اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

5 بازدید ۱۸ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي

گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي

گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي

گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظاميگزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي
گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي
گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي
گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي
گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي
گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي
گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي
گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي

اين مطلب بصورت اتوماتيک با نرم افزار All RSS to wp v1.3 فرستاده شده است اميدوارم مطلب مفيدي باشد :

به مناسبت هفته نيروي انتظامي مزار شهداي گمنام وشهداي شهرکرسف توسط فرماندهي محترم نيروي انتظامي شهرستان ومسئولين محترم شهرستان وبا حضور خانواده هاي محترم ومعزز شهدا ،ايثارگران وجانبازان شهرکرسف با نثارگل  غبارروبي وعطرافشاني شد.

گزارش تصويري اين مراسم به قرار ذيل منعکس مي گردد؛

شهرداري کرسف

منبع + ادامه مطلب
:

گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي

.

===

گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي
گزارش,تصويري,غبارروبي,مزارشهداي,گمنام,وشهداي,شهرکرسف,به,مناسبت,هفته,نيروي,انتظامي
گزارش ,تصويري ,غبارروبي ,مزارشهداي ,گمنام ,وشهداي ,شهرکرسف ,به ,مناسبت ,هفته ,نيروي ,انتظامي
گزارش, تصويري, غبارروبي, مزارشهداي, گمنام, وشهداي, شهرکرسف, به, مناسبت, هفته, نيروي, انتظامي
گزارش , تصويري , غبارروبي , مزارشهداي , گمنام , وشهداي , شهرکرسف , به , مناسبت , هفته , نيروي , انتظامي
گزارش + تصويري + غبارروبي + مزارشهداي + گمنام + وشهداي + شهرکرسف + به + مناسبت + هفته + نيروي + انتظامي
گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظاميگزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي,گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي,گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي,گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي + گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي,گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي | گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي,گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي ,گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي,گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي,گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي,گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي,گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي, گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي,گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي,گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي,گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي,گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي,گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي,

گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي

گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي

گزارش تصويري غبارروبي مزارشهداي گمنام وشهداي شهرکرسف به مناسبت هفته نيروي انتظامي

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب