اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

28 بازدید ۱۷ام تیر ۱۳۹۵ admin تفریحی بدون نظر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر


ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر


جالبیات :
ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

بخش دوم برنامه ماه عسل ۱۴ خرداد یا ۲۸ رمضان ۹۵ در رابطه با دو زوج جوان مهدی آقا و خانمشون می باشد.

آشنایی از طریق اینترنت در برنامه ماه عسل

در این قسمت خانمی که در حال آماده شدن برای مراسم عروسی خود بود مدت ها قبل از آن در یک مجتمع به صورت یاور و مدد کار همکاری میکردند.

خانم مهدی در برنامه ماه عسل ازدواج در اینترنت

احسان علیخانی در مورد شر کردن (share) در فضای مجازی از اطلاعات شخصی افراد میگوید.

این دو زوج آرزو داشتند تا بهم برسند و عروسی نیز کزدند و ماجرا از اینجا شروع شد که یک آدمی در خیابان رندگی میکرده ۱۵ سال بعد عضو تیم فوتبال می شود و کارتون خواب بوده اند.

خبرنگاران نیز در سرای مهر دعوت شده اند در موئسسه طلوع این افراد باید در دوره ترک و دوره بهبودی بعد از ترک اجازه میگرفتند تا به پیش آنها بروند.

خانم میگوید که فردای آن روز اصلا در مخیلیه من نمیگنجید که تا آمریکا در اینستاگرام و تلگرام این تصلویر شر شود.

این دو زوج را در بسیاری از سایت های خبر گذاری رسمی فوهش داده اند و تماما شایعات را جلوه داده اند.

که این خانم کارتون خواب بوده است و…

تصاویر عروسی که در سرای مهر گرفتند چرا انقدر برداشته شد و در اینترنت پخش شد؟

یک آشنا و یک فامیل این کار را با آن ها کرده بود.

بسیاری کامنت در زیر عکس عروسی آن ها گذاشته اند که پرایدتون رو بفروش و… کاش یک نفر با این خانم ازواج میکرد.

چیه توقع دارید با چه ماشینی میرفتید و….

البته توجه کنید این کار ماه عسل بسیار عالی است تا جلوی ابرو ریزی را بگیرد.

مرجع تفریحی و سرگرمی مطالب جالب

منبع : جالبیات

کلیدواژه ها:خانمان سوز,خانمان سوز بود,خانمان سوزبودآتش آهی گاهی,خانمان سوز بود آتش,خانمان سوز شود,ازدواج کارتن خواب,ازدواج دو کارتن خواب,خانمان سوز,خانمان سوز بود,خانمان سوزبودآتش آهی گاهی,خانمان سوز بود آتش,خانمان سوز شود,ازدواج کارتن خواب,ازدواج دو کارتن خواب,

Powered by WPeMatico

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

ماجرای خانمان سوز ازدواج کارتن خواب در برنامه ماه عسل+تصاویر

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب