اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت
آخرین مطالب سایت
51 بازدید ۲ام بهمن ۱۳۹۴ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده

از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده

از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده

از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده


از ریش گرفته و به سبیل پیوند زدهاز ریش گرفته و به سبیل پیوند زده

گویند کامران میرزا فرزند ناصرالدین شاه تعدادی نایب در اختیار داشت که مأمور اجرای اوامر او بودند.
 این مأموران برای جلب توجه بیشتر و زهر چشم گرفتن از مردم، خود را به قیافه های مخصوصی در می آوردند، یکی سبیل بلند و دیگری سبیل چخماقی می گذاشت.
 یکی از این مأموران یک طرف صورتش سبیل نداشت. روزی کامران میرزا در حال سان دیدن از مأموران بود، به محض این که به این مأمور رسید، از قیافه او خنده اش گرفت و گفت: آن نصفه سبیلت را کجا گذاشته ای؟
از این حرف همه به خنده افتادند. در اولین فرصت مأمور مورد نظر خیلی زود به سلمانی مراجعه کرد و از او خواست که سبیل او را کامل کند، اما سلمانی گفت: من سبیل تراشم نه سبیل گذار. مأمور، به زور از او خواست که به هر طریق ممکن این کار را بکند. سلمانی هم به ناچار مقداری از ریش او را با قیچی چید و در جای خالی سبیل او چسباند.
در مراسم سان باز هم کامران میرزا وقتی به آن مأمور رسید گفت: دفعه پیش سبیل تو نصفه بود، این بار ریش تو نصفه شده.
میرزا احمد دلقک کامران میرزا که در محل حضور داشت گفت: قربان «از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده».
صد

منبع : از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده


از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده,از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده,از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده,از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده, از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده, از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده,از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده,از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده,از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده,از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده,از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده,از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده,از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده,از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده,از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده,از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده,از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده,از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده,از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده,از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده,از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده,از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده,از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده,از ریش گرفته و به سبیل پیوند زده,

از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,

از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده ,

از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,

از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از - ريش - گرفته - و - به - سبيل - پيوند - زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از + ريش + گرفته + و + به + سبيل + پيوند + زده,از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از ريش گرفته و به سبيل پيوند زده , از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از . ريش . گرفته . و . به . سبيل . پيوند . زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از , ريش , گرفته , و , به , سبيل , پيوند , زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,از * ريش * گرفته * و * به * سبيل * پيوند * زده,

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب