اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

4 بازدید ۱۷ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش


تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش


تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش
تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش
تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش
تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

خبرگزاري فارس: سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش تعمير شد

 

با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر نوآوري و شکوفايي توليدات داخلي و قطع وابستگي خارجي، سيستم اکسيژن هواپيما ميراژ در نيروي هوايي ارتش تعمير شد.

سيستم اکسيژن ميراژ يکي از بخش هاي حساس هواپيما است که وظيفه تنظيم اکسيژن تنفسي خلبان در ارتفاعات متفاوت را بر عهده دارد.

اين پروژه براي اولين بار و با تلاش هاي شبانه روزي متخصصان و کارکنان تيم تخصصي مرکز تعميرات هواپيماي فرماندهي و پشتيباني هوايي نيروي هوايي ارتش به انجام رسيده است.

با توجه به اينکه نشريه فني و تعميراتي اين قطعه در کشور موجود نيست، جوانان و متخصصان نيروي هوايي ارتش با تجزيه و بررسي ريز قطعات اين بخش از هواپيما به اين مهم دست يافتند.

همچنين با تهيه تصاوير، ترسيم مهندسي قطعات و تدوين نشريه تعميراتي سامانه مورد نظر، انجام تعميرات اين قطعه بومي شده و در آينده نيز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

اقتدار پايدار

منبع + ادامه مطلب
:

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

.

===

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش
تعمير,سيستم,اکسيژن,جنگنده,ميراژ,توسط,متخصصان,نيروي,هوايي,ارتش
تعمير ,سيستم ,اکسيژن ,جنگنده ,ميراژ ,توسط ,متخصصان ,نيروي ,هوايي ,ارتش
تعمير, سيستم, اکسيژن, جنگنده, ميراژ, توسط, متخصصان, نيروي, هوايي, ارتش
تعمير , سيستم , اکسيژن , جنگنده , ميراژ , توسط , متخصصان , نيروي , هوايي , ارتش
تعمير + سيستم + اکسيژن + جنگنده + ميراژ + توسط + متخصصان + نيروي + هوايي + ارتش
تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

تعمير سيستم اکسيژن جنگنده ميراژ توسط متخصصان نيروي هوايي ارتش

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب