اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

5 بازدید ۱۷ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲


بيشعوري-قسمت ۲


بيشعوري-قسمت ۲
بيشعوري-قسمت ۲
بيشعوري-قسمت ۲
بيشعوري-قسمت ۲

قسمت دوم

بيشعوري

خاوير کرمنت

ادامه مقدمه ي نويسنده

اکنون ميتوانم در گذشته ام نظر کنم و به وضوح خودم را ببينم که چطور ساله اي سال با بيشعوري زندگي کردم. به عنوان يک بيشعورِ درمان شده، رنج و مشقتِ لازم براي درمان شدن را درک ميکنم. چيزي که هيچ آدم عاقلي دوست ندارد آن را تجربه کند، ولي وقتي آدم گرفتار بيشعوري شد، چاره ي ديگري برايش وجود ندارد. دير يا زود زندگي در مقابلت قد علم ميکند و مي گويد:  ((تو بيشعوري.)) شما هم در مقابل تکذيبش مي کنيد، لگدش مي زنيد، لعنتش مي کنيد، سرش فرياد مي زنيد، کتکش مي زنيد، با او جروبحث ميکنيد، سعي ميکنيد فراموشش کنيد و فحشش ميدهيد. اما زندگي جا نميزند. يا شما قبل از آنکه او به حسابتان برسد به حساب خود ميرسيد و يا او به حساب شما خواهد رسيد. از اين رو با صداقت و تاسفِ فراوان بايد اقرار کنم که: من بيست سال آزگار يک بيشعور تمام عيار بودم! در اين مدت دوستان و اعضاي خانواده ام از بيشعوري من آزار فراوان ديدند و در بسياري از مواقع من آنها را از خودم فراري مي دادم. حتي بيماران من هم از بي نزاکتي و خودپسندي هاي زايدالوصف من خيلي مي  رنجيدند. اگر من زودتر به بيشعوري ام پي مي بردم و در سنين پايين تر براي درمانم دست به کار مي شدم، اگر نگويم همه، دست کم بسياري از اين عوارض قابل پيشگيري بودند. به عقيده ي من، هيچ گاه براي تشخيصِ نشانه هاي بيشعوري خيلي زود يا خيلي دير نيست. بر همين منوال، هيچگاه نيز براي اصلاح عادات بدي که دوستان را مي رنجاند، به روابط کاري و تجاري آسيب مي رساند و باعث جروبحث و دعوا و مرافعه با بسياري از مردم مي شود، خيلي زود يا خيلي دير نيست.خود من تا چهل سالگي ام کوچکترين نشانهاي از بيشعوري ام احساس نکرده بودم. مثل بيشترِ بيشعورها، من هم به اينکه آدم نيرومندي هستم و هميشه به هر چيزي که ميخواهم ميرسم، مباهات ميکردم. از همان سنينِ دورانِ دبيرستان ياد گرفتم که چگونه نداي وجدانم را خاموش کنم و هرگونه احساس گناهي را در نطفه خفه کنم. در دوران رزيدنتي، فهميدم که ميتوانم هر چيزي را با توپ و تشر از پرستاران، بيماران و ديگران بخواهم، يعني درحقيقت معمولا با اين شيوه ديگران را مجبور مي کردم که دقيقا مطابق خواست من رفتار کنند. تازه، بعد از اينکه به عنوان پزشک متخصص شروع به کار کردم باز هم فوت و فن هاي بيشتري در پرخاشگري و زرنگ بازي کسب کردم.

بازخواني کتب

منبع + ادامه مطلب
:

بيشعوري-قسمت ۲

.

===

بيشعوري-قسمت ۲
بيشعوري-قسمت,۲
بيشعوري-قسمت ,۲
بيشعوري-قسمت, ۲
بيشعوري-قسمت , ۲
بيشعوري-قسمت + ۲
بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

بيشعوري-قسمت ۲

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب