اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

7 بازدید ۱۷ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است

آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است

آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است

آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته استآيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است
آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است
آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است
آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است

آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است

آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته استدسته: زبان و ادبيات فارسي
بازديد: ۵ بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: ۲۱۴ کيلوبايت
تعداد صفحات فايل: ۲۲۰

تحقيق حاضر قصد دارد زمينه هاي جامعه شناختي در آثار جلال آل احمد را بررسي نموده و آن را با کنش متقابل نمادي هربرت بلومر تطبيق نمايدفايل با فرمت ورد و تنظيم شده در ۲۲۰صفحه قابل ويرايش مي باشد

قيمت فايل فقط ۱۶,۹۰۰ تومان

خريد

آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است 


اين تحقيق در نظر دارد در فضاي انديشه و آثار يکي از مطرح ترين [۱] و با نفوذترين [۲] روشنفکران دوره اخير حيات اجتماعي ايران جلال آل احمد کنکاش کرده و مقولات جامعه شناختي موجود در آثارش را شناخته و مدون سازد .

بيان واقعيتها از طرق تحليل محتواي آثار نويسندگان عليرغم منزلت و پايگاه والاي اجتماعي آنها بسيار مهم و در خور اعتناي جدي است ، در اين راستا نقد و بررسي آراء اجتماعي آل احمد که در يکي از برهه هاي تاريخ معاصر ايران از ارج و اهميتي برخوردار بوده از اين مقوله مستثني نيست .

 

 فهرست مطالب

 

« مقدمات و کليات »   ?

« تاريخچه مطالعاتي »   ?

« بيان مساله »   ?

« چار چوب نظري »   ?

« نظريه هربرت بلومر »   ?

« پرسشهاي پژوهش »   ??

« اهداف مطالعاتي »   ??

« حدود مطالعاتي »   ??

« اهميت مطالعاتي »   ??

« تعريف مفاهيم و اصطلاحات »   ??

« جامعه شناسي »   ??

« جامعه شناسي دين »   ??

« روش شناسي »   ??

« ايستايي شناسي اجتماعي »   ??

« جامعه شناسي ادبيات »   ??

« پويايي شناسي »   ??

« تغيير و تحول اجتماعي »   ??

« کارگزاران تغيير »   ??

« جهان اعيان »   ??

« کنش پيوسته »   ??

« نظام روانشناختي يا از خود رهايي »   ??

« نظام کنشي »   ??

« واکنش گردگشتي »   ??

« واکنش پيوسته »   ??

« انسان سالم و انسان نا سالم »   ??

مفهوم « Me »   ??

مفهوم « I »   ??

مفهوم خود يا « self  »   ??

« جامعه نمادي و نا نمادي »   ??

فصل دوم   ??

« مـرور متــون مطــالعاتي »   ??

« مرور متون مطالعاتي »   ??

چند مورد از ويژگي هاي جلال آل احمد عبارتند از :   ??

فصل سوم   ??

« روش تحقيق »   ??

« مدخل »   ??

« رسش تحقيق »   ??

طرح تحقيق :   ??

فن تحقيق :   ??

طرح تحليلي :   ??

طرح اجرايي :   ??

فصل چهارم   ??

« گرد آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات »   ??

« گردآوري و تجزيه و تحليل اطلاعات »   ??

« شرايط عيني و ذهني »   ??

« جستارهاي بنيادي جامعه شناسي »   ??

الف- ديدگاه هستي شناختي در برخي تئوريهاي جامعه شناسان غربي:   ??

?- ديدگاه ساختي و کارکرد گرايي( اميل دورکيم ، تالکوت پارسنز )   ??

ديدگاه تضادگرائي(کارل مارکس )    ??

ديدگاه تفهمي ( ماکس وبر)   ??

هستي شناسي در ديدگاه کنش متقابل گرايي نمادي (هربرت بلومر)   ??

دين و امور خدايي در آثار جلال آل احمد   ??

انسان در انديش? آل احمد   ??

اجزاء و مفاهيم اصلي معرفت شناسي و روش شناسي   ??

ب- ديدگاه روش شناسي و معرفت شناختي در برخي تئوريهاي جامعه شناسان غربي: (دورکيم، پارسنز، مارکس، وبر، بلومر)   ???

ديدگاه ساختي و کارکردگرايي (اميل دورکيم، تالکوت پارسنز)   ???

نظريه جامعه شناختي شناخت از نظر دورکيم شامل سه قضيه است:   ???

?-ديدگاه تفهمي (ماکس وبر)   ???

?-ديدگاه متقابل گرايي نمادي ( هربرت بلومر)   ???

روش شناسي و معرفت شناسي از ديدگاه جلال آل احمد   ???

?-اجزاء مفاهيم اصلي (( ايستايي شناسي اجتماعي ))   ???

?- ديدگاه ساختي و کارکرد گرائي ( دورکيم ، پارسنز )   ???

?- ديدگاه تضاد  گرائي ( کارل مارکس )   ???

?- ديدگاه تفهمي ( وبر )   ???

در تشابه اين سه ديدگاه مي توان گفت که :   ???

?- کنش متقابل گرايي نمادي (هربرت بلومر )   ???

ايستائي شناسي در انديشه جلال آل احمد   ???

جامعه شناسي سياسي   ???

جامعه شناسي اقتصادي   ???

جامعه شناسي روستايي   ???

اجزاء و مفاهيم اصلي « پويايي شناسي اجتماعي »   ???

د – ديدگاه پويايي شناسي اجتماعي در برخي تئوريهاي جامعه شناسان غربي: (دورکيم، پارسنز، مارکس، وبر، بلومر)   ???

?-ديدگاه ساختي و کارکرد گرائي (دورکيم، پارسنز)   ???

?-ديدگاه تضادگرائي (کارل مارکس)   ???

?-ديدگاه تفهمي (ماکس وبر)   ???

?-کنش متقابل گرائي نمادي (هربرت بلومر)   ???

شرايط تغيير از نظر جلال آل احمد   ???

مراحل تغيير از نظر جلال آل احمد   ???

کارگزاران تغيير در انديشه جلال آل احمد   ???

اما جلال آل احمد چه گروه هايي را عامل تغيير معرفي مي کند ؟   ???

تحليل تکنيکي و تئوريکي   ???

فصل پنجم   ???

« استنتاج و توصيه ها »   ???

« نتايج تحقيق»   ???

انسان در افکار آل احمد   ???

پيشنهادات   ???

ضمائم   ???

زندگينامه –  سالشمار زندگي –  فهرست کتب با سال انتشار کتابنامه       «  فارسي- لاتين »   ???

زندگينامه جلال آل احمد   ???

سالشمار جلال آل احمد   ???

آثار جلال آل احمد   ???

« مرور متون مطالعاتي »

تحقيق حاضر قصد دارد زمينه هاي جامعه شناختي در آثار جلال آل احمد را بررسي نموده و آن را با کنش متقابل نمادي هربرت بلومر تطبيق نمايد به همين خاطر در فصل اول با اشاره به تاريخچ? مطالعاتي، بيان مسأله، چارچوب نظري، پرسشهاي تحقيق، اهداف مطالعاتي، حدود مطالعاتي و تعريف اصطلاحات درصدد راهنمايي تحقيق در کانال معين و درست آن بوده و پس از مشخص نمودن اين کانال، محقق درصدد ارائه متون مربوط در ارتباط با موضوع برآمده تا بتواند به تقسيم بندي درستش از پديد? مورد مطالعه براساس مطالب نظري دست يافته و بتواند اطلاعات بدست آمده در ارائه پژوهش را با توجه به آنها تفسير نمايد.

نخستين کتابي که در اين فصل مورد بررسي قرار مي گيرد، کتاب نقد و تحليل و گزيده داستانهاي جلال آل احمد نوشت? حسين شيخ رضايي است که شامل دو بخش است، بخش نخست شامل مقدمه، زندگي و آثار آل احمد، ويژگي هاي عمومي قصه نويسي آل احمد، داستان کوتاه، داستان بلند و رمان ، پيوست ، ادبيات اعتراف و نثر است و در بخش دوم : گزيده داستانهاي جلال آل احمد از قبيل گنج، روزهاي خوش، سه تار، بچه هاي مردم، رساله ي پولوس رسول به کاتبان، سمنو پزان، زن زيادي ، گلدسته ها و فلک، جشن فرخنده ، شوهرآمريکايي،سرگذشت کندوها، مدير مدرسه، نون و القلم، خواهرم و عنکبوت،   خونابه ي انار و خانم نزهت الدوله مي باشد.

چند مورد از ويژگي هاي جلال آل احمد عبارتند از :

?-   ضرباهنگ زندگي شخصي آل احمد، ضرباهنگي تند بوده است و تعداد دفعاتي که آل احمد به کلي مسير زندگي خود را عوض کرده و راهي نو در پيش گرفته است هم زياد است. تحصيل علوم ديني، گريختن از مذهب، رفتن به حزب توده و …

?-   ويژگي ديگر آل احمد جايگاه معلمي و مرشديتي است که او براي خود قائل است . نگاه او به بسياري از اطرافيانش، نگاه معلم به شاگرد است.

?-   ويژگي سوم آل احمد، عدم درنگ کافي و عدم تعمق بر مسائل مربوط به انديشه و تفکر است.

 آل احمد خود بارها به اين موضوع اشاره کرده که :

« روشنفکر بايد در باب همه چيز، حتي چيزهايي که در آن متخصص نيست نيز ظهار نظر کند. چرا که با داشتن عنوان روشنفکري، سکوت در برابر بسياري از پديده ها، به معناي تأييد آن ها است .»[??]

« و سرانجام آخرين خصلتي از آل احمد که در نثر او نيز انعکاس يافته، رويکرد و توجه او به اجتماع، مردم، لايه هاي مختلف اجتماع و سنت ها است.»[??]

پس با توجه به ويژگيهاي فوق مي توان گفت که نثر آل احمد، دقيقاً انعکاسي از ويژگيهاي فکري و رواني او است و اين ويژگيها در تار و پود نثر او تنيده شده است. به عبارتي اتخاذ چنين نثري از اقتضائات جهان بيني آل احمد است و او با داشتن چنين بستري به گزينش تکه هاي مختلفي از نثرهاي کهن و غربي دست زده است.

شيخ رضايي در قسمت دوم کتاب به گزيد? داستانهاي آل احمد که در اول اين مکتوبه به آنها اشاره شد مي پردازد و يک جمع بندي کلي از آنها را ارائه      مي کند .

کتاب دوم که مورد بررسي قرار مي گيرد، کتاب از چشم برادر نوشت? شمس آل احمد برادر جلال آل احمد مي باشد. اين کتاب مشتمل بر يازده بخش به شرح زير مي باشد:

بخش اول: مرگ، که جريان مرگ جلال و حوادث و اتفاقات قبل و بعد از مرگ را تشريح مي کند.

بخش دوم: تولد، در اين بخش به زمان و مکان تولد جلال، خاطرات کودکي چگونگي مرگ پدر جلال و تعداد برادران و خواهران جلال و خلاصه وصيت پدر ، دوستان پدر و اطرافيان خانوادگي جلال را توضيح مي دهد.

بخش هفتم: در نويسندگي، در اين قسمت شمس دربار? نويسندگي جلال، چگونگي نظرخواهي ايشان از اطرافيان، وارسي هاي جلال قبل از چاپ کتابهايش ، تلقي جلال از نويسندگي و شيو? نويسندگي جلال مي نويسد که جلال از نظر برادر نويسنده اي است سواي ساير نويسندگان و در مورد ايشان بيان مي دارد که :

« هر پرنده اي مي پرد اما پريدن پروانه و سار و حاجي لک لک يکسان نيست و …[??] ».

 

نوع فايل: word

سايز: KB 214 KB

 تعداد صفحه:۲۲۰ 

قيمت فايل فقط ۱۶,۹۰۰ تومان

خريد

برچسب ها : آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است , آل احمد , رويکردي علمي , جامعه شناختي , مسائل اجتماعي , روش شناسي , تحقيق , پايان نامه , پروژه , پژوهش , دانلود پژوهش , دانلود تحقيق , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود پايان نامه , دانلود پروژه

دانلود پروژه , پايان نامه و مقاله

منبع + ادامه مطلب
:

آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است

.

===

آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است
آيا,آل,احمد,رويکردي,علمي,–,جامعه,شناختي,به,مسائل,اجتماعي,داشته,است
آيا ,آل ,احمد ,رويکردي ,علمي ,– ,جامعه ,شناختي ,به ,مسائل ,اجتماعي ,داشته ,است
آيا, آل, احمد, رويکردي, علمي, –, جامعه, شناختي, به, مسائل, اجتماعي, داشته, است
آيا , آل , احمد , رويکردي , علمي , – , جامعه , شناختي , به , مسائل , اجتماعي , داشته , است
آيا + آل + احمد + رويکردي + علمي + – + جامعه + شناختي + به + مسائل + اجتماعي + داشته + است
آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته استآيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است,آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است,آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است,آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است + آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است,آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است | آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است,آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است ,آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است,آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است,آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است,آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است,آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است, آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است,آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است,آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است,آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است,آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است,آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است,

آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است

آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است

آيا آل احمد رويکردي علمي – جامعه شناختي به مسائل اجتماعي داشته است

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب