اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

3 بازدید ۱۸ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد


پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد


پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد
پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد
پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد
پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد
پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد
پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد
پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد
پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

اين مطلب بصورت اتوماتيک با نرم افزار All RSS to wp v1.3 فرستاده شده است اميدوارم مطلب مفيدي باشد :

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهددسته: تاريخ
بازديد: ۷ بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: ۵۱ کيلوبايت
تعداد صفحات فايل: ۵۷

نتايج بدست آمده از استخراج پرسشنامه ها بيانگر آن است که اکثر گردشگران مورد مطالعه در فاصله سني ۵۰ ۳۵سال مرد داراي تحصيلات ديپلم وداراي مشاغل اداري با حقوق سالانه ۸۰۰۰ ۴۰۰۰ هزار رالا بوده اند تعداد افراد خانواده گردشگران مورد مطالعه اکثرا ۸۴ نفر بوده است بيشتر گردشگران مورد مطالعه از شهر اصفهان و با وسيله نقليه شخصي به مشهد آمده اند و هدف اکثر

قيمت فايل فقط ۵,۰۰۰ تومان

خريد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

 

چکيده

        صنعت گردشگري داراي آثار اقتصادي و اجتماعي قابل ملاحظه اي مي باشد، ايجاد اشتغال و دستيابي به درآمد ارزي پايدار و مناسب و همچنين شناخت متقابل فرهنگي از آثار اقتصادي و اجتماعي اين صنعت است.کشور ايران داراي پتانسيل هاي عظيم تاريخي، طبيعي و مذهبي است که در بخش جاذبه هاي مذهبي آن،  شهر مشهد به عنوان بزرگترين قطب گردشگري شناخته شده است.

        هدف اصلي اين پژوهش بررسي آثار اقتصادي و اجتماعي گردشگران شهرمشهد بوده است. روش جمع آوري اطلاعات بر مبناي کتابخانه اي،  اسنادي و نيز ميداني(پرسشنامه) بوده و جهت تحليل داده ها از نرم افزارEviews  وExcel استفاده شده است. در اين راستا نتايج به دست آمده از تخمين مدل تعداد دفعات سفرگردشگران به مشهد بيانگرآن بوده است که متغير تعداد افراد خانوار گردشگران مشهد بيشترين تاثير و به ترتيب متغيرهاي سن گردشگر، ميزان آگاهي گردشگران از مكانهاي تاريخي ، وسيله حمل و نقل گردشگر به مشهدو درآمد ماهانه گردشگران مشهد ، كمترين تاثير را بر تعداد سفر گردشگران به مشهد داشته اند.

 

فهرست مطالب    عنوان………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

چکيده…………………………………………………………………………………………………………………

۱

فصل اول :کليات…………………………………………………………………………………..

۲

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………

۳

۱-۲-اهداف………………………………………………………………………………………………………

۵

۱- ۳فرضيات………………………………………………………………………………………………………

۵

فصل دوم: پيشينه نگاشته……………………………………………………………………………………..

۶

۲-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………..

۷

۲-۲-مطالعات داخلي…………………………………………………………………………………………..

۷

۲-۲-۱- گردشگري…………………………………………………………………………………………….

۷

۲-۲-۲-بررسي جايگاه اجتماعي- اقتصادي گروه هاي مختلف جامعه…………………………..

۱۳

فصل سوم: روش تحقيق……………………………………………………………………………………….

۱۸

۳-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………..

۱۹

۳-۲-روش و ابزار جمع آوري اطلاعات………………………………………………………………….

۱۹

۳-۳-جامعه آماري………………………………………………………………………………………………..

۱۹

۳-۴- روش نمونه گيري و حجم نمونه……………………………………………………………………..

۲۰

۳-۵-مدل مورد استفاده در اين مطالعه………………………………………………………………………

۲۰

فصل چهارم: نتايج و بحث……………………………………………………………………………………

۲۲

۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….

۲۳

۴-۲- بررسي ويژگيهاي گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد……………………………………

۲۳

۴-۲-۱ توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب سن………………………………..

۲۳

۴-۲-۲ توزيع گردشگران مورد مطالعه مشهد بر حسب جنسيت …………………………………….

۲۴

۴-۲-۳  توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تحصيلات……………………..

۲۴

۴-۲-۴ – توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب نوع  شغل……………………..

۲۵

۴-۲- ۵- توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس استان محل سکونت………..

۲۶

۴-۲-۶-  توزيع گردشگران  مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب فاصله شهرستان محل

 سکونت تا مشهد (کيلومتر )……………………………………………………………………………………

۲۷

۴-۲-۷-  توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب تعداد افراد خانوار…………..

۲۸

۴-۲- ۸- توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر حسب درآمد سالانه خانوار……….

۲۹

  ۴-۲- ۱۰- توزيع گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد بر اساس مدت اقامت………………

۳۰

۴-۲-۱۱- توزيع گردشگران مورد مطالعه شهر مشهد بر حسب تعداد  سفر به مشهد

۳۱

۴-۳- بررسي اهداف گردشگران مورد مطالعه  از سفر به شهر مشهد ……………………………….

۳۲

۴-  بررسي نحوه هزينه کرد گردشگران مورد مطالعه در شهر مشهد……………………………. -۴

۳۲

  ۴-۵-  بررسي ميزان آگاهي گردشگران مورد مطالعه ازمکانهاي سياحتي و تفريحي در شهر مشهد  ………………………………………………………………………………………………………………..

۳۳

۴-۶-ميزان بازديدگردشگران مورد مطالعه از موزه ها و مکانهاي تاريخي شهر مشهد…………

۳۴

۴-۷- بررسي ميزان بازديد گردشگران در شهر مشهد از مکانهاي تفريحي و ييلاقي ………….

۳۵

بررسي ميزان رضايتمندي  گردشگران مورد مطالعه از سفر به مشهد…………………………-۸-۴

۳۶

۴-۹-نتايج تخمين مدل تعداد دفعات سفر گردشگران به مشهد………………………………………

۳۷

۴-۱۰- بررسي مشکلات گردشگران مورد مطالعه در سفر به شهر مشهد………………………….

۴۱

۴- ۱۱-بررسي پيشنهادات گردشگران مورد مطالعه جهت بهبود وضعيت گردشگري در شهر مشهد………………………………………………………………………………………………………….. ……..

۴۲

فصل پنجم: نتايج و پيشنهادات……………………………………………………………………………….

۴۶

۵-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………..

۴۷

۵-۲- نتايج……………………………………………………………………………………….

۴۷

۵-۳-پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………

۴۸

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………

۵۲

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….

۵۷

 

قيمت فايل فقط ۵,۰۰۰ تومان

خريد

برچسب ها : پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد , پژوهش بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد , گردشگري در شهر مشهد , تحقيق جايگاه گردشگري در شهر مشهد , ويژگيهاي گردشگران در شهر مشهد , ميزان رضايتمندي گردشگران در سفر به مشهد , امکان توريستي و زيارتي مشهد

دانلود پروژه و مقاله

منبع + ادامه مطلب
:

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

.

===

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد
پروژه,بررسي,جايگاه,اجتماعي,اقتصادي,گردشگران,در,شهر,مشهد
پروژه ,بررسي ,جايگاه ,اجتماعي ,اقتصادي ,گردشگران ,در ,شهر ,مشهد
پروژه, بررسي, جايگاه, اجتماعي, اقتصادي, گردشگران, در, شهر, مشهد
پروژه , بررسي , جايگاه , اجتماعي , اقتصادي , گردشگران , در , شهر , مشهد
پروژه + بررسي + جايگاه + اجتماعي + اقتصادي + گردشگران + در + شهر + مشهد
پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

پروژه بررسي جايگاه اجتماعي اقتصادي گردشگران در شهر مشهد

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب