اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

8 بازدید ۱۵ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

خانه سالمندان

خانه سالمندان

خانه سالمندان

خانه سالمندانخانه سالمندان
خانه سالمندان
خانه سالمندان
خانه سالمندان

خانه سالمندان

خانه سالمندان دسته: معماري
بازديد: ۱۵ بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: ۳۹۸۱ کيلوبايت
تعداد صفحات فايل: ۹۹

پديده سالمندي سيري طبيعي است که در آن تغييرات فيزيولوژيکي و رواني ويژه اي در بدن رخ مي دهد چشم ها ، گوش ها ، استخوان ها ، عضلات و تمام اعضاي بدن دستخوش تغييرات هماهنگ مي شوند که روند پيري خوانده مي شود افراد سالمند زودتر خسته مي شوند و جنبش و تحرکشان کمتر مي گردد

قيمت فايل فقط ۷,۹۰۰ تومان

خريد

خانه سالمندان

 

پديده سالمندي سيري طبيعي است که در آن تغييرات فيزيولوژيکي و رواني ويژه اي در بدن رخ مي دهد . چشم ها ، گوش ها ، استخوان ها ، عضلات و تمام اعضاي بدن دستخوش تغييرات هماهنگ مي شوند که روند پيري خوانده مي شود . افراد سالمند زودتر خسته مي شوند و جنبش و تحرکشان کمتر مي گردد . در اين مرحله مناسبات اجتماعي سالمند ان دگرگون شده و نيازهاي جديدي نمايان مي گردد .

دوره سالمندي چون ديگر مراحل عمر ، بخشي از زندگي است که به اندازه دوران جواني و مستلزم پشت سرنهادن است . چگونگي گذراندن اين دوران مهم است و نه به انتها رسيدن در آن . سالمندي ادامه بزرگسالي است ، دوراني است که در آن ، فرد به بهاي گذراندن سال هايي چند به تجربه و پختگي و خرد دست مي يابد تا بتواند با گام هايي سنجيده تر سال هاي ديگر را در نوردد و به ديگران از توشه تجارب خود نصيبي برساند .

افزايش تعداد افراد سالمند به عنوان نسبتي از کل جمعيت جهان توجه خاص به مشکلات سنين پيري و پيري شناسي را ضروري مي سازد . در طول قرن بيستم ، نسبت جمعيتي افراد ۶۰ سال به بالا ، در تمام کشورهاي دنيا افزايش يافته است . رشد جمعيتي سالمندان بر اثر همگرايي دو روند اصلي است : کاهش ميزان تولد و بهبود شرايط بهداشتي و افزايش اميد به زندگي . پروژه سالخوردگي جمعيت و افزايش تعداد افراد در بالاي هرم سني از خصوصيات کشورهاي توسعه يافته محسوب مي شود ، در حالي که توسعه بهداشت ، بهبود شرايط اقتصادي ، بالا رفتن سطح زندگي و برخورداري از نتايج پيشرفت علوم حتي در عقب مانده ترين کشورها نيز موجب افزايش طول عمر گشته و به موازات آن ، بر اثر کنترل مواليد و اعمال سياست هاي جمعيتي ، دامنه پايين هرم سني فشرده تر شده و نسبت افراد مسن در جمعيت اين کشورها افزوده تر مي گردد . به رغم نکات فوق و اهميت اين گروه سني ، ساماندهي فضاهاي باز بدون توجه به خواست ها ، نيازها و توانايي هاي سالمندان انجام مي شود و اين در حالي است که اين قشر از بيشترين مصرف کنندگان فضاهاي باز محله هاي مسکوني به شمار مي آيد .

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کليات

۱-۱. بيان مساله

۱-۲. اهميت مساله

۱-۳ .اهداف پروژه

۱-۴. روش تحقيق

۱-۵. پيدايش خانه هاي سالمندان در جهان

۱-۵-۱ . مراکز خدماتي روزانه

۱-۱-۵-۱ . اهداف مراکز خدماتي مراقبت روزانه

۲-۱-۵-۱ . مدت زمان حضور استفاده کنندگان

۳-۱-۵-۱. فعاليت هاي معمول در مجموعه هاي روزانه

۱-۶ . پيدايش خانه هاي سالمندان در ايران

فصل دوم: ساختار جمعيت و مسائل اجتماعي ، اقتصادي سالمندان

۲-۱.جمعيت سالمندان در ايران

۲-۲ . پايگاه اجتماعي سالمندان

۲-۳ . وضعيت تاهل سالمندان در کشور

۲-۴ . لزوم ايجاد خانه هاي سالمندان در ايران

فصل سوم: ويژگي هاي فيزيكي و رواني سالمندان و توصيه هاي طراحي جهت رفع نيازهاي آنان

۳-۱ . کليات

۳-۲ . ويژگي هاي جسماني

۳-۲-۱ . تغييرات ظاهري

۳-۲-۲ . تضعيف قواي حرکتي و ماهيچه ها

۳-۲-۳ . کاهش عملکرد دستگاه گوارش

۳-۲-۴ . تغييرات عملکرد قلب و عروق

۳-۲-۵ . تغيير در حافظه و هوش

۳-۲-۶ . ضعف بينايي

۳-۲-۷ . ضعف شنوايي

۳-۲-۸ . ضعف حس چشايي و بويايي

۳-۲-۹ . ضعف لامسه

۳-۲-۱۰ . ساير تغيرات جسماني

۳-۳ . نيازهاي جسماني سالمندان

۳-۳-۱ . آسايش حرارتي و برودتي سالمندان

۳-۳-۲-۱ . شرايط محيطي موثر بر آسايش حرارتي

۳-۳-۲-۲ . نورپردازي مناسب جهت ارتقاي عملکرد بينايي در سالمندان

شکل ۳-۱نور پردازي مناسب پلكان

شکل ۳-۲استفاده از فضاي واسطه در جلوي درب ورودي

۳-۳-۲-۲-۱ . نور طبيعي

۳-۳-۲-۲-۲ . نور مصنوعي

شکل ۳-۳ نورپردازي تابلوهاي حاوي اطلاعات

۳-۳-۲-۳ . رنگ آميزي مناسب جهت ارتقاي عملکرد بينايي در سالمندان

۳-۴ . ويژگي هاي جسمي و فيزيولوژيکي

۳-۴-۱ . رهنمودهاي طراحي با توجه به ويژگي هاي جسمي – فيزيولوژيکي

۳-۵ . ويژگي هاي رواني اجتماعي

۳-۵-۱ . رهنمودهاي طراحي با توجه به ويژگي هاي رواني اجتماعي

۳-۶ . رهنمودهاي طراحي با توجه به خرده اقليم

فصل چهارم: بررسي نمونه هاي مشابه

۴-۱ . پُرت هاوكِسبوري (كانادا)

شکل ۴-۱ پُرت هاوكِسبوري (كانادا)

۴-۲ . شِير تُن (كانادا)

شکل ۴-۲ شِير تُن (كانادا)

۴-۳ . زوكازولا (ژاپن)

شکل۴-۳ زوكازولا (ژاپن)

۴-۴ . آناپوليس رويال (كانادا)

شکل۴-۴ آناپوليس رويال (كانادا)

۴-۵ . ميلبوري وِيج

شکل ۴-۵ ميلبوري وِيج

۴-۶ .نتيجه گيري

فصل پنجم: مطالعات پايه و روند طراح

۵-۱- جغرافياي سياسي و موقعيت جغرافيايي

شکل ۵-۱ نقشه استان لرستان

شکل ۵-۲ نقشه شهر خرم آباد

۵-۲- معرفي سايت ودلايل اتنخاب آن

۵-۲-۱- بررسي دسترسي ها و وضعيت همجواري ها

۵-۳- تحليل سايت

شکل۵-۳تجزيه و تحليل گرافيکي سايت

شکل ۵-۴ عکس هوايي از محيط پيرامون سايت

شکل ۵-۵ عکس هوايي از محيط پيرامون سايت

۵-۴- برنامه فيزيكي پروژه

۵-۵ .رهنمودهاي فضاهاي باز محله هاي مسكوني متناسب با سالمندان

۵-۵-۱.رهنمود هاي سالمندي بر اساس وسژگي هاي سالمندان

۵-۵-۲ .ويژگي هاي جسمي و فيزيولوژيكي

۵-۵-۳ .رهنمود هاي طراحي بر اساس ويژگي ها ي جسمي و فيزيولوژيكي

۵-۵-۴ .ويژگي هاي رواني اجتماعي

۵-۵-۵ . رهنمود هاي طراحي بر اساس ويژگي هاي رواني اجتماعي

۵-۵-۶ .رهنمود هاي طراحي بر اساس خرده اقليم

۵-۶ .معرفي فضاهاي مورد نياز جهت پروژه

۵-۶-۱ .ورودي اصلي

۵-۶-۲ .هال ورودي

۵-۶-۳ .اتاق نشمين

۵-۶-۴ .کتابخانه

۵-۶-۵ .فضاي غذا خوري

۵-۶-۶ .آشپزخانه

۵-۶-۷ .اتاق خواب

۵-۶-۷ .اتاق کارکنان

۵-۶-۸ .اتاق هاي درماني و توانبخشي

۵-۶-۹ .رختشويخانه مرکزي

۵-۶-۱۰ .موتورخانه

۵-۶-۱۱ .انبار وسايل

۵-۶-۱۲ .سرويس هاي بهداشت

۵-۶-۱۳ .ارتباطات عمودي فضاها در خانه هاي سالمندان

۵-۶-۱۴ .راهروها

۵-۶-۱۵ .بازشوها

۵-۶-۱۶ .تراس هاي مشترک

۵-۶-۱۷ .محوطه باغباني

۵-۶-۱۸ .مبلمان و اثاث ثابت

۵-۶-۱۹ .کفپوش هاي مناسب

۵-۶-۲۰ .نشانه ها

۵-۶-۲۱ .رهنمودهاي عمومي در رابطه با خانه هاي سالمندان

۵-۷ . تخمين زيربنا و ظرفيت فضاها

۵-۸ . ويژگي هاي فني طرح

۵-۸-۱ . بررسي سيستم هاي مختلف سازه اي

۵-۸-۲ . مقايسه سيستم هاي سازه اي و انتخاب سامانه بهينه باربر

۵-۹ . تاسيسات

منابع و مآخذ

قيمت فايل فقط ۷,۹۰۰ تومان

خريد

برچسب ها : خانه سالمندان , خانه سالمندان , معماري , پروژه , پژوهش , جزوه , مقاله , تحقيق , دانلود پروژه , دانلود پژوهش , دانلود جزوه , دانلود مقاله , دانلود تحقيق

دانلود تحقيق و مقاله

منبع + ادامه مطلب
:

خانه سالمندان

.

===

خانه سالمندان
خانه,سالمندان
خانه ,سالمندان
خانه, سالمندان
خانه , سالمندان
خانه + سالمندان
خانه سالمندانخانه سالمندان,خانه سالمندان,خانه سالمندان,خانه سالمندان + خانه سالمندان,خانه سالمندان | خانه سالمندان,خانه سالمندان ,خانه سالمندان,خانه سالمندان,خانه سالمندان,خانه سالمندان,خانه سالمندان, خانه سالمندان,خانه سالمندان,خانه سالمندان,خانه سالمندان,خانه سالمندان,خانه سالمندان,

خانه سالمندان

خانه سالمندان

خانه سالمندان

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب