اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت
آخرین مطالب سایت
64 بازدید ۲ام بهمن ۱۳۹۴ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

حضرت سلیمان و مورچه

حضرت سلیمان و مورچه

حضرت سلیمان و مورچه

حضرت سلیمان و مورچه


حضرت سلیمان و مورچهحضرت سلیمان و مورچه
حضرت سلیمان علیه س?م از مورچهای پرسید :
در مدت یك سال چقدر میخوری؟
مورچه گفت : سه دانه
پس او را گرفته و در جعبه ای كرد ..
و سه دانه به همراهش
نهاد.
بعداز گذشت یك سال …
حضرت سلیمان جعبه را باز كرد و دید
كه فقط یك ونیم دانه را خورده !!
پس با تعجب از مورچه پرسید چرا ؟
مورچه گفت :
چون وقتی كه من آزاد بودم اطمینان داشتم خداوند
روزی من را خواهد داد و مرا فراموش نمیكند …
ولی وقتی تو
مرا در جعبه نهادی ،
بیم از این داشتم كه شما مرا فراموشكنی،،
پس در خوردنم احتیاط كردم
تا بتوانم یكسال دیگر از آنتغذیه كنم “
خداوند م? فرما?د :
هیچ موجود زنده ای بر روی زمین نیست مگر اینكه
برخداست روز? آن.
ماهیان ازآشوب دریا به خدا شكایت بردند،
دریاآرام شد وآنهاصید تور صیادان شدند.
آشوبهای زندگی حكمت خداست.
ازخدا،دل آرام بخواهیم،
نه دریای آرام.
* دلتان هم?شه آرام *

منبع : حضرت سلیمان و مورچه


حضرت سلیمان و مورچه,حضرت سلیمان و مورچه,حضرت سلیمان و مورچه,حضرت سلیمان و مورچه, حضرت سلیمان و مورچه, حضرت سلیمان و مورچه,حضرت سلیمان و مورچه,حضرت سلیمان و مورچه,حضرت سلیمان و مورچه,حضرت سلیمان و مورچه,حضرت سلیمان و مورچه,حضرت سلیمان و مورچه,حضرت سلیمان و مورچه,حضرت سلیمان و مورچه,حضرت سلیمان و مورچه,حضرت سلیمان و مورچه,حضرت سلیمان و مورچه,حضرت سلیمان و مورچه,حضرت سلیمان و مورچه,حضرت سلیمان و مورچه,حضرت سلیمان و مورچه,حضرت سلیمان و مورچه,حضرت سلیمان و مورچه,حضرت سلیمان و مورچه,

حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,

حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه ,

حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,

حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت - سليمان - و - مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت + سليمان + و + مورچه,حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت سليمان و مورچه , حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت . سليمان . و . مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت , سليمان , و , مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,حضرت * سليمان * و * مورچه,

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب