اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

8 بازدید ۱۰ام آبان ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي


طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي


طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي
طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي
طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي
طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

اين مطلب بصورت اتوماتيک ارسال شده است. اميدواريم مفيد باشد :

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشيدسته: کامپيوتر
بازديد: ۷ بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: ۷۵۱۸ کيلوبايت
تعداد صفحات فايل: ۱۱۰

اين محصول در قالب فايل word و در ۱۱۰ صفحه تهيه و تنظيم شده است

قيمت فايل فقط ۵,۵۰۰ تومان

خريد

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

 

توجه :

 

 

 

شما مي توانيد با خريد اين محصول فايل ” قلق هاي پايان نامه نويسي (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هديه دريافت نماييد.

چکيده

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

هدف از ارائه اين پروژه ، سهولت دستيابي سريع و آسان به اطلاعات مربوط به قسمت هاي فروش ، خريد و حسابداري است و همچنين گرفتن گزارشات از اطلاعات فوق به روش آسان را فراهم ساخته است .

اين پروژه امکان ايجاد سطح دسترسي اسان به امور کارکنان را براي مديريت فراهم نموده است براي ايجاد سيستم مناسب ابتدا روش هاي فروش ، خريد و حسابداري طلا فروشي مورد مطالعه قرار گرفت و نمودارهاي لازم ترسيم شد . اين پروزه علاوه بر سهولت انجام براي کارکنان ، خواسته هاي مديريت و مجموعه را برآورده مي شازد .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

مقدمه

فصل اول سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (MIS )                              ۱

۱-۱-        مقدمه                                                                                         ۱

۱-۲-        جمع آوري اطلاعات                                                                        ۱

۱-۳-        سيستم اطلاعات مديريت                                                                    ۲

۱-۴-        قدمهاي بسط و توسعه MIS                                                               ۲

۱-۴-۱- سازماندهي سيتسم اطلاعات مديريت در سازمانهاي تجاري                            ۲

۱-۴-۲- جايگاه سيستم اطلاعات مديريت در سازمان                                             ۳

۱-۵-        نياز مديران به سيستم هاي اطلاعات مديريت                                             ۶

۱-۶-        تعريف سيستم                                                                                ۷

۱-۷-        تکنولوژي اطلاعات                                                                          ۷

۱-۸-        تحولات آينده و روند تکاملي در امر پردازش و مديري اطلاعات                      ۸

۱-۹-        آشنايي با تجربه ، تحليل و طراحي سيتسم                                                          ۸

۱-۹-۱- تجزيه و تحليل سيتسم چيست ؟                                                          ۹

۱-۹-۲- دلايل تغيير سيستم                                                                          ۹

۱-۱۰-    تجزيه و تحليل سيستم طراحي                                                             ۹

۱-۱۰-۱- تجزيه و تحليل سيستم طراحي                                                                    ۱۰

فصل دوم – زبان برنامه نويسي دلفي                                                                           ۱۴

۲-۱- زبان برنامه نويسي دلفي                                                                       ۱۴

۲-۱-۱- شي گرايي چيست ؟                                                                        ۱۴

۲-۱-۲- رويدادگرايي چيست ؟                                                                     ۱۵

۲-۱-۳- ويژوال چيست ؟                                                                            ۱۵

۲-۱-۴- عملگرها و انواع دادها                                                                      ۱۵

۲-۱-۵- دستورات کنترلي                                                                            ۱۸

۲-۱-۶- شي گرايي                                                                                   ۲۰

۲-۱-۷- رويدادگرايي                                                                                ۲۱

۲-۲- پايگاه داده                                                                                                ۲۱

۲-۲-۱- دستور                                                                                        ۲۱

۲-۲-۲- استفاده از توابع در Select                                                                ۲۳

۲-۲-۳- دستور Delete                                                                    ۲۶

۲-۲-۴- دستور Insert                                                                              ۲۶

فصل سوم – تجزيه و تحليل سيستم                                                                          ۲۸

۳-۱- گزارش شناخت سيستم                                                                        ۲۸

۳-۲- امکان سنجي                                                                                    ۲۸

۳-۲-۱- امکان سنجي اقتصادي                                                                      ۲۸

۳-۲-۲- امکان سنجي تکنيکي                                                                       ۲۸

۳-۲-۳- هزينه هاي متداول براي سيستم                                                            ۲۹

۳-۳- نيازمندي ها                                                                                     ۲۹

۳-۴- چارت سازماني                                                                                ۳۰

۳-۵- شرح وظايف                                                                                   ۳۰

۳-۶- آناليز فرم                                                                                                 ۳۱

۳-۶-۱- فرم فاکتور فروشي                                                                          ۳۱

۳-۶-۲- فرم فاکتور خريد                                                                            ۳۳

۳-۶-۳- فرم مرجوعي از خريد                                                                      ۳۵

۳-۶-۴- فرم مرجوعي فروشي                                                                       ۳۶

۳-۶-۵- فرم کالا                                                                                      ۳۷

۳-۶-۶- فرم دريافت                                                                                 ۳۸

۳-۶-۷- فرم پرداخت                                                                                ۳۹

۳-۷- UML                                                                                          ۴۰

۳-۷-۱- Use Case                                                                                ۴۰

۳-۷-۲- Sequence                                                                                ۴۲

۳-۷-۳- Class Diagram                                                                        ۴۴

۳-۷-۴- نمودار CRD                                                                               ۴۵

۳-۷-۵- نمودار CCD                                                                               ۴۵

۳-۷-۶- State Diagram                                                                         ۴۶

فصل چهارم – طراحي و پياده سازي                                                                            ۴۸

۴-۱- DSD                                                                                           ۴۸

۱-۴-۱- Customer                                                                               ۴۸

۱-۴-۲- Bonakdar                                                                               ۴۸

۱-۴-۳- Kala                                                                                        ۴۹

۱-۴-۴- Sale                                                                                         ۴۹

۱-۴-۵- Buy                                                                                         ۵۰

۱-۴-۶- Cost                                                                                        ۵۰

۱-۴-۷- Sarfaslhazine                                                                          ۵۰

۱-۴-۸- pardakht                                                                                ۵۱

۱-۴-۹- Daryaft                                                                                   ۵۱

۱-۴-۱۰- Marjoei – buy                                                                        ۵۲

۱-۴-۱۱- Marjoei – Sale                                                                       ۵۲

۴-۲- معرفي ساختار بانک اطلاعاتي نرم افزار                                                     ۵۳

۴-۲-۱- جدول bonakdar                                                                        ۵۳

۴-۲-۲- جدول buyd                                                                               ۵۴

۴-۲-۳- جدولbuyh                                                                                ۵۵

۴-۲-۴- جدول Cost                                                                               ۵۶

۴-۲-۵- جدول Customer                                                                        ۵۷

۴-۲-۶- جدول Daryaft                                                                           ۵۸

۴-۲-۷- جدول Kala                                                                               ۵۹

۴-۲-۸- جدول Marjoei – buy                                                                 ۶۰

۴-۲-۹- جدول Marjoei – Sale                                                                ۶۱

۴-۲-۱۰- جدول Marjoei – buy                                                               ۶۲

۴-۲-۱۱- جدول Marjoei – buy                                                               ۶۳

۴-۲-۱۲- جدول pardskht                                                                       ۶۴

۴-۲-۱۳- جدول Saled                                                                             ۶۵

۴-۲-۱۴- جدول Saleh                                                                             ۶۶

۴-۲-۱۵- جدول Sarfaslhazine                                                                ۶۷

۴-۲-۱۶- جدول tazinat                                                                           ۶۸

۴-۳- ERD                                                                                           ۶۹

۴-۴- JSP                                                                                            ۷۰

۴-۵- طراحي فرم ها                                                                                 ۷۱

۴-۵-۱- فرم اصلي                                                                                   ۷۱

۴-۵-۲- فرم طلاهاي بدون نگين                                                                              ۷۲

۴-۵-۳- فرم طلاهاي نگين دار                                                                       ۷۳

۴-۵-۴- فرم مشتريان                                                                                 ۷۴

۴-۵-۵- فرم بنکدار                                                                                   ۷۵

۴-۵-۶- فرم دريافت                                                                                 ۷۶

۴-۵-۷- فرم ليست اسامي بدهکارن                                                                 ۷۷

۴-۵-۸- فرم پرداخت                                                                                ۷۸

۴-۵-۹- فرم ليست اسامي بستانکار                                                                 ۷۹

۴-۵-۱۰- فرم مرجوعي از خريد                                                                              ۸۰

۴-۵-۱۱- فرم گزارش مرجوعي از خريد                                                                    ۸۱

۴-۵-۱۲- فرم مرجوعي از فروش                                                                   ۸۲

۴-۵-۱۳- فرم گزارش مرجوعي از فروش                                                         ۸۳

۴-۵-۱۴- فرم هزينه                                                                                  ۸۴

۴-۵-۱۵- فرم سرفصل هزينه                                                                         ۸۵

۴-۵-۱۶- فرم خريد کالا                                                                              ۸۶

۴-۵-۱۷- فرم گزارش خريد ادواري                                                                ۸۷

۴-۵-۱۸- فرم گزارش خريد بر اساس نام کالا                                                    ۸۸

۴-۵-۱۹- فرم فروش کالا                                                                            ۸۹

۴-۵-۲۰- فرم گزارش فروش ادواري                                                              ۹۰

۴-۵-۲۱- فرم گزارش فروش بر اساس نام کالا                                                   ۹۱

جمع بندي ، نتيجه گيري و پيشنهادات                                                              ۹۲

منابع و ماخذ                                                                                           ۹۳

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                   صفحه

شکل ۱-۱- نمودار ساختار سازمانهاي سيتسم اطلاعات مديريت                                 ۴

شکل ۱-۲- نمودار ساختار سازماني با سهولت دستيابي به مديران                                ۵

شکل ۱-۳- نمودرا ساختار شرکتهاي مختلف                                                      ۶

شکل ۳-۱- فرم فاکتور فروش                                                                       ۳۱

شکل ۳-۲- فرم فاکتور خريد                                                                        ۳۳

شکل ۳-۳- فرم مرجوعي از خريد                                                                  ۳۵

شکل ۳-۴- فرم مرجوعي از فروش                                                                 ۳۶

شکل ۳-۵- فرم کالا                                                                                  ۳۷

شکل ۳-۶- فرم دربافت                                                                                       ۳۸

شکل ۳-۷- فرم پرداخت                                                                             ۳۹

شکل ۳-۷-۶-۱- نمودار State Diagram کنترل موجودي                                    ۴۶

شکل ۳-۷-۶-۲- نمودار State Diagram کنترل وجه                                         ۴۷

شکل۴-۱- جدول bonakdar                                                                                       ۵۳

شکل ۴-۲- جدول buyd                                                                            ۵۴

شکل ۴-۳- جدول buyh                                                                            ۵۵

شکل ۴-۴- جدول Cost                                                                            ۵۶

شکل ۴-۵- جدول Customer                                                                    ۵۷

شکل ۴-۶- جدول Daryaft                                                                       ۵۸

شکل ۴-۷- جدول Kala                                                                            ۵۹

شکل ۴-۸- جدول Marjoei – buy                                                             ۶۰

شکل ۴-۹- جدول Marjoei – Sale                                                            ۶۱

شکل ۴-۱۰- جدول Marjoei – buy                                                           ۶۲

شکل ۴-۱۱- جدول Marjoei – sale                                                           ۶۳

شکل ۴-۱۲- جدول pardskht                                                                             ۶۴

شکل ۴-۱۳- جدول Sale d                                                                        ۶۵

شکل ۴-۱۴- جدول Sale h                                                                        ۶۶

شکل ۴-۱۵- جدول Sarfaslhazine                                                             ۶۷

شکل ۴-۱۶- جدول tazinat                                                                       ۶۸

شکل ۴-۱۷- فرم اصلي                                                                              ۷۱

شکل ۴-۱۸-فرم طلاهاي بدون نگين                                                                ۷۲

شکل ۴-۱۹-فرم طلاهاي نگين دار                                                                  ۷۳

شکل ۴-۲۰-فرم مشتريان                                                                             ۷۴

شکل ۴-۲۱-فرم بنکدار                                                                               ۷۵

شکل ۴-۲۲-فرم دريافت                                                                             ۷۶

شکل ۴-۲۳-فرم اسامي ليست بدهکارن                                                            ۷۷

شکل ۴-۲۴-فرم پرداخت                                                                             ۷۸

شکل ۴-۲۵-فرم ليست اسامي بستانکاران                                                          ۷۹

شکل ۴-۲۶-فرم مرجوعي از خريد                                                                  ۸۰

شکل ۴-۲۷-فرم گزارش مرجوعي از خريد                                                        ۸۱

شکل ۴-۲۸-فرم مرجوعي از فروش                                                                ۸۲

شکل ۴-۲۹-فرم گزارش مرجوعي از فروش                                                      ۸۳

شکل ۴-۳۰-فرم هزينه ها                                                                             ۸۴

شکل ۴-۳۱-فرم سرفصل هزينه ها                                                                  ۸۵

شکل ۴-۳۲-فرم خريد کالا                                                                           ۸۶

شکل ۴-۳۳-فرم گزارش خريد ادواري                                                             ۸۷

شکل ۴-۳۳- فرم گزارش خريد بر اساس نام کالا                                                 ۸۸

شکل ۴-۳۴-فرم فروش کالا                                                                          ۸۹

شکل ۴-۳۵-فرم گزارش فروش ادواري                                                            ۹۰

شکل ۴-۳۶-فرم گزارش فروش بر اساس نام کالا                                                          ۹۱

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول ۲-۱- انواع متغير هاي صحيح                                                                ۱۶

جدول ۲-۱-۱ انواع متغير هاي حقيقي                                                              ۱۶

جدول ۲-۱-۲ انواع متغير هاي بولي                                                                 ۱۷

جدول ۲-۱-۳ انواع متغيرهاي کاراکتري                                                             ۱۷

جدول ۲-۱-۴ انواع متغير هاي رشته اي                                                            ۱۷

قيمت فايل فقط ۵,۵۰۰ تومان

خريد

برچسب ها : طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي , دانلود پروژه طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي , دانلود تحقيق طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي , دانلود مقاله طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي , دانلود پژوهش طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي , دانلود پايان نامه طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي , دانلود رساله طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

دانلود پروژه و مقاله

منبع + ادامه مطلب
:


طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

.

===

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي
طراحي,و,پياده,سازي,سيستم,جامع,طلا,فروشي
طراحي ,و ,پياده ,سازي ,سيستم ,جامع ,طلا ,فروشي
طراحي, و, پياده, سازي, سيستم, جامع, طلا, فروشي
طراحي , و , پياده , سازي , سيستم , جامع , طلا , فروشي
طراحي + و + پياده + سازي + سيستم + جامع + طلا + فروشي
طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي,طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي,طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي,طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي + طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي,طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي | طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي,طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي ,طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي,طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي,طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي,طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي,طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي, طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي,طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي,طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي,طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي,طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي,طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي,

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

طراحي و پياده سازي سيستم جامع طلا فروشي

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب