… ط³ط§ظ„ ط¯ظˆظ… ط³ط§ظ„ ۱۳۹۴-۹۵ آ· ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ† ط¬ط°ط¨ ظˆ … ع©ط³ط¨ ظ…ظ‚ط§ظ… ظ†ط®ط³طھ ط¬ط´ظ†ظˆط§ط±ظ‡ ظپغŒظ„ظ… ط¨ظ‡ط´طھ ط¯ط± ظ‚ط§ط¨ طھطµظˆغŒط± طھظˆط³ط· ط¯ط§ظ†ط´ط¬ظˆغŒ ط¹ط²غŒط² ط¬ظ†ط§ط¨ ط¢ظ‚ط§غŒ ظ…غŒظ„ط§ط¯ ط¯ط§ظˆط±غŒ آ· ظپط±ط§ط®ظˆط§ظ† ط¬ط°ط¨آ …
ع©ظ„ظˆط¨ ظ‡ط§غŒ ظ†غŒ ظ†غŒ ط³ط§غŒطھ

old.ninisite.com
۸, ***ع¯ط§ظ„ط±ظٹ ظ„ظ†ط¯ظ† *** ظ„ط¨ط§ط³ ظ‡ط§ظٹ ظ…ط¬ظ„ط³ظٹ ط²ظ†ط§ظ†ظ‡ ط§ط² ط¨ظ‡طھط±ظٹظ† ط¨ط±ظ†ط¯ظ‡ط§ظٹ ط§ظ†ع¯ظ„ظٹط³ظٹ آ· -. ۹, ط§ظٹظ†طھط±ظ†طھ ظˆ ظƒط³ط¨ ظˆ ظƒط§ط± … ۱۱, * ظ†ط´ط³طھظ† ط¯ط± ط¨ظ‡ط´طھ ط±ط§ ط§ط² ظ‡ظ…ظٹظ† ط¬ط§ طھظ…ط±ظٹظ† ع©ظ†ظٹظ… * … ۲۱, *** ط·ط±ط§ط­ظٹ طھظ‚ظˆظٹظ… ۹۵ ظˆ طھظ… ظ‡ط§ظٹ ط®ظˆط´ع¯ظ„ ط¨ط±ط§ظٹ ظƒظˆع†ظˆظ„ظˆظ‡ط§ظٹ ظ†ط§ط² ظ†ط§ط²ظٹ *****, ط¨ط§ط¨ط§غŒ ط¨ط§ط¨غŒ ۱۳۹۴/۱۱/ ۳۰آ …


ط¨غŒظˆع¯ط±ط§ظپغŒ ط²ظ‡ط±ط§ ط¯ظڈط±ظ‘غŒ + ط¹ع©ط³

biographyha.com
ط³غŒ ط³غŒ ط´غŒ ط­ط§ظ„ط§ ظ…ط±طھط¨ظ‡ /غ±غ³غ¸غ· / ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ / ط§طµظپظ‡ط§ظ†. ط®ط§ظ„ ط®ط§ظ„غŒ ظ…غŒ‌ط®ظˆط§ط¯ غŒط§ط¯ط¨ع¯غŒط±ظ‡ /غ±غ³غ¸غ· / ظ¾ط§ط±ط³ ط§غŒظ„غŒط§ / …. ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ظپط§غŒظ„ ظ„ط§غŒظ‡ ط¨ط§ط² طھظ‚ظˆغŒظ… ۹۵ آ· ع¯ط±ط¯ط´ع¯ط±غŒ آ· ط³ط§ط¹طھ ط¯غŒظˆط§ط±غŒ ظپط§ظ†طھط²غŒ.


<A title="ط§ط±ظˆظ…غŒظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط§غŒط±ط§ظ† + طھطµط§ظˆغŒط± – ط´ظ‡ط±ط®ط¨ط±” href=”http://www.shahrekhabar.com/tourism/1447734660395539″ target=_blank rel=nofollow>ط§ط±ظˆظ…غŒظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط§غŒط±ط§ظ† + طھطµط§ظˆغŒط± – ط´ظ‡ط±ط®ط¨ط±

www.shahrekhabar.com
۱۷ ظ†ظˆط§ظ…ط¨ط± ۲۰۱۵ ط§ط±ظˆظ…غŒظ‡ ط¨ظ‡ط´طھ ط§غŒط±ط§ظ† + طھطµط§ظˆغŒط±. … ظ†ظˆط±ظˆط² ۹۵ ط¯ط± ط¬ط²غŒط±ظ‡ ظˆ ظ‡طھظ„ ع©ظˆط±ط§ظ„ ط¯ط± ظ†ط²ط¯غŒع©غŒ ظ¾ظˆع©طھ + طھطµط§ظˆغŒط± آ· طھظ†ط¯ط± ط¬ط¯غŒط¯ ط³ط§ظ„ ط¢غŒظ†ط¯ظ‡ ظˆط§ط±ط¯ ط¨ط§ط²ط§ط± ط§غŒط±ط§ظ† ظ…غŒ‌ ط´ظˆط¯ آ· ط·ط¨غŒط¹طھآ …


<A title="ظ‚غŒظ…طھ ظ‡طھظ„ ظ‡ط§غŒ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¯ط± ظ†ظˆط±ظˆط² ۹۵ – ۱۳۹۵ | ط¬ط¯غŒط¯طھط±غŒظ† ظ‡ط§ ط¯ط± ط³ط§غŒطھ ط¬ط¯غŒط¯ظ‡” href=”http://jadide.ir/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-95-1395/” target=_blank rel=nofollow>ظ‚غŒظ…طھ ظ‡طھظ„ ظ‡ط§غŒ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ط¯ط± ظ†ظˆط±ظˆط² ۹۵ – ۱۳۹۵ | ط¬ط¯غŒط¯طھط±غŒظ† ظ‡ط§ ط¯ط± ط³ط§غŒطھ ط¬ط¯غŒط¯ظ‡

jadide.ir
ظ…ط¬ظ…ظˆط¹ظ‡ : ط¹غŒط¯ ظ†ظˆط±ظˆط² ۹۵, ظ„ط­ط¸ظ‡ طھط­ظˆغŒظ„ ط³ط§ظ„ ۹۵, ط§ط³ ط§ظ… ط§ط³ ظˆ ظ¾غŒط§ظ…ع©, طھط²غŒغŒظ† ط³ظپط±ظ‡ ظ‡ظپطھ ط³غŒظ†, طھط²غŒغŒظ† طھط®ظ… ظ…ط±ط؛ ۷ ط³غŒظ†, ط³ط¨ط²ظ‡ ظ†ظˆط±ظˆط², ط·ط±ط² طھظ‡غŒظ‡ ….. ط§طµظپظ‡ط§ظ† – ظ¾ظ„ ظپط±ط¯ظˆط³غŒ – ط®غŒط§ط¨ط§ظ† ظپط±ط¯ظˆط³غŒ – ط±ظˆط¨ط±ظˆغŒ ظ‚ظ†ط§ط¯غŒ ط¨ظ‡ط´طھطŒ ط³ظ…طھ ط±ط§ط³طھ – ظ‡طھظ„ ط²ظ‡ط±ظ‡ …… طھظ‚ظˆغŒظ… ط­ط¬ط§ظ…طھ ط³ط§ظ„ غ¹غµ – غ±غ³غ¹غµ آ …


ط¨ط§ط±ع¯غŒط±غŒ

persianacademy.ir
ع©ظ€ظ‡ ط¯ط± ط³ظ€ط§ظ„ ظ§ظ ظ،ظ‡ظ€/ظ،ظ£ظ ظ¢ظ… ط³ظ€ط±ظˆط¯ظ‡ ط§ط² ظ‡ط´طھ ط¨ظ€ظ‡ط´طھ ظ¦ظ€)ظ€ظ€ط§ط² ط´ط¹ط±ط§ظٹ ط¨ط¹ط¯ ط§ط² ظ†ط¸ط§ظ…ظٹ ط§ظ…ظٹط±ط®ط³ط±ظˆ ط¯ظ‡ظ„ظˆظٹ …. ظ‡ظپطھ ط±ظˆط² ط¨ط§ط¨ظ„ظٹ ظ‚ط¯ظٹظ… ظˆ ط§ظ…ط±ظˆط²ظٹ ظ…ط§ ظپط±ظ‚ ع©ظ„ظٹ ط¯ط§ط±ط¯ظ¬ ظ‡ظ†ظˆط² ط¯ط± طھظ‚ظˆظٹظ… ط²ط±ط¯ط´طھظٹ ظ¾ط§ظٹط¯ط§ط± ظ…ط§ظ†ط¯ظ‡ …. ۱۹۸۳, ۸۱۴-۸۱۵ : (Zum Soghdischen Kalender, Orientalia, 1939, 88-۹۵) ظ…ظٹ ط´ظˆط¯ .


ط­ط±ظˆظپ ط­غŒ – ظˆغŒع©غŒ‌ظ¾ط¯غŒط§طŒ ط¯ط§ظ†ط´ظ†ط§ظ…ظ‡ظ” ط¢ط²ط§ط¯

fa.wikipedia.org
ظ…غŒط±ط²ط§ ط­ط³غŒظ†ط¹ظ„غŒ ظ†ظˆط±غŒ آ· غŒط­غŒغŒ ط¯ظˆظ„طھ‌ط¢ط¨ط§ط¯غŒ آ· ط§ظ†ط´ط¹ط§ط¨ ط¨ط§ط¨غŒ ط¨ظ‡ط§ط¦غŒ آ· ظ…ظ„ط§ ظ…ط­ظ…ط¯ ط¬ط¹ظپط± ع©ط±ظ…ط§ظ†غŒ آ· ط´غŒط® ط§ط­ظ…ط¯ ط±ظˆط­غŒ آ· ظ…ظ„ع© ط§ظ„ظ…طھع©ظ„ظ…غŒظ† آ· ط¹ظ„غŒ‌ظ…ط­ظ…ط¯ ظپط±ظ‡‌ظˆط´غŒ آ· ظ…ط³غŒظˆ ظ†غŒع©ظ„ط§. طھظ‚ظˆغŒظ… ظˆط§غŒط§ظ… ظ…ط­ط±ظ…ظ‡.


طھظ…ط§ط³ ط¨ط§ ظ…ط§

www.packmangroup.com
ط®غŒط§ط¨ط§ظ† ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط؛ط±ط¨غŒ ع†ظ‡ط§ط±ط±ط§ظ‡ ظ…ظ„ع© ( ۰ ۳ ۱ ) ۳ … طھظ‚ظˆغŒظ… ظ†ظ…ط§غŒط´ع¯ط§ظ‡ ظ‡ط§غŒ ط¨غŒظ† ط§ظ„ظ…ظ„ظ„غŒ ط³ط§ظ„ ۱۳۹۵ … ع†ظ‡ط§ط±ط¯ظ‡ظ…غŒظ† ظ†ظ…ط§غŒط´ع¯ط§ظ‡ طµظ†ط§غŒط¹ ظˆ طھط¬ظ‡غŒط²ط§طھ ط¢ط´ظ¾ط²ط®ط§ظ†ظ‡طŒ ط­ظ…ط§ظ…طŒ ط³ظˆظ†ط§ ظˆط§ط³طھط®ط±-طھغŒط± ۹۵.


ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ… ظ…ظ†ط´غŒ ط¬ظ‡طھ ط§ظ…ظˆط± ط§ط¯ط§ط±غŒ ظˆ طھط§غŒظ¾ ط¯ط± ط§طµظپظ‡ط§ظ† – آ«ط§غŒ ط§ط³طھط®ط¯ط§ظ…آ» – ۷۸۳۰۰۷

www.e-estekhdam.com
۶ ط±ظˆط² ظ¾غŒط´ ط¨ظ‡ ظ…ظ†ط´غŒ ط®ط§ظ†ظ… ط¬ظ‡طھ ط§ظ…ظˆط± ط§ط¯ط§ط±غŒ ظˆ طھط§غŒظ¾ ط¯ط± ظ…ط­ط¯ظˆط¯ظ‡ ظ‡ط´طھ ط¨ظ‡ط´طھ ط§طµظپظ‡ط§ظ† ظ†غŒط§ط²ظ…ظ†ط¯غŒظ…. ظ…طھظ‚ط§ط¶غŒط§ظ† ظˆط§ط¬ط¯ ط´ط±ط§غŒط· ظ…غŒطھظˆط§ظ†ظ†ط¯ ط¨ط§ ط´ظ…ط§ط±ظ‡ طھظ„ظپظ† ط²غŒط± طھظ…ط§ط³ ط­ط§طµظ„ ظ†ظ…ط§غŒظ†ط¯.No Results Were Found!
Warning: file_get_contents(https://www.google.com/search?q=&hl=en&num=30): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 503 Service Unavailable in /home/pserasch/domains/marande.ir/public_html/wp-content/themes/pertakmarande/single.php on line 46

تقویم ۹۵ هشت بهشت

تقویم ۹۵ هشت بهشت

تقویم ۹۵ هشت بهشت

تقویم ۹۵ هشت بهشت

تقویم ۹۵ هشت بهشت

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

, , , , , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , , , , , , ,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,, , , , , , , , , , , , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,