اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

3 بازدید ۱۸ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ


مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ


مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ
مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ
مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ
مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ
مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ
مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ
مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ
مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

اين مطلب بصورت اتوماتيک با نرم افزار All RSS to wp v1.3 فرستاده شده است اميدوارم مطلب مفيدي باشد :

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظرگرفتن اثر اندازه‎ ‎نانو جريان و نانو ‏ساختار

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظرگرفتن اثر اندازه‎ ‎نانو جريان و نانو ‏ساختار

دانلود مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظرگرفتن اثر اندازه‎ ‎نانو جريان و نانو ‏ساختار

عدد نودسن
پارامتر ‏ويسکوزيته
بي ثباتي واگرايي
سرعت جريان بحراني
تعامل ساختار مايع‎(FSI)‎‏
تئوري نظريه زنجيره وابسته به حجم
همکاري در فروش فايل
همکاري در فروش
فروشگاه ساز فايل 
مقاله ترجمه شده
دانلود مقاله ترجمه شده
مقالات ترجمه شده
انجام ترجمه مقاله
مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد
دسته بندي مکانيک
فرمت فايل doc
حجم فايل ۵۶۶ کيلو بايت
تعداد صفحات فايل ۲۱

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظرگرفتن اثر اندازه‎ ‎نانو جريان و نانو ‏ساختار

 
 
عنوان انگليسي : 

Innovative coupled fluid–structure interaction model for carbon nano-tubes conveying fluid by considering the size effects of nano-flow and nano-structure

 
 
 
 
چکيده :
در اين مقاله معادله حرکت لوله هاي انتقال سيال بررسي شده است. ما با استفاده از اصول ‏مکانيک سيالات مانند مدل استوکس و همچنين چندين معيار در زمينه تعامل ساختار ‏مايع‎(FSI)‎‏ استفاده کرده ايم و نشان مي دهد که ويسکوزيته جريان سيال بايد در ‏معادله حرکت سيال صدق کند. براساس اين نتيجه ما مي توانيم يک مدل ابتکاري براي ‏ارتعاشات نانولوله هاي کربني ‏‎(CNT)‎‏ ها را با استفاده از  سرعت لغزش جريان سيال بر ‏ديواره هاي ‏CNT‏ ارائه نموده و همچنين از نظريه زنجيره اثر اندازه نانوجريان و نانو ساختار را بررسي کرديم.
 
بنابراين ابتکار در معادله ‏FSI‏ نشان مي دهد که نانو لوله براي انتقال ‏نانوجريان براي سرعت هاي بالاتر پايدارتر است. به عبارت ديگر به طور متوسط سرعت براي ‏جريان سيال که در آن بي ثباتي اتفاق مي افتد بايد در مقايسه  با سرعت بحراني پيش ‏بيني شده توسط  مدل هاي مورد استفاده مانند پلاگين و نظريه هاي زنجيره کلاسيک ‏کارساز باشد.‏
 
 
 
کليدواژه ها:

عدد نودسن

پارامتر ‏ويسکوزيته

بي ثباتي واگرايي

سرعت جريان بحراني

تعامل ساختار مايع‎(FSI)‎‏

تئوري نظريه زنجيره وابسته به حجم.

 
 
مقدمه :
نانو لوله هاي کربني در حال تبديل شدن به مواد نانو الکتريک،نانودستگاه ها و نانوکامپوزيت ‏ها براي استفاده در نانوپيپت ها،ديسک ها،راکتورها و دستگاه هاي فيلتراسيون مايع،حمل و ‏نقل يون،دستگاه هاي داروسازي و ميکروسکوپ هاي هدايت يون است. در اين راستا تعداد ‏قابل توجهي از مطالعات به افشاي رفتار ارتعاشي از جمله نانوساختارها و انتقال سيال توسط آنها ‏انجام شده است. در اين تحقيق ما يک ارزيابي مجدد براي محاسبات مدل سازي ‏CNT‏ ‏هاي چسبناک را با برخي از ديدگاه هاي  تازه را انجام داده ايم. و سعي مي کنيم به منظور ‏توسعه آن قدم برداريم و معادله اي را با در نظر گرفتن شرايط لغزش برروي ديواره ناولوله ‏ارائه دهيم.
 
مورد مطالعه جريان مايعات چسبناک از طريق ‏CNT‏ و ايجاد يک توازن ‏جديد حرکت لوله هاي انتقال مايع با درنظرگرفتن اثرويسکوزيته است. آنها دريافتند که ‏يک نانولوله انتقال يک سيال لزج را در برابر کمانش لرزش ناشي از يک نانولوله غير ‏چسبناک را دارد. مدل سازي محاسباتي مايع چسبناک منتقل شده از ‏CNT‏ توسط ‏خوسرويان و رفيعي تبار ارائه شده است. و پس از آن اصلاح معادله ‏FSI‏ و فاش کردن اثر ‏ويسکوزيته جريان سيال در لرزش و بي ثباتي نانولوله ها باعث ناديده گرفتن مي شود.
 
لي و ‏چانگ تجزيه و تحليل تاثيرات اثر آنش،اثرلزجيت،ميزان نسبت و مقدار ثابت متوسط ‏الاستيک را برروي نانولوله يک ديواره کربني ‏‎(SWCNT)‎‏ با يک مايع چسبناک را در ‏يک محيط الاستيک اندازه گرفتند. آنها نشان دادند که فرکانس به عنوان پارامتر ويسکوزيته ‏افزايش يافته است. (سلطاني و همکاران). يک مدل ارتعاشي عرضي براي ‏‎(SWCNT)‎‏ که ‏مايع چسبناک در  آن جاسازي شده است ارائه شد. تحقيقات آنها مشخص کرد که بي ثباتي ‏ساختاري و سرعت جريان بحراني مي تواند با تات تاثير قرار دادن ويسکوزيته مايع و پارامتر ‏آنش همراه باشد
 
 
 
فهرست مطالب :
چکيده:‏‏۱‏
کليدواژه ها:‏‏۱‏
‏۱-مقدمه:‏‏۱‏

‏۲-ارزيابي معادله حرکت در لوله با مايع گرانرو:‏‏۵‏

‏۲-۱ مروري کوتاه برمکانيک سيالات:‏‏۵‏

‏۲-۲ مدل ارزيابي انتقال مايع چسبناک در نانولوله:‏‏۷‏

الف: اصطکاک بين سيال و ديواره لوله‏۱۰‏

ب:غير يکنواختي توزيع سرعت جريان در يک سطح مقطع.‏‏۱۰‏

‏۳-ابداع مدل ‏D1 ‎‏ در معادله ‏FSI‏ با در نظر گرفتن اثرات آن:‏‏۱۱‏

‏۳-۱اثر اندازه جريان نانو:‏‏۱۱‏

‏۳-۲تاثير اندازه نانوساختار:‏‏۱۲‏
‏۳-۲-۱ کرنش-تئوري گراديان اينرسي:‏‏۱۲‏
‏۴-۲تجزيه و تحليل واگرايي در معادله ‏FSI‏:‏‏۱۵‏
نتايج و بحث:‏‏۱۶‏
‏۵-۱ اعتبارسنجي فرمول:‏‏۱۶‏
‏۵-۲ اثرات ‏KN‏ بر ثبات واگرايي:‏‏۱۷‏

‏۵-۳ اثر اندازه وابسته تئوري زنجيره:‏‏۱۸‏

‏۵-۴ اثرات همزمان اندازه نظريه پيوستار وKN‏:‏‏۱۹‏

‏۶-نتيجه گيري:‏‏۲۰‏
 

دانلود مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظرگرفتن اثر اندازه‎ ‎نانو جريان و نانو ‏ساختار

مهفا۴۴

منبع + ادامه مطلب
:

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

.

===

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ
مقاله,ترجمه,شده,رشته,مکانيک,و,مواد,با,عنوان,مدل,ساختار,مايع,تعاملي,براي,نانو,لوله,هاي,کربني,با,در,نظ
مقاله ,ترجمه ,شده ,رشته ,مکانيک ,و ,مواد ,با ,عنوان ,مدل ,ساختار ,مايع ,تعاملي ,براي ,نانو ,لوله ,هاي ,کربني ,با ,در ,نظ
مقاله, ترجمه, شده, رشته, مکانيک, و, مواد, با, عنوان, مدل, ساختار, مايع, تعاملي, براي, نانو, لوله, هاي, کربني, با, در, نظ
مقاله , ترجمه , شده , رشته , مکانيک , و , مواد , با , عنوان , مدل , ساختار , مايع , تعاملي , براي , نانو , لوله , هاي , کربني , با , در , نظ
مقاله + ترجمه + شده + رشته + مکانيک + و + مواد + با + عنوان + مدل + ساختار + مايع + تعاملي + براي + نانو + لوله + هاي + کربني + با + در + نظ
مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

مقاله ترجمه شده رشته مکانيک و مواد با عنوان مدل ساختار مايع تعاملي براي نانو لوله هاي کربني با در نظ

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب