اين پنجره صرفا براي تامين منابع مالي وبلاگ ايجاد شده است !

با کليک روي دکمه × یا دکمه بستن آنرا ببنديد

به وبلاگ من خوش آمديد


آخرین مطالب سايت

آخرین مطالب سایت

7 بازدید ۸ام تیر ۱۳۹۵ admin علمی بدون نظر

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد


وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد


بهداشت و درمان – yjc.ir :
وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

محمد فرهادی ، وزير علوم ، تحقيقات و فناوری با صدور حكمی محمد حسين اميد ، معاون اداري مالی و مديريت منابع اين وزارت را با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشگاه جامع علمی كاربردی منصوب كرد .

www.Yjc.ir

منبع : بهداشت و درمان – yjc.ir

کلیدواژه ها:رئیس دانشگاه تهران,رییس دانشگاه آزاد,رئیس دانشگاه شریف,رییس دانشگاه امیرکبیر,رئیس دانشگاه شیراز,رییس دانشگاه تبریز,رئیس دانشگاه اصفهان,رییس دانشگاه ارومیه,رئیس دانشگاه علامه,رئیس دانشگاه الزهرا,دانشگاه جامع علمی کاربردی,دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان,دانشگاه جامع گلستان,دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران,دانشگاه جامع امام حسین,دانشگاه جامع علمی کاربردی اهواز,دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۳۴,دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۱۳,دانشگاه جامع گلستان پیام نور,دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۱۱,جامع علمی کاربردی,جامع علمی کاربردی اهواز,جامع علمی کاربردی پودمانی,جامع علمی کاربردی واحد ۱۱,جامع علمی کاربردی واحد ۱۳,جامع علمی کاربردی واحد ۱۸,جامع علمی کاربردی اصفهان,جامع علمی کاربردی مشهد,جامع علمی کاربردی کاردانی به کارشناسی,جامع علمی کاربردی کارشناسی ارشد,رئیس دانشگاه تهران,رییس دانشگاه آزاد,رئیس دانشگاه شریف,رییس دانشگاه امیرکبیر,رئیس دانشگاه شیراز,رییس دانشگاه تبریز,رئیس دانشگاه اصفهان,رییس دانشگاه ارومیه,رئیس دانشگاه علامه,رئیس دانشگاه الزهرا,دانشگاه جامع علمی کاربردی,دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان,دانشگاه جامع گلستان,دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران,دانشگاه جامع امام حسین,دانشگاه جامع علمی کاربردی اهواز,دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۳۴,دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۱۳,دانشگاه جامع گلستان پیام نور,دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۱۱,جامع علمی کاربردی,جامع علمی کاربردی اهواز,جامع علمی کاربردی پودمانی,جامع علمی کاربردی واحد ۱۱,جامع علمی کاربردی واحد ۱۳,جامع علمی کاربردی واحد ۱۸,جامع علمی کاربردی اصفهان,جامع علمی کاربردی مشهد,جامع علمی کاربردی کاردانی به کارشناسی,جامع علمی کاربردی کارشناسی ارشد,

Powered by WPeMatico

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

وزیرعلوم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی را برکنار کرد/ امید سرپرست دانشگاه شد

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه شما در مورد این مطلب