اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

4 بازدید ۲۳ام آبان ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت


آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت


آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت
آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت
آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت
آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

اين مطلب بصورت اتوماتيک ارسال شده است. اميدواريم مفيد باشد :

  ۲۰۱۶-۱۱-۱۳   ۱۰:۲۱:۱۴.۰۲۰min ago ۳.۹۴  S   ۸۰.۸۶  W   ۲۲ ۴.۶  PERU-ECUADOR BORDER REGION
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۳   ۰۹:۳۸:۰۶.۰۱hr 03min ago ۱۵.۳۹  N   ۹۳.۹۲  W   ۵۹ ۴.۵  OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۳   ۰۷:۵۰:۵۹.۳۲hr 50min ago ۵۴.۸۵  N   ۱۶۳.۰۵  E   ۵۰ ۴.۴  OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۳   ۰۷:۴۳:۱۶.۹۲hr 58min ago ۱۷.۸۱  S   ۱۷۸.۰۸  W   ۵۴۲ ۴.۴  FIJI REGION
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۳   ۰۴:۵۳:۴۶.۱۵hr 48min ago ۳۱.۳۴  N   ۱۴۲.۲۸  E   ۲۹ ۴.۵  IZU ISLANDS, JAPAN REGION
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۳   ۰۳:۵۱:۰۳.۲۶hr 50min ago ۲۰.۲۱  S   ۱۷۷.۸۴  W   ۵۴۷ ۴.۵  FIJI REGION
۷   III ۲۰۱۶-۱۱-۱۳   ۰۲:۰۹:۴۴.۲۸hr 32min ago ۱۹.۲۸  N   ۶۸.۸۲  W   ۱۰ ۴.۷  DOMINICAN REPUBLIC REGION
۱   F ۲۰۱۶-۱۱-۱۳   ۰۱:۰۱:۵۱.۰۹hr 40min ago ۲۸.۱۰  S   ۶۷.۲۹  W   ۱۱۸ ۵.۷  CATAMARCA, ARGENTINA
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۳   ۰۰:۵۵:۴۵.۸۹hr 46min ago ۲۵.۰۴  S   ۱۷۹.۹۰  W   ۴۹۶ ۴.۶  SOUTH OF FIJI ISLANDS
 
 
 
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۲   ۲۲:۴۳:۲۲.۶۱۱hr 58min ago ۳۷.۰۱  N   ۱۴۲.۰۳  E   ۱۸ ۴.۶  OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۲   ۲۲:۳۵:۱۵.۱ ۵۲.۵۳  N   ۱۷۴.۲۸  W   ۱۳۸ ۴.۲  ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۲   ۲۱:۵۲:۳۶.۹ ۵۷.۱۰  N   ۱۵۷.۸۳  W   ۱۲ ۵.۳  ALASKA PENINSULA
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۲   ۲۱:۰۷:۳۳.۷ ۶.۳۴  S   ۱۰۳.۵۶  E   ۴۲ ۴.۶  SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۲   ۲۰:۵۷:۱۰.۶ ۱۰.۹۰  N   ۶۲.۲۵  W   ۱۰ ۴.۰  OFFSHORE SUCRE, VENEZUELA
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۲   ۲۰:۵۱:۰۷.۹ ۶.۱۰  N   ۸۲.۷۱  W   ۱۰ ۴.۲  SOUTH OF PANAMA
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۲   ۲۰:۰۸:۴۵.۲ ۶.۱۶  N   ۸۲.۵۷  W   ۲ ۵.۰  SOUTH OF PANAMA
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۲   ۱۸:۰۱:۴۶.۰ ۱.۱۰  N   ۸۳.۸۲  W   ۶ ۴.۴  OFF COAST OF ECUADOR
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۲   ۱۶:۱۵:۵۱.۵ ۲۵.۰۳  S   ۱۷۸.۷۲  E   ۵۷۱ ۵.۹  SOUTH OF FIJI ISLANDS
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۲   ۱۵:۱۸:۱۰.۰ ۳.۸۵  S   ۸۰.۳۷  W   ۴۳ ۴.۰  PERU-ECUADOR BORDER REGION
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۲   ۱۵:۰۲:۰۹.۰ ۱۵.۵۳  S   ۷۲.۲۷  W   ۱۵۱ ۴.۰  SOUTHERN PERU
۹۷   V ۲۰۱۶-۱۱-۱۲   ۱۴:۴۳:۳۳.۸ ۴۲.۷۲  N   ۱۳.۲۱  E   ۱۰ ۴.۴  CENTRAL ITALY
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۲   ۱۲:۳۹:۴۴.۰ ۴۰.۲۹  N   ۷۶.۱۸  E   ۱ ۴.۶  SOUTHERN XINJIANG, CHINA
۱۳   IV ۲۰۱۶-۱۱-۱۲   ۱۲:۳۴:۱۱.۷ ۴۳.۰۰  N   ۱۳.۱۴  E   ۹ ۴.۰  CENTRAL ITALY
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۲   ۱۲:۳۱:۳۸.۵ ۱۷.۵۵  S   ۱۷۸.۶۵  W   ۵۳۹ ۴.۹  FIJI REGION
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۲   ۱۱:۱۰:۲۸.۰ ۶.۷۸  N   ۷۳.۱۷  W   ۱۴۵ ۴.۰  NORTHERN COLOMBIA
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۲   ۰۷:۰۹:۱۶.۰ ۲۷.۲۰  N   ۱۰۸.۳۱  W   ۶ ۴.۰  CHIHUAHUA, MEXICO
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۲   ۰۶:۰۰:۴۷.۷ ۱۸.۳۵  N   ۷۴.۲۲  W   ۱۲ ۴.۴  HAITI REGION
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۲   ۰۵:۱۶:۰۶.۰ ۱۸.۱۴  N   ۱۰۳.۴۲  W   ۱۰ ۴.۲  OFFSHORE MICHOACAN, MEXICO
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۲   ۰۴:۵۰:۵۹.۰ ۱۸.۱۵  N   ۱۰۳.۴۲  W   ۱۱ ۴.۰  OFFSHORE MICHOACAN, MEXICO
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۲   ۰۴:۳۸:۲۷.۷ ۲۳.۳۹  S   ۶۶.۷۸  W   ۲۰۹ ۴.۳  JUJUY, ARGENTINA
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۲   ۰۲:۱۵:۳۱.۳ ۶.۳۵  S   ۱۴۸.۰۳  E   ۵۸ ۴.۴  NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
 
 
 
۲   F ۲۰۱۶-۱۱-۱۱   ۲۳:۵۸:۴۷.۰ ۱۷.۵۱  N   ۱۰۱.۲۸  W   ۳۴ ۴.۴  GUERRERO, MEXICO
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۱   ۲۳:۴۲:۵۶.۰ ۲۲.۶۶  S   ۶۶.۷۹  W   ۳۰۰ ۴.۱  JUJUY, ARGENTINA
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۱   ۲۳:۳۵:۳۷.۷ ۲۷.۳۴  S   ۶۳.۴۱  W   ۵۷۴ ۴.۲  SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۱   ۲۲:۲۵:۳۲.۴ ۲۴.۱۲  N   ۱۲۲.۴۷  E   ۴۰ ۵.۲  TAIWAN REGION
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۱   ۲۱:۵۸:۴۲.۰ ۱۵.۳۳  N   ۹۸.۹۳  W   ۱۶ ۴.۱  OFF COAST OF OAXACA, MEXICO
۵   IV ۲۰۱۶-۱۱-۱۱   ۲۱:۴۳:۰۰.۸ ۳۸.۵۲  N   ۱۴۱.۶۱  E   ۶۰ ۶.۱  NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۱   ۱۹:۳۴:۵۰.۵ ۳۷.۸۲  N   ۷۰.۰۸  E   ۵۱ ۴.۳  TAJIKISTAN
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۱   ۱۸:۱۰:۵۶.۰ ۱۳.۰۳  S   ۷۶.۳۸  W   ۴۹ ۴.۱  NEAR COAST OF CENTRAL PERU
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۱   ۱۷:۱۲:۰۶.۴ ۴.۴۶  S   ۱۳۳.۹۹  E   ۱۰ ۴.۷  NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۱   ۱۶:۳۱:۵۸.۰ ۱۶.۶۰  N   ۱۰۰.۴۲  W   ۴ ۴.۰  OFFSHORE GUERRERO, MEXICO
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۱   ۱۴:۵۳:۰۲.۲ ۸.۵۸  S   ۷۴.۵۲  W   ۱۴۰ ۵.۱  CENTRAL PERU
۱   F ۲۰۱۶-۱۱-۱۱   ۱۴:۳۵:۳۷.۶ ۳۲.۱۵  N   ۴۹.۹۹  E   ۱۰ ۴.۲  WESTERN IRAN
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۱   ۱۴:۳۱:۱۶.۹ ۱۷.۷۸  N   ۶۵.۶۳  W   ۱۴ ۴.۱  PUERTO RICO REGION
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۱   ۱۳:۳۷:۳۰.۳ ۲.۹۷  N   ۱۲۶.۷۱  E   ۶۸ ۴.۴  MOLUCCA SEA
۱   F ۲۰۱۶-۱۱-۱۱   ۱۳:۲۰:۲۸.۸ ۳۱.۹۱  N   ۵۰.۱۵  E   ۱۰ ۴.۲  WESTERN IRAN
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۱   ۱۲:۱۷:۲۰.۵ ۳۴.۲۲  N   ۱۳۶.۹۲  E   ۳۵۶ ۴.۱  WESTERN HONSHU, JAPAN
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۱   ۱۱:۰۴:۴۴.۰ ۱۶.۸۲  N   ۹۷.۶۶  W   ۵ ۴.۲  OAXACA, MEXICO
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۱   ۱۰:۵۷:۱۰.۸ ۶۰.۳۷  S   ۴۷.۶۶  W   ۱۰ ۴.۷  SCOTIA SEA
      ۲۰۱۶-۱۱-۱۱   ۰۹:۵۷:۰۴.۹ ۸.۰۴  S   ۱۲۲.۱۵  E   ۲۲۰ ۴.۲  FLORES REGION, INDONESIA

 

منبع + ادامه مطلب
:


آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

.

===

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت
آخرين,زمين‌لرزه‌هاي,جهان,تا,اين,ساعت,
آخرين ,زمين‌لرزه‌هاي ,جهان ,تا ,اين ,ساعت ,
آخرين, زمين‌لرزه‌هاي, جهان, تا, اين, ساعت,
آخرين , زمين‌لرزه‌هاي , جهان , تا , اين , ساعت ,
آخرين + زمين‌لرزه‌هاي + جهان + تا + اين + ساعت +
آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت,آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت,آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت,آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت + آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت,آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت | آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت,آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت ,آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت,آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت,آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت,آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت,آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت, آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت,آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت,آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت,آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت,آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت,آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت,

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

آخرين زمين‌لرزه‌هاي جهان تا اين ساعت

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب