اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

7 بازدید ۱۶ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي

تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي

تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي

تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکيتشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي
تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي
تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي
تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي

تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي

تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي  زوائد شوکيدسته: پزشکي 
بازديد: ۹ بار 
فرمت فايل: docx 
حجم فايل: ۱۰۴ کيلوبايت 
تعداد صفحات فايل: ۲۰ 

مهمترين بخش سيستم اسکلتي انسان ستون فقرات است وضعيت طبيعي قوس‌هاي موجود در ستون فقرات به‌گونه‌اي است که نيروهاي به‌وجود آمده از طرف سطح را تعديل مي‌کند تا کنون روش‌هاي متعددي براي ارزيابي وضعيت قوس‌هاي ستون فقرات ارائه شده‌اند

 

قيمت فايل فقط ۴۶,۳۲۰ تومان

خريد

تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي  زوائد شوکي

Diagnosis of spinal column abnormalities using markers set on spinus process

 

چکيده

 مهمترين بخش سيستم اسکلتي انسان ستون فقرات است. وضعيت طبيعي قوس‌هاي موجود در ستون فقرات به‌گونه‌اي است که نيروهاي به‌وجود آمده از طرف سطح را تعديل مي‌کند. تا کنون روش‌هاي متعددي براي ارزيابي وضعيت قوس‌هاي ستون فقرات ارائه شده‌اند. اين روش‌ها در يک دسته‌بندي کلي به دو روش تهاجمي و غير تهاجمي تقسيم‌بندي مي‌شوند. از جمله روش‌هاي تهاجمي براي اين منظور مي‌توان به روش‌هاي مبتني بر تصويربرداري پزشکي (MRI, X-Ray, CT-Scan) اشاره کرد. اين روش‌ها خطرات اجتناب ناپذيري از قبيل سرطان استخوان در مردان و سرطان پستان و سقط جنين در زنان را براي آزمودني به‌دنبال دارد. به همين دليل همواره سعي محققان معطوف به ارائه‌ي روش‌هاي غيرتهاجمي دقيق براي ارزيابي قوس‌هاي ستون فقرات بوده است. در اين راستا روش‌هايي از قبيل استفاده از کايفومتر، اينكلاينومتر، خط‌كش منعطف، اسپاينال پانتوگراف، الكتروگونيامتر و اسپاينال‌موس تا کنون ارائه شده‌اند. يکي از مهمترين معايب اين روش‌ها اين است که صرفنظر از زمان لازم جهت آماده‌سازي آزمودني، فرآيند اندازه‌گيري به تنهايي يک فرآيند طولاني و زمان‌بر است. در طي فرآيند اندازه‌گيري محدوديت‌هايي براي وضعيت استقرار آزمودني اعمال مي‌شود. بنابراين عدم لمس بدن آزمودني در اين بازه‌ي زماني، مطلوب آزمودني و همچنين کوتاه شدن اين زمان به‌گونه‌اي که دقت اندازه‌گيري تحت تاثير قرار نگيرد، مطلوب آزمودني و آزمونگر مي‌باشد. در اين تحقيق يک روش غير تهاجمي جديد براي ارزيابي قوس‌هاي ستون فقرات ارائه شده است. از مزاياي اين روش، سرعت در فرآيند اندازه‌گيري و عدم لمس بدن آزمودني است. براي اثبات اينکه اين دو مزيت روش پيشنهادي تاثير منفي بر دقت اندازه‌گيري زواياي مربوط به قوس‌هاي پشتي و کمري نداشته است، مقادير زواياي کيفوز پشتي و لوردوز کمري براي چهل نفر از دانشجويان دانشگاه بيرجند با توزيع سني ۲±۲۶ (سال)، توزيع وزني ۵/۲±۷۲ (کيلوگرم) و توزيع قدي ۵/۵±۱۶۹ (سانتي‌متر) توسط روش پيشنهادي و همچنين روش پرکاربرد خط‌کش منعطف (به عنوان شاهد) استخراج و با يکديگر مقايسه شده‌اند. مقادير زواياي قوس‌هاي پشتي و کمري براي هر کدام از افراد نمونه در محدوده‌ي نورم پيشنهاد شده قرار گرفت. مشابهت نتايج به‌دست آمده از روش پيشنهادي با روش خط‌کش منعطف، مزيت‌هاي اين روش از نظر سرعت فرآيند اندازه‌گيري و عدم لمس بدن آزمودني حين اين فرآيند و امکان توسعه‌ي اين روش براي تشخيص همزمان برخي ناهنجاري‌هاي ديگر ستون فقرات، توجه به اين روش در کنار ساير روش‌هاي موجود را توجيه مي‌کند.

كليد واژه: ستون فقرات، تشخيص ناهنجاري، پردازش تصوير، کيفوز، لوردوز

 

The most important part of human skeletal system is the spinal column. A normal curvature in a way that forces the spine caused by the surface is adjusted. So far several methods to assess the curvatures of the spine were presented. These methods in a general classification method are divided into invasive and noninvasive. Including invasive techniques for this purpose can be based on medical imaging techniques (MRI, X-Ray, and CT-Scan) noted. Inevitable risks of these procedures such as osteo-cancer in men and mamo-cancer and abortion for women subject is followed. So always try to provide researchers focused on accurate noninvasive methods for evaluating the spine. In this regard, use methods such as Kyphometer, Inclinometer, Flexible ruler, Spinal pantograph and Spinal mouse ever been offered. One of the main disadvantages of these methods is that regardless of the time required to prepare participants, measurement process alone is a long process and time consuming. During the process of establishment of state subject to measurement limitations applies. So nobody touch the subjects in this timeframe, desired subjects and also a way to shorten this time, affect the accuracy of measurement does not fall is the ideal subject and experimenter. To prove that the proposed method the two advantages of a negative impact on precision measuring angles to the dorsal and lumbar has rounded arches, angles values for thoracic kyphosis and lumbar lordosis Birjand University of forty students with mean age 26±۲ (years), weight distribution 72±۲/۵ (kg) and height distribution of 169±۵/۵ (cm) by the proposed method as well widely used method of flexible ruler (as control) were extracted and compared. Amounts rounded arches of the dorsal and lumbar angles for each sample according to their physical status (to identify an expert) within the proposed norms were. Similar results obtained from the proposed method with flexible ruler technique, advantages of this method of speed measurement process and not touch the body during this process and the possibility of subjects developing this method for simultaneous detection of some other spinal abnormalities, according to this method with other methods there is justified.

Keywords: Spinal column, Image processing, Diagnosis of abnormalities, kyphosis, lordosis

فهرست مطالب

چکيده

مقدمه

روش تحقيق

نحوه محاسبه زوايا در روش خط کش منعطف

مقادير نورم زواياي کيفوز پشتي و لودوز کمري

نحوه محاسبه زوايا در روش پيشنهادي

نتايج

بحث و نتيجه‌گيري

نتيجه گيري

سپاسگزاري‌

منابع

قيمت فايل فقط ۴۶,۳۲۰ تومان

خريد

تحقيق دانشجويي

منبع + ادامه مطلب
:

تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي

.

===

تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي
تشخيص,ناهنجاري‌هاي,ستون,فقرات,با,استفاده,از,نشانگرهاي,نصب,شده,روي,زوائد,شوکي
تشخيص ,ناهنجاري‌هاي ,ستون ,فقرات ,با ,استفاده ,از ,نشانگرهاي ,نصب ,شده ,روي ,زوائد ,شوکي
تشخيص, ناهنجاري‌هاي, ستون, فقرات, با, استفاده, از, نشانگرهاي, نصب, شده, روي, زوائد, شوکي
تشخيص , ناهنجاري‌هاي , ستون , فقرات , با , استفاده , از , نشانگرهاي , نصب , شده , روي , زوائد , شوکي
تشخيص + ناهنجاري‌هاي + ستون + فقرات + با + استفاده + از + نشانگرهاي + نصب + شده + روي + زوائد + شوکي
تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکيتشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي,تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي,تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي,تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي + تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي,تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي | تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي,تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي ,تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي,تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي,تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي,تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي,تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي, تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي,تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي,تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي,تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي,تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي,تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي,

تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي

تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي

تشخيص ناهنجاري‌هاي ستون فقرات با استفاده از نشانگرهاي نصب شده روي زوائد شوکي

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب