اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت
آخرین مطالب سایت
66 بازدید ۲۳ام آبان ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود


اي كاش جنگ براي كودكان نبوداي كاش جنگ براي كودكان نبود
اي كاش جنگ براي كودكان نبود
اي كاش جنگ براي كودكان نبود
اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اين مطلب بصورت اتوماتيک ارسال شده است. اميدواريم مفيد باشد :

     

وبلاگ جنگ نرم : گاهي برخي تصاوير فقط ظلم را نشان مي‌دهد مانند جنايت‌هاي بي‌شمار داعش و طالبان و غيره در عراق و سوريه، افغانستان و يمن و غيره. مردم وفتي اين تصاوير را مي‌بينند از ظلم‌هاي اين گروه هاي تروريستي تاسف مي‌خورند اما برخي تصاوير مظلوميت را نشان مي‌دهد مانند مرگ پسربچه يا دختر بچه در بغل مادرش يا کشته شدن کودک خرد سال در کنار خواهرش و برادرش که جهان را تحت تاثير خود قرار ميدهد.خداوندشاهداست قلب هر انسان آزاده اي براي مظلوميت يمني ها و سوري ها در ناراحتي هست آل سعود باکمک همدستان خبيث و پست خودش دست به اين کار هاي ظالمانه و ناجوانمردانه ميزند. و  متأسفانه در اين دنيا کشور هايي دم ازحقوق بشر و آزادي و دموکراسي مي زنند که خودشان بوي از حقوق بشر نبرده اند.براي خواندن ادامه متن و دانلود پوستر با کيفيت عالي به ادامه مطلب مراجعه کنيد …

 

منبع + ادامه مطلب
:


اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

.

===

اي كاش جنگ براي كودكان نبود
اي,كاش,جنگ,براي,كودكان,نبود
اي ,كاش ,جنگ ,براي ,كودكان ,نبود
اي, كاش, جنگ, براي, كودكان, نبود
اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود
اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود
اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود

اي كاش جنگ براي كودكان نبود


اي كاش جنگ براي كودكان نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود, اي كاش جنگ براي كودكان نبود, اي كاش جنگ براي كودكان نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود,

اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,

اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود ,

اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,

اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي - كاش - جنگ - براي - كودكان - نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي + كاش + جنگ + براي + كودكان + نبود,اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي كاش جنگ براي كودكان نبود , اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي . كاش . جنگ . براي . كودكان . نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي , كاش , جنگ , براي , كودكان , نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,اي * كاش * جنگ * براي * كودكان * نبود,

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب