اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

6 بازدید ۱۰ام مهر ۱۳۹۵ hossein دسته‌بندی نشده بدون نظر

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبارتحليل سيستم اطلاعات انبار
تحليل سيستم اطلاعات انبار
تحليل سيستم اطلاعات انبار
تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انباردسته: کامپيوتر
بازديد: ۱ بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: ۴۷۶۰ کيلوبايت
تعداد صفحات فايل: ۸۰

۱ ـ ۱ ـ مقدمه‌ هدف‌ از تشكيل‌ و ايجاد انبارها، چه‌ در سازمانهاي‌ دولتي‌ و چه‌ در بخش‌ خصوصي‌، تأمين‌ ونگهداري‌ كالاهاي‌ مورد نياز سازمان‌ است‌ و انبارداري‌ به‌ كليه‌ فعاليتهاي‌ مربوط‌ به‌ تهيه‌ و نگهداري‌ وسپس‌ تحويل‌ مواد و اقلام‌ مورد نياز سازمان‌ در زمان‌ مناسب‌، اطلاق‌ مي‌شود وظايف‌ انبارها در سازمان‌را مي‌توان‌ در سه‌ بخش‌ زير خلاصه‌ كرد

قيمت فايل فقط ۷,۲۰۰ تومان

خريد

تحليل سيستم اطلاعات انبار

 


مقدمه‌:

 

هدف‌ از تشكيل‌ و ايجاد انبارها، چه‌ در سازمانهاي‌ دولتي‌ و چه‌ در بخش‌ خصوصي‌، تأمين‌ ونگهداري‌ كالاهاي‌ مورد نياز سازمان‌ است‌ و انبارداري‌ به‌ كليه‌ فعاليتهاي‌ مربوط‌ به‌ تهيه‌ و نگهداري‌ وسپس‌ تحويل‌ مواد و اقلام‌ مورد نياز سازمان‌ در زمان‌ مناسب‌، اطلاق‌ مي‌شود. وظايف‌ انبارها در سازمان‌را مي‌توان‌ در سه‌ بخش‌ زير خلاصه‌ كرد:

 

 

 

الف‌) برنامه‌ريزي‌ و مراقبت‌ جهت‌ حفظ‌ مقدار موجودي‌ هر يك‌ از اقلام‌ كالاهاي‌ مورد نيازسازمان‌ در حد مطلوب‌ خود.

 

 ب‌) همكاري‌ و مساعدت‌ در خريد و تأمين‌ و تهيه‌ كالاها و كنترل‌ و دريافت‌ كالاهاي‌خريداري‌ شده‌.

 

 ج‌) نگهداري‌ كالا در انبار به‌ نحو صحيح‌ و تسريع‌ در امر تحويل‌ با رعايت‌ مقررات‌ ودستورالعملهاي‌ سازمان‌.

 

 

 

انبارها را از دو جهت‌ مي‌توان‌ مورد بررسي‌ قرارداد، يكي‌ از لحاظ‌ فيزيكي‌ نظير محل‌ انبار، نوع‌قفسه‌بندي‌ها، محل‌ كالاها در انبار، نور، ايمني‌ و وسايل‌ حفاظت‌ كالاها و وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ و… وديگري‌ سيستم‌ اطلاعات‌ انبار كه‌ به‌ طرح‌ و گردش‌ فرمها بنحوي‌ كه‌ اطلاعات‌ به‌ بخشهاي‌ مختلف‌سازمان‌، به‌ موقع‌ و به‌ مقدار لازم‌ برسد و به‌ كنترلهاي‌ لازم‌ در رابطه‌ با كالاها مي‌پردازد.                                        

 

منظور از سيستم‌ اطلاعاتي‌ انبار، ايجاد روشي‌ نظام‌مند و منطقي‌ براي‌ اجراي‌ عمليات‌ مربوط‌ به‌كالاهاي‌ موجود در انبار و همچنين‌ اعمال‌ كنترلهاي‌ لازم‌ روي‌ مراحل‌ مختلف‌ اين‌ عمليات‌ مي‌باشد.

 

انبار بنا به‌ نياز همه‌ بخشها، عموماً با تمام‌ واحدها و كاركنان‌ آن‌ در تماس‌ و رابطه‌ است‌. اين‌ رابطه‌ وتماس‌ چه‌ در مورد تحويل‌ دادن‌ و گرفتن‌ اجناس‌ و چه‌ در مورد نگهداري‌ حسابها و مبادله‌ اسناد و مدارك‌آن‌ها، بايد بر ضوابط‌ مستدل‌ و مجاز و رسمي‌ مبتني‌ باشد نه‌ مناسبات‌ شخصي‌ و دوستانه‌ چرا كه‌ اينگونه‌روابط‌، موجبات‌ كندي‌ كار و بروز اشتباهات‌ را فراهم‌ مي‌سازد. بديهي‌ است‌ در روابط‌ متقابل‌، رفتارهاي‌دوستانه‌ صرفنظر از دستورالعملها، سبب‌ تسريع‌ كارها خواهد بود ولي‌ نبايد باعث‌ ابهام‌ در حسابها ومدارك‌ و اسناد باشد.

 

در طراحي‌ سيستم‌ اطلاعات‌ انبار بايستي‌ توجه‌ نمود كه‌ آيا از قبل‌ سيستمي‌ وجود دارد يا خير، درصورت‌ وجود سيستم‌، شناخت‌ سيستم‌ و نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ آن‌ جزو مقدماتي‌ترين‌ فعاليتها محسوب‌مي‌شود. در اين‌ گزارش‌ وضعيت‌ موجود انبار سازمان به‌ لحاظ‌ جايگاه‌ سازماني‌ و شرح‌ وظايف‌؛ نيروي‌انساني‌ موجود؛ نوع‌ انبار؛ انواع‌ موجوديهاي‌ آن‌ و نحوه‌ چيدمان‌؛ سيستم‌ كدگذاري‌ كالاها؛ تجهيزات‌موجود؛ گردش‌ اطلاعات‌ و فرمهاي‌ مربوطه‌،… تشريح‌ گرديده‌ و كاستيها و محدوديتهاي‌ آن‌ تبيين‌مي‌گردد. بديهي‌ است‌ شناخت‌ وضعيت‌ موجود مبناي‌ طراحي‌ سيستم‌ مطلوب‌ سازمان قرار خواهد گرفت‌كه‌ در گزارشهاي‌ آتي‌ به‌ آن‌ خواهيم‌ پرداخت‌………..

 

 

 


فهرست:

 

 

 

 

عنوان                                                                                                              صفحه

۱- شناخت وضعيت موجود…………………………………………………………………………. ۵

 

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. ۶

 

۱-۲- وضعيت موجود سيستم انبار در سازمان………………………………………………… ۷

 

۱-۲-۱- جايگاه سازماني و شرح وظايف……………………………………………………….. ۷

 

۱-۲-۲- نيروي انساني موجود………………………………………………………………….. ۸

 

۱-۲-۳- نوع انبار………………………………………………………………………………………. ۸

 

۱-۲-۴- كالاهاي موجود در انبار و نحوه چيدمان آنها…………………………………………. ۸

 

۱-۲-۵- سيستم كدگذاري كالاهاي انبار………………………………………………………… ۸

 

۱-۲-۶- تجهيزات موجود در انبار………………………………………………………………… ۹

 

۱-۲-۷- فرايند درخواست كالا از انبار و تحويل آن…………………………………………… ۹

 

۱-۲-۸- فرم‌هاي مورد استفاده در سيستم فعلي انبار سازمان………………………. ۱۰

 

۱-۲-۹- برنامه‌ريزي تأمين كالا…………………………………………………………………. ۱۰

 

۱-۲-۱۰- انبارگرداني…………………………………………………………………………….. ۱۰

 

۱-۳- كاستي‌ها و محدوديت‌هاي سيستم اطلاعات انبار در سازمان………………….. ۱۰

 

۱-۴- برخي الزامات قانوني در محاسبات عمومي اموال دولتي……………………….. ۱۳

 

۲-طراحي سيستم ……………………………………………………………………………….۱۵

 

۲-۱-مقدمه  ……………………………………………………………………………………………۱۶

 

۲-۲-موقيعت انباردرساختار سازماني………………………………………………………….۱۲

 

۲-۳-رويه ها………………………………………………………………………………………..۱۷

 

۲-۴-دستورالعملها………………………………………………………………………………….۲۹

 

۲-۵-فرمها…………………………………………………………………………………………..۳۲

 

پيوست:راهنماي کد کالاهاي انبار ………………………………………………….۴۸

دياگرامهاي رابطه اي …………………………………………………………………………۶۳

 

 

 

قيمت فايل فقط ۷,۲۰۰ تومان

خريد

برچسب ها : تحليل سيستم اطلاعات انبار , دانلود و خريد پروژه تحليل سيستم اطلاعات انبار , دانلود و خريد مقاله تحليل سيستم اطلاعات انبار , خريد مقاله تحليل سيستم اطلاعات انبار , خريد و دانلود مقاله تحليل سيستم اطلاعات انبار , دانلود مقاله رايگان تحليل سيستم اطلاعات انبار , دانلود رايگان پروژه تحليل سيستم اطلاعات انبار , دانلود رايگان تحقيق تحليل سيستم اطلاعات انبار , تحليل سيستم اطلاعات انبار چيس

دانلود پروژه , پايان نامه و مقاله

منبع + ادامه مطلب
:

اين پست با نرم افزار بصورت اتوماتيک فرستاده شده است

براي خريد ايميل بفرستيد :
h16hossein@gmail.com

.

===

تحليل سيستم اطلاعات انبار
تحليل,سيستم,اطلاعات,انبار
تحليل ,سيستم ,اطلاعات ,انبار
تحليل, سيستم, اطلاعات, انبار
تحليل , سيستم , اطلاعات , انبار
تحليل + سيستم + اطلاعات + انبار
تحليل سيستم اطلاعات انبارتحليل سيستم اطلاعات انبار,تحليل سيستم اطلاعات انبار,تحليل سيستم اطلاعات انبار,تحليل سيستم اطلاعات انبار + تحليل سيستم اطلاعات انبار,تحليل سيستم اطلاعات انبار | تحليل سيستم اطلاعات انبار,تحليل سيستم اطلاعات انبار ,تحليل سيستم اطلاعات انبار,تحليل سيستم اطلاعات انبار,تحليل سيستم اطلاعات انبار,تحليل سيستم اطلاعات انبار,تحليل سيستم اطلاعات انبار, تحليل سيستم اطلاعات انبار,تحليل سيستم اطلاعات انبار,تحليل سيستم اطلاعات انبار,تحليل سيستم اطلاعات انبار,تحليل سيستم اطلاعات انبار,تحليل سيستم اطلاعات انبار,

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

تحليل سيستم اطلاعات انبار

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب