اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

4 بازدید ۱۸ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص


مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص


مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص
مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص
مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص
مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص
مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص
مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص
مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص
مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

اين مطلب بصورت اتوماتيک با نرم افزار All RSS to wp v1.3 فرستاده شده است اميدوارم مطلب مفيدي باشد :

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

تغيير شکل خزش و کمانش بار خزش براي پوسته کروي متقارن کم عمق بدون عيب و نقض اوليه ‏باشد براي خزش غير خطي، هر دو کرنش سخت شدن و زمان سخت شدن جزء قوانين تجزيه و ‏تحليل مي باشد

دانلود مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

خزش غير خطي
کمانش کم عمق
پوسته کروي ناقص
همکاري در فروش فايل
همکاري در فروش
فروشگاه ساز فايل 
مقاله ترجمه شده
دانلود مقاله ترجمه شده
مقالات ترجمه شده
انجام ترجمه مقاله
مقاله ترجمه شده رشته مکانيک
دسته بندي مکانيک
فرمت فايل pdf
حجم فايل ۹۶۹ کيلو بايت
تعداد صفحات فايل ۳۰

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

 
عنوان انگليسي : 

NONLINEAR CREEP BUCKLING ANALYSIS OF INITIALLY IMPERFECT SHALLOW SPHERICAL SHELLSt

 
 
 
 
چکيده :
تغيير شکل خزش و کمانش بار خزش براي پوسته کروي متقارن کم عمق بدون عيب و نقض اوليه ‏باشد. براي خزش غير خطي، هر دو کرنش سخت شدن و زمان سخت شدن جزء قوانين تجزيه و ‏تحليل مي باشد. نتايج نشان مي دهد که بازده کرنش سختي بهتر از زمان سخت شدن مي باشد.
 
نتايج ‏همچنين نشان مي دهد که نقض اوليه نقش مهمي در کاهش خزش کمانش بار بازي مي کند. هنگامي ‏که با داده هاي تجربي نمونه آزمايش مقايسه مي شود. ديده مي شود که حرکت بسيار کوچکي به ‏سمت کرويت مشاهده مي شود. که به منظور يک پيش بيني رضايت بخش در هر دو خزش ‏کمانش بار و خزش تغيير شکل است. علاوه براين به طور کامل تجزيه و تحليل بايد براساس يک ‏مدل خزش رياضي باشد. که شامل خزش اوليه، ثانويه و خزش سوم مي باشد. ‏
 
 
 
کليدواژه ها:

خزش غير خطي

کمانش کم عمق

پوسته کروي ناقص

 
 
مقدمه :
به خوبي شناخته شده است که ساختار ديواره نازک مواد در اثر تغيير شکل ناشي از خزش در راستاي ‏وجود بارهاي ثابت در زمان کافي بوده است. براي پوسته کروي يکنواخت وقتي بارگذاري انجام مي شود. ‏آن به زمان بستگي داشته و شکست بستگي به طور زمان دارد. زمان به عنوان عامل شکست نيز مي تواند ‏نام گذاري شود چرا که خزش در زمان مشخص در حين اعمال بار بوده و شکست ساختار اتفاق مي افتد. ‏محاسبه بار همراه با تغيير شکل خزش براي پوسته کروي کم عمق متقارن دليل اصلي تحقيق زير ‏مي باشد.‏
 
 
 
فهرست مطالب :
چکيده:‏‏۱‏
کليدواژه ها:‏‏۱‏
مقدمه :‏‏۱‏

فرمولاسيون:‏‏۳‏

تنش – کرنش و ارتباط جابجايي کرنش.‏‏۵‏

معادلات حاکم :‏‏۷‏

تئوري خزش:‏‏۱۱‏

شکل ‏‎۳a‎‏ : تقريب منحني تنش زمان ‏b-‎‏ خزش در منحني فشار براساس سطوح تنش مختلف ‏C-‎‏ خزش در منحني فشار ‏براي سطوح مختلف تنش با توجه به زمان‏۱۵‏
شکل ۴ :انحراف از مرکز با کاهش زمان براي صفحه دايره اي با تحت بار يکنواخت ماده آلياژ آلومينيوم ‏‎۲۰۲۴T3‎‏ در ‏‏۶۰۰ درجه فاز نهايت.‏‏۱۷‏
خزش غير خطي متقارن کروي:‏‏۱۸‏

شکل ۵:مشخصات انحراف(پاسخ خزش اوليه براي آلياژ آلومينيوم‎۷۵ST‎‏ در دماي ۶۰۰درجه سانتيگراد)‏‏۱۹‏

راه حل هاي مناسب مقاطع کروي:‏‏۲۰‏

شکل ۶ :تاثير مراحل زمان در محاسبه زمان کرنش –سختي‏۲۱‏

شکل۷: پاسخ تغيير شکل خزش در يک مدل کروي تحت فشار يکنواخت‎۲۰PS1‎‏۲۲‏
شکل ۸:تغيير شکل بزرگ خزش در يک مدل کروي در ‏‎۲۲PS1‎‏۲۲‏

شکل ۹:پاسخ تغيير شکل هاي بزرگ ناشي از خزش براي يک کلاهک کروي تحت فشار يکنواخت‎۲۴Psi‎‏۲۴‏

شکل ۱۰: فشار کمانش:کاهش زمان فروپاشي براي يک بارگذاري يکنواخت.‏‏۲۴‏

مقايسه با نتايج آزمون :‏‏۲۵‏

شکل ۱۱ : زمان کاهش نقص اوليه در کلاهک کروي ساده.‏‏۲۶‏

شکل ۱۲ : زمان انتظار : کاهش نقص اوليه براي يک مدل کلاهک کروي ساده و براي فشار يکنواخت.‏‏۲۶‏
شکل ۱۳ : زمان در مقابل نقص اوليه در مدل کلاهک کروي ساده تحت فشار يکنواخت ‏‎۲۰psi‎‏۲۷‏
شکل ۱۴ : مقايسه خزش کمانش براي يک مدل کلاهک کروي تحت فشار يکنواخت ‏‎۲۰psi‎‏۲۸‏
شکل ۱۵ : مقايسه خزش کمانش در فشار ‏‎۲۲psi‎‏۲۸‏
شکل ۱۶ : مقايسه خزش کمانش در فشار  ‏‎۲۴psi‎‏۲۹‏
نتيجه گيري:‏‏۲۹‏
 

دانلود مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مهفا۴۴

منبع + ادامه مطلب
:

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

.

===

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص
مقاله,ترجمه,شده,رشته,مکانيک,–,عمران,با,عنوان,خزش,غير,خطي,و,تحليل,کمانش,کم,عمق:,پوسته,کروي,ناقص
مقاله ,ترجمه ,شده ,رشته ,مکانيک ,– ,عمران ,با ,عنوان ,خزش ,غير ,خطي ,و ,تحليل ,کمانش ,کم ,عمق: ,پوسته ,کروي ,ناقص
مقاله, ترجمه, شده, رشته, مکانيک, –, عمران, با, عنوان, خزش, غير, خطي, و, تحليل, کمانش, کم, عمق:, پوسته, کروي, ناقص
مقاله , ترجمه , شده , رشته , مکانيک , – , عمران , با , عنوان , خزش , غير , خطي , و , تحليل , کمانش , کم , عمق: , پوسته , کروي , ناقص
مقاله + ترجمه + شده + رشته + مکانيک + – + عمران + با + عنوان + خزش + غير + خطي + و + تحليل + کمانش + کم + عمق: + پوسته + کروي + ناقص
مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک – عمران با عنوان خزش غير خطي و تحليل کمانش کم عمق: پوسته کروي ناقص

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب