اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

6 بازدید ۱۵ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان

بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان

بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان

بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويانبررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان
بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان
بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان
بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان

پايان-نامه-بررسي-رابطه-جهت-گيري-مذهبي-و-بهزيستي-روانشناختي-در-دانشجويان

پايان نامه بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان

فرمت فايل دانلودي: .docx
فرمت فايل اصلي: docx
تعداد صفحات: ۹۹
حجم فايل: ۴۱۸ کيلوبايت
قيمت: ۱۲۰۰۰ تومان

توضيحات:
پايان نامه رشته روانشناسي با موضوع بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان، در قالب فايل word و در حجم ۹۹ صفحه، همراه با پرسشنامه هاي پژوهش (پرسشنامه بهزيستي روانشناختي ريف و پرسشنامه جهت گيري مذهبي آلپورت)

چکيده:
پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روان شناختي دانشجويان دانشگاه پيام نور … انجام شد. جامعه ي آماري شامل کليه دانشجويان دانشگاه … در نيم سال دوم تحصيلي ۱۳۹۴ مي باشد. براي نمونه آماري اين پژوهش ۱۰۰ عدد پرسشنامه پخش شد که فقط ۷۱ عدد از پرسشنامه ها را نتوانستيم جمع آوري نماييم که حجم نمونه ۷۱ به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده، از پرسشنامه جهت گيري مذهبي ريف و باورهاي غير منطقي جونز استفاده شد. داده ها از طريق روش تحليل پيرسون و رگرسيون (ضريب همبستگي که براي کشف وجود يا عدم وجود رابطه بين دو يا چند متغير بکار مي رود از جمله روش هاي تحليل است که علاوه بر تعيين شدت و ضعف رابطه بين دو متغير، جهت روابط را نيز نشان مي دهد) و رد تجزيه تحليل قرار گرفت .نتايج پژوهش نشان داد بين نمرات جهت گيري مذهبي دروني و بيروني با بهزيستي روانشناختي رابطه معناداري وجود دارد( ۰۵.۰>p ).

فهرست مطالب:
فصل اول – کليات پژوهش
مقدمه
۱-۱- بيان مسئله
۱-۲ -اهميت و ضرورت پژوهش
۱-۳- اهداف تحقيق
۱-۴- فرضيه تحقيق
۱-۴-۱ فرضيه اصلي
۱-۵- تعاريف نظري پژوهش
۱-۶- تعريف عملياتي
فصل دوم- چارچوب نظري پژوهش
مقدمه
الف- پژوهش نظري
۲-۱- تعاريف سلامت روانشناختي ( بهزيستي )
۲-۲- نظريه فرانکل
۲-۳- الگوي ويسينگ و وان دان
۲-۴-نظريه ريف
۲-۵- هدف و جهت گيري در زندگي
۲-۶- عوامل موثر بر بهزيستي
۲-۷- رويکرد بهزيستي روانشناختي
۲-۸-اجزا و عناصر اصلي بهزيستي روانشناختي
۲-۹- نقش باور هاي ديني و مذهبي در سلامت روان
۲-۱۰- تاثير دين و باورهاي مذهبي در سلامت رواني
۲-۱۱ -مقابله هاي ديني و سلامت رواني
۲-۱۲- دين و بيماري رواني
۲-۱۳- توبه و نقش آن در سلامت روان
۲-۱۴- دعا و سلامت رواني
ب- پژوهش هاي پيشين
فصل سوم- روش تحقيق
مقدمه
۳–۱ ابزار پژوهش
۳-۲- روش جمع آوري تحقيق
۳-۳- جامعه آماري و روش تحقيق
۳-۴- روش تجزيه و تحليل داده ها :
۳-۵- ابزار گرد آوري داده ها
۳-۵-۱ پرسشنامه جهت گيري مذهبي
۳-۵-۲ پرسش نامه بهزيستي روانشناختي ريف
فصل چهارم- تجزيه و تحليل دادها
مقدمه
الف- بررسي توصيفي اطلاعات
ب- بررسي استنباطي اطلاعات
فصل پنجم- خلاصه و نتيجه پژوهش
مقدمه
۵-۱- بحث و نتيجه گيري
۵-۲- پيشنهادات
۵-۳- محدوديت ها و موانع
۵-۴- موانع پژوهش
منابع پژوهش
ضمائم

دانلود فايل
پرداخت با کليه کارتهاي عضو شتاب امکان پذير است.

دانلود پروژه

منبع + ادامه مطلب
:

بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان

.

===

بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان
بررسي,رابطه,جهت,گيري,مذهبي,و,بهزيستي,روانشناختي,در,دانشجويان
بررسي ,رابطه ,جهت ,گيري ,مذهبي ,و ,بهزيستي ,روانشناختي ,در ,دانشجويان
بررسي, رابطه, جهت, گيري, مذهبي, و, بهزيستي, روانشناختي, در, دانشجويان
بررسي , رابطه , جهت , گيري , مذهبي , و , بهزيستي , روانشناختي , در , دانشجويان
بررسي + رابطه + جهت + گيري + مذهبي + و + بهزيستي + روانشناختي + در + دانشجويان
بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويانبررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان,بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان,بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان,بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان + بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان,بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان | بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان,بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان ,بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان,بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان,بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان,بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان,بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان, بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان,بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان,بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان,بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان,بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان,بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان,

بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان

بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان

بررسي رابطه جهت گيري مذهبي و بهزيستي روانشناختي در دانشجويان

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب