اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

3 بازدید ۱۸ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس


نشانگرهاي وضعيت يو پي اس


نشانگرهاي وضعيت يو پي اس
نشانگرهاي وضعيت يو پي اس
نشانگرهاي وضعيت يو پي اس
نشانگرهاي وضعيت يو پي اس
نشانگرهاي وضعيت يو پي اس
نشانگرهاي وضعيت يو پي اس
نشانگرهاي وضعيت يو پي اس
نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

اين مطلب بصورت اتوماتيک با نرم افزار All RSS to wp v1.3 فرستاده شده است اميدوارم مطلب مفيدي باشد :

 

اکثريو پي اس ها داراي انواع مختلفي ازنشانگرها هستند که وضعيت يو پي اس را درهرلحظه نشان ميدهند. اين نشانگرها معمولاً به دودسته تقسيم ميشوند :
نشانگرهاي ديداري (معمولاًLED ) که وضعيت عمومي ups مانند شرايط بروزمشکل را نشان ميدهند. نشانگرهاي شنيداري که بعضاً به آنها “آلارم”  گفته ميشود ومشخصاً براي جلب توجه به مشکلات پيش آمده بکارميروند. تعداد دقيق ونوع اين نشانگرها براي مدلهاي مختلف ups متفاوت است. مدلهاي گرانترمعمولاً تعداد بيشتري ازهرنوع  نشانگردارند.هميشه دفترچه راهنماي دستگاه را براي جزئيات بيشترمطالعه کنيد.
نشانگرهاي متداولي که معمولاً در يک يو پي اس ميبينيد به شرح زير ميباشند:

نشانگرفرعي (By pass) :

يک LED است که وقتي دستگاه درحالت Bypass  عمل ميکند روشن است. براي يک standby ups يا Line-interactive ups ، اين چراغ درحالت عادي کارups روشن است.

Inverter  :

يک LED است که وقتي اينورتر کارميکند، روشن است. دراينحالت LED مربوط به Bypass خاموش ميباشد.

اضافه بار :

اين نشانگر درحالتي روشن است که شما وسايلي بيش از آنچه که ups توانايي راه اندازي آنها را دارد به آن وصل کرده باشيد. دراينحالت شما يا بايد قدرت يو پي اس را افزايش دهيد يا بايد ازبارآن کم کنيد.

خطاي عمومي :

يک LED است که وقتي خطايي درکاريو پي اس  پيش مي آيد روشن ميشود. دربيشتر ups ها LED ي مربوط به خطا درترکيبي با LED هاي ديگرروشن ميشود. شما بايد درهرحالت خطاي پيش آمده، به دفترچه راهنما مراجعه کنيد تا معناي نشانگرهاي روشن رابفهميد. درجدول زيريک وضعيت نمايشي استاندارد که اکثر کمپاني هاي بزرگ دنيا براي نمايش وضعيت يو پي اس از آن استفاده ميکنند وبرپايه روشن شدن نشانگرهاي LEDقرار دارد نمايش داده شده است. (اين مثال ازشرکت AMAK درايران آورده شده است

وضعيت باتري :
بسياري از يو پي اس هاي بزرگ وگران داراي رديفي از LED ها ميباشند که نمايانگرميزان شارژ باتري هستند. مثلاً بعضي مدلها داراي يک نوارعمودي شامل ? نشانگر LED ميباشد که وقتي تمامي آنها روشن است يعني شارژ باتري کامل است وزماني که ? عدد ازآنها روشن است يعني باتري ??%  شارژ دارد. اين خاصيت، براي زماني که برق به مدت طولاني قطع است مفيد ميباشد.

وضعيت بار :
مشابه حالت قبل، بعضي ازيو پي اس ها داراي نواري ازنشانگرهاي LED هستند که بطورتقريبي نشان ميدهند چه درصدي از ماکزيمم بارمجاز، به يو پي اس وصل است. اين خاصيت زماني استفاده ميشود که بخواهيم وسايل ديگري را به ups وصل کنيم که با توجه به وضعيت نشانگرها ميتوانيم مقدارآن بار را تخمين بزنيم.

توجه :
بعضي از يو پي اس ها نوارLED را عمداً به شکل ريل هاي متقاطع ويا الگوهايي مانند چادر وخيمه درنظرميگيرند تا اگردستگاه پس ازقطع برق دراثر ضعيف بودن باتري خاموش شد متوجه شويم. دفترچه راهنماي دستگاه رامطالعه نماييد. هرگونه روشن شدن ياچشمک زدن LED هاي روي پانل دستگاه که دردفترچه راهنما به آن اشاره نشده باشد ممکن است نشانگر يک مشکل در ups باشد. دراين صورت حتماً با بخش فني شرکت سازنده ups تماس بگيريد.

دياگرام وضعيت LED هاي يک ups ازشرکت AMAK  که نشانه هاي مربوط به هر LED وهمچنين محل قرارگيري سوييچهاي ups نشان داده شده است.

کنترل وپايش نرم افزار و سخت افزار :

يکي از سودمندترين تجهيزات مدلهاي جديد يو پي اس  ،امکان کنترل وپايش نرم افزاري است که براي شما امکان کنترل عملکرد ups را بادادن اطلاعات وسيع در مورد وضعيت کاري ups فراهم ميکند. تاهمين اواخر ،شما مجبوربوديد يک ups بسيارگرانقيمت را جهت برخورداري ازاين امکانات خريداري نماييد. اکنون حتي ارزانترين ups ها تاحدودي امکان کنترل دستگاه را به شما ميدهند (اگرچه سخت افزار ونرم افزارموردنياز ممکن است بصورت يک امکان اضافه براي دستگاه درنظرگرفته شده باشد.) البته سيستمهاي گرانتر، امکانات بيشتري براي کنترل دارند وبطريق اولي، داراي نرم افزارپيچيده تري نيزميباشند.
بخش سخت افزارمعمولاً به شکل يک کابل مخصوص است که از يک خروجي مخصوص درقسمت عقب يو پي اس با يک رابط به کامپيوتروصل ميشود. بطورسنتي يک پورت سريالي براي اين کار درنظرگرفته ميشود ولي بعضي از دستگاههاي جديد از پورت USB نيز ميتوانند استفاده کنند ويا حتي اين اتصال مستقيماً ازطريق يک شبکه صورت گيرد.

 

 

نرم افزار استفاده شده براي کنترل ups باتغييرسازنده و مدل ups تغييرميکند ولي معمولاً نوع اطلاعات آنها را ميتوان به صورت زير طبقه بندي کرد:

وضعيت:   نرم افزار،جزئيات مختلفي درمورد وضعيت جاري ups ،مانند بار،وضعيت شارژباتري،دماي يو پي اس ومشخصات الکتريکي مربوط به انرژي ورودي وخروجي آن را ميدهد.
واقعه نگاري:  نرم افزار،رکورد وقايع مختلفي که در ups اتفاق افتاده است ازقبيل اينکه اگر ups خودش راتست کرده باشد، قطعي برق ونظايرآن را نگاهداري ميکند.اين قضيه امکان فهميدن اينکه برق چند باررفته است وهرباربراي چه مدت،فراهم ميسازد.
تشخيص عيب:  برنامه نرم افزاري به شما اين امکان را ميدهد که تستهاي مختلفي را بر روي ups انجام دهيد ويا آن را راه اندازي نماييد.
هشدارهاي کامپيوتر:  نرم افزاربگونه اي قابل ساماندهي است که علائم هشداردهنده اي را زماني که مشکلي پيش آمد ويا مثلاًups بر روي باتري منتقل شد براي کامپيوتري که به آن متصل است ويا براي کامپيوتر ديگري بر روي شبکه بفرستد.
خاموش شدن اتوماتيک:  احتمالاً ازمهمترين ومفيدترين قابليتها برروي اين دسته ازنرم افزارها ميباشد

کليد اصلي (Main Power Switch) :

اکثرupsها يک کليد اصلي براي روشن وخاموش شدن دارند وبرخي ازآنها بخاطراطمينان بيشتر کليد مستقلي روي قسمت جلوي دستگاه براي خاموش کردن آن دارند که سيگنالي را براي واحد کنترل يو پي اس ارسال ميدارد و به آن فرمان روشن شدن ويا خاموش شدن ميدهد.
درمدلهاي تک کليدي، بافشاراين دکمه بارهاي روي يو پي اس ، گذارده ويا برداشته ميشوند. اگرشما دکمه خاموش شدن ups  را فشار دهيد وسيله اي که انرژي خود را از يو پي اس دريافت ميکند بلافاصله خاموش خواهد شد.

تک کليدي  يو پي اس

نکته اي که بايد بخاطرداشته باشيم اينست که اين کليد نبايد در جايي قرار داشته باشد که بتواند بصورت تصادفي فشرده شود. تعداد زيادي از ups ها مشاهده شده است که محل قرار گيري کليد اصلي در آن بگونه اي است که براحتي ميتواند بصورت اتفاقي و غيرعمد فشرده شود. اگراين اتفاق بيفتد تجهيزشما خاموش خواهد شد وآوانتاژ استفاده از يو پي اس ازآن سلب خواهد گرديد. يک طراحي بهتر آنستکه يک کليد مستقل با ? يا ? ثانيه تاخير واخطار صوتي براي خاموش شدن ups داشته باشيم يا اينکه آن را با يک پوشش محافظت کنيم. شما ممکن است خودتان براي حفاظت کليد اصلي کارهايي را انجام دهيد (اگر يک ups تک کليده خريداري کنيد) هرچند که اين کارها ممکن است قيافه يو پي اس را زشت کند.
بالاخره دربعضي از يو پي اس هاي تک کليده که به برق وصل نيستند، انرژي کاملاً قطع است وتا به برق وصل نشود، امکان روشن شدن آن وجود ندارد

 

 

يو پي اس apc

منبع + ادامه مطلب
:

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

.

===

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس
نشانگرهاي,وضعيت,يو,پي,اس
نشانگرهاي ,وضعيت ,يو ,پي ,اس
نشانگرهاي, وضعيت, يو, پي, اس
نشانگرهاي , وضعيت , يو , پي , اس
نشانگرهاي + وضعيت + يو + پي + اس
نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

نشانگرهاي وضعيت يو پي اس

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب