اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

7 بازدید ۱۸ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل

مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل

مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل

مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرلمقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل
مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل
مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل
مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل
مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل
مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل
مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل
مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل

اين مطلب بصورت اتوماتيک با نرم افزار All RSS to wp v1.3 فرستاده شده است اميدوارم مطلب مفيدي باشد :

مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل در۲۰صفحه قابل ويرايش

فهرست مطالب:

مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل آن

۱- مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده

۱-۱- حوضچه اکسيداسيون بيولوژيکي (حوضچه هوازني)

۲-۱- زلال کننده ( CLARIFIER )

۲- نحوه کنترل سيستم تصفيه بيولوژيکي

۱-۲- اندازه گيري اکسيژن مورد نياز اکسيداسيون بيوشيميائي پنج روزه

۲-۲- اندازه گيري اکسيژن مورد نياز اکسيداسيون شيميائي

۳-۲- اندازه گيري کل مواد جامد معلق در لجن فعال

۴-۲- شاخص حجم لجن ( SVI )

۵-۲- اندازه گيري مقدار مواد جامد معلق فرار در لجن فعال

۶-۲- تنظيم نسبت خوراک به لجن فعال ( FOOD/MASS RATIO ,F/M)

۷-۲- مواد غذائي مورد لزوم ( N UTRIENTS )

۱-۷-۲- فـســــــفـر

۲-۷-۲- ازت

۸-۲- مقـدار اکســيژن محلــول

۹-۲- تغييرات PH

قسمتي از متن:

۱-۱- حوضچه اکسيداسيون بيولوژيکي (حوضچه هوازني)

آب پس از تصفيه فيزيکي يعني عبور از جداکننده هاي نفت از آب
(API Separator) و قسمت منعقدکننده (Floculation) و شناور کننده
(Dissolved Air Flotation) ناخالص هاي آن تاحد زيادي گرفته شده و مقادير لازم موادغذائي و در صورت لزوم پلي الکتروليت به آن اضافه مي شود و سپس وارد حوضچه اکسيداسيون بيولوژيکي (حوضچه هوازني) مي شود. اين حوضچه هوازني ها مکانيکي داشته که اکسيژن مورد نياز را تأمين مي نمايد .

براي تنظيم درجه حرارت حوضچه از بخار آب استفاده مي شود که اين بخار توسط لوله اي به کف حوضچه منتقل و مقدار آن قابل تنظيم مي باشد تا بتوان درجه حرارت را به اندازه دلخواه تثبيت نمود. لجن فعال که حاوي ميکرواورگانيسم هاي مختلف بوده در اين حوضچه موجود مي باشد. اين لجن توده هاي دانه اي شکل به رنگ قهوه اي طلائي و داراي بوي مخصوصي مي باشد. اين توده ها مرتب بزرگ شده تا بالاخره به بزرگترين اندازه ممکن رسيده و پاره گردند.

خريد فايل


مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرلتحقيق مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرلتحليل مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرلبررسي مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرلمقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرلپروژه مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرلتـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـتحقيق تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـتحليل تـصفيـه بي

فروش فايل

منبع + ادامه مطلب
:

مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل

.

===

مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل
مقاله,مـراحــل,تـصفيـه,بيـولـوژيـکـي,آبـهـاي,آلـوده,و,نـحـوه,کـنـتـــرل
مقاله ,مـراحــل ,تـصفيـه ,بيـولـوژيـکـي ,آبـهـاي ,آلـوده ,و ,نـحـوه ,کـنـتـــرل
مقاله, مـراحــل, تـصفيـه, بيـولـوژيـکـي, آبـهـاي, آلـوده, و, نـحـوه, کـنـتـــرل
مقاله , مـراحــل , تـصفيـه , بيـولـوژيـکـي , آبـهـاي , آلـوده , و , نـحـوه , کـنـتـــرل
مقاله + مـراحــل + تـصفيـه + بيـولـوژيـکـي + آبـهـاي + آلـوده + و + نـحـوه + کـنـتـــرل
مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرلمقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل,مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل,مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل,مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل + مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل,مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل | مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل,مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل ,مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل,مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل,مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل,مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل,مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل, مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل,مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل,مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل,مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل,مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل,مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل,

مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل

مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل

مقاله مـراحــل تـصفيـه بيـولـوژيـکـي آبـهـاي آلـوده و نـحـوه کـنـتـــرل

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب