اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

3 بازدید ۱۸ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص


مطالعات مجتمع مسکوني ???ص


مطالعات مجتمع مسکوني ???ص
مطالعات مجتمع مسکوني ???ص
مطالعات مجتمع مسکوني ???ص
مطالعات مجتمع مسکوني ???ص
مطالعات مجتمع مسکوني ???ص
مطالعات مجتمع مسکوني ???ص
مطالعات مجتمع مسکوني ???ص
مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

اين مطلب بصورت اتوماتيک با نرم افزار All RSS to wp v1.3 فرستاده شده است اميدوارم مطلب مفيدي باشد :

تعدادبرگ: ۱۰۰   قيمت: ۱۷۰۰۰ تومان    تعدادمشاهده  ۳۲۹  
 

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص
اين مطالعات خيلي کامل و مرتب و داراي پاورقي و بيش از ?? منبع مي باشد.

چکيده :
مقدمه :
تاريخچه خانه :
فصل اول : جزئيات طرح پايان نامه
oمقدمه
•دلايل انتخاب موضوع
•اهداف پژوهش
•موقعيت فضايي، مکاني پروژه
•منابع پژوهش
oنتيجه گيري

فصل دوم :گونه شناسي مسکن شهري
oمقدمه
•خانه هاي تک واحدي مجزا
•خانه هاي حياط دار
•خانه هاي شهري متصل
•مجموعه هاي مسکوني بلندمرتبه
•آپارتمان هاي بادسترسي مرکزي
•ساخت وسازهاي مسکوني با ارتفاع متوسط
oنتيجه گيري
فصل سوم : همسايگي ، واحد همسايگي و محله
oمقدمه
•همسايگي
•واحدهمسايگي
•مفهوم محله دربافت سنتي ايران وروند شکل گيري آن
•طراحي معماري محله
oنتيجه گيري

فصل چهارم : قواعد شکل گيري سکونت گاه شهري
oمقدمه
•دانه بندي
•ويژگي هاي توده
•ارتباط توده بافضاي پيرامون
•ويژگي هاي فضاي باز
•ويژگي هاي دسترسي ها وخيابان ها
•ويژگي هاي پارکينگ
•اختصاص قسمت هايي از زمين به مکان بازي بچه ها
•جانمايي فضاي سبز
oنتيجه گيري

فصل پنجم: نمونه شناسي مجموعه هاي مسکوني شهري
oمقدمه
گفتار اول: نمونه هاي داخل کشور
گفتار دوم : نمونه هاي خارج ازکشور
oنتيجه گيري

فصل ششم : شناخت بسترطرح
oمقدمه
گفتاراول : شناخت استان مازندران
•موقعيت جغرافيايي
•تقسيمات کشوري استان
•جمعيت
•بعد خانوار ، اشتغال و سواد در استان
گفتاردوم : شناخت شهرستان نور و بخش مرکزي
•موقعيت جغرافيايي
•آب و هوا
•رودها
•کوهها
•جمعيت
•خانوار
•وضع زناشويي
•وضعيت فعاليت
•وضع سواد
•آموزش
•شناسايي منطقه ( حوزه نفوذ – عوامل غيرفيزيکي )
•تمايلات اجتماعي
•انگيزه سفر
•مناظروچشم اندازها
•دسترسيها
گفتارسوم : شناخت محدوده ي مورد نظرطراحي
•موقعيت مکاني سايت
•وسعت و ابعاد سايت
•دسترسي ها و همجواري ها ي اطراف سايت
•مناظر و چشم انداز اطراف سايت
oنتيجه گيري

فصل هفتم : مباني نظري طراحي
oمقدمه
•زيستگاههاي شهري ولزوم توجه وفضاي باز
•کيفيت فضاي باز
•طراحي واحدمسکوني ونقش فضاي باز
•تقسيمات اقليمي ايران
•ويزگي معماري بومي مناطق معتدل ومرطوب
•اقليم استان مازندران
•ويزگي معماري استان مازندران
•نمونه معماري بومي استان مازندران
oنتيجه گيري

فصل هشتم : برنامه ريزي فيزيکي طراحي
oمقدمه
•واحدهاي مسکوني مورد نياز مجموعه
•کاربري هاي عمومي مورد نياز در داخل مجموعه
oنتيجه گيري

فصل نهم : فرآينده طراحي
oمقدمه
•شروع طراحي با ايدئوگرامهاي اوليه در طراحي
•فضاي تفريحي
•طراحي واحدهاي مسکوني
•کنار هم قرارگرفتن ويلاها وتشکيل محله
•جهت گيري مناسب ويلاها
•جانمايي ويلاهاي جهت دار در سايت مجموعه
•طراحي ورودي سايت
•چيدمان مجدد ويلاها درسايت
•تعيين تعدادطبقات ويلاها وفواصل مناسب آنها
•طراحي دسترسي سواره
•طراحي دسترسي پياده فضاهاي مابين ويلاها ، منظر فضاي باز عمومي وکاربري هاي مورد نيازمجموعه
oنتيجه گيري
منابع

چکيده :

نگرشها و انديشه هاي معماران را مي توان از طراحي خانه هاي آنها شناخت . به خصوص در خانه هايي که براي خود مي سازند و مي توان گفت معمار بر جسته اي نيست که خانه اي بر جسته نساخته باشد . خانه و معماري فراگير ترين و در عين حال اختصاصي ترين فضاي معماري در زندگي انسان هميشه چه در ايده و بيان کلامي و چه درعرصه خلق و ساخت معماري براي معماران قابل توجه بوده است.
از آنجا که طراحي خانه به دنبال خود بسياري از ارزشها و مفاهيم نظير فضاي خصوصي ، تاثيرات فرهنگي ، روابط اعضاي خانه ، اقليم ، بنيان خانواده ، عملکرد دقيق داخلي ، روابط همسايگي و يا حتي محدوديت هايي از نظر اقتصادي و ميزان زير بنا را دارد ، اما همچنان مطرح ترين و پر حجم ترين فضاي طراحي در عرصه ي شهر و روستاست .
مطالعات مجتمع مسکوني ???ص
اين مطالعات خيلي کامل و مرتب و داراي پاورقي و بيش از ?? منبع مي باشد.

 

مقالات معماري www.nbpars.ir 09128380245

منبع + ادامه مطلب
:

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

.

===

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص
مطالعات,مجتمع,مسکوني,???ص
مطالعات ,مجتمع ,مسکوني ,???ص
مطالعات, مجتمع, مسکوني, ???ص
مطالعات , مجتمع , مسکوني , ???ص
مطالعات + مجتمع + مسکوني + ???ص
مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

مطالعات مجتمع مسکوني ???ص

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب