اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

5 بازدید ۲۳ام آبان ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد


آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد


آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد
آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد
آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد
آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

اين مطلب بصورت اتوماتيک ارسال شده است. اميدواريم مفيد باشد :

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي

مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

فرهاد داودوندي- بروجرد:

 بخاطر تمديد جواز کسب و گرفتن نامه نداشتن بدهي معوق سري به اداره دارايي بروجرد زدم، فرصتي دست داد تا ديداري با دوست بسيار عزيزم آقاي حسين پيرهادي داشته باشم و براي دقايقي با وي همصحبت شده و از هر دري سخني بگوئيم. در زير بصورت مختصر مطلبي در رابطه با مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد را براي اشنايي بيشتر همشهريان عزيزمان قرار داده ام:

 آقاي حسين پيرهادي متولد ۱۴/ ۶/۱۳۴۸ شهرستان دورود مي باشد.

سال ۱۳۶۹ در رشته مديريت دولتي دانشگاه شهيد بهشتي تهران پذيرفته شد و سال ۱۳۷۲ به استخدام اداره امور مالياتي در آمد.

مرداد۷۲ تا ۷۶ : کمک مميز مالياتي شهرستان دورود

سال ۷۶ تا ۸۶ : مميز مالياتي شهرستان دورود

سال ۸۶ تا ۸۹ : رئيس گروه مالياتي شهرستان دورود

سال ۹۰ تا ۹۱ : رئيس امور مالياتي شهرستان اليگودرز

از آذر ۱۳۹۱ تاکنون : معاون در آمدهاي مالياتي و مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آقاي پيرهادي در رشته دو و ميداني هم دو دوره قهرمان مسابقات کشوري ادارات ماليات ايران شده است.

در دوران جنگ تحميلي  بخاطر بمباران دشمن بعثي، مادر گرامي آقاي حسين پيرهادي به خيل شهداي گرانقدر کشور عزيزمان پيوست.

مدير اداره مالياتي بروجرد متاهل است و دو فرزند دارد و خودش در حال حاضر مشغول جمع بندي پايان نامه خود در رشته مديريت تحول است.

حوزه تحت مديريت آقاي حسين پيرهادي ( بروجرد) در سال ۱۳۹۴ در استان لرستان بخاطر نداشتن کارهاي معوق کمترين رسيدگي را در کارنامه خود دارد.

همچنين بيشترين توافق مالياتي استان مربوط به بروجرد مي باشد.

در طرح جامع مالياتي نيز در راستاي ثبت پرونده ها بروجرد با بيشترين پرونده، قريب ۱۲۰۰۰  پرونده ثبت شده را داراست.

صميمانه براي آقاي حسين پيرهادي مدير محترم و تمامي کارمندان شريف اداره دارايي ( اداره امور مالياتي) بروجرد آرزوي موفقيت روز افزون دارم.

منبع + ادامه مطلب
:


آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

.

===

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد
,آشنايي,با,آقاي,حسين,پيرهادي,مدير,اداره,امور,مالياتي,شهرستان,بروجرد
,آشنايي ,با ,آقاي ,حسين ,پيرهادي ,مدير ,اداره ,امور ,مالياتي ,شهرستان ,بروجرد
, آشنايي, با, آقاي, حسين, پيرهادي, مدير, اداره, امور, مالياتي, شهرستان, بروجرد
, آشنايي , با , آقاي , حسين , پيرهادي , مدير , اداره , امور , مالياتي , شهرستان , بروجرد
+ آشنايي + با + آقاي + حسين + پيرهادي + مدير + اداره + امور + مالياتي + شهرستان + بروجرد
آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد,آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد,آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد,آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد + آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد,آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد | آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد,آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد ,آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد,آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد,آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد,آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد,آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد, آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد,آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد,آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد,آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد,آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد,آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد,

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

آشنايي با آقاي حسين پيرهادي مدير اداره امور مالياتي شهرستان بروجرد

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب