اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

8 بازدید ۱۱ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي

پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي

پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي

پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله ايپايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي
پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي
پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي
پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي

فايل ورد قابل ويرايش

 

توضيحي مختصر از متن فايل  :

پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي در معتادان وافراد بهنجار

چکيده :

پژوهش حاضر با هدف مقايسه سبکهاي هويت وسبکهاي مقابله اي وسيستم هاي فعال سازي /بازداري رفتاري در معتادان وافراد بهنجار انجام شد.روش مورد استفاده ،علي- مقايسه اي وابزار تحقيق، شامل پرسشنامه سبکهاي هويت برزونسکي ،راهبردهاي مقابله اي با استرس(CISS) اندلروپارکر،مقياس BAS/BIS بود.نمونه آماري تحقيق ،شامل ۷۵ نفراز معتادان بستر ي در مراکز  اقامتي چهار گانه ترک اعتياد شهر اردبيل(آزادي ،تولد دوباره سبلان ،همياران سلامت پاک،آرمان سبز)  و تعداد ۷۵ نفرافرادبهنجار که به روش تصادفي،انتخاب شد که بوسيله ابزار هاي پژوهش سنجش شدندو براي حليل اطلاعات از نرم افزار spss و براي تحليل فرضيات از تحليل واريانس چند متغيره مانوا استفاده شد نتايج بدست آمده نشان داد که تفاوت معناداري بين سبک هاي هويت، سبک هاي مقابله­اي و سيستم هاي فعال سازي/ بازداري رفتاري در معتادان و افراد بهنجار مي­باشد در نتيجه مي توان چنين گفت که سبک­هاي ، هويت سردرگم و سبك مقابله اي هيجان مدار از جمله متغيرهاي روانشناختي منفي هستند که مي تواند تاثير زيادي بر مصرف مواد داشته باشند، بنابراين نيازمند برنامه ريزي مناسب و جامع جهت تعديل و اصلاح اين متغيرها مي باشد.

 


لينک دانلود:


پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي در معتادان وافراد بهنجاردانلود پايان نامه، مقاله و پروژه

منبع + ادامه مطلب
:

.

===

پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي
پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي
پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي
پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي
پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي
پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي
پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي
پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي

پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي
پايان,نامه,مقايسه,سبکهاي,هويت,وسيستمهاي,فعال,سازي,/بازداري,رفتاري,وسبکهاي,مقابله,اي
پايان ,نامه ,مقايسه ,سبکهاي ,هويت ,وسيستمهاي ,فعال ,سازي ,/بازداري ,رفتاري ,وسبکهاي ,مقابله ,اي
پايان, نامه, مقايسه, سبکهاي, هويت, وسيستمهاي, فعال, سازي, /بازداري, رفتاري, وسبکهاي, مقابله, اي
پايان , نامه , مقايسه , سبکهاي , هويت , وسيستمهاي , فعال , سازي , /بازداري , رفتاري , وسبکهاي , مقابله , اي
پايان + نامه + مقايسه + سبکهاي + هويت + وسيستمهاي + فعال + سازي + /بازداري + رفتاري + وسبکهاي + مقابله + اي
پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله ايپايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي,پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي,پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي,پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي + پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي,پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي | پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي,پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي ,پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي,پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي,پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي,پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي,پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي, پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي,پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي,پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي,پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي,پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي,پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي,

پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي

پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي

پايان نامه مقايسه سبکهاي هويت وسيستمهاي فعال سازي /بازداري رفتاري وسبکهاي مقابله اي

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب