اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

9 بازدید ۱۸ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰

خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰

خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰

خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰
خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰
خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰
خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰
خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰
خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰
خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰
خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰

اين مطلب بصورت اتوماتيک با نرم افزار All RSS to wp v1.3 فرستاده شده است اميدوارم مطلب مفيدي باشد :

تعدادبرگ: ۹۵   قيمت: ۶۰۰۰ تومان   حجم فايل: ۶۱۹ kb  تعدادمشاهده  ۲۱۷  
 

فهرست مطالب
 
تعريف مسكن    ۱
مفهوم سكونت    ۵
مسكن مطلوب چيست:    ۶
مسکن مستقل ويلايي (Detached    ۱۰
خانه هاي نيمه مستقل (    ۱۰
مجتمع‌هاي مسکوني (Clusters    ۱۱
طراحي مسكن    ۱۲
۱ – ويژگي كيفي مسكن مطلوب    ۱۴
ـ امنيت و ايمني    ۱۸
ـ محرميت :    ۱۸
ـ احترام به حقوق ديگران    ۲۲
ـ وحدت جامعه    ۲۲
ـ احترام به خانواده    ۲۳
ـ مباني طراحي    ۲۳
ـ مقياس انساني    ۲۴
هماهنگي:    ۲۶
تعادل:    ۲۸
مکانيابي مناسب:    ۲۹
آموزش:    ۳۳
جامع انديشي و وحدت گرائي:    ۳۴
اصلاح تلقي جامعه نسبت به معماري :    ۳۵
خانه هاي تمام سفارشي    ۴۱
انقلاب در مسکن ۲- آغاز خانه سازي به سبک آکيهابار    ۴۳
خانه سازي بدون قاعده    ۴۴
خانه هاي بومي از نوع صنعتي    ۴۶
روش آکي هابارايي در فروشگاه هاي ابزار و لوازم DIY    ۵۰
انقلاب مسکن ۴- خانه هاي جعبه اي ژاپن    ۵۸
توانايي هاي خانه هاي جعبه اي :    ۶۳
چهار برج ۷۰ طبقه، مركز دوماي شهر مسكو مي‌شود    ۷۲
آپارتمان مسکوني مارسي United Habitation مکان : مارسي    ۷۴
ويژگي    ۷۵
نماي ساختمان    ۷۶
چگونه به موضوع نما در معماري بينديشيم؟    ۷۷
عناصر پراهميت درنما    ۸۲
آشنايي با سيستمهاي گرمايش از كف    ۸۶
فوايد استفاده از سيستم گرمايش كفي    ۹۰
روشهاي کنترل دما در سيستم گرمايش کفي:    ۹۳
انواع منبع تامين کننده حرارتي ممکن جهت سيستم گرمايشي از کف:    ۹۴
مجموعه مسکوني
مسکن
در تعريف مرکز آمار ايران مسکن يا واحد مسکوني، مکان، فضا و يا محوطه‌اي است که يک يا چند خانوار در آن سکونت داشته و به يک يا چند ورودي (شارع عام يا شارع خاص) راه داشته باشد.
 تعريف مسكن  : مسكن اسم مكان است بر وزن مَفعَل به معناي محل آرامش و سكونت كه از ماده سَكَن به معني آرامش مي‌آيد و در اصطلاح به مكاني مي‌گويند كه انسان در آن زندگي مي‌كند. در لغت نامه دهخدا مسكن چنين معني شده: جاي باشش و خانه، منزل و بيت، جاي سكونت و مقام، جاي آرام….
در دومين اجلاس اسكان بشر در سال (۱۹۹۶) كه در استانبول برگزار شد مسكن مناسب چنين تعريف شده است:
«سرپناه مناسب تنها به معناي وجود يك سقف بالاي سر هر شخص نيست، سرپناه مناسب يعني آسايش مناسب، فضاي مناسب، دسترسي فيزيكي و امنيت مناسب، امنيت مالكيت، پايداري و دوام سازه‌اي. روشنايي، تهويه، سيستم گرمايي مناسب، زيرساختهاي اوليه از قبيل آبرساني مناسب، بهداشت و آموزش، دفع زباله، كيفيت مناسب زيست محيطي عوامل بهداشتي مناسب، مكان مناسب و قابل دسترس از نظر كار و تسهيلات اوليه كه همه اين موارد بايد با توجه به استطاعت مردم تأمين شود.» 
خانه با مطرح شدن به عنوان پيكره‌اي معمارانه در محيط هويت ما را محرز كرده و امنيت را بر ما ارزاني ميدارد؛ و سرانجام هنگام پاي نهادن به آن به آسايش دست مي‌يابيم. در خانه چيزهايي را مي‌يابيم كه بر آنها وقوف داشته و گراميشان مي‌داريم. ما آنها را با خود از بيرون آورده و به خاطر آنكه بخشي از جهان ما را مي‌سازند در كنارشان به زندگي مي‌پردازيم. هنگام تحقق بخشيدن به سكونت خصوصي، به آزمون آنچه «آرامش داخلي» خوانده شده مي‌پردازيم. 
براي بشلارخانه قبل از هر چيزي فضا و مكان دروني است. دروني بودن آن در رابطه با بيرون آن، با كوچه و خيابان، رودخانه و مزرعه،‌گسترده‌هاي بيروني روستاو شهر، دريا و زمين و آسمان، طبيعت و جهان و سرانجام همه هستي معنا و ارزش مي‌يابد. براي او مهم‌ترين حسن خانه اين است كه رويا را در خود مي‌پروراند.و در نهايت خانه به ما اين امكان را مي‌دهد كه در آرامش در خيالات خود غرق شويم.
مسکن از کلمه (سکني) به معني ساکن بودن و قرار گرفته شده است و به معناي هر چيزي است که انسان به وسيله آن سکونت يابد.
در فرهنگ اسلامي کلماتي از قبيل بيت،منزل و دار بکار رفته است که از لحاظ مفهوم به کلمه مسکن متفاوتند.
(بيت)مکاني است که در آن بيتوته شود يعني شب به روز آورده شود.(منزل) جاي فرود آمدن و وارد شدن مي باشد،در حاليکه مسکن مفهوم کلي تري داشته ومنظور مکاني است که انسان در آن ساکن بوده و آرامش مي گيرد از آنجايي که انسان فطرتا خواهان آرامش و مکان محفوظ مي باشد تامين مسکن مناسب يکي از مسائل مهم زندگي و معيشت بشر محسوب مي شود.
افزايش شديد جمعيت که پس از انقلاب صنعتي و از حدود ۵/۲ قرن پيش در کشورهاي پيشرفته ،از حدود نيم قرن پيش در کشورهاي در حال توسعه و از جمله کشور ما مسئله اي حاد و بحث انگيز و موضوع مقاله هاي بسيار بوده است،پي آمد هاي متعددي را در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي به دنبال دارد. بي ترديد بحث درباره جمعيت و رابطه آن با توسعه اقتصادي و ساير مباحث اجتماعي و فرهنگي مواردي است که در اينجا پرداختن به آن ممکن نيست. اما يکي از پيامدهاي ناگزير رشد جمعيت که تقريبا تمام جوامع امروزي با آن دست به گريبانند ،موضوع تهيه مسکن براي اضافه جمعيت ناشي از رشد جمعيت است.بديهي است که هر چه رشد جمعيت سريع تر باشد ،مشکل مسکن ابعاد وسيع تري خواهد يافت. در ايران ،به ويژه در سالهاي اخير،رشد جمعيت چنان لگام گسيخته بوده است که شايد بالاترين حد رشد را در ميان سابر کشورها نشان دهد.اين جمعيت اضافي نيازها و مشکلاتي را به دنبال دارد که برخي از آنه بتدريج و با افزايش سن جمعيت ،در مقاطع مختلف زماني چهره مي نمايد و به عنوان مسئله حاد روز مطرح خواهد شد.از جمله اين نيازها نياز به مسکن است. اين نياز گر چه در چند دهه گذشته هميشه به عنوان مشکل اساسي جامعه مطرح بوده است ولي در دهه هاي آتي ابعادي وسيع تر خواهد يافت .نياز به مسکن تنها ناشي از رشد جمعيت و افزايش زاد و ولد نيست و گرايشهاي اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي نيز در آن موثر است.مثلا مهاجرت از روستا به شهر و تحول خانواده هاي گسترده به خانواده هاي هسته اي ،يعني کاهش نسبت خانوار به واحد مسکوني و عواملي از اين دسته ،در ميزان و چگونگي تقاضا براي مسکن موثر است.
معضل افزايش تقاضا در برابر توليد مسکن ،تنها مربوط به شهرهاي بزرگ همچون تهران و اصفهان و مشهد و تبريز نيست .اين مشکل در تقريبا تمام شهرهاي بزرگ و کوچک مطرح خواهد شد.
از طرفي موضوع مسکن در ميان موضوعات معماري دقيقا هماني است که شديدترين پيوندها را با ظريفترين اشکال با ميراث و ويزگيهاي محيطي- فرهنگي داشته و از اهميت ويژه اي برخوردار است.
سنت سکونت ظريف ترين در ساخت مسکن وفن آوري محسوب مي شود و آن دسته از مسائل را شامل مي شود که تجسم يافته اعتقادات و باورهاي انسان در فضاي زيست اوست.
به عبارت ديگر اگر به خانواده بنگريم که فضاي خانه را بر اساس آداب وسنن و سليقه هاي خود تصاحب مي کند در برخي مکانها گرد مي آيد و در جاي ديگر حضور جمعي ندارد.و در مي يابيم که چگونگي روابط جاري بين افراد خانواده،بر نحوه استفاده از مجموعه فضا هاي خانه سايه مي افکند جابه جا شدن افراد در خانه تابع فرهنگي است که سر در ژرفاي انديشه ها و رسوم دارد و روي به اتفا قاتي که در جامعه مي افتند.
در کل مي توان گفت که خانه ها معاني مختلفي براي افراد مختلف دارد اما آنچه براي همه مشترک است مفهوم سر پناه بودن خانه است،مسکن براي کسي که در آنهازندگي مي کند به خاطر احساس مخصوص هر کس براي خانه اش،زيرا که هر فرد مي کوشد خانه اش را به گونه اي بسازد که بر شخصيتش بيافزايد.
خانه جايي است که نسلها پديد مي آيند رشد مي کنند و شکل مي گيرند،خانه به مثابه يک کالبد معماري حاوي ايده ها و ارزشهاست آنچه در لحظه آفرينش در آن گنجانده شده باشد از سطوح و ديوار هاي آن تششع کرده و به کساني که در آن قرار مي گيرندانتقال مي يابد،اين پيامها مستمر و ضمير نا خود آگاه وضعيتي خطير ايجاد مي کنند در فضاي رفتارها،بازتاب،الگوهاي زندگي شکل مي گيرندو به مثابه برداري موثر بر زندگي اجتماعي عمل مي کند.از سويي ديگر گاهي تفاوت بافت مسکوني به دليل گستردگي آن وجه غالب و مشخصه کالبدي شهر هاست و به اين جهت نيز خانه،و چگو نگي اش و تکثير و تکرار آناهميت ومقياسي مضاعف پيدا مي کند به همين دلايل است که گفته مي شود تامين زندگي خصوصي بس عاجل ومهم است وآدميان در محل زندگي خود هر جا که باشند خانه،آپارتمان يا هر نوع مسکن ديگر از آن برخوردار باشد.
        
مفهوم سكونت
سكونت را مي‌توان بيانگر تعيين موقعيت و احراز هويت دانست. سكونت بيانگر برقراري پيوندي پرمعنا بين انسان و محيطي مفروض مي‌باشد كه اين پيوند از تلاش براي هويت يافتن يعني به مكاني احساس تعلق داشتن ناشي گرديده است بدين ترتيب، انسان زماني برخود وقوف مي‌يابد كه مسكن گزيده و در نتيجه هستي خود در جهان را تثبيت كرده باشد. (نوربري، ۱۳۸۱)
از نظر هايدگرطرز و طريق بودن انسانها بر روي زمين، سكونت كردنشان است. او در مقاله «ساختن، سكونت گزيدن، انديشيدن» با ريشه كلمه آلماني (ساختن) دلالتهاي قديمي و پهنه مفاهيمي را از نو مي‌گشايد تا غذاي وجود را بيان كند و سكونت را به بودن با چيزها تعبير مي‌كند: همچنان كه در وجود و زمان نيز از سكونت ذات انسان در حقيقت خود وجود بحث مي‌كند. او در گفتار خود اصرار مي‌ورزد كه انديشيدن و شعر لازمه سكونت است. او سكونت را اساسي‌ترين ويژگي وجود مطابق آنچه فانيان ‌اند فرض مي‌كند. در پايان اين مقاله چنين آمده است: «در حال حاضر همه از كمبود مسكن سخن مي‌گويند؛ اما كسي به مصيبت واقعي سكونت نمي‌انديشد. بي‌خانماني بشر از آن است كه كسي بحران واقعي مسكن را به مثابه مصيبت درك نمي‌كند.» پاسخ هايدگر در پرسش از راه حل مسئله چنين است: «فانيان سكونت را به سوي تماميت ماهيت خود سوق مي‌دهند؛، و اين مشروط بدان است كه بر مبناي سكونت كردن بنا كنند و براي سكونت كردن فكر كنند.» (طهوري، ۱۳۸۱).
        
مسكن مطلوب چيست:
در دوران معاصر يكي از مسائلي كه در مورد جامعه بشريت وجود دارد مسئله مسكن مطلوب است. اكنون به دليل كمبود زمين و گراني خانه افراد مجبور به بسنده كردن به مساحتهاي كوچك براي مسكن خود هستند و طبعاً فضاهاي خانه تا آنجا كه ممكن است بايد مورد استفاده قرار بگيرد و كارايي داشته باشد. علاوه بر كارايي داشتن و قابل استفاده بودن فضا، مسكن بايد از نظر استفاده كنندگان نيز كارايي داشته باشد. 
مطلوب است؛ يعني داشتن شرايطي كه منطبق با نيازهاي استفاده‌كنندگان است يعني دارا بودن شرايط موارد مورد طلب فردي كه از آن پديده استفاده مي‌كند. لغت نامه دهخدا كلمه مطلوب را چنين معني كرده است:
«درخواست شده و تجسس شده و طلب شده و خواهش شده و تقاضا شده و لازم شده و ضرور شده و احتياج داشته شده و هر چيز آرزو شده و خوشايند و مرغوب، مقصود ميل و خواهش» مطلوبيت مسكن نيز دقيقاً از همين تعريف ناشي مي‌شود و مربوط به انتظاراتي است كه هر فرد يا گروه استفاده كننده‌اي از خانه و كاشانه خود داشته و براي ايجاد آن به هر نحو ممكن مي‌كوشد. ايجاد مطلوبيت مسكن براي افراد استفاده كننده در شرايط مختلف اجتماعي از جمله وظايفي است كه به عهده برنامه‌ريزان، معماران و طراحان مسكن است و معماران موظفند كه به دنبال عوامل مؤثر در مطلوبيت مسكن براي افرادي كه داراي فرهنگ ملي و يا آداب و رسوم و انتظارات خاص براي خود هستند، باشند. افراد عادي بهترين مطلوبيت را براي خانه وجود روابط مطلوب و صحيح بين افراد خانواده مي‌دانند يعني روابط اجتماعي صحيح بهترين عامل مطلوبيت مسكن است. 
ولي به هر حال عامل مطلوبيت فضايي نيز در مطلوبيت مسكن بي‌تأثير نيست و اين در واقع وظيفه معمار است كه بايد وظيفه خود را به بهترين وجه در اين باره انجام دهد و در واقع دانش كافي درباره عوامل مؤثر در مطلوبيت را پيدا كند. بهتر است در اينجا به چند تعريف كه صاحبنظران درباره خانه داشته‌اند توجه نماييم.
«خانه جايي كه ساكنان آن احساس ناراحتي نكنند و اندرون خانه يا جايي كه زن و بچه زندگي مي‌كنند مي‌بايست تنوع زيادي داشته باشد تا خستگي احساس نشود.»- پيرنيا 
«خانه پوششي است كه در تطابق با برخي از شرايط رابطه محيطي را بين محيط خارج و پديده‌هاي زيستي انسان برقرار مي‌سازد. در خانه بايد يك فرد يا يك خانواده زندگي كند. يعني اينكه بخوابد، راه برد، دراز بكشد، ببيند و فكر كند.»- لوكوربوزيه – 
خانه مرکز جهان است براي ساکنانش و براي محله اش شاخص ترين بنا در تحکيم مکان
«خانه در وهله اول يك نهاد است و نه يك سازه و اين نهاد براي مقاصد بسيار پيچيده‌اي به وجود آمده است از آنجا كه احداث يك خانه پديده‌اي فرهنگي است. شكل و سازمان فضايي آن به شدت تحت تأثير فرهنگي است كه بدان تعلق دارد. حتي در آن زمان نيز كه خانه براي بشر اوليه به عنوان سرپناه مطرح بود مفهوم عملكردها در فايده صرف يا فايده عملكردي محض خلاصه نمي‌شد. وجه سرپناهي خانه به عنوان وظيفه ضروري و انفعالي مطرح بود و جنبه مثبت مفهوم خانه ايجاد محيطي مطلوب براي زندگي خانواده به مثابه واحد اجتماعي بود.» – راپاپورت-
«از ميان فضاي پيراموني، خانه بلافصل‌ترين فضاي مرتبط به آدمي است بطور روزمره بر او تأثير مي‌گذارد. اولين فضايي است كه آدمي احساس تعلق فضايي را در آن تجربه مي‌كند و مجموع حواس پنج‌گانه دائماً سرتاسر آن را طي مي‌كند و در مدت كوتاهي بدان خو مي‌گيرند. خانه مكاني است كه اولين تجربه‌هاي بي‌واسطه با فضا، در انزوا و جمع در آن صورت مي‌گيرد و خلوت با خود، با همسر و فرزندان، با دوست و ديگران همه و همه بي‌تعرض غير در آن ممكن مي‌گردد.» – محمدرضا حائري-
حالا به برخي از مفاهيمي كه در اين تعاريف آمده اشاره مي‌كنيم.
اگر در تعريف چهارم دقيق شويم به مفاهيمي چون پديده فرهنگي و همچنين عبارت ايجاد محيطي مطلوب براي زندگي اجتماعي و واحد اجتماعي بر مي‌خوريم. 
در تعريف پنجم نيز مفاهيمي چون احساس تعلق فضايي و تجربه هاي بي‌واسطه با فضا را مشاهده مي‌كنيم هر دو تعريف به اين قضيه اشاره مي‌كنند كه مسكن فضايي است كه انسان در آن مطابق با اصول و تئوري خاص خود به عبارتي فرهنگي، فعاليتهاي خاص خود را مي‌گذراند و مسكن مناسب مسكني است كه به بهترين نحوي فضاي مناسب با اين….

 

مقالات معماري www.nbpars.ir 09128380245

منبع + ادامه مطلب
:

خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰

.

===

خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰
خانه,هاي,نيمه,مستقل,(,,,,۱۰
خانه ,هاي ,نيمه ,مستقل ,( , , , ,۱۰
خانه, هاي, نيمه, مستقل, (, , , , ۱۰
خانه , هاي , نيمه , مستقل , ( , , , , ۱۰
خانه + هاي + نيمه + مستقل + ( + + + + ۱۰
خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰,خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰,خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰,خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰ + خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰,خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰ | خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰,خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰ ,خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰,خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰,خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰,خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰,خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰, خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰,خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰,خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰,خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰,خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰,خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰,

خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰

خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰

خانه هاي نيمه مستقل ( ۱۰

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب