اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

2,968 بازدید ۵ام مهر ۱۳۹۵ admin علمی بدون نظر

معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت

معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت

معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت

معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموختمعنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت

 

 

شرح و توضیحات گلشن راز: دیباچه
۱. به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان برافروخت
به نام آن خدایی که به جان آدمی راه اندیشیدن را آموخته است و با بخشیدن جان به انسان دل انسان را با نور روحانی روشن کرده است.
۲. ز فضلـش هر دو عالم گشت روشن ز فیضش خاک آدم گشت گلشن
ازفضل خداوند هر دو عالم نورانی شده است. هر دو عالم پر از فضل خداست . از فیض الهی با نغمه الهی خاک سیاه و تاریک آدم به صورت گلشنی فرح افزا و با طراوت در آمد. ( فضل خدا چون خورشید هر دو عالم را روشن و پر کرده است. )
۳. تـوانایی که در یک طـرفـةالعیــن ز کاف و نون پدید آورد کونین
خداوند توانایی که در یک چشم به هم زدن و در یک لحظه با لفظ مبارک «کُن» هر دو عالم را یک جا پدید آورد. در باره آفرینش به صورت یک جا سه دیدگاه وجود دارد: ۱- دانشمندان امروز معتقدند که جهان دوران تکامل یافته را طی نموده و خداوند به تدریج جهان را آفریده است. مخصوصاً عقاید داروین در این مورد مشخص است که او نسل بشر را به میمون می رساند.۲- در این کتاب ارزشمند عرفانی شیخ محمود شبستری معتقد است که هر دو جهان در فاصله یک لحظه آفریده شده است.۳- نظریه سوم در بر گیرنده هر دو نظریه قبلی می باشد به این صورت که خداوند متعال در یک چشم به هم زدن همه چیز را به صورت بالقوه آفریده و بتدریج این قوه ها به فعلیّت رسیده است. از قوه به فعل آمدن همان تکامل است. مثل هسته خرما که بالقوه است اگر به درخت و شاخ و برگ و ثمر تبدیل گردد به فعلیّت رسیدن می باشد.
۴. چـو قـاف قـدرتش دم بـر قلـم زد هـزاران نقـش بـر لوح عـدم زد
* وقتی که نخستین آثار قدرت الهی ظاهر شد و این قدرت به قلم الهی انتقال یافت به وسیله آن قلم هزاران بر صفحه عالم عدم پدید آمد( این کلمات بار عاطفی دارند) اولین حرف کلمه«قدرت» حرف قاف است . یعنی خداوند متعال برای آفرینش دو جهان تمام قدرتش را صرف نکرده و فقط جزء اندکی از قدرت الهی سبب آفرینش هر دو عالم گشته است. دم زدن : نفس زدن و نفس کسی به چیزی رسیدن است. و نیز به معنای ادعا کردن و قدرت خود را به رخ دیگران کشیدن نیز می باشد.
* دم بر قلم زد : دو معنی ممکن است به ذهن متبادر گردد . یکی وقتی که جلوه ای از جلوه های قدرت الهی به قلم رسید و دیگری بر قلم نهیب زدن است (دادکشیدن بر روی کسی) .
حاصلش این است که قلم هزارن نقش را نقاشی کرده و عدم را به لوح تشبیه نموده . لوح عدم : اضافه تشبیهی است. مفهوم آن این است روی صفحه عدم نمی توان نقش کرد یا از عدم چیزی نمی توان به وجود آورد امّا خداوند متعال قادر بر آن است و می تواند از عدم موجودات زیادی بیافریند.
* نقاشی کردن کنایه از آفریدن است و منظور از نقش مخلوقات و پدیده های عالم است.ومراد از هزاران عدد معینی نیست، بلکه نشانه کثرت می باشد. البته به ذهن آمدن کوه قاف ایهام تناسب است و تشبیه نمودن و قدرت خداوند بر کوه قاف نارسا و نشانه تحقیر کردن و نادیده گرفتن قدرت و عظمت خداوند می باشد. (ایهام تناسب به این معنی است که کوه قاف در این بیت کاربرد ندارد اگر کاربرد داشت ایهام می شد.)
* نفس به قلم رحمانی رسید: اگر این گونه تعبیر کنیم معنی عرفانی تر می گردد. هرچه در عالم است از آن دم یا نفخه به وجود آمده و آن نفخه در همه چیز دمیده شده و این نفخه نماینده وحدت است.
* مساله وحدت و کثرت : از مسائل پیچده و دشوار می باشد . چگونه ممکن است که وحدت به کثرت تبدیل شود؟ مانند دانه خرما که در ابتدا هسته ( در حالت وحدت) است روئیده و تبدیل به درخت شده و میوه می دهدوبه جای یک هسته هزاران هسته تولید می شود . ( تبدیل وحدت به کثرت).
خداوند متعال در روز قیامت دو باره این کثرت را به وحدت تبدیل خواهد نمود. ( همه در یک جا و یک چیز جمع می شوند.) عالم هستی هر چه بود در آن نفخه بود و بعد به تدریج از قوه به فعل آمده و به کثرت تبدیل گشته است.
* نکته مهم : مساله وحدت وجود فلسفه اسلامی نیست و تقریباً با مادّه پرستی فاصله چندانی ندارد . در فلسفه اسلامی تبدیل وحدت به کثرت از طریق خلق مخلوقات گوناگون است و در فلسفه اسلام ما خالق و مخلوق داریم ولی در وحدت وجود هر چه هست خدا است و جلوه هایی از خدا به کثرت تبدیل می شود .
* دکتر یا حقّی نوشته است:« فرق است میان این که عالم از خداست و این که این عالم خداست.»
* مساله سیاه چال ها: از نظر علمی گویند که عالم هسته شکفته و بیرون زده است و از همان جایی که عالم هستی بیرون زده خلأ می باشد.و این خلأ روزی همه عالم را می بلعد و همه عالم از نظر حجم کاهش یافته وبا حفظ جرم و سنگین خود در آن سیاه چال به اندازه یک دانه نخود یا فندق یا گردو خواهد بود. نمونه کوچک آن در این جهان مثلث برمودا می باشد. ( به نقل از استاد دکتر فرشبافیان )
۵. از آن دم گشـت پیـدا هر دو عالـم وز آن دم شـد هـویدا جـان آدم
با توضیحاتی که در قبل آمده معنا و مفهوم این بیت واضح است.
در اثر تأثیر آن دم و نفخه رحمانی بود که هر دو جهان بوجود آمد و در آن دم بود انسان پا بر عرصه قدم نهاد.
۶. در آدم شد پدید این عقـل و تمییـز که تا دانست از آن اصل همه چیز
آن دم که هر دو عالم از آن پیدا شد وقتی وارد جسم آدم شددر جسم آدم این عقل و قدرت تشخیص پدیدار گشت که به وسیله آن عقل و قدرت تشخیص از هر چیزی به اصل آن پی می برد. ( قدرت عقل و تمییز در حیوانات وجود ندارد . آنها فقط حال را در می یابند و قدرت درک گذشته و آینده را ندارند ولی انسان به خاطر مالک بودن بر قوه عقل و قدرت تمییز و تشخیص می تواند گذشته مورد بازبینی قرارداده و افق بسیار دور آینده را ببیند. فتبارک الله احسن الخالقین . )
* متاسفانه عقل این نیروی عظیم بشری بهترین ودیعه و عطیّه الهی در عرفان مورد هجوم و سرکوب واقع گشته است. و عشق را به عنوان وسیله رسیدن به حقیقت و خدا دانسته اند .
* آقای دکتر فرشبافیان در فصلنامه ادبیات فارسی شماره ۴ در صفحه ۱۰۳ در ضمن مقاله با عنوان « تفکرات تنهایی » از جایگاه عقل و خرد به خوبی به دفاع برخاسته و به آنان که بر جایگاه عقل می تازند به خوبی پاسخ داده و برای عشق نیز تعریفی جامع و کامل ارئه نموده اند.و دیدگاه های عارفان بزرگ را مورد بررسی قرار داده اند.
۷. چو خود را دید یک شخـص معیـن تفکـّر کـرد تـا خـود چیستـم من
* حضرت آدم (ع) وقتی که آن دم را دریافت نمود و از آن دم قدرت عقل و تشخیص در وجودش ظاهر گشت، ابتدا متوجه شد که من یک شخص معیّنی هستم وبا سایر موجودات عالم تفاوت دارم . بعد عقل و اندیشه اش به کار افتاد در یک لحظه مانند بمب ساعتی نخستین چیزی که به فکرش خطور کرد سؤال بود که « من چیستم که متفاوت با دیگران هستم؟»
* متاسفانه در انتقال اندیشه و عرفان اسلامی به جهان به ویژه برای کشورهای اروپایی کارو تلاش زیادی انجام نشده است. جهان غرب تشنه عرفان اسلامی است وبه خاطر آن است که پائلوکؤلو با مطرح کردن جزئی از اندیشه های عرفانی در کتاب « کیمیاگر» به اوج شهرت می رسد.
* دکارت اولین سوالی که از خود پرسید این بود که :« من هستم یا نیستم ؟ » وجواب داده که :« چون می اندیشم پس هستم. » این نظر و سخن او بر سر زبانها اوفتادو به شهرت رسید. درحالی که در عرفان اسلامی عرفای بزرگی سؤالات و مسائل بزرگتری را مطرح نموده اند و به سبب عدم اشاعه و ترویج آن در هاله گمنامی فرو مانده اند.
* شکسپیر که از اتخارات نویسندگان غربی شده سؤالی را طرح نموده با عنوان « بودن یا نبودن؟ »
* اما شیخی بزرگی از دیار شبستر این سؤال را مطرح می کند که « من چیستم که متفاوت با تمام پدیده های عالم هستم؟» کسی سؤالش را نمی شنود و به اندیشه اش ارج نمی نهند. دریغا….افسوس که جهان از گنجینه های ما خبر ندارد و در این زمینه کمتر کار شده است .
۸. ز جزوی سوی کلی یک سفر کـرد وز آنجـا بـاز بـر عالم گذر کـرد
ز جزوی سوی کلی یک سفر کـردن سفر « مِنَ الخَلقِ إلی اللهِ » است وز آنجـا بـاز بـر عالم گذر کـردن سفر « مِنَ اللهِ إلی الخَلق » است.این جزو است و خدا کلّ. مصداق برجسته این سفر پیامبر اکرم(ص) می باشد. این سفر دو نیمه دارد برخی در نیمه اول می مانند و بر می گردند واگر بر گردند برای جامعه بشری مفید فایده نمی شوند و باید نیمه دوم این سفر را نیز انجام دهند پیامبر برگشت تا برای بشریّت فایده دهد.
۹. جهــان را دیــد امـــر اعتبــاری چـو واحـد گشته در اعداد ساری
دنیا اعتباری است و اصلیّت نداشته و مجازی است و مانند عدد یک در سایر اعداد جریان دارد.
عدد دو: ۱۱ عدد چهار:۱۱۱۱ ( عدد یک واحد مطلق است.)
۱۰.جهـان خلق و امر از یک نفس شد که هم آن دم که آمد بـاز پس شد
جهان امر و خلق( عالم غیب و عالم شهادت) از یک نفخه بوجود آمد آن نفخه ای که در یک لحظه آمد و برگشت. از آمدن و برگشتن آن نفخه که به اندازه یک لحظه طول کشیده عالم غیب و شهادت به وجود آمده است. در منطق الطّیر عطار چنین بیان کرده است: « سیمرغ یک بار از این عالم گذشته و پری از آن سیمرغ بر این جهان افتاده است که از آن زمان تا آخر الزّمان همه موجودات این عالم به جستجوی سیمرغ هستند .» این که خداوند می فرماید:« أن یَقولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ » منظور از « کُن » تلفّظ واژه نیست بلکه بیانگر سرعت فعل خداست و اراده خدا قول خداست.
۱۱.ولی آن جایگـه آمـد شـدن نیست شدن چون بنگـری جز آمدن نیست
در عالم معنا و روحانی مساله آمدن و شدن مطرح نیست آمدن همان رفتن است یعنی خداوند متعال در یک لحظه تمام سرنوشت مخلوقات را از اوّل تا آخر رقم زده است. به عنوان مثال در هنگام تولّد انسان مرگ وی را نیز آفریده است و مرگ و تولّد با هم ودر یک زمان خلق گشته است.
۱۲.به اصـل خویش راجـع گشت اشیا همه یک چـیز شد پنهــان و پیـدا
اشاره به « کُلُّ شَی ءٍ یَرجِعُ إلِی أصلِهِ » . آخر عالم به اوّلش بر می گردد و عالم غیب و عالم شهادت مثل اوّل یکی می شود. ( جریان از کثرت به وحدت می رود ). ابتدا از وحدت به کثرت و سپس از کثرت به وحدت میرود . ( اشاره به سیاه چال ها و خلأها که زمانی این چاله ها دهان باز کرده و تمام عالم را در خود جذب نموده و به کام خود خواهد کشید. نظامی در مخزن الأسرار و عطار در منمطق الطّیر در پیدایی عالم گفته اند که عالم در حال گسترش است و هنوز دنیا مراحل جوانی خود را طی می کند و دنیا و ماده در خال انبساط است و روزی به حال انقباض بر خواهد گشت. اولین چیزی که خداوند خلق کرده « گاز » بوده است و بعد به مرور زمان و فعل و انفعالات به خاک تبدیل گشته است. ( پیدایش : نادرست است زیرا « ش » به بن قعل اضافه می شود نه اسم. و کلمه « پیدا » صفت است و شکل درست آن « پیدایی » می باشد. )
۱۳.تعـالـی الله قدیمـی کو به یک دم کنـد آغــاز و انجــــام دو عالـم
خداوند متعال که قدیم است می تواند که در یک لحظه آغاز و انجام عالم را بیافریند .
تکامل انواع که به وسیله داروین مطرح شده که مثلاً انسان شکل تکامل یافته میمون است، در ادبیات دینی و عرفانی ما جایی ندارد . خداوند همه پدیده ها را آن چنان که بوده آفریده است. همچنان که یکی از بزرگان (شیخ عباس قمی ؟ ) گفته است که « خَلَقَ اللهُ مشمشَةَ مشمشَةً . یعنی خداوند زرد آلو را زرد آلو خلق نموده است. بدین معنی که شکل تغییر یافته و یا تکامل یافته یک چیز دیگر نمی باشد. در مراحل تکامل مرحله قبلی از بین می رود . پس اگر انسان شکل تکامل یافته میمون است پس الان میمون چه چیز است؟ )
۱۴.جهـان خلـق و امـر اینجا یکی شد یکی بسیـار و بسیـار انـدکـی شد
وقتی که این عالم بر چیده می شود عالم غیب و شهادت در آنجا یکی می شود. وحدت به کثرت و از کثرت به وحدت بر می گردد.
۱۵.همه از وهم توست این صورت غیر که نقطه دایـره است از سرعت سیر
هستـی عالـم یکی بیش نیست چون شما از آیینـه پنـدار نگاه می کنید یکی را دو می بینید و وحـدت را کثـرت
می بینید چنانکه دایره که در اصل خود یک نقطه است ،این نقطه در اثر سرعت سیر و دوران به صورت دایره به چشم شما می رسد. جهان وحدت است ( وحدت وجود ) و در چشم ما به کثرت می آید.
۱۶.یکی خـط است از اول تا به آخــر بر او خلــق جهــان گشتــه مسافر
هستی جهان از ابتدا تا به انجام همچون خطّی است و مردم جهان نیز در روی این خط به منزله مسافر هستند.
۱۷.در ایـن ره انبیــا چون سـاربـاننـد دلیـــل و رهنمـــای کـــارواننـد
سار: شتر ، ساربان : شتر بان و به معنی راهنما و هدایت کننده کاروان. در این راه که خلق جهان در آن به مانند مسافرانند ، پیامبران همانند ساربانان دلیل و راهنمای کاروان می باشند.
۱۸.وز ایشـان سیـّد مـا گشتـه سـالار هم او اوّل هـم او آخـِر در این کـار
سالار: سالار ساربانان پیامبر ما است. او که به حقیقت اوّل و به صورت آخر است.( پیامبر اسلام بر حسب رتبه و شرف مقدّم و در ظهور موخّرمی باشند. کُنتُ نبیّاً والآدمَ بینَ الماءِ و الطِّینِ .)
۱۹.احـد در میـم احمــد گشت ظاهـر در ایـن دور اول آمــد عیـن آخـر
احد : خداوند است که در وجود پیامبر (ص) تجلّی یافته است و در وجود مبارک ایشان اوّل و آخر به هم پیوسته است. یعنی هر دو تا( اوّل و آخر) در یک وجود دیده می شوند .
توضیح اضافه : ( منظور از دور: دور خلقت است که چهل مرحله برای آن ذکر نموده اند.و آن عبارت است از : عقل کل ، نفس کل، هیولی ، طبیعت کلیّه ، فلک (عرش) ، کرسی (فلک ثوابت)،هفت فلک، زحل،مشتری،مریخ، شمس،ناهید،تیر،قمر،دوازده برج، عناصر اربعه، جماد،نبات،حیوان و انسان )
۲۰.ز احمد تا احـد یک میم فرق است جهانی اندر آن یک میم غرق است
ظاهراً فرق کلمه « احد » با« احمد » یک حرف میم است امّا بین وجود حقیقی « احد » و وجود حقیقی « احمد » تمام عالم دچار حیرت شده است.
نویسنده : رضا قا سم زاده

 

 

شعر و ادبیات – گلگشتی در گلشن راز شیخ محمود شبستری

shamimearas.blogfa.com/post-9.aspx

شعر و ادبیات – گلگشتی در گلشن راز شیخ محمود شبستری – وبلاگ اختصاصی رضا قا سم … به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان برافروخت … (ایهام تناسب به این معنی است که کوه قاف در این بیت کاربرد ندارد اگر کاربرد داشت ایهام می شد.).

شما از این صفحه ۲ بار بازدید کردید. آخرین بازدید: ۹/۲۶/۱۶

گنجور » شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۱ – دیباچه

ganjoor.net › شیخ محمود شبستری › گلشن راز

موسیقی مرتبط. برای معرفی آهنگهایی که در متن آنها از این شعر استفاده شده است اینجا کلیک کنید. ….. به نام آن که جان را فکرت آموخت / چراغ دل به نور جان برافروخت

معنی شعر به نام آنکه جان را فکرت آموخت – خبر فوری

ensha95.blogsky.com/1395/07/03/post…/معنیشعربه-نامآنکهجان-را-فکرتآموخت

۲ روز پیش – این دو بیت از فرط روشنی خود معنی اش را فریاد میزند ونیاز به تفسیر و تبیین حضرتعالی ندارد . ….. به نام آن که جان رافکرت آموخت / چراغ دل به نور …

معنی شعر به نام آنکه جان را فکرت آموخت – معنی

۲۰mani.blogsky.com/1395/07/04/post-2/معنیشعربه-نامآنکهجان-را-فکرتآموخت

معنی شعر به نام آنکه جان را فکرت آموخت. یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۸. ۱۴. معنی شعر به نام آنکه جان را فکرت آموخت. برچسب‌ها: معنی شعر به نام آنکه جان را فکرت.

معنی شعر به نام آنکه جان را فکرت آموخت | ترجمه کامل :: سایت فان

site-fun.blog.ir/post/معنیشعربه-نامآنکهجان-را-فکرتآموخت

برچسپ ها :شعر به نام آنکه جان را فکرت آموخت,معنی شعر به نام آنکه جان را فکرت آموخت,شعر به نام آنکه جان را فکرت آموخت بامعنی,شعر به نام آنکه جان را فکرت آموخت با …

معنی شعر به نام آنکه جان را فکرت آموخت

harooz.rozblog.com/post/75/معنیشعربه-نامآنکهجان-را-فکرتآموخت.html

۲ روز پیش – این دو بیت از فرط روشنی خود معنی اش را فریاد میزند ونیاز به تفسیر و تبیین حضرتعالی ندارد . ….. به نام آن که جان رافکرت آموخت / چراغ دل به نور …

معنی شعر به نام آنکه جان را فکرت آموخت – جدیدترین اخبار روز …

harooz-rzb.feixiansi.com/page-169485.html

این دو بیت از فرط روشنی خود معنی اش را فریاد میزند ونیاز به تفسیر و تبیین حضرتعالی ندارد . ….. به نام آن که جان را فکرت آموخت/ چراغ دل به نور جان برافروخت .

معنی شعر به نام انکه جان را فکرت اموخت – جواب-سوال

www.javab-soal.ir/j.aspx?q=معني_شعر_به_نام_انکه_جان_را_فکرت_اموخت&id…

معنی شعر به نام انکه جان را فکرت اموخت,ز احمد تا احد یک میم فرق است,بنام انکه,شرح گلشن راز شیخ محمود شبستری,به نام انکه جان را فکرت اموخت,به نام خدایی,لاله …

شیخ محمود شبستری – به نام آن که جان را فکرت آموخت

https://www.hamirayane.com/culture/Sheikh-Mahmoud-Shabestari/

فرهنگ (هنر ، شعر ، ادبیات و …) همه برای … به نام آن که جان را فکرت آموخت, چراغ دل به نور جان برافروخت … کسی را کاندر این معنی است حیران, ضرورت می‌شود دانستن آن …

به نام آن که جان را فکرت آموخت – پارست

www.parset.com/Poem2886_به_نام_آن_که_جان_را_فکرت_آموخت.html

به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان برافروخت. … تعداد ابیات این شعر: ٣٣, شاعر: شيخ محمود شبستري … کسي را کاندر اين معني است حيران. ضرورت مي‌شود …

معنی شعر (بنام آنکه جان را فکرت آموخت) – وبلاگ ۲۴

weblog24.xyz/list/معنیشعربنامآنکهجان-را-فکرتآموخت.html

نتایج جستجوی عبارت ‘ معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت ‘ از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با کلیک …

معنی شعر به نا آنکه جان را فکرت آموخت کلاس ششم – وبلاگ ۲۴

weblog24.xyz/list/معنیشعر-به-نا-آنکهجان-را-فکرتآموخت-کلاس-ششم.html

نتایج جستجوی عبارت معنی شعر به نا آنکه جان را فکرت آموخت کلاس ششم از بین … به نام انکه که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروختزفضلش هر دو عالم …

معنی بنام آنکه جان را فکرت آموخت ششم دبستان | جستجو در …

weblog24.xyz/list/معنیبنامآنکهجان-را-فکرتآموخت-ششم-دبستان.html

نتایج جستجوی عبارت معنی بنام آنکه جان را فکرت آموخت ششم دبستان از بین کلیه … شعر. معلم خوب من…گفت استاد مبر درس از یاد یاد باد آنچه به من گفت استادیاد باد …

معنی شعر به نام ان که جان را فکرت اموخت از شیخ محمود … – …

weblog24.link/…/معنیشعربه-نامان-کهجان-را-فکرتاموخت-از-شیخ-محمود-شبستر…

معنی شعر به نام ان که جان را فکرت اموخت از شیخ محمود شبستری گلشن زار از بین کلیه وبلاگها و اطلاعات سایت جستجو شده و نتیجه آن در لیست زیر نمایش داده شده است.

معنی بنام آنکه جان را فکرت آموخت ششم دبستان | جستجو | …

weblog24.link/list/معنیبنامآنکهجان-را-فکرتآموخت-ششم-دبستان.html

معنی بنام آنکه جان را فکرت آموخت ششم دبستان از بین کلیه وبلاگها و اطلاعات سایت جستجو شده و نتیجه آن در لیست زیر نمایش داده شده … شعر طنز مادر از ایرج میرزا.

[PDF]چراغ دل به نور جام برافروخت به نام آنکه جان را فکرت آموخت

bayanbox.ir/view/7778757226333448676/جزوه-ی-ادبیات-فارسی-ششم.pdf

به نام آنکه جان را فکرت آموخت. چراغ دل به نور جام ….. در لغت به معنی خانه ودر اصطالح شعری کم ترین مقدار شعر یعنی یک واحد است که از دو مصراع تشکیل. شده است .

دفتر دانایی – در کلاس درس شیخ محمود شبستری – قسمت اول

daftaredanaei.blogfa.com/post-11.aspx

اما فرستادگان گفتند شیخ هروی همانطور که نامه را به زبان شعر نوشته از شما جواب را به زبان شعر … (۱) به نام انکه جان را فکرت آموخت / چراغ دل به نور جان برافروخت. جان: در عرفان معنی جان بسیار فراتر از باور های امروزی عموم است و آن را منشا عقل و زندگی می …

معنی به نام آنکه جان را فکرت آموخت از فارسی کلاس ششم | …

weblog24.info/list/معنیبه-نامآنکهجان-را-فکرتآموخت-از-فارسی-کلاس-ششم.html

معنی به نام آنکه جان را فکرت آموخت از فارسی کلاس ششم … شعر طنز مادر از ایرج میرزا …. شعر. معلم خوب من… گفت استاد مبر درس از یاد یاد باد آنچه به من گفت استاد

به نام آن که جان را فکرت آموخت! – تاریخ فا

forum.tarikhfa.com › فرهنگ و ادب › زبان و ادبیات پارسی › شعر و ترانه › شعر کهن

۶ بهمن ۱۳۹۱ ه‍.ش. – به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان برافروخت ز فضلش هر دو عالم گشت روشن ز … شعرو ترانه … کسی را کاندر این معنی است حیران

معنی شعر به نام انکه جان را.فکرت اموخت کتاب فارسی ششم … …

weblog24.click/…/معنیشعربه-نامانکهجان-را.فکرتاموخت-کتاب-فارسی-ششم-دب…

معنی شعر به نام انکه جان را.فکرت اموخت کتاب فارسی ششم دبستان ۹۵.

معنی شعر به نام انکه جان را فکرت اموخت؟ | گوگل پیامکی همراه …

www.20370.ir/Default.aspx?q=معنی_شعر_به_نام_انکه_جان_را_فکرت_اموخت؟&id…

معنی شعر به نام انکه جان را فکرت اموخت؟ پاسخ سوال فوق را در … کد اهنگ ( پیشواز – اوا – انتظار ) همراه اول عبدالوهاب شهیدیبنام به علی اگر بری ~جا · کد اهنگ ( پیشواز …

گلشن ‌راز – شبستری – جس جو

www.jasjoo.com › خانه شعر کهن › شبستری › گلشن ‌راز

توضیحات صفحه: جس جو مجموعه اشعار شبستری – فهرست گلشن ‌راز. … به نام آن که جان را فکرت آموخت. چراغ دل به نور جانبرافروخت … کز این معنی بماندم در تحیر …

معنی شعر بنام انکه جان را فکرت اموخت | خندوانه – نسیم

www.khandevane-nasim.ir/Default.aspx?…معنی_شعر_بنام_انکه_جان_را_فکرت_اموخ

معنی شعر بنام انکه جان را فکرت اموخت. پاسخ سوال فوق را در زیر مشاهده نمایید : جهت دریافت پاسخ اینجا را کلیک کنید · مرتضی ترکاشوند – خندوانه – شبکه نسیم.

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

www.gaeini.blogfa.com/

به نام آنکه جان را فکرت آموخت – درس معلم ار بود زمزمه محبتی<><><>جمعه به مکتب … عمر آدمی – که از پیدایش شعر می‌گذرد –تعریف جامع و مانعی از آن صورت نگرفته است.

مطالب پیشنهادی برای شعر بنام ان که جان را فکرت اموخت

www.tebyan-zn.ir/search/شعربنامان-کهجان-را-فکرتاموخت/۰/۱۰/default.html

بیماری دیابت · معنی شعر به نام خدایی که جان افرید · نهوه خاطره نویسی · اواكادو · علت … اسامی زنان موءمن تاریخ اسلام · شعر بنام ان که جان را فکرت اموخت · عوارض دود لحیم …

وبلاگ اشعار کامل شاعران – اشعار شیخ محمود شبستری

moraffah.blogfa.com/cat-75.aspx

۱ تیر ۱۳۹۰ ه‍.ش. – “برای جستجو در اشعار شيخ محمود شبستری کليک کنيد”. شیخ محمود … به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به … کسی را کاندر این معنی است حیران

معنی شعر به نام ان که جان را فکرت اموخت ششم – مرجع فارسی

marjafarsi.ir/list/معنی+شعر+به+نام+ان+که+جان+را+فکرت+اموخت+ششم.html

میشه وقتی درس میخونم فکرت نیاد سراغم؟ میشه تو اوج حال خوبم یهو نیای بشی ضد حالم؟ میشه بیای خاطره هاتم ببری حالا که رفتی؟ میشه حافظه منو از وجودت پاک کنی؟

گلشن راز شبستري – گلشن راز – ديباچه – نوسخن

www.nosokhan.com/library/Topic/0ISN

به نام آن که جان را فکرت آموخت. چراغ دل به نور جان برافروخت. ز فضلش هر دو عالم … وز آن دم شد هويدا جان آدم. در آدم شد پديد … کسي را کاندر اين معني است حيران. ضرورت مي …

معنی شعر به نام انکه جان را فکرت اموخت؟ | دستان هوشمند

www.idastan.ir/Default.aspx?q=معنی_شعر_به_نام_انکه_جان_را_فکرت_اموخت؟&id…

معنی شعر به نام انکه جان را فکرت اموخت؟ کدپیشواز تزورونی؟؟ سلام لطفاسابقه بنده راازبسیج رابرای من ارسال کنیدممنونم · دعایی برای خواسته ای محال · سلام، کداهنگ …

[PDF]به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان برافروخت

pesi4.um.ac.ir/uploading/pesi4.um.ac.ir/images/dr_sharifzade.pdf

معنای لغوی و اصطالحی موسیقی. موسیقی به ضم میم مأخوذ از. “Moosika”. یونانی یا. “Musica”. التینی و ریشه. آن. “Mosa”. یا. “Misse”. می باشد که نام یکی از نه رب النوع …

شيخ محمود شبستري – Farhangsara

www.farhangsara.com/ferfaniran_shabestari.htm

شيخ محمود شبستري سراينده مثنوي معروفي است بنام “گلشن راز” که شرح هاي بسيار بر آن نوشته اند و از آن جمله شرح … بخش نخستين آن قبل از طرح سؤال ها با اين شعر عميق و دلنشين شروع ميشود: بنام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل بنور جان برافروخت.

به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نورجان برافروخت

narges9720.persianblog.ir/

۲۹ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. – زخمه بردل میزنم ای ماه تابانم نرو/نغمه ازجان میزنم ای جان جانانم نرو. … به نام آنکه جان را فکرت آموختچراغ دل به نورجان برافروخت … شعر:مرحوم اغاسی.

[PDF]ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﮑﻪ ﺟﺎن را ﻓﮑﺮت آﻣﻮﺧﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧ

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/525656

ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﮑﻪ ﺟﺎن را ﻓﮑﺮت آﻣﻮﺧﺖ … ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺨﺮ در ﺷﻌﺮ ﻣﺘﻨﺒﯽ اﺳﺖ و ﻫﺪف آن اراﺋـﻪ ﺑﺤﺜـﯽ … و اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻓﺨﺮ و ﻣﻌﻨﺎي آن در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪي ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻓﺨﺮ در ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ از.

اُکسین «oxin92» – شروع سخن با اشعار زیبای نام خدا

oxin92.mihanblog.com/post/23

شروع سخن با اشعار زیبای نام خدا. … به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت. توانائی که در … معنی شعرنهم به نام خداوند جان و خرد از کجا پیدا کنم؟

کرشمه کلام

www.shamimadab3.blogfa.com/

معنی بیت : در این آستان هنگامیکه آرزومندان عاشق عرض حاجت و اظهار محبت می کنند … دارد: به نام آن كه جان را فكرت آموختچراغ دل به نور جان برافروختامير خسرو دهلوي هم مانند … هر چند اين اشعار زيباست، مثلاً: به نام آن كه تن را نور جان داد خرد را سوي دانايي عنان …

گنجینه ی بهترین شعرها – اشعار محمود شبستری …………………… …

temenna.blogfa.com/category/134

گنجینه ی بهترین شعرها – اشعار محمود شبستری …………………………E – … بدین معنی کسی کت جامهٔ جان. بشوید دار ازو منت ….. به نام آن که جان را فکرت آموخت. چراغ دل به نور …

اشعار موضوعی برای تألیف و تدریس و تبلیغ

www.hawzah.net/fa/Magazine/…/اشعار-موضوعی-برای-تألیف-و-تدریس-و-تبلیغ

مبلغان – مهر و آبان ۱۳۸۳، شماره ۵۹ – اشعار موضوعی برای تألیف و تدریس و تبلیغ. ۱۶۴ … به نام آن که جان را فکرت آموخت, چراغ دل به نور جان برافروخت …

انواع جملات برای آغاز سخن (به نام خدا),, – آی آر سرگرمی

irsargarmi.ir/1393/08/انواع-جملات-برای-آغاز-سخن-به-نام-خدا/

۴ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – … ناتوان است; به نام آن که جان را فکرت اموخت چراغ دل به نورجان برافروخت; به نامبه نام آنکه در ما گفتن آموخت به انسان در معنی سفتن اموخت; ای همه هستی ز تو … به نام خداوند حی رحیم خدای بهشت و خدای جحیم; به نام خداوند شعرو غزل به نام …

آموزش ترجمه عربی

moghaddasiniya.blogfa.com/

بسم الله الرحمن الرحيم. به نام آنکه جان را فکرت آموخت. چراغ دل به نور جان برافروخت. این وبگاه اینترنتی به مسئله آموزش ترجمه اخبار با تازه ترین شیوه ها و با در نظر …

Zabanadabi – آغاز با نام خدا در اشعار فارسی

rezanooshmand.blogfa.com/post-33.aspx

Zabanadabi – آغاز با نام خدا در اشعار فارسی – نوشته های محمدرضا نوشمند در باره ی زبان و ادبیات. … فاتحۀ فکرت و ختم سخن. نام خدای است بر او ختم کن … به نام خداوند جان آفرین … به نام آنکه جان را فکرت آموخت. چراغ دل به … متن کتاب متون انگلیسی پایه

[PDF]به نام آنکه جان را فکرت آموخت – ویستابست

www.vistabest.com/upload/Catalog/Newsletter%2007.pdf

به نام آنکه جان را فکرت آموخت … اگر به معنای عقل در آیات و روایات توجه. کنیم، در …. کارشناس فنی کنترل کیفیت ویستابست متن….. حـسـرت دل بـارد از ایـن شـعـر مـن.

[PDF]به نام آن كه جان را فكرت آموخت – انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و …

www.iaocsc.ir/fa/wp-content/uploads/2016/01/PDF-16.pdf

۲- از سیاه كردن كلمات در داخل متن مقاله )به غیر از تیترها( براي تاكید با مورد ديگر اجتناب شود. ۳- فونت متن مقاله نازنین و سايز ۱۴ باشد. ۴- چكیده فارسي و انگلیسي ) …

آغاز کار با نام خداوند یکتا از زبان شاعران – زبان و ادبیات فارسی

alitalebi91.blogfa.com/post/170

به نام آن كه جان را فكرت آموخت چراغ دل به نور … اما برخي شاعران، پا را از تقليد فراتر گذاشته اند، هر چند زياد هم در اين موردشعري نسروده اند. … حلاوت بخش معني در بيان ها

انواع جملات برای آغاز سخن (به نام خدا) – نسخه قابل چاپ

shargh.us/forum/printthread.php?tid=11392

۱۰ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – به نام آن که جان را فکرت اموخت چراغ دل به نورجان برافروخت به نام آن خدای پاک … به نام آنکه در ما گفتن آموخت به انسان در معنی سفتن اموخت ای همه هستی ز تو پیدا شده … به نام خداوند شعر و سخن نخستین سخن در همه انجمن به نامخدای سمیع و …

جملات شروعی با نام خدا – لادین

ladin.ir/other/جملات-شروعی-با-نام-خدا/

به نام آن که جان را فکرت اموخت چراغ دل به نورجان برافروخت; به نام آن خدای پاک سبحان که از … بنیاد سخن به نام حق نه کز هرچه به است نام حق به; به نام آنکه در ما گفتن آموخت به انسان در معنی سفتن اموخت; ای همه هستی ز تو پیدا شده خاک ضعیف از …به نام خداوند شعر و غزل کلامش نشیند به دل از ازل; به نام خداوند نان و خداوند جان دهد روزی اش را به …

چاپ برگه‌ٔ شادباش شب‌چلّه – ایران‌بوم

iranboom.com/didehban/mirase-manavi/77…/1672-barge-shadbash-shab-chele.html

۳۰ آذر ۱۳۸۹ ه‍.ش. – به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان برافروخت … این شب را «یلدا» نیز گفته‌اند، به معنای«زایش و تولّد» که واژۀ میلاد (میلادی) نیز از همین …

[PDF]هشتم پايه: فارسي نام درس: به نام آنکه جان را فکرت آمـوخت نام و نام

shahidezheie.sams.ir/Schools/sams…/59b5cd88-6261-4daa-b62c-2210843018ad.pdf

به نام آنکه جان را فکرت آمـوخت. اداره آموزش و پرورش … خطاب ب. ه ………….و به چه معنی است؟) /(۷ … آن بر تشنه. -۹. برای داستان سرایی کدام قالب شعری مناسب تر است؟ ) ۵۷.

مركز تعليمات اسلامي بصیر – كتابخانه معارف اسلامی – حديث …

najafabadnews.ir/book/book/00-DDT/sharh_golshan_raaz_mohammadi_01.html

همچنين با توجه به معانى و مفاهيم عرفانى كه اصولا با زبان عرفانى قرون گذشته در مقياس امروز، … به نام آنكه جان را فكرت آموخت —– چراغ دل به نور جان برافروخت … مؤلف در كتاب «حديث بى كم و بيشى» بيت به بيت اشعار گلشن راز را آورده و به دنبال هر …

[PDF]٢ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻧﻜﻪ ﺟﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﻜﺮﺕ ﺁﻣﻮﺧﺖ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﻬﺎﺭ ﻳﻌﻨﻲ . ﺁﻣـﺪ

www.ari.ir/documents/pub/rbrc/b20.pdf

ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻧﻜﻪ ﺟﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﻜﺮﺕ ﺁﻣﻮﺧﺖ. ﺳﺨﻨﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ … ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﻭ ﺗﻮﻓـﻴﻖ ﻋﻠﻤـﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺮ. ﺣﺎﻓﻆ ﺭﺍ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻀﻮﺭﺗﺎﻥ ﻣﻴﻨﻤﺎﺋﻴﻢ . ﺭﻭﺯ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﻭ …. ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ،. ﻭﻟـﻲ ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮﺭﻱ ﻛـﻪ ﭘـﺎﺭﻩ ﺍﻱ …

شروع با نام خدا در اشعار فارسی – دل بسته ی یاران خراسانی …

zabanefarsi.blogfa.com/post/658

۹ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. – به نام آن كه جان را فكرت آموخت … حلاوت بخش معني در بيان ها … تلخيص از کتاب هزار سال آغاز سخن درشعر فارسی با نام و حمد خداوند نوشته ی دکتر …

عشق و انسان کامل – شعر وعرفان

rafezm.persianblog.ir/post/22/

۱۵ تیر ۱۳۸۸ ه‍.ش. – بنام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل بنور جان بر افروخت. زفضلش هر دو …. (عین) علاقه، (شین) شدید و(قاف) قلب وین سه واژه عشق را معنی کنم. ویا : عشق …

آثار چاپ شده استاد – صابر كرماني

saberkermani.blogfa.com/cat-12.aspx

۵ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – مصیبت نامه حضرت امام حسین(ع) شامل: مقدمه و اشعار صابر کرمانی و غزلیاتی از … بنام آنکه جــان رافکـــرت آمـــوخت چــــراغ دل بنــــور جــــان برافروخت … بن محمد بن ابراهیم مشهور به ابوسعید ابوالخیر و در عالم معنیٰ سر آمد پیران و اهل سّر.

سایت سارا شعر – مقدمه ای بر یک سفر نامه

sarapoem.persiangig.com/link7/safarname.htm

به نام آنکه جان را فکرت آموخت … تن را سفری است و جان را سفری دیگرگونه تر. … کشف خویش نائل آمده و خویشتن خویش را در هیات سیمرغ جان در قاف معنی آشیان داده اند.

معنی به نام انکه جان را فکرت اموخت – بزرگترین آرشیو وبلاگ …

mashhadbook-ba.crawlblog.ir/search/معنی++به+نام+انکه+جان+را+فکرت+اموخت

۲ روز پیش – به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروختبه نام خداوندی که قلم را آفرید و آن را شایسته سوگند خویش قرار داد. به نام یگانه آفریدگاری …

اشعار موضوعی براى تبلیغ و سخنوری – blogfa.com

sany61.blogfa.com/post/53

کشکول – اشعار موضوعی براى تبلیغ و سخنوری – – کشکول. … به نام آن كه جان را فكرت آموخت چراغ دل به نور جان برافروخت شبسترى *** به نام آن كه دل كاشانه اوست چراغ …

حکیم عالیقدر استاد ابراهیمی دینانی – منتخبی از اشعار …

ebrahimi-dinani.blogfa.com/post-65.aspx

حکیم عالیقدر استاد ابراهیمی دینانی – منتخبی از اشعار عرفانی خوانده شده در برنامه … فلسفه را پاسخ گوی مهم ترین و عمده ترین پرسش های انسان درباره معنای هستی و حیات می داند. … به نام آنكه جان را فكرت آموختآنکه رخسار تو را رنگ گل و نسرين داد

فن بیان،اصول سخنرانی و هنرگویندگی وگفتگو – اشعار …

fann-e-bayan.blogfa.com/tag/اشعار-موضوعی-برای-تبلیغ-و-سخنوری

به نام آن که جان را فکرت آموخت. چراغ دل به نور جان … کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش …. برچسب‌ها:اشعار موضوعی برای تبلیغ و سخنوری, شعر در سخنرانی و گفتگو · + نوشته شده در …. پیشینه ، تعریف و اقسام بلاغت · اختلالات زبان و …

معرفی شیخ محمود شبستری | درگاه الکترونیکی شهرداری …

shabestar.ir/news/176/معرفی-شیخ-محمود-شبستری

نظر دکتر فرشباف این است این اشارات به زبان رمز در اشعار صوفیان موجبات سوء استفاده های فراوانی واقع شده … به نام آن که جان رافکرت آموخت چراغ دل به نور جان برافروخت … نفس به قلم رحمانی رسید: اگر این گونه تعبیر کنیم معنی عرفانی تر می گردد.

ادبیات شیرین من

mokhtarzakeri.blogfa.com/

-کلماتی که به یک معنی هستند در کنار هم به کار نمی روند و در اصطلاح به آن ها « حشو » یا کلمه ی زاید می گویند . … اول دفتر به نامایزد دانا صانع و پروردگار حی توانا ( سعدی ) به نام آن که جان را فکرت آموخت … نکته : جناس هم در شعر و هم در نثر به کار می رود .

معروفترین اشعاری که مضمون « به نام خدا » دارند . – حوار

amoozesh102.persianblog.ir/post/42/

۶ اسفند ۱۳۹۲ ه‍.ش. – فاتحۀ فکرت و ختم سخن … به نام آنکه هستی نام ازو یافت … به نام خداوند جان آفرین … فکرت کنند در صفت عزت خدا … به نام آنکه جان را فکرت آموخت.

دل (عرفان اسلامی) – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/دل_(عرفان_اسلامی)

به نام آنکه جان را فکرت آموخت, چراغ دل به نور جان بر افروخت. ز فضلش هر دو عالم گشت روشن, ز فیضش خاک آدم گشت گلشن. مثنوی گلشن راز- شبستری …

[PDF]به نام آنکه جان را فکرت آموخت – فروشگاه انتشارات بابان

shop.baban.ir/wp-content/uploads/2015/06/hekayat-1394.pdf

معنـی خانـه ی پـدری اسـت و اینجـا خانـه ی پـدری مـا خواهـد بـود. بـا کـامل میـل خرسـندیم کـه مراتـب سپاسـگزاری و قدردانـی خـود را از همـه ی عزیزانـی کـه در. ایـن مسـیر همـراه و …معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت,معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت,معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت,معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت + معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت,معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت | معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت,معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت ,معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت,معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت,معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت,معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت,معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت, معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت,معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت,معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت,معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت,معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت,معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت,

معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت

معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت

معنی شعر بنام آنکه جان را فکرت آموخت

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب