اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

4 بازدید ۲۳ام آبان ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟


کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟


کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟
کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟
کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟
کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

اين مطلب بصورت اتوماتيک ارسال شده است. اميدواريم مفيد باشد :

ميدوني 

تا وقتي يه آدم و از دست ندي قدرش و نميدوني 

تا وقتي يکي مهربونيش و ازت نگيره نميفهمي چقدر مهربون بوده

امروز اذيتش کردم

فقط امروز نيست

چند روزه دارم اذيتش ميکنم

بهم هيچي نميگه

ميگه الهام آروم باش …

ناراحت ميشه ولي به روم نمياره

از رفتارم ناراحت ميشه و  ميبينه منم ناراحتم ، شوخي و خنده راه ميندازه تا من بخندم

تا براي چند دقيقه من يادم بره تو کدوم جهنمي هستم

و من چقدر خودخواهم که با تمام مهربونياش بازم اذيتش ميکنم

بهش ميگم عزيزم و بعدش پيام و اديت ميکنم و جاش نقطه ميزارم 

وقتي ميگه منکه ديدم در جوابش ميگم چشمت روشن

وقتي ميگه ديگه پاک نکن چرا اين کارو ميکني در جوابش ميگم دوس دارم پاک کنم

 من چشامامو بستم

خودمو کور کردم تا هيچي و نبينم ولي به چه قيمتي ؟

الهام حتي عزيزت و هم نميبينياااا

يادت رفته کيه ؟

اين خرسي هستشاااا ميدوني چقدر ازت بزرگتره

مشکلات عذابم ميده

تصميمات غلط ميگيرم

تصميمات غلطم صد برابر بيشتر عذابم ميدن

 

منبع + ادامه مطلب
:


کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

.

===

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟
کور,کورانه,به,کجا,چنين,شتابان,؟
کور ,کورانه ,به ,کجا ,چنين ,شتابان ,؟
کور, کورانه, به, کجا, چنين, شتابان, ؟
کور , کورانه , به , کجا , چنين , شتابان , ؟
کور + کورانه + به + کجا + چنين + شتابان + ؟
کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟,کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟,کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟,کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟ + کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟,کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟ | کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟,کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟ ,کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟,کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟,کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟,کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟,کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟, کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟,کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟,کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟,کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟,کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟,کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟,

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

کور کورانه به کجا چنين شتابان ؟

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب