اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

5 بازدید ۲۳ام آبان ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان


نتايج ليگ بانوان -نوجوانان


نتايج ليگ بانوان -نوجوانان
نتايج ليگ بانوان -نوجوانان
نتايج ليگ بانوان -نوجوانان
نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

اين مطلب بصورت اتوماتيک ارسال شده است. اميدواريم مفيد باشد :

photo 2016-10-20_21-15-16

ميزباني شيراز و شرکت گلچين درخشان

مرحله يک هشتم نهايي ليگ
نوجوانان بانوان طي روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه دنبال شد. به گزارش روابط
عمومي فدراسيون بسکتبال در بازيهاي صورت گرفته نتايج زير بدست آمد :
چهارشنبه  ۹۵/۸/۱۹
ميزبان شركت گلچين درخشان
كوشا سپهر سبلان (۱) ۲۰               بال شيراز                        ۰
کوشاسپهرسبلان (?) ۸۸                شركت گلچين درخشان ۷۵   

چهارشنبه ??/??/??
ميزبان نوجوانان رستمي شيراز
بهارستان اصفهان ??             نوجوانان رستمي شيراز  ۶۱

                                                                                                                                           
هييت بسکتبال البرز ?            شهرداري تبريز               ??             

پنجشنبه ۹۵/۸/۲۰
ميزبان شركت گلچين درخشان
كوشا سپهر سبلان(۱)۷۰             شركت گلچين درخشان  ۷۱
كوشا سپهر سبلان (۲)۲۰            بال شيراز ۰   

جمعه۹۵/۸/۲۱ 

ميزبان شركت گلچين درخشان
كوشا سپهر سبلان(۱)   ۶۵           كوشا سپهر سبلان (۲)    ۵۶
شركت گلچين درخشان ۲۰           بال شيراز                        ۰   

جمعه ??/??/??

ميزبان نوجوانان رستمي شيراز

شهرداري تبريز ??_ نوجوانان رستمي شيراز ??

بهارستان اصفهان ??_ هييت بسکتبال البرز    ۰

photo 2016-10-20_21-15-10

photo 2016-10-20_21-16-23               هيت بسکتبال شيروان         

منبع + ادامه مطلب
:


نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

.

===

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان
نتايج,ليگ,بانوان,-نوجوانان
نتايج ,ليگ ,بانوان ,-نوجوانان
نتايج, ليگ, بانوان, -نوجوانان
نتايج , ليگ , بانوان , -نوجوانان
نتايج + ليگ + بانوان + -نوجوانان
نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان,نتايج ليگ بانوان -نوجوانان,نتايج ليگ بانوان -نوجوانان,نتايج ليگ بانوان -نوجوانان + نتايج ليگ بانوان -نوجوانان,نتايج ليگ بانوان -نوجوانان | نتايج ليگ بانوان -نوجوانان,نتايج ليگ بانوان -نوجوانان ,نتايج ليگ بانوان -نوجوانان,نتايج ليگ بانوان -نوجوانان,نتايج ليگ بانوان -نوجوانان,نتايج ليگ بانوان -نوجوانان,نتايج ليگ بانوان -نوجوانان, نتايج ليگ بانوان -نوجوانان,نتايج ليگ بانوان -نوجوانان,نتايج ليگ بانوان -نوجوانان,نتايج ليگ بانوان -نوجوانان,نتايج ليگ بانوان -نوجوانان,نتايج ليگ بانوان -نوجوانان,

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

نتايج ليگ بانوان -نوجوانان

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب