اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

3 بازدید ۱۷ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي


ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي


ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي
ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي
ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي
ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ACONCISE GLOSARRY OF INTERNET

۱_ALL IN ONE SEARCH ENGINES——–META SERCH

۲_ARCHIVE-(1)A TERM USED TO DESCRIBE A SERVER ONTAINIG A LARGE AMOUNT OF PUBLICILY ACCESSIBLE SOFTWARE.(2)A TERM USED TO DESCRIBE AFILE WHICH CONTAINS ONE OR MORE FILES THAT HAVE BEEN COMPRESSED AND STORED.

۳_ARPA-(ADVANCED RESEACH PROJECTS AGENCY)—DARPA

۴_ATTACHMENT A FILE THAT IS SENT AS ART OF AN E-MAIL MESSAGE.

۵_BAUD-A TERM USED TO REFER TO THE TRANSMISSION SPEED OF A MODEM.THE HIGHER THE VALUE,THE FASTER THE MODEM.THE VALUE IS USUALLY MEASURED IN BITS PER SECOND.

۶_BOOLEAN SEARCH (THE USE OF + / – IN SEARCHING)

۷_BROWSER A TYPE OF SOFTWARE THAT ALLOWS YOU TO NAVIGATE INFORMATION DATABASES .

۸_BUG –A PROGRAMMING ERROR THAT CAUSES A PROGRAM OR COMPUTER SYSTEM TO PERFORM ERRATICALLY , PRODUCE INCORRECT RESULTS ,AND / OR CRASH.

۹_C -A PROGRAMMING LANGUAGE USED TO CODE SERVER BASED APPLICATIONS.

۱۰_CACHE A PORTIOL OF THE CONTEMPORARY MEMORY IN RAM OR ON A DISK .

بخشي از ترجمه

واژه نامه فشرده اينترنتي

۱_همه متورها در يک موتور—-جستجوي حرفه اي.

۲_(بايگاني)(۱)واحدي که شامل مشخصات کامل شخصي يا چيزي و مقدار زيادي از برنامه هاي عمومي و قابل دسترسي مباشد(۲) واحدي که شامل مشخصات کامل فايلي که شامل يک يا تعدادي فايل ميباشد که به صورت فشرده ذخيره شده است.

۳_نماينده برنامه هاي پيشرفته تحقيقي(وزارت دفاع امريکا).

۴_(الحاق) يک پرونده است که به عنوان قسمتي از پيام پست الکترونيکي فرستاده مي شود.

۵_واحدي که مربوط به سرعت انتقال داده ها توسط مودم است.سرعت بيشتر مودم-انتقال بيشتر

داده ها که مقدار داده ها معمولا در هر بيت در ثانيه شمرده مي شود.

۶_(جستجوي منطقي)استفاده از (- + / ) در جستجو کردن.

۷_(جستجو گر) يک نوع نرم افزار است که به شما امکان مي دهد که صفحات اطلاعاتي را جستجو کنيد.

۸_(نوعي خطا) خطايي در برنامه کامپيوتري که اجراي آن را با مشکل مواجه مي سازد.

۹_زبان بر نامه نويسي که مربوط به تبديل دستورات يا داده ها به فرم ديگر براي کاري که يک کامپيوتر قرار است انجام دهد مي باشد.

۱۰_(حافظه پنهان) يک قسمت از حافظه همزمان درحافظه اصلي يا ديسک است.

خريد فايل


file

منبع + ادامه مطلب
:

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

.

===

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي
ترجمه,مقاله,واژه,نامه,فشرده,اينترنتي
ترجمه ,مقاله ,واژه ,نامه ,فشرده ,اينترنتي
ترجمه, مقاله, واژه, نامه, فشرده, اينترنتي
ترجمه , مقاله , واژه , نامه , فشرده , اينترنتي
ترجمه + مقاله + واژه + نامه + فشرده + اينترنتي
ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

ترجمه مقاله واژه نامه فشرده اينترنتي

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب