1. (((روي خط بازار ۲))) [آرشيو] – برگه ۶ – تالار بورس

    https://forum.talarebourse.com/archive/index.php/t-28512-p-6.html
    • ۲۵۰ POSTS
    • FIRST POST: 8/25/2006

    ۸/۲۸/۲۰۰۶ · … بايد در انتخاب طرح‌ها و اقتصادي بودن آن‌ها آزادي عمل داشته باشند و طرح‌هايي را كه …