اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

3 بازدید ۱۶ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران


دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران


دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران
دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران
دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران
دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دسته: روانشناسي و گرايش هاي مربوطه

فرمت فايل اصلي: WORD (قابل ويرايش)

تعداد صفحات فايل : ۱۱۰

دانلود فهرست پروژه قبل از خريد

پژوهش حاضر به تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران است.  نمونه مورد نظر تحقيق كه به روش مقايسه انتخاب شده اند.  ابزارهاي مورد استفاده در تحقيق شامل پرسشنامه عزت بدني و شامل ۲ قطعه عكس كه توسط ۵۰ نفر از دانشجويان تهران مركز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزيه وتحليل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهاي آماري توصيفي و آزمونt مستقل استفاده شده است.

از زماني كه بشر پا به عرصه وجود گذاشت مسئله زيبايي براي او مهم بوده است ( نكته دان ۱۳۷۵) اگر زيبايي را سر زندگي، طراوت، شادابي، سازگاري، تقوي، داشتن علاقه، دانش و احساسات لطيف داشتن معنا كنيم همه بشر در پي زيبايي هستند و تا زماني كه به زيبايي مطلق و جهان نمائي نرسند از پا نمي نشينند و آنها زيبايي مطلق خداوند است.  مفاهيم زيادي در فرهنگ هاي مختلف متفاوت است. و آنچه كه هر فرد در عنوان زيبايي تلقي مي كند خاص همان فرد است. افراد نه فقط به علت خصوصيات جسماني خود زيبا هستند بلكه بخاطر شخصيت، صفات و توانايي شاد كردن ودوست داشتن هم زيبا هستند. شايد بتوان گفت زيبايي همچون يك كره يخ شناور است كه تنها يك قسمت از آن قابل ديدن است. در حال حاضر بايد دانست كه تمايل به زيبايي وتلاش براي بدست آوردن آن يك امر جهاني است. ( ايو ۲۰۰۱) هنگامي كه بشر توانست خود را در آب ببيند متوجه اين حقيقت شد كه زيبايي ظاهر علاوه بر استعداد ذاتي خاص يك سري مراقبت ها همراه با ايجاد تغييرات نيز مي باشد كه بشر مي تواند در ظاهر خويش بوجود آورد. دريافت اين حقيقت و غريزه طبيعي زيبايي درستي سبب ايجاد حرفه ها، هنرها و علومي گشت كه هدف همه آنها پيدا كردن روش ها و دخالت در ظاهر انسان بدست آوردن هر چه بيشتر زيبايي ظاهر بود.

تاريخچه

زيبايي ريشه درمسائل بسيار دارد مثل ريشه هاي تاريخي، جغرافيايي، قومي و مردمان گوناگون در زمانها و مكانهاي گوناگون درباره حد زيبايي سخنهاي فراواني گفته اند. از قرون وسطي حد زيبايي انزواجويانه دريافت شده بوده است. صورت لاغر، گونه هاي فرو رفته و چشمان درشت را مظهر زيبايي مي دانسته اند در يونان قديم اندام ورزيده و عضلاني مظهر زيبايي بوده است. اشراف، زنهاي كوچك اندام و ظريف را زيبا مي ناميدند.  درباريان زن زيبا را زني مي شناختند كه به علت ظرافت و لطافت اندام كوچكي دست و پا و كمر باريك قادر به انجام كارهاي جسماني نباشند، صورتي سفيد يا رنگ پريده داشته باشند كه اين خود علامت ضعف و كم خوني است. دهقانان بر عكس درباريان مايل بوده اند زني قوي هيكل، سالم، پر قدرت به قول خودشان پر خون و پر شير داشته باشند كه هم مادر خوب و هم همسري پر كار باشد. در روسيه چشمان روشن و موهاي بور ودر اوكراين ابروان مشكي و پر پشت ايده آل زيبايي است. مردم شرق دور، چشمان ريز و نيمه بسته را زيبا مي‌دانند.


زيبايي چيست؟
زماني كه انسان بر انديشه درباره موضوع زيبايي و زيباشناسي كرد، دست آوردهاي هنر انساني وجود داشت و جنبه هاي زيبايي را القاء كرد. افلاطون مي گويد اگر از تو بپرسم زيبايي چيست؟ به گل يا به صورت زيبا اشاره مي كني. همه اينها نمودهاي از زيبايي هستند. وجود واقعي زيبايي در جهان عيني عامل آرامش روح انساني است. زيبايي يك حقيقت دو قطبي است يعني زيبايي يك نمود عيني است كه دريافت آن به عنوان زيبايي مربوط به ذوق واحساس خاص ذهن انساني است. اگر زيبايي را تنها نمود عيني معنا كرديم احساس لذت خاص داشتن از بعضي زيباييها به دنبال نمودهاي بيروني مختلف جايي پيدا نمي كرد. مي توان گفت زيبايي عبارت است از پردهاي نگارين و شفاف كه بر روي كمال كشيده شده است و كمال قرار گرفتن موضوع در مجراي شايستگي ها و بايستگي هاست.


 

فروشگاه دانلودي

منبع + ادامه مطلب
:

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

.

===

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران
دانلود,پروژه,تاثير,جذابيت,ظاهر,بر,قضاوت,ديگران
دانلود ,پروژه ,تاثير ,جذابيت ,ظاهر ,بر ,قضاوت ,ديگران
دانلود, پروژه, تاثير, جذابيت, ظاهر, بر, قضاوت, ديگران
دانلود , پروژه , تاثير , جذابيت , ظاهر , بر , قضاوت , ديگران
دانلود + پروژه + تاثير + جذابيت + ظاهر + بر + قضاوت + ديگران
دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

دانلود پروژه تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب