اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

9 بازدید ۱۱ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان

راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان

راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان

راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستانراههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان
راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان
راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان
راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان

راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان

راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستاندسته: مديريت هتلداري
بازديد: ۱۱ بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: ۲۵۹ کيلوبايت
تعداد صفحات فايل: ۱۰۰

انسان پيشرفته امروز ي به دليل انگيزه ها و دلايل متعالي تري چون آشنايي با فرهنگ و تمدنهاي ديگر، ملاقات دوستان و اقوام و … اقدام به سفر و مسافرت مي نمايد اقدام و اشتياق انسان به مسافرت در دنياي كنوني، صنعت بزرگي به نام «صنعت جهانگردي» را به وجود آورده است كه منبع درآمد بسياري از كشورها محسوب ميشود

 

قيمت فايل فقط ۸,۹۰۰ تومان

خريد

انسان پيشرفته امروز ي به دليل انگيزه ها و دلايل متعالي تري چون آشنايي با فرهنگ و تمدنهاي ديگر، ملاقات دوستان و اقوام و … اقدام به سفر و مسافرت مي نمايد . اقدام و اشتياق انسان به مسافرت در دنياي كنوني، صنعت بزرگي به نام «صنعت جهانگردي» را به وجود آورده است كه منبع درآمد بسياري از كشورها محسوب ميشود .

در جهان حاضر توسعه و پيشرفت رمز ماندگاري و حيات پويا و مقتدرانه ملتها ، جوامع ، فرهنگها و تمدنها به شمار مي رود . بـدون تـوسعه و حـركت در سيـر تعالـي و ترقي نمي توان فقط به افتخارات گذشته متكي بود .

لذا توسعه صنعت گردشگري به وسيله ايجاد انگيزه و بررسي راه هاي تقويت مشاركت مردم در اين توسعه، براي اين صنعت امري حياتي است.

امروزه گردشگري و صنعت جهانگردي منبع درآمد بسياري از كشورها محسوب مي شود و بسياري از آنها از اين منبع درآمد براي ايجاد اشتغال، رشد بخش خصوصي و حركت در مسير توسعه اقتصادي استفاده مي كنند.

لذا پژوهشگر در اين تحقيق برآن است تا بتواند راه هاي تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري –گردشگري داخلي- را مورد بررسي قرار دهد. به همين دليل با توجه به مبناي نظري تحقيق از پرسشنامه ي محقق ساخته به منظور سنجش وضعيت موجود گردشگري و نقش رسانه ها و اعتماد مردم به دستگاههاي امنيتي و قضايي و نيز اعتماد به نظام جمهوري اسلامي ايران در توسعه اين صنعت استفاده شد.

جامعه نمونه اين مطالعه ۲۰۰ نفر از شهرستانهاي( شوش، آبادان، دشت آزادگان، رامهرمز و اهواز) مي باشد.

هدف كلي اين پژوهش شناسايي راههاي تقويت مشاركت مردم در راستاي توسعه صنعت گردشگري در استان خوزستان است.

نتايج بدست آمده نشان داد :

فرضيه اصلي:اعتماد مردم به نظام حاكم ،دستگاه قضايي و امنيتي و اطلاع رساني رسانه ها بر تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري موثر است.

فرضيه فرعي اول: اعتماد مردم به نظام حاكم برجامعه بر تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري موثر است

فرضيه فرعي دوم: اعتماد مردم به دستگاه قضايي و امنيتي بر تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري موثر است

فرضيه فرعي سوم: اعتماد مردم به اطلاع رساني رسانه ها بر تقويت مشاركت مردم در توسعه صنعت گردشگري موثر است

نتايج بدست آمده نشان داد

۱- ايجاد جو اعتماد در كشور نسبت به نظام حاكم مي باشد . به عبارت ديگر در پرتو اعتماد و اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي مردم مي توانند با طيب خاطر و اطمينان كامل سرمايه هايشان را در زمينه توسعه صنعت گردشگري بكار اندازند همچنين گردشگران نيز با احساس امنيت كامل مكاني را جهت گردشگري انتخاب مي نمايند.

۲- تحقيق حاضر نشان مي دهد كه پاسخ دهندگان به پرسشنامه معتقدند كه افزايش امنيت داخلي و اجراي عدالت و انصاف و قانون گرايي باعث تقويت مشاركت مردم در اين صنعت مي شود .

۳- همچنين در اين تحقيق نشان داده شده است كه بطور كلي رسانه ها در زمره عوامل تاثير گزار بر مشاركت مردم در رشد صنعت گردشگري مي باشد . تبليغات مناسب در زمينه معرفي راههاي سرمايه گذاري مردم و بخش خصوصي ، همچنين تهيه برنامه ها و گزارشات تخصصي در زمينه معرفي و اعلام حمايت دولت از بخش خصوصي ، همچنين تهيه برنامه ها و گزارشات تخصصي در زمينه معرفي و اعلام حمايت دولت از بخش خصوصي و همچنين حمايت دولت از مشاركت مردم در زمينه اين صنعت و ا سوي ديگر معرفي جاذبه هاي هر استان در زمينه گردشگري از عوامل موثري ميباشد كه مي تواند باعث تقويت مشاركت و سرمايه گذاري مردم در اين صنعت مي باشد . اطلاع رساني در عمق مشاركت نهفته است .

فهرست مطالب

چکيده۱

فصل اول : كليات

۱-۱- مقدمه۴

۲-۱- بيان مسئله۴

۳-۱- پيشينه تحقيق۶

۴-۱- اهميت و ضرورت تحقيق۷

۵-۱- اهداف تحقيق۸

۶-۱- سوالات تحقيق۸

۱-۶-۱- سوال اصلي تحقيق:۸

۲-۶-۱- سئوالات فرعي تحقيق:۸

۷-۱- فرضيات تحقيق۸

۱-۷-۱- فرضيه اصلي:۸

۲-۷-۱- فرضيه فرعي۹

۸-۱- متغيرهاي تحقيق۹

۱-۸-۱- متغير هاي مستقل۹

۲-۸-۱- متغير وابسته۹

۹-۱-روش تحقيق۹

۱۰-۱-قلمرو تحقيق :۹

۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعي :۹

۲-۱۰-۱- قلمرو مكاني(جامعه آماري) :۱۰

۳-۱۰-۱- قلمرو زماني :۱۰

۱۱-۱- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه۱۰

۱۲-۱- موانع و محدوديتهاي تحقيق۱۰

۱۳-۱- تعاريف واژه ها و اصطلاحات۱۱

۱-۱۳-۱- گردشگري(پارسائيان، علي ، اعرابي ، سيد محمد، ۱۳۷۷)۱۱

۲-۱۳-۱- گردشگر۱۱

۳-۱۳-۱- مسافر : (داروند زاده ۱۳۸۱)۱۱

۴-۱۳-۱- جاذبه هاي تاريخي : (سايت chn، ۱۳۸۳)۱۱

۵-۱۳-۱- جاذبه هاي طبيعي : ( همان منبع)۱۱

۶-۱۳-۱- صنعت گردشگري :۱۱

۷-۱۳-۱- مشاركت: (گرافت و كلاري ، ۱۹۹۱)۱۱

۸-۱۳-۱- امنيت :۱۱

۹-۱۳-۱- اعتماد به نظام: (صفدري ، ۱۳۷۴ : ۴۸)۱۲

۱۰-۱۳-۱- رسانه ها :۱۲

۱۱-۱۳-۱- پژوهش در صنعت گردشگري : (داروند زاده ، ۱۳۸۱)۱۲

۱۲-۱۳-۱- سازمان جهاني جهانگردي : (سايت chn،۱۳۸۳)۱۲

فصل دوم : ادبيات پژوهش

۱-۲- مقدمه۱۴

۲-۲- تعاريف و اصطلاحات گردشگري۱۸

۱-۲-۲- تعريف گردشگري۱۸

۲-۲-۲- تعريف گردشگر۱۹

۳-۲-۲- مسافر۲۰

۴-۲-۲- گردشگر۲۰

۵-۲-۲- بازديد كننده۲۰

۶-۲-۲- تور۲۰

۳-۲-تاريخچه گردشگري۲۰

۴-۲- گردشگري در جهان اسلام و قرآن كريم۲۲

۵-۲- گردشگري در دنياي حاضر۲۴

۶-۲- اَشكال گردشگري۲۵

۱-۶-۲- گردشگري با انگيزه ماجرا جويان۲۵

۲-۶-۲- گردشگري روستايي۲۶

۳-۶-۲-گردشگري بوم شناختي (اكوتوريسم)۲۶

۴-۶-۲-گردشگري حمل و نقل آبي۲۷

۵-۶-۲- گردشگري مسكوني۲۷

۶-۶-۲-گردشگري مذهبي۲۷

۷-۶-۲- گردشگري قومي۲۸

۸-۶-۲-گردشگري نوستالوژيك۲۸

۷-۲- گردشگري با توجه به هدف۲۸

۱-۷-۲-گردشگري فراغتي و سرگرمي۲۸

۲-۷-۲- گردشگري فرهنگي ، اجتماعي و مذهبي۲۹

۳-۷-۲-گردشگري ورزشي۳۱

۴-۷-۲- گردشگري تجارت و كسب و كار۳۱

۵-۷-۲- گردشگري سمينارها و كنفرانسها۳۲

۸-۲- اهداف توسعه گردشگري۳۳

۹-۲- مزاياي عمده گردشگري۳۳

۱۰-۲- برخي از نقاط ضعف گردشگري۳۴

۱۱-۲- گردشگري در ايران۳۴

۱-۱۱-۲- جاذبه هاي گردشگري در ايران۳۴

۲-۱۱-۲-جاذبه هاي فرهنگي ايران۳۷

۳-۱۱-۲-جاذبه ها و مناظر طبيعي ايران۳۷

۴-۱۱-۲-موانع توسعه گردشگري در ايران۳۸

۴-۱۱-۲-۱- برخي از مشکلات و موانع گردشگري در ايران۳۸

۵-۱۱-۲- گردشگري در خوزستان۴۰

۱-۵-۱۱-۲-پيشينه تاريخي خوزستان۴۰

۲-۵-۱۱-۲- موقعيت جغرافيايي- حدود و مساحت۴۱

۶-۱۱-۲- آثار باستاني و بناهاي تاريخي و مذهبي خوزستان۴۲

۱-۶-۱۱-۲-ويرانه هاي شهر قديم اهواز۴۲

۲-۶-۱۱-۲-گورستان زرتشتيان۴۲

۳-۶-۱۱-۲-مقبره علي بن مهزيار اهوازي۴۲

۴-۶-۱۱-۲-مقبره حضرت سيد عباس۴۲

۵-۶-۱۱-۲-شهر باستاني شوش۴۲

۶-۶-۱۱-۲-چغازنبيل (معبد زيگورات)۴۲

۱۲-۲- دستگاه هاي امنيتي در گردشگري۴۴

۱-۱۲-۲- امنيت۴۴

۲-۱۲-۲-امنيت قضايي۴۴

۳-۱۲-۲-امنيت دسته جمعي۴۴

۴-۱۲-۲-عوامل تهديد کننده امنيت۴۵

۱-۴-۱۲-۲- تجاوز۴۵

۲-۴-۱۲-۲-ستمگري و ستم پذيري۴۵

۳-۴-۱۲-۲-تهديد و ارعاب۴۶

۳-۴-۱۲-۲-رابطه بين جهانگردي و جرم۴۶

۱۳-۲- مشاركت۴۸

۱-۱۳-۲-شرايط عمده اجراي مشاركت :۴۹

۲-۱۳-۲-كاركردهاي مشاركت اجتماعي۵۰

۳-۱۳-۲-مشارکت مردم و رابطه آن با امنيت۵۰

۴-۱۳-۲-اعتماد به نظام جمهوري اسلامي۵۱

۱۴-۲- جهانگردي و رسانه ها۵۳

فصل سوم : روش پژوهش

۱-۳- مقدمه۵۷

۲-۳- جامعه آماري و حجم نمونه۵۷

۱-۲-۳- جامعه آماري۵۷

۲-۲-۳- شيوه نمونه گيري و حجم نمونه۵۷

۳-۳- روش جمع آوري اطلاعات۵۸

۴-۳- ابزار جمع آوري اطلاعات۵۸

۵-۳- پايايي و روائي پرسشنامه۵۹

۱-۵-۳- پايايي (Reliablity )59

۲-۵-۳- روائي ( validity )60

۶-۳- چارچوب نظري تحقيق۶۰

فصل چهارم : يافته هاي تحقيق و تجزيه و تحليل آن

۱-۴- مقدمه۶۴

۲-۴- تجزيه و تحليل داده هاي دريافتي۶۴

۱-۲-۴-آمار تو صيفي۶۴

۲-۲-۴-آمار استنباطي۷۵

فصل پنجم : بحث و تفسير

۱-۵- مقدمه۸۱

۲-۵- نتيجه گيري پژوهش۸۲

۳-۵- پيشنهادهاي پژوهش۸۳

۴-۵- پيشنهادات براي محققين آتي۸۶

منابع۸۸

Abstract90

قيمت فايل فقط ۸,۹۰۰ تومان

خريد

برچسب ها : راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان , تقويت مشاركت مردم , توسعه ي صنعت گردشگري , استان خوزستان

دانلود پروژه و تحقيق

منبع + ادامه مطلب
:

.

===

راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان
راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان
راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان
راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان
راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان
راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان
راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان
راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان

راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان
راههاي,تقويت,مشاركت,مردم,در,توسعه,ي,,صنعت,گردشگري,در,استان,خوزستان
راههاي ,تقويت ,مشاركت ,مردم ,در ,توسعه ,ي , ,صنعت ,گردشگري ,در ,استان ,خوزستان
راههاي, تقويت, مشاركت, مردم, در, توسعه, ي, , صنعت, گردشگري, در, استان, خوزستان
راههاي , تقويت , مشاركت , مردم , در , توسعه , ي , , صنعت , گردشگري , در , استان , خوزستان
راههاي + تقويت + مشاركت + مردم + در + توسعه + ي + + صنعت + گردشگري + در + استان + خوزستان
راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستانراههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان,راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان,راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان,راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان + راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان,راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان | راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان,راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان ,راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان,راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان,راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان,راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان,راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان, راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان,راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان,راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان,راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان,راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان,راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان,

راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان

راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان

راههاي تقويت مشاركت مردم در توسعه ي صنعت گردشگري در استان خوزستان

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب