اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

9 بازدید ۱۷ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهرانبررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران
بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران
بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران
بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهراندسته: روان شناسي
بازديد: ۱ بار
فرمت فايل: docx
حجم فايل: ۲۶۷ کيلوبايت
تعداد صفحات فايل: ۱۴۴

تحقيق حاضر به بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران پرداخته است

قيمت فايل فقط ۱۶,۹۰۰ تومان

خريد

بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

 

تحقيق حاضر به بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران پرداخته است.

فرضيه هاي تحقيق عبارتند از :

۱- آموزش ارتقاء هوش هيجاني موجب کاهش وابستگي دانش آموزان دبيرستاني به فيس بوک مي شود.

۲- پس از گذشت۱ ماه تاثير آموزش ارتقاء هوش هيجاني بر کاهش وابستگي به فيس بوک تداوم خواهد داشت.

ابزارهاي اندازه گيري اين تحقيق پرسشنامه هوش هيجاني بار– ان و پرسشنامه ي وابستگي به فيس بوک است.

گروه نمونه شامل دانش آموزان دبيرستان دخترانه تهران است .

اين تحقيق از نوه همبستگي مي باشد و بر اساس فرضيه ها و با استفاده از روش رگرسيون اين نتايج به دست آمده است.

۱- آموزش ارتقاء هوش هيجاني موجب کاهش وابستگي دانش آموزان دبيرستاني به فيس بوک مي شود.

۲- پس از گذشت۱ماه تاثير آموزش ارتقاء هوش هيجاني بر کاهش وابستگي به فيس بوک تداوم خواهد داشت.

 

فهرست مطالب

 

چکيده ۱

فصل اول : مقدمه پژوهش

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بيان مسأله ۴

۱-۳- اهميت پژوهش ۴

۱-۴- اهداف تحقيق ۶

۱-۴-۱- هدف اصلي ۶

۱-۴-۲- اهداف فرعي ۷

۱-۵- سؤالات و فرضيه‏هاي تحقيق ۷

۱-۶- تعريف عملياتي و مفهومي متغيرهاي تحقيق ۷

۱-۶-۱- تعريف مفهومي ۷

۱-۶-۲- تعريف عملياتي ۸

 فصل دوم: مروري برادبيات و پيشينه تحقيق

۲-۱- تعريف وابستگي  ۱۰

۲-۲- وابستگي و رسانه  ۱۱

۲-۳- اعتياد اينترنتي  ۱۴

۲-۴- نشانه ها و علايم باليني اعتياد اينترنتي ۱۷

۲-۴-۱-نشانه هاي روان شناختي ۱۸

۲-۴-۲-نشانه هاي جسماني ۱۸

۲-۴-۳-نشانه هاي رفتاري ۱۸

۲-۴-۴-نشانه هاي شناختي غيرسازشي ۱۸

۲-۵- فيسبوک چيست؟ ۱۹

۲-۶- نشانه هاي فيس بوک بازان ۲۲

۲-۷- تاثيرات فيس بوک بر ابعاد مختلف زندگي ۲۲

۲-۸- آسيب هاي رواني وابستگي به فيس بوک ۳۱

۲-۹- هوش هيجاني چيست ۳۲

۲-۱۰- اهميت هوش هيجاني ۳۸ ۲-۱۰-۱- اهميت هوش هيجاني درکنترل هيجانات ۳۹

۲-۱۰-۲- اهميت هوش هيجاني درروابط اجتماعي ۴۰

… ۲-۱۰-۳- اهميت هوش هيجاني در مديريت۴۱

… ۲-۱۰-۴- اهميت هوش هيجاني در موفقيت افراد ۴۱

۲-۱۱- ادراک هيجانات ۴۲

۲-۱۲- توضيحاتي درباره اصطلاحات مختلف مربوط به هوش هيجاني ۴۴

۲-۱۲-۱- سواد هيجاني ۴۴

۲-۱۲-۲- توانش هيجاني ۴۶

۲-۱۳- الگوهاي نظري هوش هيجاني ۴۸

۲-۱۳-۱- هوش هيجاني مبتني بر رگه و توانش ۴۸

۲-۱۳-۲- الگوهاي آميخته ۵۰

۲-۱۳-۳- الگوهاي توانايي ۵۳

۲-۱۴- وجوه اشتراک الگوهاي مختلف هوش هيجاني ۵۴

۲-۱۵- فرايند تحولي هوش هيجاني ۵۹

۲-۱۶- عوامل موثر بر فرايند تحول هوش هيجاني ۶۵

۲-۱۶-۱- اجتماعي شدن ۶۶

۲-۱۶-۲- نقش والدين ۶۶

۲-۱۶-۳- سهم واکنش هاي والدين به هيجان هاي کودکان ۶۷

۲-۱۶-۴- سهم آموزش / پرورش والدين درباره ي هيجان ها ۶۷

۲-۱۶-۵- سهم همسالان ۶۸

۲-۱۶-۶- سهم بالقوه ي واکنش هاي دوستان به هيجان هاي ديگران ۶۸

۲-۱۶-۷- سهم بالقوه ي آموزش / پرورش دوستان درباره هيجان ها ۶۹

۲-۱۶-۸- تحول شناختي ۷۰

۲-۱۷- کارکردهاي هوش هيجاني ۷۱

۲-۱۷-۱- هوش هيجاني،تفکرو روابط اجتماعي ۷۱

۲-۱۷-۲ – هوش هيجاني: انطباق با رويدادهاي استرس زا ۷۵

۲-۱۸- مروري بر تحقيقات انجام شده ۷۷

 فصل سوم: روش اجراي تحقيق

۳-۱- جامعه آماري ۸۱

۳-۲- حجم نمونه و روش نمونه گيري ۸۱

۳-۳- طرح تحقيق ۸۱

۳-۴– روش اجراي پژوهش ۸۲

۳-۴-۱- شرح جلسات۸۲

۳-۵- ابزار پژوهش ۸۴

۳-۵-۱- پرسشنامه هوش هيجاني بار- ان ۸۴

۳-۵-۲- مشخصات آزمون هوش هيجاني بار – اُن ۸۴

۳-۵-۳- نحو? نمره گذاري ۸۶

۳-۵-۴- پرسشنامه اعتياد به فيس بوک برگن ۸۸

۳-۶- روش تجزيه و تحليل داده ها ۸۸

 فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

۴-۱- تحليل توصيفي داده ها ۹۰

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

۵-۱- بحث و نتيجه گيري ۹۶

۵-۲- محدوديت هاي پژوهش ۹۸

۵-۳- پيشنهادات ۹۸

منابع و مآخذ ۹۹

منابع فارسي ۱۰۰

منابع انگليسي ۱۰۲

پيوست ها ۱۰۷

 فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

جدول۲-۱- ۵۵

جدول۳-۱- ۸۱

جدول۳-۲- ۸۷

جدول۴-۱- ۹۰

جدول۴-۲- ۹۱

جدول۴-۳- ۹۱

جدول۴-۴- ۹۲

جدول۴-۵- ۹۳

جدول۴-۶- ۹۴

قيمت فايل فقط ۱۶,۹۰۰ تومان

خريد

برچسب ها : بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران , هوش , هوش يجاني , دانش هيجاني , وابستگي , اعتياد اينترنتي , فيسبوک , دانش آموزان , اجتماعي شدن , پروژه , پژوهش , مقاله , جزوه , تحقيق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود مقاله , دانلود جزوه , دانلود تحقيق

دانلود پروژه , پايان نامه و مقاله

منبع + ادامه مطلب
:

بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

.

===

بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران
بررسي,اثر,بخشي,هوش,هيجاني,در,کاهش,وابستگي,به,فيسبوک,دانش,آموزان,دختر,مقطع,متوسطه,شهر,تهران
بررسي ,اثر ,بخشي ,هوش ,هيجاني ,در ,کاهش ,وابستگي ,به ,فيسبوک ,دانش ,آموزان ,دختر ,مقطع ,متوسطه ,شهر ,تهران
بررسي, اثر, بخشي, هوش, هيجاني, در, کاهش, وابستگي, به, فيسبوک, دانش, آموزان, دختر, مقطع, متوسطه, شهر, تهران
بررسي , اثر , بخشي , هوش , هيجاني , در , کاهش , وابستگي , به , فيسبوک , دانش , آموزان , دختر , مقطع , متوسطه , شهر , تهران
بررسي + اثر + بخشي + هوش + هيجاني + در + کاهش + وابستگي + به + فيسبوک + دانش + آموزان + دختر + مقطع + متوسطه + شهر + تهران
بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهرانبررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران,بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران,بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران,بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران + بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران,بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران | بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران,بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران ,بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران,بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران,بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران,بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران,بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران, بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران,بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران,بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران,بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران,بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران,بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران,

بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

بررسي اثر بخشي هوش هيجاني در کاهش وابستگي به فيسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب