اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

6 بازدید ۱۱ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟

آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟

آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟

آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟
آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟
آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟
آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟

شنيدن اين جمله ممکن است موجب نگراني برخي فرزندان شده و حتي در مواردي همين افراد، با اين جمله از قصد و نيت اصلي خود منصرف شوند.
اما در ميان افرادي نيز وجود دارند که به دليل داشتن دانش حقوقي، به اين عبارت وقعي نگذاشته و به آن اعتنا نمي‌کنند چرا که مي‌دانند اين موضوع پايه و اساس حقوقي و قانوني ندارد و هيچ کس نمي‌تواند ديگري را از چنين حقي محروم کند.
حال بايد بررسي کرد که آيا در عالم واقع و از لحاظ قانوني و شرع، پدر اين حق را دارد که فرزند خود را از ارث محروم كند يا خير؟ به اين منظور ابتدا بايد برخي مفاهيم مرتبط با وصيت را توضيح داد.
وصيت تمليكي عبارت است از اينكه كسي عين يا منفعتي از مال خود را براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجاني تمليك كند. با اين نوع وصيت، شخص مي‌تواند تا حدودي تكليف اموال خود را معين كند مانند صرف آن در امور خيريه.  در وصيت تمليكي، شخصي كه وصيت مي‌كند «موصي» و كسي كه به نفع او وصيت تمليكي شده «موصي‌له» و مورد وصيت را «موصي به» مي‌گويند.  در وصيت تمليكي، تمليك با قبول موصي له پس از فوت موصي محقق مي‌شود؛ بنابراين قبول آن قبل از فوت موصي موثر نيست. موصي مي‌تواند از وصيت خود رجوع كند.
وصيت عهدي نيز عبارت است از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مأمور کند. مثل اين كه شخصي را وصي کند تا بعد از مرگش، بدهي‌هاي او را پرداخت كند.  در وصيت عهدي شخصي را كه به موجب وصيت، به عنوان ولي بر صغير يا بر كارهاي ديگر انتخاب شده است، وصي مي‌گويند.  در وصيت عهدي، وصيت‌كننده فرد يا افرادي را براي اداره بخشي از اموال خود و نيز سرپرستي فرزندانش پس از مرگ تعيين مي‌كند و مسئوليت را به آنها مي‌سپارد. اين در حالي است كه در وصيت تمليكي، شخص بخشي از اموال خود را پس از مرگ به فرد يا افرادي تمليك مي‌كند كه اين فرد يا افراد مي‌توانند فردي از خانواده يا هر فرد ديگري باشد.
 نافذ نبودن وصيت

قانونگذار در ماده ۸۳۷ قانون مدني ايران، اعلام کرده است که «اگر كسي به موجب وصيّت، يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند، وصيت مزبور نافذ نيست.»
در حقيقت وصيت‌کننده حق دارد به ميزان يک سوم از اموال خود را وصيت کند و وصيت او نيز براي اين ميزان، صحيح و نافذ است و چنانچه نسبت به بيشتر از اين ميزان وصيت کند، صحيح بودن چنين وصيتي به اجازه ساير ورثه بستگي دارد. زيرا به استثناي يک سوم اموال، بقيه ترکه متعلق به ورثه است و شخص صاحب اين اموال که همان وصيت‌کننده است، حق دخالت در آنها را ندارد و اموال مزبور به طور طبيعي در اختيار همه ورثه قرار مي‌گيرد تا طبق ضوابط و مقررات مربوط به ارث، ميان آنها تقسيم شود.
سوالي که در اينجا مطرح مي‌شود، اين است که آيا وصيت‌کننده حق دارد به واسطه وصيت خود، همه ورثه يا برخي از وراث را از ارث محروم کند يا خير؟ که در پاسخ به اين پرسش، قانونگذار ماده ۸۳۷ را ذکر کرده است.
 نظر فقهاي اماميه

به اعتقاد فقهاي اماميه، هر گاه شخص وصيتي کند که بر اساس آن، بخواهد يکي از ورثه را از ارث محروم کند، چنين وصيتي صحيح نيست. به عنوان مثال شخص وصيت کند که به دليل فساد اخلاقي فرزندش، او را از ارث محروم يا از جمع ورثه، حذف مي‌کند. در حقيقت اکثر فقها اين وصيت را به دليل مخالفت آن با کتاب و سنت، باطل مي‌دانند.

وبلاگ حقوقي هادي کاويانمهر

منبع + ادامه مطلب
:

.

===

آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟
آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟
آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟
آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟
آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟
آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟
آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟
آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟

آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟
آيا,پدر,مي‌تواند,فرزندان,خود,را,از,ارث,محروم,کند؟
آيا ,پدر ,مي‌تواند ,فرزندان ,خود ,را ,از ,ارث ,محروم ,کند؟
آيا, پدر, مي‌تواند, فرزندان, خود, را, از, ارث, محروم, کند؟
آيا , پدر , مي‌تواند , فرزندان , خود , را , از , ارث , محروم , کند؟
آيا + پدر + مي‌تواند + فرزندان + خود + را + از + ارث + محروم + کند؟
آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟,آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟,آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟,آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟ + آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟,آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟ | آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟,آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟ ,آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟,آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟,آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟,آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟,آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟, آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟,آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟,آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟,آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟,آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟,آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟,

آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟

آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟

آيا پدر مي‌تواند فرزندان خود را از ارث محروم کند؟

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب