اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

60 بازدید ۸ام تیر ۱۳۹۵ admin علمی بدون نظر

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد


ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد


فن آوری – باشگاه خبرنگاران جوان :
ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

رییس مرکز ملی فضایی ایران گفت: با توجه به اینکه ساخت ماهواره‌های 15 کیلوگرمی مورد توجه دنیا قرار گرفته است ایران نیز این فناوری را در دست دارد و چندین دانشگاه در طراحی و ساخت ماهواره‌های 25 تا 50 کیلوگرم به فناوری ماهواره‌‌های کوچک رسیده‌اند.

www.Yjc.ir

منبع : فن آوری – باشگاه خبرنگاران جوان

کلیدواژه ها:فناوری ساختمان های فلزی,فناوری ساختمان های بتنی,فناوری ساخت موشک,فناوری ساخت سلول های خورشیدی,فناوری ساخت led,فناوری ساخت dvd,فناوری ساخت lcd,فناوری ساختمان آرمه,فناوری ساخت هواپیما,فناوری ساختمان بتنی,ساخت ماهواره,ساخت ماهواره دستی,ساخت ماهواره ساده,ساخت ماهواره خانگی,ساخت ماهواره در خانه,ساخت ماهواره یاه ست,ساخت ماهواره تلویزیونی ایران,ساخت ماهواره جاسوسی ایران,ساخت ماهواره ایران,ساخت دیش ماهواره,ماهواره های قابل دریافت در ایران,ماهواره های ایران,ماهواره های قابل دریافت,ماهواره های دریافتی در ایران,ماهواره های جدید,ماهواره های قابل دریافت در تهران,ماهواره های هواشناسی,ماهواره های مخابراتی,ماهواره های فضایی,ماهواره های جاسوسی,فناوری ساختمان های فلزی,فناوری ساختمان های بتنی,فناوری ساخت موشک,فناوری ساخت سلول های خورشیدی,فناوری ساخت led,فناوری ساخت dvd,فناوری ساخت lcd,فناوری ساختمان آرمه,فناوری ساخت هواپیما,فناوری ساختمان بتنی,ساخت ماهواره,ساخت ماهواره دستی,ساخت ماهواره ساده,ساخت ماهواره خانگی,ساخت ماهواره در خانه,ساخت ماهواره یاه ست,ساخت ماهواره تلویزیونی ایران,ساخت ماهواره جاسوسی ایران,ساخت ماهواره ایران,ساخت دیش ماهواره,ماهواره های قابل دریافت در ایران,ماهواره های ایران,ماهواره های قابل دریافت,ماهواره های دریافتی در ایران,ماهواره های جدید,ماهواره های قابل دریافت در تهران,ماهواره های هواشناسی,ماهواره های مخابراتی,ماهواره های فضایی,ماهواره های جاسوسی,

Powered by WPeMatico

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

ایران فناوری ساخت ماهواره‌ های کمتر از ۱۵ کیلوگرمی را در دست دارد

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب