اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

4 بازدید ۱۷ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱


نظريه سازمان و  مديريت پيشرفته ۹۵۱


نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱
نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱
نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱
نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

 

اهداف درس نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته 

آشنائي با نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته و انواع مکاتب نظريه سازمان ، با تاکيد بر ابعاد و مقتضيات فرهنگي و بومي

سرفصل هاي درس :

۱.        مفاهيم و تعاريف

۲.        انواع مکاتب مديريت

۳.        استعاره هاي مديريت وسازمان

۴.        عوامل شکل دهنده ساختار(پيچيدگي ،رسميت و تمرکز)

۵.        عوامل موثر بر ساختار (فرهنگ ،محيط ، فناوري،اندازه،راهبرد و هدف ،منابع قدرت و کنترل)

۶.        عقلانيت و سيستم عقلائي

۷.        سيستمهاي طبيعي و روابط انساني

۸.        سيستم هاي باز و الگوهاي ارتباط با محيط

۹.        سازمان و محيطهاي پيچيده

۱۰.    نقش سازمان در ساخت واقعيت اجتماعي

۱۱.    نقش محيط در وضع محيط

۱۲.    سازمانهاي پيچيده

۱۳.    سازمانهاي انعطاف پذير و پويا

۱۴.    سير توسعه نظريه سازمان

۱۵.    ابعاد بومي و فرهنگي نظريه سازمان

۱۶.    آينده نظريه سازمان

 

وب سايت شخصي فرهاد نورائي

منبع + ادامه مطلب
:

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

.

===

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱
نظريه,سازمان,و,,مديريت,پيشرفته,۹۵۱
نظريه ,سازمان ,و , ,مديريت ,پيشرفته ,۹۵۱
نظريه, سازمان, و, , مديريت, پيشرفته, ۹۵۱
نظريه , سازمان , و , , مديريت , پيشرفته , ۹۵۱
نظريه + سازمان + و + + مديريت + پيشرفته + ۹۵۱
نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

نظريه سازمان و مديريت پيشرفته ۹۵۱

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب