اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

5 بازدید ۱۸ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد

آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد

آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد

آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشدآيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد
آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد
آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد
آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد
آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد
آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد
آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد
آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد

اين مطلب بصورت اتوماتيک با نرم افزار All RSS to wp v1.3 فرستاده شده است اميدوارم مطلب مفيدي باشد :

آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد

آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشددسته: موسيقي
بازديد: ۴ بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: ۱۵۴ کيلوبايت
تعداد صفحات فايل: ۲۳۹

در پژوهش حاضر که به بررسي رابطه بين موسيقي و دقت در دانشجويان دختر دوره کارشناسي دانشگاه تهران مرکز رشته روان شناسي شهر تهران در سال تحصيلي ۱۳۸۷ پرداخته شد فايل با فرمت ورد و تنظيم شده در۲۳۹ صفحه قابل ويرايش مي باشد

قيمت فايل فقط ۱۶,۹۰۰ تومان

خريد

آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد

 

چکيده

در پژوهش حاضر که به بررسي رابطه بين موسيقي و دقت در دانشجويان دختر دوره کارشناسي دانشگاه تهران مرکز رشته روان شناسي شهر تهران در سال تحصيلي ۱۳۸۷ پرداخته شد  ، جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کليه دانشجويان دختر مقطع کارشناسي روان شناسي دانشگاه تهران مرکزي در سال تحصيلي ۸۸ – ۱۳۸۷ مي باشد که از اين گروه تعداد ۵۰ نفر بعنوان نمونه آماري با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شده اند که براي ۲۵ نفر از اين گروه موسيقي اجرا شده و براي ۲۵ نفر اجرا نشده است و روش تحقيق در پژوهش حاضر از نوع شبه آزمايشي است .

ابزار مورد استفاده آزمون تولوز پيه رون مي باشد که با استفاده از روشهاي آماري به بررسي داده ها پرداخته ، در نهايت نتايج ذيل استخراج شده است :

بين دو گروه آزمودني آزمايش و گواه از نظر ميزان دقت تفاوت معناداري وجود ندارد بنابراين مي توان نتيجه گرفت شنيدن موسيقي آرام بخش بدليل عدم کنترل عوامل مزاحم و ………. نتوانسته بر افزايش دقت آزمودني تأثير داشته باشد .

 

فهرست مطالب

 

چکيده   ?

فصل اول   ?

مقدمه   ?

موسيقي   ?

بيان مسئله   ?

اهميت و ضرورت پژوهش   ??

هدف تحقيق   ??

سؤال پژوهش   ??

فرضيه پژوهش   ??

تعاريف مفهومي :   ??

? – موسيقي :   ??

? – دقت و تمرکز :   ??

تعاريف عملياتي   ??

موسيقي :   ??

? – دقت :   ??

فصل دوم   ??

پيشينه تحقيق   ??

هنر درماني   ??

تعريف هنر   ??

مقدمه   ??

تعريف کنوني هنر درماني   ??

بيانيه ارسالي انجمن هنر درماني آمريکا ( AATA )   ??

هنر درماني به عنوان يک تخصص   ??

تاريخچه :   ??

سرآغازها   ??

وضعيت موجود   ??

جايگاه تئوري در هنر درماني   ??

روش شناسي در هنر درماني   ??

تعريف موسيقي درماني :   ??

موسيقي درماني چيست ؟   ??

موسيقي درمانگر کيست ؟   ??

بيشترين کاربرد موسيقي درماني چيست ؟   ??

چه نوع پژوهشهايي وجود دارد ؟   ??

اهداف موسيقي درماني   ??

فهم موسيقي   ??

پژوهشهايي در زمينة تأثير موسيقي درماني   ??

موسيقي درماني براي همه   ??

اصول موسيقي   ??

مقدمه   ??

بيان مسئله   ??

اهميت و ضرورت تحقيق:   ??

سوالات تحقيق :   ??

ابزار تحقيق :   ??

مقدمه   ??

فالگيري چيست؟   ??

سوابق نظري   ??

سوابق تجربي   ??

مقدمه   ??

انواع فال :   ??

دلايل و عواملي که باعث گرايش به فال مي شود؟   ??

فالگير کيست؟   ??

زنان مشتريان اصلي فالگيري :   ??

پيامدهاي گسترش پديد? فالگيري   ??

فصل سوم   ??

تعريف تحقيق و انواع روشهاي تحقيق   ??

روش تحقيق:   ??

نمونه گيري و روش نمونه گيري:   ??

روش جمع آوري:   ??

فصل چهارم   ??

مقدمه   ??

فصل پنجم   ???

بحث و نتيجه گيري   ???

بيان مشکلات تحقيق   ???

آمادگي   ???

شنيدن موسيقي   ???

جمع آوري و جذب انرژي   ???

تغيير جلسه هاي شفا بخشي   ???

ابزار اصلي موسيقي درماني   ???

ابزار شماره ? موسيقي   ???

سبکهاي موسيقي وريتم   ???

ابزار شماره ? موسيقي   ???

درمان از طريق تن و آلات موسيقي   ???

ابزار شماره ? موسيقي   ???

درمانهاي صوتي   ???

زبان عمليات عالي مغز   ???

تأثير علمي لالائي ها   ???

پيدايش صوت و تأثيرات موسيقي موزارت   ???

هوش تجسمي   ???

تجديد حيات صوتي   ???

بالا بردن سرعت يادگيري   ???

گوش دادن به موسيقي   ???

الف -شنيدن اصوات ( آناتومي صدا ، شنيدن ، گوش کردن )   ???

ب – هيأت صوت   ???

ديدن صوت   ???

هنر شنيدن   ???

گوش راست وگوش چپ   ???

گوش و حالت بدن   ???

دو چنگ هماهنگ   ???

صدا درماني   ???

داستانهاي شفابخش معجزه آسا   ???

اختلال کمبود توجه   ???

بيماري آلزايمر ( فراموشي )   ???

تاريخ موسيقي درماني   ???

چکيده اي از تاريخ موسيقي درماني   ???

طبقه بندي عاطفي تم هاي موسيقي   ???

تم هاي آرام بخش   ???

موسيقي درماني در تاريخ ادبيات ايران   ???

عوامل تعيين کننده انتخاب محرک   ???

همبسته هاي فيزيولوژيايي توجه   ???

تقسيم بندي دقت   ???

الف – متمرکز :   ???

ب – پراکنده :   ???

شرايط دقت   ???

اقسام دقت   ???

عوامل مؤثر بر دقت   ???

الف – عوامل خارجي :   ???

ب – عوامل رواني :   ???

ابزار سنجش دقت   ???

فصل سوم   ???

روش اجراي تحقيق   ???

جامعه   ???

نمونه و روش نمونه گيري   ???

روش پژوهش   ???

ابزار و وسايل اندازه گيري   ???

روش انجام آزمون   ???

روش نمره گذاري آزمون   ???

روشهاي آماري   ???

آمار توصيفي :   ???

آمار استنباطي :   ???

مقدمه   ???

بيان مسئله   ???

اهداف تحقيق:   ???

اهميت و ضرورت تحقيق:   ???

تعاريف مفاهيم و متغيرها:   ???

سوالات تحقيق :   ???

مقدمه   ???

فالگيري چيست؟   ???

فالگيري به مثابه آگاهي کاذب در خلاء آگاهي :   ???

فصل چهارم   ???

تجزيه و تحليل داده ها   ???

مقدمه   ???

بيان مسئله   ???

اهداف تحقيق:   ???

اهميت و ضرورت تحقيق:   ???

تعاريف مفاهيم و متغيرها:   ???

سوالات تحقيق :   ???

ابزار تحقيق :   ???

سوابق تجربي   ???

تعاريف مفاهيم و متغيرها:   ???

سوالات تحقيق :   ???

ابزار تحقيق :   ???

فصل پنجم   ???

نتيجه گيري و بيان پيشنهادات و محدوديت ها   ???

موسيقي درماني   ???

موسيقي   ???

جامعه آماري   ???

ابزارسنجش   ???

نتايج تحقيق   ???

نظر پژوهشگر   ???

محدوديت ها   ???

پيشنهادات   ???

منابع   ???

ضمائم   ???

هنر درماني

رنگ ها بيني به جــز ايــن رنـــگ ها       گوهران بيني بــــه جــــاي سنگ ها

گر هر چه بلکــه دريــــايــــي شوي       آفتــاب چــــرخ پيمائــــي شـــويي

نقش اگر غمگيـــن نـــــگاري بر ورق      او نــــدارد از غـــم و شادي سبــق

صورتـش غمگيــن و او فـــارغ از آن       صورتش خندان و او زان بـي نشان

وين غم و شـادي که اندر دل خفيست       پيش آن شادي و غم جز نقش نيست

نقش بـــا نقـــاش چــته اسگالد دگـر        چون سگالش اولين بخشيــد و نظـر

روز اول نقش باشد پيش نقاش و قلم        عاجز و بسته چو کودک در شکــــم

                                                                  « دفتر اول مثنوي مولانا »

براي مواجهه شدن با سوالات بي شمار اين جهان درهايي از رنج هاي بي شمارش راهي جز رشد هوشيارانه اي براي پيمودن نيست . اين هوشياري ، آن نوع هوشياري است که از خلال رويا شدن حس زيبا شناسي و ادراک آن حاصل مي شود و تداوم مي يابد . ( کنگره هنر درماني ، ???? )

اين هوشياري روح شناخت زيبائي هاي اين جهان را در زبان موسيقي ، زبان رقص ( ريتم حرکت) و زبان شعر که به بياني مهربان ترين و شايد عاشقانه ترين پيام هاي خلقت مي باشند ، بازشناسي مي کند و آنها را بعنوان فرزندان هنر به قالب هويت مي کشاند و پيام آنها را به زبان رنگ – شکل – طراحي – نقاشي و نور و ………. تفسير نموده و با نهادو درون انسان و هستي پيوند مي دهد و معنا مي کند ( کنگره هنر درماني ، ???? )

هنر اين چشمه زاينده که آب حيات از آن مي جوشد ، داراي ارزش جاودانگي و بخشيدن حيات ابدي است . هر کس بخواهد حيات جاودانه بيابد بايد در آن وارد شود و شستشو کند . تمام کائنات و عالم خلقت غرق در درياي هنرند و با صدا و رقص و حرکت ، سجود خود را در برابر سازندة خود بجا آورده و نماز مي گذارند . ( کنگره هنر درماني ، ???? )

جملـــــه هستــي در ايـن افلاک پير        در سماعند هم چو من در ذات خويش

تعريف هنر

مقدمه

هنر ، مفهوم وسيع و پر راز و رمزي دارد . جنبه اي از تعريف هنر ، آسماني و ذهني است مانند احساسات و افکار خوب داشتن ، عاشق بودن ، مهر ورزيدن به زيبائي ها ، لذت بردن از خدمت به ديگران ، نوع دوستي و بخشيدن ديگران و …………

اما جنبه اي از آن نيز عيني و قابل لمس است . مانند يک انجام خوب ؛ مثلاً مهارت در ساختن چيزي ، خلاقيت يافتن در امري ، شعر خوبي نوشتن ، صداي دلنوازي داشتن ، نگاه زيبا کردن ، حرکت لطيف کردن ، خوب راه رفتن ، دلنشين بودن و توانائي در برقراري ارتباط ، اما مهم تر آن که از طريق زبان هنر مي توان ديگران را درک کرد ؛ البته دامنه هنر بسيار گسترده و شامل انواع فعاليتهاي تخصصي مي باشد که افراد مي توانند از طريق آن با جهان رابطه برقرار سازند . ( کنگره هنر درماني ، ???? )

تعريف کنوني هنر درماني

هنر داراي ارزش تشخيص و شفا بخشي چند جانبه مي باشد که بسيار جالب توجه است . اگر هنر در اين قالب به کار رود ، هنر درماني خوانده مي شود و ابزاري مي گردد که مي توان با استفاده از آن انسان ها را از مشکلاتشان نجات داد . مسلماً کساني که داراي مشکلات سازشي هستند مي توانند با تصوير سازي ذهني و پياده کردن آن به حل مسائل خود نائل آيند . اين امر قاعدتاً با کمک يک هنر درمانگر قابل و حرفه اي زودتر به هدف مي رسد. هنر درمانگر توانا و ورزيده براي رسيدن به هدف در اجراي طرح هاي درماني ، بايد قادر به درک ماهيت مشکل فرد مبتلا به بيماري باشد و بتواند با فضاي رواني بيمار ارتباط برقرار کند و فرصت هاي دروني او را بشناسد تا موفق شود . طبعاً در اين گونه درمان ها شيوه کار داراي نقش اساسي است . به عنوان مثال مي توان از هنر نقاشي يا ساير اشکال هنر درماني همچون موسيقي  ، آواز ، فنون روان نمايشي ، کاردرماني و ………. بحث به ميان آورد . کيفيت درمان در هر يک از اين عوامل تابع حساسيت درمانگر و ماهيت مشکل مراجع / بيمار خواهد بود .

هنر درماني همچون يک نظام معين به سرعت در طي ?? سال گذشته رشد کرده است . فينک ، گلدمن ، لويک ( ???? ) ، هنر درماني را اين گونه تعريف مي کنند : ” هنر درماني عبارت است از نظامي است که عناصر درماني را با منابع ثبت نشده خلاقيت و احساس در بيمار پيوند مي دهد ” . منظور از منابع ثبت نشده خلاقيت ، فعاليت هاي مربوط به ايجاد کردن و ساختن است که مي توان آنها را جايگزين علائم روان نژندي نمود ، بدين صورت که با تقويت دفاع هاي موفقيت آميز بيمار او را به حالت قبل از بيماريش سوق داد . اين امر باعث ايجاد ارتباط مشخص بيمار با درمانگر مي شود . در اين مورد انجمن هنر درماني آمريکا بيان مي کند که هنر درماني موقعيتي را براي بيان غير کلامي و برقراري تماس فراهم مي سازد ، يعني کاربرد اصول درمان برآن است که فرآيند خلاق مي تواند به معناي سازگاري با تعارضات هيجاني و پرورش خودآگاهي و رشد فردي تلقي شود .

هنر درماني به عنوان ابزاري براي روان درماني ، در واقع تلاشي سازمان يافته جهت کمک به فرد است تا ارتباط سازگارانه بهتري بين درون خود و جهان بيرون ، پيدا کند . ( همان منبع )

بيانيه ارسالي انجمن هنر درماني آمريکا ( AATA )

انجمن هنر درماني آمريکا سازماني شکل يافته از فعاليت هاي تخصصي است و بر اين باور است که در فرآيند خلاقيت ، پديدة هنر متولد مي گردد . هنري که خود شفادهنده و تعالي بخش زندگي است . هدف اين انجمن فراهم آوردن زمينه اي است که بتواند به طرفداران خود و تمام مردم در زمينه هنر درماني اعطاء صلاحيت کند و از اين طريق خدمتي را ارائه دهد (همان منبع).

نوع فايل: word

سايز : ۱۵۴ KB 

تعداد صفحه:۲۳۹ 

قيمت فايل فقط ۱۶,۹۰۰ تومان

خريد

برچسب ها : آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد , موسيقي آرام بخش , موسيقي , تمرکز دانشجويان , تمرکز , هنر درماني , موسيقي درماني , فهم موسيقي , تحقيق , پايان نامه , پروژه , پژوهش , دانلود پژوهش , دانلود تحقيق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پايان نامه , دانلود پروژه

دانلود پروژه , پايان نامه و مقاله

منبع + ادامه مطلب
:

آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد

.

===

آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد
آيا,موسيقي,آرام,بخش,مي,تواند,در,تمرکز,دانشجويان,تأثير,گذار,باشد
آيا ,موسيقي ,آرام ,بخش ,مي ,تواند ,در ,تمرکز ,دانشجويان ,تأثير ,گذار ,باشد
آيا, موسيقي, آرام, بخش, مي, تواند, در, تمرکز, دانشجويان, تأثير, گذار, باشد
آيا , موسيقي , آرام , بخش , مي , تواند , در , تمرکز , دانشجويان , تأثير , گذار , باشد
آيا + موسيقي + آرام + بخش + مي + تواند + در + تمرکز + دانشجويان + تأثير + گذار + باشد
آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشدآيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد,آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد,آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد,آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد + آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد,آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد | آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد,آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد ,آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد,آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد,آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد,آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد,آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد, آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد,آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد,آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد,آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد,آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد,آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد,

آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد

آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد

آيا موسيقي آرام بخش مي تواند در تمرکز دانشجويان تأثير گذار باشد

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب