اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

11 بازدید ۱۰ام آبان ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت


تسبيت در جنايت


تسبيت در جنايت
تسبيت در جنايت
تسبيت در جنايت
تسبيت در جنايت

اين مطلب بصورت اتوماتيک ارسال شده است. اميدواريم مفيد باشد :

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايتدسته: عمومي و آزاد
بازديد: ۱ بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: ۲۰۶ کيلوبايت
تعداد صفحات فايل: ۳۴

پايان نامه تسبيت در جنايت

قيمت فايل فقط ۵,۰۰۰ تومان

خريد

 تسبيت در جنايت

مقدمه

 

دانش حقوق به دليل ويژگيهاي خود، نسبت به برخي از رشته هاي علمي از گستردگي و وسعت زيادي برخوردار است و قوه قضائيه از بين قواي سه گانه در تامين عدالت، امنيت و سعادت جامعه نقش موثر، محوري و برجسته برعهده دارد و به همين دليل نقش نظام حقوقي و ابزارهاي ان در تامين امنيت و برقراري نظم عمومي، قابل مقايسه با نهادهاي ديگر نيست.

 

اهميت و جايگاه حقوق در جامعه عموماً  و دستگاه قضائي کشور خصوصاً بر کسي پوشيده نيست زيرا کساني که به نحوي با حق و تکليف اعضاي جامعه سرو کار دارند، در واقع، عملاً با نظم عمومي وامنيت حقوقي و قضائي نيز درگير هستند.

 

بنابراين، تسلط علمي حقوقدانان به ويژه قضات بر مباني، مباحث و مسائل مستحدثه حقوقي رابطه مستقيم با نظم و عدالت دارد و اگر سطح علمي مطلوب در شناخت موضوعات و مسائل گوناگون حقوقي وجود نداشته باشد، انتظار از دست رفتن حقوق فردي و اجتماعي و ابتلاي مردم و جامعه به بي عدالتي، دور از انتظار نخواهد بود، تاکيد شريعت مقدس اسلام به اهميت قضا و جايگاه قاضي نيز در راستاي تامين همين هدف و نتيجه دغدغه دين بر اين اصل الهي است.

 

سر لوحه منشور جاويدان اسلام، عدالت است و عدالت متکي بر تحقق تزکيه دانش، ويکي از مظاهر زيباي تجلي عدالت، مقام قضا وقضاوت است.

 

همانگونه که تزکيه و تعليم، فرمان الهي و عصاره تلاش و کوشش همه انبياء و اولياء در راستاي مسئوليت انسان سازي و تحقق و اجراي عدالت است. قضاوت نيز مقامي الهي، منصبي عالي و تکيه بر مسند انبياء و اولياء با آراستگي به دو گرهر گرانبهاي تزکيه و تعليم، در حقيقت پاي دانش مقام الهي است. با اين منطق و اينکه در هر حال قضاوت کار بسيار پيچيده و حسابي است امروزه صدور آراء درست و عادلانه از سوي قضات منوط به آگاهي کامل از مسائل حقوقي و قوانين مدون است قوانيني که بر اساس متون فقهي استخراج و تدوين شده اند.

 

گاه در لابلاي قوانين با مواردي برخورد خواهيم کرد که رعايت و صدور حکم بر اساس آنها با عدالت و انصاف مورد نظر جامعه منافات خواهد داشت و قضات گاه در مورد انها دچار ترديد مي شوند ولي با اين تفکر که مواد مزبور منبعث از فقه اسلام و بر اساس احاديث و بالاخره فتاواي مراجع تقليدات نسبت به آنها تمکين نموده و براساس انها حکم صادر مي نمايد. در اين موارد وظيفه حقوقدانان و حتي قضات اين است که اين مواد را از نظر فقهي مورد بررسي قرار داده و از لابلاي نظريات مراجع تقليد و علماء فتاوايي را انتخاب و براي تصويب قانون جديد پيشنهاد کنند که با شرايط کنوني جامعه هر چه بيشتر تطابق داشته باشد.

 

چکيده

 

وقوع جرم يا ورود ضرر به ديگري همواره به صورت مستقيم واز طريق مباشرت صورت نمي گيرد بلکه در بسياري از امور کيفري و حتي مدني، شخص به طور غير مستقيم و از طريق تسبيب، باعث تلف شدن مال يا ورود ضرر به ديگري و يا هر دو ايجاد ميشود و با توجه به اينکه عمل مسبب مي تواند به صورت عمدي يا غير عمدي، سلبي يا ايجابي و به اشکال مختلف اعم از تسبيب محض، اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب تحقق پيدا کند.

 

بنابراين تعيين فرد يا افراد مسئول در بسياري از موارد به ويژه در اجتماع سبب و مباشر بخصوص جايي که سبب اقوي از معاشر است، براي تحميل مجازات يا جبران خسارت از اهميت ويژه اي برخوردار است.

 

در حالت اجتماع اسباب دو فرض وجود دارد: سبب ها درعرض هم اثر کرده و جرمي را به وجود آورند يا سببها در طول هم باشند که در صورت اخير در تعيين مسئوول حادثه اختلاف وجود دارد. اکثر فقها نيزضمان سبب مقدم در تاثير را پذيرفته اند.

 

واژگان کليدي: تسبيب، مباشرت، مسئوليت، ضعان، مجازات

 

فهرست مطالب

 

 

 

مقدمه. ۱

 

چکيده ۳

 

فصل اول

 

مفاهيم ومباني

 

۱ـ ۱ مفهوم تسبيب… ۵

 

۱ـ ۱ـ ۱ تعريف لغوي تسبيب… ۵

 

۱ـ ۱ـ ۳ تعريف اصطلاحي تسبيب… ۵

 

۱ـ ۱ـ ۳ تعريف قانوني تسبيب… ۶

 

تعريف لغوي و اصطلاحي سبب… ۶

 

۱ـ ۳ـ ۱ سبب حسي.. ۸

 

۱ـ ۳ـ ۲  سبب شرعي يا قانوني.. ۸

 

۱ـ ۳ـ ۳ سبب عرفي.. ۸

 

فصل دوم

 

اشکال مختلف تسبيب

 

۲ـ ۱ـ اجتماع سبب و مباشر. ۱۰

 

۲ـ ۲ يکسان بودن تاثير سبب و مباشر. ۱۰

 

۲ـ ۲ـ ۳ اقوي بودن سبب از مباشر و موارد آن. ۱۲

 

۲ـ ۲ـ  ۳ـ ۱ غرور (فريب) ۱۲

 

۲ـ ۲ـ ۳ـ۲ اکراه ۱۳

 

۲ـ ۲ـ ۳ـ ۳ جهل.. ۱۳

 

۲ـ۲ـ۳ـ۴ اضطرار. ۱۴

 

فصل سوم

 

۱ـ ۳ اجتماع عرضي اسباب (اشتراک اسباب) ۱۶

 

۳ـ ۱ـ ۱ ضابطه عرضي بودن اجتماع اسباب… ۱۶

 

۳ـ ۱ـ ۱ـ ۱ هم زماني در ايجاد عامل تلف… ۱۶

 

۳ـ۱ـ۱ـ۲ تجزيه ناپذير بودن عامل ايجاد تلف… ۱۶

 

۳ـ ۱ـ ۲ حکم اجتماع عرضي اسباب… ۱۷

 

۳ـ ۲ـ۱ مفهوم طولي بودن اجتماع اسباب… ۱۹

 

۳ـ ۲ـ۲ حکم اجتماع طولي اسباب… ۱۹

 

۳ـ ۲ـ۲ـ ۱ نظريه ي شرط ضروري و لازم. ۲۰

 

۳ـ ۲ـ۲ـ۲ نظريه شرط متصل به نتيجه. ۲۰

 

۳ـ ۲ـ۲ـ۳ نظريه ي شرط متحرک يا پوايي نتيجه. ۲۱

 

۳ـ ۲ـ۲ـ۴ نظريه سبب متعارف و اصلي يا شرط مناسب يا کافي نتيجه. ۲۲

 

۳ـ ۳ اجتماع اسباب خارجي با سبب… ۲۳

 

۳ـ ۳ـ ۱ دخالت قوه قاهره و آفات ناگهاني در ايجاد زيان يا وقوع جرم. ۲۴

 

۳ـ ۳ـ ۲ اجتماع سبب با فعل شخص ثالث… ۲۶

 

۳ـ ۳ـ ۳ اجتماع سبب با فعل زيان ديده ۲۷

 

منابع و ماخذ. ۲۸


قيمت فايل فقط ۵,۰۰۰ تومان

خريد

برچسب ها : تسبيت در جنايت , پايان نامه تسبيت در جنايت , تسبيت در جنايت , پايان نامه تسبيت , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقيق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقيق

دانلود پروژه و مقاله

منبع + ادامه مطلب
:


تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

.

===

تسبيت در جنايت
تسبيت,در,جنايت
تسبيت ,در ,جنايت
تسبيت, در, جنايت
تسبيت , در , جنايت
تسبيت + در + جنايت
تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت,تسبيت در جنايت,تسبيت در جنايت,تسبيت در جنايت + تسبيت در جنايت,تسبيت در جنايت | تسبيت در جنايت,تسبيت در جنايت ,تسبيت در جنايت,تسبيت در جنايت,تسبيت در جنايت,تسبيت در جنايت,تسبيت در جنايت, تسبيت در جنايت,تسبيت در جنايت,تسبيت در جنايت,تسبيت در جنايت,تسبيت در جنايت,تسبيت در جنايت,

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

تسبيت در جنايت

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب