اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

5 بازدید ۲۳ام آبان ۱۳۹۵ admin دسته‌بندی نشده بدون نظر

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!


يک جوراب کهنه!


يک جوراب کهنه!
يک جوراب کهنه!
يک جوراب کهنه!
يک جوراب کهنه!

اين مطلب بصورت اتوماتيک ارسال شده است. اميدواريم مفيد باشد :

 يک جوراب کهنه! 

???????? ?? ???????

??شخصي به پسرش وصيت کرد که پس از مرگم جوراب کهنه اي به پايم بپوشانيد،مي خواهم در قبر در پايم باشد.
وقتي
که پدرش فوت کرد و جسدش را روي تخته شست و شوي گذاشتند تا غسل بدهند، پسر
وصيت پدر خود را به عالم اظهار کرد، ولي عالم ممانعت کرد و گفت: 

طبق اساس دين ما ، هيچ ميت را به جز کفن چيزي ديگري پوشانيده نمي شود!
ولي
پسر بسيار اصرار ورزيد تا وصيت پدرش را بجاي آورند، سر انجام تمام علماي
شهر يک جا شدند و روي اين موضوع مشورت کردند، که سر انجام به مناقشه
انجاميد…

در
اين مجلس بحث ادامه داشت که ناگهان شخصي وارد مجلس شد و نامه پدر را به
دست پسر داد، پسر نامه را باز کرد، معلوم شد که نامه (وصيت نامه) پدرش است و
به صداي بلند خواند:

پسرم!
مي بيني با وجود اين همه ثروت و دارايي و باغ و ماشين و اين همه امکانات و
کارخانه  حتي اجازه نيست يک جوراب کهنه را با خود ببرم.

يک
روز مرگ به سراغ تو نيز خواهد آمد، هوشيار باش، به تو هم اجازه يک کفن
بيشتر نخواهند داد. پس کوشش کن از دارايي که برايت گذاشته ام، استفاده کني و
در راه نيک و خير به مصرف برساني و دست افتادگان را بگيري، زيرا يگانه
چيزي که با خود به قبر خواهي برد ،همان اعمالت است.

منبع + ادامه مطلب
:


يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

.

===

يک جوراب کهنه!
,يک,جوراب,کهنه!,
,يک ,جوراب ,کهنه! ,
, يک, جوراب, کهنه!,
, يک , جوراب , کهنه! ,
+ يک + جوراب + کهنه! +
يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!,يک جوراب کهنه!,يک جوراب کهنه!,يک جوراب کهنه! + يک جوراب کهنه!,يک جوراب کهنه! | يک جوراب کهنه!,يک جوراب کهنه! ,يک جوراب کهنه!,يک جوراب کهنه!,يک جوراب کهنه!,يک جوراب کهنه!,يک جوراب کهنه!, يک جوراب کهنه!,يک جوراب کهنه!,يک جوراب کهنه!,يک جوراب کهنه!,يک جوراب کهنه!,يک جوراب کهنه!,

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

يک جوراب کهنه!

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب