اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

5 بازدید ۲۳ام آبان ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني


ترس عرفاني و ترس شيطاني


ترس عرفاني و ترس شيطاني
ترس عرفاني و ترس شيطاني
ترس عرفاني و ترس شيطاني
ترس عرفاني و ترس شيطاني

اين مطلب بصورت اتوماتيک ارسال شده است. اميدواريم مفيد باشد :

 

ترس عرفاني و ترس شيطاني
 
ترسي يکي از غرايز حيواني بشر است که در عرصه دين و معرفت و حرکت روحاني بزرگترين مانع محسوب
مي شود تا آنجا که بقول علي(ع) بزرگترين گناھان است چرا که رشد معنوي بشر مستلزم حرکت در
وادي ناشناخته ھاست و به لحاظي سلوک در وادي فنا و ظلمات است و لذا نيازمند شھامتي عظيم و
جھادي بر عليه غريزه ترس مي باشد.
و به لحاظي اين جھاد اساس ھر حرکتي معنوي و عرفاني است که از آغاز تا به پايان راه بايد وجود داشته
باشد. و اين ھمان معناي توکل به پروردگار بعنوان صاحب و مقصد راه است. پس فقدان شھامت بمعناي
فقدان ايمان و توکل بخداست ھمانطور که در قر آن کريم ھم ميخوانيم که يکي از بزرگترين روش نفوذ
شيطان در انسان ھمان القاي ترس از آينده و ترس از فقر و مرگ و نيستي مي باشد.
آدمي حتي براي رشد مادي خود در جھان نيازمند شھامت است و ھمه صاحبان قدرتھاي دنيوي
انسانھائي بغايت شجاع و جسور در عرصه عمل اقتصادي –سياسي بوده اند. لذا انسانھاي بز دل نه در
دنيا بھره اي دارند و نه از آخرت.
ترس از ھر نوعش موجب عقب مانده گي و رکود و سقوط و برده گي است الا ترس از خدا. و بلکه ترس از
خدا اساس شجاعت در عمل و انتخاب است. آنانکه کمتر از خدا مي ترسند دائماً از مردمان و صاحبان
قدرت مي ترسند و در واقع از شيطان مي ترسند. فقط با توکل بخدا مي توان بر ترس شيطاني فائق آمد.
ھمه انسانھاي بزدل بتدريج جبرگرا و سرنوشت پرست مي شوند و اين ھويت ستم برانه خود را چه بسا
تفسير به رضاي خدا و صبر بر اوضاع مي کنند و دم از توکل مي زنند که اين توکلي منافقانه است زيرا
توکل بخدا بعنوان اتصال به کانون قدرت مطلق موجب شجاعت و قدرت در انتخابي برتر و مستقل مي
شود و رھائي بخش و عزت آفرين است و نه خفت بار و ظلم پذير و رعيت پرور . ترس از خدا ترسي
عرفاني و شھامت پرور است و ترس از مردم ترس شيطاني مي باشد.
 
 
از کتاب ” دايره المعارف عرفاني ” استاد علي اکبر خانجاني – جلد دوم ص ۲۳۷

 

منبع + ادامه مطلب
:


ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

.

===

ترس عرفاني و ترس شيطاني
ترس,عرفاني,و,ترس,شيطاني
ترس ,عرفاني ,و ,ترس ,شيطاني
ترس, عرفاني, و, ترس, شيطاني
ترس , عرفاني , و , ترس , شيطاني
ترس + عرفاني + و + ترس + شيطاني
ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني,ترس عرفاني و ترس شيطاني,ترس عرفاني و ترس شيطاني,ترس عرفاني و ترس شيطاني + ترس عرفاني و ترس شيطاني,ترس عرفاني و ترس شيطاني | ترس عرفاني و ترس شيطاني,ترس عرفاني و ترس شيطاني ,ترس عرفاني و ترس شيطاني,ترس عرفاني و ترس شيطاني,ترس عرفاني و ترس شيطاني,ترس عرفاني و ترس شيطاني,ترس عرفاني و ترس شيطاني, ترس عرفاني و ترس شيطاني,ترس عرفاني و ترس شيطاني,ترس عرفاني و ترس شيطاني,ترس عرفاني و ترس شيطاني,ترس عرفاني و ترس شيطاني,ترس عرفاني و ترس شيطاني,

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

ترس عرفاني و ترس شيطاني

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب