اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

2 بازدید ۱۸ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)


نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)


نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)
نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)
نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)
نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)
نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)
نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)
نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)
نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

اين مطلب بصورت اتوماتيک با نرم افزار All RSS to wp v1.3 فرستاده شده است اميدوارم مطلب مفيدي باشد :

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم) دسته: تاريخ
بازديد: ۱۵ بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: ۲۲۷ کيلوبايت
تعداد صفحات فايل: ۲۵۲

اعراب بعد از حمله به ايران و سقوط تيسفون خود را با سازماني منظم و تا حدي پيچيده يافتند كه تصرف در آن را نه در حد توانايي خويش و نه به مصلحت خود مي‌ديدند؛ از اين رو نه تنها در آن نظام تغييري ندارند بلكه ناچار شدند كه بعضي از روشهاي خود را تغيير دهند

قيمت فايل فقط ۹,۹۰۰ تومان

خريد

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

 

پايان نامه حاضر مي کوشد شکل گيري و گسترش نظام حکومتي ايران دوره اي ساساني را از سال ۲۲۶تا ۴۲۰ ميلادي روشن سازد.محور اين تحقيق توصيفي است پيرامون بخش هاي قضايي و اداري ديوانسالاري ساساني. در اين ميان ، مقام هاي مربوط به اين نظام مورد توجه قرار گرفته اند .فصل اول تحقيق که حکم مدخل را دارد ،روند قدرت يابي و استقرار حکومت ساساني را در دوره اي اردشير بابکان مورد بررسي قرارمي دهد ؛ سال هاي کوشش او در برقراري پيوندهاي نزديک ميان دين و حکومت و به عبارت بهتر ، اتخاذ شکلي يگانه از دين به عنوان دين رسمي ، در جريان اين روند مورد بحث قرار گرفته است . فصل دوم ،جزئيات مربوط به طبقات اجتماعي در اين دوره گردآوري و تحليل شده اند ، درفصل سوم تصويري کلي از نظام ديواني ساسانيان ارائه مي کند. فصل چهارم مشاغل ديواني و درباري ديوانسالاري ساساني را مورد بررسي قرار مي دهد . بالاخره ،در فصل پاياني ،شخصيت هاي برجسته اي که در ديوانسالاري ساساني ايفاي نقش کردهاند ، مورد شناساي و تحقيق قرار گرفته اند .

روش تحقيق به کار رفته در اين بررسي بيش از هر چيز روش کتابخانه اي است .داده هاي اين بررسي از متن هاي نوشتاري گردآوري شده اند . در ارائه اي اين داده ها از شيوه ي توصيفي – تحليلي استفاده شده است و در مواقع لزوم ،کوشش شده است مباحث متناقض مورد تحليل نيز قرار گيرند.

 واژگان کليدي : ديوانسالاري – ساسانيان- مشاغل ديواني و درباري – طبقات اجتماعي – شخصيت هاي ديواني .

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

معرفي منابع

فصل اول: تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت و اتحاد دين و دولت ۱۹

۱-۱ساسانيان ادامه دهنده را هخامنشيان ۲۰

۲-۱ تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت ۲۴

۳-۱ اتحاد دين و دولت در عصر ساسانيان ۲۷

فصل دوم: مروري بر طبقات اجتماعي در عصر ساسانيان ۳۲

۱-۲ تعريف طبقه اجتماعي ۳۳

۲-۲ طبقات اجتماعي ۳۴

۳-۲ طبقه روحانيون ۳۷

۱-۳-۲ موبد ۴۵

۲-۳-۲ موبدان موبد ۴۸

۳-۳-۲ هيربد ۵۱

۴-۳-۲ زوت و راسپي ۵۳

۵-۳-۲ دستور ۵۴

۴-۲ طبقه جنگجويان ۵۴

۱-۴-۲ وظيفه جنگجويان ۵۷

۲-۴-۲ تقسيم طبقات جنگجويان ۵۷

۱-۲-۴-۲ سواره نظام ۵۷

۲-۲-۴-۲- جايگاه سواره نظام ۵۸

۲-۲-۴-۲ پياده نظام ۶۰

۵-۲ طبقه كشاورزان و صنعتگران ۶۱

۱-۵-۲- طبقه كشاورزان ۶۵

۲-۵-۲-طبقه صنعتگران ۶۷

فصل سوم: نظام ديواني در عصر ساسانيان ۶۸

۱-۳ شناخت سازمان‌هاي داخلي دوره ساسانيان ۶۹

۲-۳- ديوان ۷۳

۱-۲-۳ پيدايش ديوان‌ها ۷۵

۳-۳ ديوان رياست طبقات جامعه ۷۷

۱-۳-۳ وزرگ فرمذار يا بزرگ فرمذار ۷۸

۲-۳-۳وظايف و اختيارات وزير ۸۳

۴-۳ ديوان سپاه ۸۴

۱-۴-۳ ايران سپاهيد ۸۶

۲-۴-۳ ارتشياران سالار ۸۹

۳-۴-۳ارگبذ ۹۰

۵-۳ ديوان دادرسي (داد) ۹۳

۱-۵-۳ ارزش داد و دادگستري ۹۶

۲-۵-۳ منشاء قوانين در عصر ساسانيان ۹۸

۳-۵-۳ حوزه قضات ۹۹

۴-۵-۳ ادّله اثبات دعوي ۱۰۰

۵-۵-۳ پادشاه در منصب قضاوت ۱۰۲

۶-۵-۳ روحانيون در منصب قضاوت ۱۰۳

۶-۳ ديوان رسايل (ديوان دبيران) ۱۰۵

۷-۳ طبقه‌ي متستخدمين ادارات (دبيران) ۱۰۶

۱-۷-۳ دبير ۱۰۹

۲-۷-۳ ايران دبيربد(دبير بد) ۱۱۰

۳-۷-۳ اهميت دبيران و ديدگاه شاهان به دبيران ۱۱۱

۴-۷-۳ چگونگي برگزيدن دبيران ۱۱۴

۵-۷-۳ وظايف دبيران ۱۱۶

۶-۷-۳ اصناف دبيران ۱۱۹

۱-۸-۳ دين دبير ۱۱۹

۸-۲–۳ دبيران ديوان خراج ۱۲۰

۳-۸-۳ گذك آمار دبير ۱۲۱

۴-۸-۳ واسپوهرگان آمازكار ۱۲۱

۵-۸-۳ روانيگان دبير ۱۲۱

۶-۸-۳ آذربادگان دبير ۱۲۱

۷-۸-۳ گنج آمار دبير ۱۲۲

۹-۳ ديوان سراي شمرهيا ديوان استيفا (اداره ماليه) ۱۲۲

۱۰-۳ ديوان خراج ۱۲۳

۱-۱۰-۳ خسرو انوشيروان و اصلاح نظام مالياتي ۱۲۵

۲-۱۰-۳ واستر پوشان سالار ۱۲۶

۳-۱۰-۳ آمار كار(آمارگر ) ۱۲۸

۴-۱۰-۳ دهقانان ۱۲۹

۱-۴-۱۰-۳ جايگاه دهقانان ۱۳۲

۱۱-۳ ديوان درآمدهاي كل كشور ۱۳۳

۱۲-۳ ديوان خزائن ۱۳۴

۱۳-۳ گهبذ و ضرب مسكوكات ۱۳۵

۱۴-۳ ديوان آتشكده‌ها ۱۳۶

۱۵-۳ ديوان بريد ۱۳۷

۱۶-۳ ديوان اشراف ۱۴۱

۱۷-۳ ديوان ايران دربد ۱۴۲

۱۸-۳ ديوان مهرشاهي (ديوان خاتم ) ۱۴۳

۱۹-۳ ديوان احشام ۱۴۴

۱-۱۹-۳آخور آمار دبير – آخورسالار ۱۴۵

۲۰-۳ ديوان ويژگان ۱۴۶

۲۱-۳ ديوان نوروز ۱۴۷

۲۲-۳ ديوان كستبزود (ديوان آب) ۱۴۸

۱-۲۲-۳ وظيفه‌ي ديوان آب ۱۴۹

۲۳-۳ ديوان جامه خانه ۱۵۰

۲۴-۳ ايران درستبد ۱۵۰

فصل چهارم :مشاغل ديواني و درباري ۱۵۲

۱-۴مشاغل ديواني ۱۵۳

۲-۴ پادشاه ۱۵۴

۱-۲-۴شاه ۱۵۵

۱-۲-۴ وظيفه متقابل شاهان و پادشاهان ۱۵۶

۳-۴ شهرب ۱۵۷

۴-۴ مرزبان ۱۵۹

۵-۴ اسپهبد ۱۶۱

۶-۴ پادگوسپانان ۱۶۲

۷-۴ بيدخش ۱۶۴

۸-۴ اندرزبد ۱۶۵

۹-۴ آموزگاران اسواران ۱۶۶

۱۰-۴ دريوشان جادگگو و دادور (مدافع درويشان و دادور) ۱۶۷

۱۱-۴ خرم باش ۱۶۷

۱۲-۴ پشتيگبان سالار ۱۶۹

۱۳-۴ مهماندار ۱۷۰

۱۴-۴ خوانسالار ۱۷۱

۱۵-۴ پذشخوار ۱۷۲

۱۶-۴ مردبذ ۱۷۳

۱۷-۴ ديده‌بان سلطنتي ۱۷۴

۱۸-۴ بازدار ۱۷۴

۱۹-۴ گنجور ۱۷۵

۲۰-۴ دواتدار ۱۷۵

۲۱-۴ كاروانسالار ۱۷۶

۲۲-۴ تغاربد ۱۷۶

۲۳-۴ آيين بد ۱۷۶

۲۴-۴ بازاربد ۱۷۷

۲۵-۴ كيروگ بد ( هنربد ) ۱۷۷

فصل پنجم شخصيت‌هاي برجسته دوره ساسانيان ۱۷۹

۱-۵ تنسر در منابع ۱۸۰

۱-۱-۵-تنسر ۱۸۲

۲-۱-۵ تنسر شخصيتي تاريخي ۱۸۴

۲-۵ ابرسام ۱۸۶

۱-۲-۵تنسر و ابرسام ۱۸۸

۳-۵ كرتير و تقويت روحانيت زرتشتي ۱۹۲

۱-۳-۵ كرتير ۱۹۳

۲-۳- ۵ كرتير و شاپور يكم و ترقي مقام وي در شاهان بعدي ۱۹۵

۳-۳-۵ كريتر و كتيبه‌هاي وي ۱۹۹

۴-۵ آذرپاد مهراسپندان ۲۰۶

۵-۵ مهرنرسي ۲۱۰

نتيجه ۲۱۵

كتاب شناسي ( فهرست منابع و ماخذ) ۲۱۹

قيمت فايل فقط ۹,۹۰۰ تومان

خريد

برچسب ها : نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم) , نظام ديواني ساسانيان , صاحب منصبان عالي مقام , ساسانيان , بهرام پنجم , طبقات اجتماعي , ديوانسالاري , مشاغل ديواني و درباري , شخصيت هاي ديواني , پروژه , پژوهش , پايان نامه , جزوه , مقاله , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود پايان نامه , دانلود جزوه , دانلود مقاله

تازه ترينها

منبع + ادامه مطلب
:

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

.

===

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)
نظام,ديواني,ساسانيان,و,صاحب,منصبان,عالي,مقام(از,آغاز,دورة,ساسانيان,تا,بهرام,پنجم)
نظام ,ديواني ,ساسانيان ,و ,صاحب ,منصبان ,عالي ,مقام(از ,آغاز ,دورة ,ساسانيان ,تا ,بهرام ,پنجم)
نظام, ديواني, ساسانيان, و, صاحب, منصبان, عالي, مقام(از, آغاز, دورة, ساسانيان, تا, بهرام, پنجم)
نظام , ديواني , ساسانيان , و , صاحب , منصبان , عالي , مقام(از , آغاز , دورة , ساسانيان , تا , بهرام , پنجم)
نظام + ديواني + ساسانيان + و + صاحب + منصبان + عالي + مقام(از + آغاز + دورة + ساسانيان + تا + بهرام + پنجم)
نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

نظام ديواني ساسانيان و صاحب منصبان عالي مقام(از آغاز دورة ساسانيان تا بهرام پنجم)

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب