اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت
آخرین مطالب سایت
210 بازدید ۱ام آذر ۱۳۹۵ admin علمی بدون نظر

پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم

پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم

پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم

پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم


پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششمپاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم

پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم

پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم

 

فعالیت های درس

۱- کلمه های مترادفی را که در متن درس به کار رفته است ، پیدا کنید وبنویسید .

مانند = مثل ……….. عمر= زندگی ……….. شور = شادابی ………. تلاش=کوشش ……….. بزرگی= عظمت
شکوه=شوکت ……….. پابرجا = استوار ………. قدرت = توان ……….. کلمه = واژه ………. پیوستگی = اتحاد

۲- برای هر کلمه دو هم خانواده بنویسید .

تلفظ = الفاظ = لفظ
عزت = عزیز = عِزّ
مقصود = قاصد = قصد
عظمت = معظم = عظیم

۳-با توجه به متن درس جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید .

………..کلمه …………. آن ………… ها ……….. ات
………ستاره………ستارگان …. ستاره ها ……——-
……….نسل ………..——-…….. نسل ها …..——-
…………آن ……………آنان ……… آن ها ……..——-
……… آوا ………….——–……… آوا ها ………——-
………نغمه…………——–……… نغمه ها ……——-
……..فرزند………… فرزندان…….فرزند ها …….——–
…….تغییر …………———……———–……تغییرات
……دوست……….. دوستان ……دوست ها ….——
……دشمن …….. دشمنان …… دشمن ها ….——–

۴- برای هر کلمه دو صفت مناسب بنویسید

کلمه ……….. صفت ۱ ………. صفت ۲

فرزندان ……. کوشا …………. خردمند

خط ……….. زیبا ……………. خوش

نگاهبان ……. هوشیار ……… با دقت

املاء

۱- در متن زیر ، کلمات مشخص شده را با حروف مناسب کامل کنید .

تلاش و کوشش شما فرزند مهر بان باعث سربلندی و عزت من می شود . بزرگی و عظمت من و شما به این است
که با هم ، کنار هم و نگهبان هم باشیم . تغییر و تحوّل ویژگی هر پدیده ی زنده است .
چهره ی نوشتاری و خطّی من ، برای ایجاد دوستی و صمیمیت میان من و شما کمی بیشتر اهمیّیت دارد .

۲- برای هر یک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید .

کلمه ……………. هم خانواده ۱ ……………. هم خانوداه ۲

ظاهر ………………. ظهور ………………………. مظاهر
محبت …………….. محب ……………………… محبوب
۳- در بند نخست درس واژه هایی را که یک نقطه دارند بیابید و بنویسید .
من …… موجود ….. فرود ….. طولانی …… خود ……. همان ……. با …….. نسل …….. بر ……. جاری
بوده ام ….. هم وطن

نگارش

۱- چند کلمه مترادف از متن درس انتخاب کنید و با استفاده از آن ها یک بند در باره ی زبان فارسی ، بنویسید
زبان فارسی ترکیبی از شکوه و شوکت تاریخ پر بار ایرانیان است
تاریخی که با عظمت و بزرگی ایرانیان گره خورده . زبانی که سرشار
از آواهای دلنشین و نغمه های مهربانی است . ما باید با تلاش و کوشش
شور وشادابی این زبان را تا همیشه تاریخ زنده نگهداریم
۲- به عنوان یک ایرانی ، برای حفظ زبان فارسی چه وظایفی دارید ؟ درچند جمله بنویسید .
به کار نبردن واژه های معادل زبان فارسی از سایر زبان ها .
کاربرد صحیح واژه ها و عبارات و خارج نکردن واژه ها از شکل
صحیح و ادبی آن ها ( عبارات را عامیانه به کار نبریم ) .
۳- با استفاده از (( که ، از ، ولی ، هم )) متن زیر را کامل کنید .
یکی از پایه های زبان و فرهنگ ، واژگان آن زبان است که ما آن را قلب زبان می دانیم . ولی حفظ و نکو داشت
و کاربری درست کلمات زبان ملّی ، کمک به سرزندگی و قدرت و عظمت زبان و هم پویا سازی فرهنگ ملّی آن است

کارگاه نویسندگی

هر نوشته ای از چند جمله به هم پیوسته درست شده است . در هنگام نوشتن باید به ساده نویسی
و کوتاهی جمله ها ، توجه کنیم .
۱- نوشته ی زیر را به صورت ساده و کو تاه تر بنویسید .

با مدادان ، خورشید از پشت افق ، یعنی آن جایی که در یا به آسمان می پیوندد ، پدیدار می شود
و چهره ی زرین خود را به جهانیان نشان می دهد
سپیده دم خورشید از مشرق طلوع می کند و نور خودرا به مردم می بخشد
۲- متنی در یک بند بنویسید و کلمات متضاد (( فراز و فرود )) و (( شکست و پیروزی )) را در آن بکار ببرید .
زندگی سر شار از فراز و فرود است انسان در طول زندگی با شکست ها
وپیروزی های زیادی روبرو می شود که باید تمام آن هارا در قالب تجربه به
دیگران هدیه کند
۳- با توجه به نوشته ی سمت راست ، بخش های خالی سمت چپ جدول را کامل کنید .

قبلا در باری زبان فارسی می دانستمکه دارای سابقه ی طولانی و پرباری در میان سایر زبان هاست .

اکنون یاد گرفتم که این میراث با ارزش را به شکل صحیح آن حفظ کنم و به آیندگان انتقال دهم .

پس تلاش می کنم درباره زبان مادری ام مطالعات دقیق تری داشته باشم و در کاربرد صحیح واژگان کوشا باشم .

زبان فارسی را دوست دارم چون این زبان بزرگانی دارد که باعث افتخار و سربلندی من در بین جهانیان است .
۴- ضرب المثل (( زبان سرخ ،سر سبز می دهد بر باد )) را در یک بند توضیح دهید

بدون فکر و اندیشه سخن گفتن می تواند برای انسان مشکلاتی را به وجود بیاورد .حتی می تواند جان انسان را
به خطر بیاندازد .پس بهتر است پیش از سخن گفتن فکر کنیم و هر سخنی را در هر جایی نگوییم تا خودرا از آسیب
حفظ کنیم .
پایان درس سوم داستان من شما

 
,پاسخ رياضي ششم ابتدايي,پاسخ بنويسيم ششم ابتدايي,پاسخ پيک ششم ابتدايي,پاسخ سوالات رياضي ششم ابتدايي,پاسخ پيک نوروزي ششم ابتدايي,پاسخ تمرينات رياضي ششم ابتدايي,پاسخ سوالات علوم ششم ابتدايي,پاسخ سوالات فارسي ششم ابتدايي,پاسخ کتاب رياضي ششم ابتدايي,پاسخ سوالات تيزهوشان ششم ابتدايي,پاسخ سوالات تيزهوشان ششم ۹۵,پاسخنامه تيزهوشان ششم ۹۵,پاسخ آزمون تيزهوشان ششم ۹۵,پاسخنامه تيزهوشان ششم ۹۵-۹۶,پاسخ سوالات تيزهوشان ششم ۹۵,پاسخنامه نمونه دولتي ششم ۹۵,پاسخ تيزهوشان ششم ۹۵,پاسخ تيزهوشان ششم ۹۵-۹۶,پاسخ پيک ششم ۹۵,پاسخ تيزهوشان ششم ۹۵-۹۶,پاسخ سوالات تيزهوشان ششم ۱۳۹۵,پاسخ پيک نوروزي ششم ۱۳۹۵,پاسخ رياضي ششم,پاسخ بنويسيم ششم,پاسخ رياضي ششم ابتدايي,پاسخ بنويسيم ششم ابتدايي,پاسخ پيک ششم ابتدايي,پاسخ فصل ششم غلط نامه,پاسخ رياضي ششم دبستان,پاسخ سوالات رياضي ششم ابتدايي,پاسخ پيک نوروزي ششم ابتدايي,پاسخ تمرينات رياضي ششم,پاسخ بنويسيم ششم,پاسخ بنويسيم ششم ابتدايي,پاسخ فصل ششم بازي غلط نامه,جواب بنويسيم ششم,جواب بنويسيم ششم ابتدايي,جواب بنويسيم ششم درس دريا قلي,جواب بنويسيم ششم درس ۱۵,جواب بنويسيم ششم,جواب بنويسيم ششم درس ۱۶,جواب بنويسيم ششم درس ۱۷,پاسخ پيک ششم ابتدايي,پاسخ پيک نوروزي ششم ابتدايي,پاسخ تفکر و پژوهش ششم,پاسخنامه پيک نوروزي ششم ابتدايي,پاسخ سوالات علوم پايه ششم,پاسخ پيک ششم,پاسخ پيک ششم ۹۵,جواب پيک ششم,جواب پيک ششم ۹۵,جواب پيک ششم سال ۹۵,جواب تيزهوشان ششم ابتدايي,جواب تيزهوشان ششم ابتدايي ۹۵,جواب تيزهوشان ششم,جواب تيزهوشان ششم ۹۵,جواب تيزهوشان ششم ۹۵-۹۶,جواب تفکروپژوهش ششم,جواب تيزهوشان ششم سال ۹۵,پاسخ سوالات تيزهوشان ششم,پاسخ سوالات تيزهوشان ششم ۹۵,پاسخنامه تيزهوشان ششم ۹۵,پاسخ رياضي ششم دبستان,جواب درس ششم عربي هشتم,پاسخ سوالات رياضي ششم دبستان,پاسخ تمرينات رياضي ششم دبستان,پاسخ کتاب رياضي ششم دبستان,پاسخ سوالات علوم ششم دبستان,پاسخ سوالات کتاب رياضي ششم دبستان,پاسخ بنويسيم ششم دبستان,پاسخ سوالات ششم دبستان,پاسخ علوم ششم دبستان,پاسخ تشريحي رياضي ششم,پاسخ رياضي ششم,پاسخ رياضي ششم ابتدايي,پاسخ رياضي ششم دبستان,جواب رياضي ششم,جواب رياضي ششم ابتدايي,جواب رياضي ششم,جواب رياضي ششم فصل ۶,جواب رياضي ششم فصل ۷,جواب رياضي ششم ابتدايي فصل دوم,جواب سوالات ششم ابتدايي,جواب سوالات ششم رياضي,جواب سوالات ششم,پاسخ سوالات ششم,پاسخ سوالات ششم دبستان,جواب علوم ششم,جواب علوم ششم ابتدايي,پاسخ سوالات علوم ششم,پاسخ سوالات علوم ششم ابتدايي,پاسخ سوالات علوم ششم دبستان,پاسخ آزمايشهاي علوم ششم,پاسخ سوالات کتاب علوم ششم ابتدايي,پاسخ پژوهش کنيد علوم ششم دبستان,پاسخ فعاليت هاي علوم ششم ابتدايي,پاسخ فعاليت هاي علوم ششم,پاسخ فصل ششم غلط نامه,پاسخ هاي فصل ششم غلط نامه,پاسخ فصل ششم بازي غلط نامه,پاسخ مرحله ششم غلط نامه,پاسخ سوالات فصل ششم غلط نامه,پاسخ فصل ششم غلط نامه,پاسخ فصل ششم بازي غلط نامه,جواب فصل ششم غلط نامه,جواب فصل ششم بازي غلط نامه,جواب فصل ششم غلط نامه اندرويد,جواب فصل ششم بازي غلط نامه,پاسخ سوالات فارسي ششم ابتدايي,پاسخ مسائل فصل ششم فيزيک ۲,پاسخ خودارزيابي فارسي ششم,پاسخ تمرينات فصل ششم رياضي هشتم,جواب قسمت ششم غلط نامه,پاسخ به سوالات قدم ششم,پاسخ پيک نوروزي کلاس ششم,پاسخ سوالات رياضي کلاس ششم,جواب کتاب ششم,جواب کاربرگه ششم,جواب کاروفناوري ششم,پاسخ بنويسيم کلاس ششم,پاسخ پيک کلاس ششم,پاسخ سوالات کتاب ششم,پاسخ فعاليت هاي کاروفناوري ششم,پاسخ گاج ششم,جواب گاج ششم,جواب گاج ششم ابتدايي,پاسخ سوالات گاج ششم,پاسخ نامه گاج ششم,پاسخ سوالات رياضي گاج ششم ابتدايي,جواب مرحله ششم غلط نامه,جواب مرحله ششم بازي غلط نامه,پاسخ کاربرگه هاي مطالعات ششم,پاسخ کاربرگ هاي مطالعات ششم,پاسخ مرحله ششم غلط نامه,پاسخ مرحله ششم آفتابه,جواب مرحله ششم آفتابه,جواب مبتکران ششم,جواب مرحله ششم بازي افتابه,جواب مرات ششم,جواب نوشتاري ششم دبستان,جواب نوشتاري ششم ابتدايي,پاسخ پيک نوروزي ششم ابتدايي,پاسخ پيک نوروزي ششم,پاسخ مهارت نوشتاري ششم,پاسخ پيک نوروزي ششم ابتدايي استان يزد,پاسخ هاي پيک نوروزي ششم دبستان,پاسخ فصل ششم غلط نامه,پاسخ مهارت هاي نوشتاري ششم,پاسخنامه پيک نوروزي ششم دبستان,پاسخ سوالات تفکر وپژوهش ششم,پاسخ نامه تيز هوشان ششم ۹۵,جواب هديه ششم,پاسخ کتاب هاي ششم,پاسخ سوالات تيز هوشان ششم ۹۵,پاسخ سوالات تيز هوشان ششم ۹۵,,,,,,,,,

 

 


پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم, پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم, پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم,

پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,

پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم ,

پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,

پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ - درس - سوم - داستان - من - و - شما - پايه - ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ + درس + سوم + داستان + من + و + شما + پايه + ششم,پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ درس سوم داستان من و شما پايه ششم , پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ . درس . سوم . داستان . من . و . شما . پايه . ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ , درس , سوم , داستان , من , و , شما , پايه , ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,پاسخ * درس * سوم * داستان * من * و * شما * پايه * ششم,

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب