اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

10 بازدید ۱۲ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان

تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان

تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان

تحقيق درباره يکاي استاندارد زمانتحقيق درباره يکاي استاندارد زمان
تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان
تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان
تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان

 

” يکاي استاندارد زمان “

براي زمان تعريف مشخصي وجود ندارد. بعضي گفته اند زمان چيزي است که با ساعت اندازه گيري مي شود يا زمان بستر رويدادهاست . آنچه مسلم است زمان عاملي است که با آن پيش و پس بودن رويدادها را نسبت به هم مشخص مي کنيم براي مشخص شدن لحظه ي وقوع يک رويداد (t)مانند لحظه ي رها کردن يک قطعه سنگ يا لحظه ي پيدايش برق در آسمان به تعيين يک مبدا نيازمنديم. مبدا معمولا لحظه ي پيدايش يک رويداد مشخص و تکراري مانند طلوع يا غروب خورشيد يا عبور زمين از يک نقطه ي خاص از مدار آن است(t=0). گاهي فاصله ي زماني از شروع تا پايان يک رويداد را بايد محاسبه ها وارد کنيم. اين مدت را بازه ي زماني گويند و برابراست باt ?

 مساوي است با زمان اوليه منهاي زمان ثانويه. مثلا اگر در لحظه ي اول سنگي را رها کنيم و در لحظه ي دوم به زمين مي رسد جابه جايي اين سنگ دربازه ي زمانيt ?مساوي است با زمان اوليه منهاي زمان ثانويه صورت گرفته است. براي تعيين بازه ي زمانيt ? به زمان سنج نياز داريم . نخستين زمان سنج ساده و طبيعي انسان نبض خودش بود که مشخص مي کرد در فاصله ي دو لحظه چند با نبضش مي زند. به دليل آنکه فاصله ي زماني ميان دو ضربان نبض ثابت نيست و اين مدت نيز کوتاه است شبانه روز يعني مدت زماني که زمين يک بار به دور محورش مي گردد مبناي اندازه گيري زمان قرار گرفت . سپس اين مدت را به ۲۴ قسمت تقسيم کردند و هر قسمت را يک ساعت ناميدند . هر ساعت را به ۶۰ دقيقه و هر دقيقه را به ۶۰ثانيه تقسيم کردند و به عنوان يکاي زمان برگزيدند. اندازه گيريهاي دقيقتر نشان داد که مدت شبانه روزها با هم برابر نيست و سالها نيز با هم تفاوت دارند و نمي توان ثانيه را از روي حرکت وضعي يا انتقالي زمين به طور دقيق تعريف کرد.

امروز ثانيه را با استفاده از دوره ي تناوب تابش گسيل شده از اتم سزيم که همواره ثابت است به صورت زير تعريف مي کنند

ثانيه زماني است معادل ۷۷۰،۶۳۱،۱۹۲،۹ برابر دوره ي تناوب تابش مربوط به گذار الکترون ميان دو تراز بسيار ظريف وابسته به حالت بنيادي اتم سزيم۱۳۳ .

 

 

سايت علمي و پژوهشي آسمان – تجربيات دبيران – اقدام پژوهي – پروژه – تحقيق

منبع + ادامه مطلب
:

.

===

تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان
تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان
تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان
تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان
تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان
تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان
تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان
تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان

تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان
تحقيق,درباره,يکاي,استاندارد,زمان
تحقيق ,درباره ,يکاي ,استاندارد ,زمان
تحقيق, درباره, يکاي, استاندارد, زمان
تحقيق , درباره , يکاي , استاندارد , زمان
تحقيق + درباره + يکاي + استاندارد + زمان
تحقيق درباره يکاي استاندارد زمانتحقيق درباره يکاي استاندارد زمان,تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان,تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان,تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان + تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان,تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان | تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان,تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان ,تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان,تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان,تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان,تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان,تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان, تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان,تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان,تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان,تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان,تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان,تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان,

تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان

تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان

تحقيق درباره يکاي استاندارد زمان

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب